Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az."— Előadás másolata:

1 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. HUSRB/1203/121/237 e-WAM „Ekološko upravljanje vodom na ravničarskim predelima” Environmentally friendly water management in plain areas Round table on EU WATER FRAMEWORK DIRECTIVE Hungary – Revision of the first plan Ea: Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna 26. maj. 2014, Novi Sad

2 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Revizija planova za upravljanje slivom vode 2013-2015 Po propisima Okvirne direktive voda, planove za upravljanjem slivom vode treba kontrolisati svakih 6 godina. Drugi plan za upravljanje slivom voda treba pripremiti do 22.decembra 2015-e. Raspored i program rada revezije je socijalna diskusija na sajtu www.vizeink.hu www.vizeink.hu Cilj diskusije revizije drgugog plana za upravljanje slivom vode, je da se dobije mišljenje društva o rasporedu i programu rada (objavljeno: 22.dec.2013). Za diskusiju rasporeda i programa rada je predloženo 6 meseci.

3 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

4 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Cilj objavljivanja rasporeda i programa rada je da se obezbedi aktivno učestvovanje društva u pripremi diskusije drgugog plana za upravljanje slivom i da se na taj način omogući učešće u donošenju odluke. Raspored i program rada služi kao obaveštenje za društvo o temi i periodu planiranih konsultacija. Izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu o stanju slivova voda i procena komisije po Okvirnim direktivama vode, izrađeni su planovi za upravljanje prvim slivom. Države članice se slažu u tome, da će vode Unije verovatno za malo više od pola (53%) postići očekivano dobro stanje do 2015-e. Zato su potrebne dalje mere za očuvanje i podizanje kvaliteta voda Unije.

5 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Cilj revizije Plana upravljanja slivom vode je da se očuvaju površinske i podzemne vode i da se na osnovu najboljih iskustava upravlja vodom, i da se ostvaruju sledeći ciljevi u vezi životne sredine:  Za 2021-e (odn. za 2027-e) treba postići dobro stanje i onih voda koje su još 2015-e nisu bile u dobrom stanju,  Za 2021-e (odn. za 2027-e) treba postići dobar ekološki potencijal i dobro hemijsko stanje kod onih voda koje su jako modifikovane ili su veštačke, kod kojih se ovo još 2015-e nije uspelo;  Treba sprečiti pogoršanje stanja voda;  Treba smanjiti zagađenje voda;  Za 2021-e (odn. za 2027-e) treba postići ostvarenje specijalnih ciljeva vezano za zaštićene teritorije, ukoliko to ne uspe do 2015-e.

6 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Izveštaj o ostvarenju (član 15.) Učešće društva 1.slika o cikličnom rasporedu izvršenja Okvirne direkrive o vodi Programi mere (član 11.) Ostvarenje programa mera Izrada plana za upravljanje slivom vode (član 13.,prilog VII) Pregled nedostataka Programi monitoringa (član 8.) Ciljevi životne sredine (član 4.) Procena i priprema Obnavlja nje plana za upravljan je slivom vode Pregled situacija, preliminarn a procena (član 5.i 6.) Revizija JVK

7 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

8 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Tokom revizije Plana uprvljanja vodom obavezno treba dodati sledeće elemente: Promene koje su dodate posle ispravk e Plana upravljanja slivom vod a, rezime modernizacije, ciljev i vezan i za životnu sredinu i izuzetke; Popisivanje napredovanja u vezi postignuća ciljeva životne sredine, predstavljanje rezultat a monitoringa na mapi, vezano za period prethodnog plana i detaljno obrazloženje onih ciljeva koj i nisu postignuti Rezime onih neispunjenih mera koje su planira ne u prethodnom Planu upravjanja slivom vod a i obrazloženje njihovih nedostatka; Rezime mera koje su podneti od modifikacije pretodnog Plana upravljanja slivom vod a ; izveštaj o promenama graničnih vrednosti koj i su podneti od strane propisa o zaštiti podzemnih i površinskih voda; Izveštaj o promenama koje su vezan e za granične vrednosti koje je odredio propis o zaštiti podzemnih voda; Sastavljanje inventara po U redbi V lade o zaštiti kvaliteta površinskih voda, koji je potreban za evidenciju gubitaka i ispuštanja.

9 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. Dalji zadaci: Član 9. Direktive 2007/60/EK o proceni i rukovodstvu rizika od poplava kaže da izradu prvog plana za rukovodstvo rizika od poplava (ÁKKT) treba izvršiti u skladu sa revizijom Plana za upravljanje slivom voda. Direktiva o poplavama, nadležni organi Okvirne direktive voda i jedinice uprave i projektovanja mogu da budu različiti, mere ÁKKT preporučuje se ugraditi u Plan za upravljanje slivom voda, ali nije obavezno. Preporuke komisije u vezi sa Prvim planovima upravljanja vodom treba uzeti u obzir! 22.dec. 2014 + 6 meseci društvena konsultacija –„rukopis” Drugog plana upravljanja slivom voda 22.jun 2015 + 6 meseci društvena konsultacija – ispravka Drugog plana upravljanja slivom voda 22.dec. 2015 – obljavnjivanje revidiranog i prerađenog Drugog plana upravljanja slivom voda 22.mart 2016 – slanje Drugog plana upravljanja slivom voda za Odbor + obljaviljavanje među propisima

10 www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. HVALA NA PAŽNJI!


Letölteni ppt "Www.hu-srb-ipa.com A z előadás tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések