Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kerékpáros fejelsztések a Dél- Dunántúlon / Razvoj biciklističkog turizma u Južnom Zadunavlju BICBC Osijek, 2015. január 23. siječnja 2015. PÁMER Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kerékpáros fejelsztések a Dél- Dunántúlon / Razvoj biciklističkog turizma u Južnom Zadunavlju BICBC Osijek, 2015. január 23. siječnja 2015. PÁMER Zoltán."— Előadás másolata:

1 Kerékpáros fejelsztések a Dél- Dunántúlon / Razvoj biciklističkog turizma u Južnom Zadunavlju BICBC Osijek, 2015. január 23. siječnja 2015. PÁMER Zoltán DDRFÜ / ARRJZ

2 Az infrastruktúrafejlesztés eszközei / Sredstva razvoja infrastrukture Hazai források / Domaći izvori EU-s források / EU sredstva o KÖZOP – hivatásforgalom / OP za razvoj prometa – svakodnevni biciklizam o ROP – turisztikai és hivatásforgalmi / OP za regionalni razvoj – turizam i svakodnevni biciklizam o HU-HR IPA CBC – turisztikai / turistički

3 2006-2008 között 4,5 milliárd Ft / Između 2006 i 2008 4,5 milijardi forinti 2006-2012 között 182 km kerékpárút épült / 182 km biciklističke staze Célja: EuroVelo hiányzó szakaszainak kiépítése és egyéb közlekedésbiztonsági jellegű fejlesztések / Cilj: izgradnja dionica EuroVelo-a, ostali razvojni projekti za sigurnost prometa Átlagos támogatási intenzitás / prosječna stopa sufinanciranja: 77,6% Hazai források / Domaći izvori

4 2004-2006: NFT1 2007-2013: NFT 2 – KÖZOP: főutak külterületi szakaszai mentén / OP za promet: uz glavne ceste van naseljenih mjesta – DDOP: főutak mentén belterületen, összekötő utak mentén bel- és külterületen / OP Južnog Zadunavlja: uz glavne ceste unutar naseljenih mjesta, uz sporedne ceste van i unutar naseljenih mjesta. – DDOP turisztikai projektek részeként / OP JZ – kao dio turisztičkih projekata Átlagos támogatási intenzitás / prosječna stopa sufinanciranja: 87% Uniós források / EU sredstva 2004-2006, 2007-2013

5 DDOP projektek elhelyezkedése / Lokacija projekata -DDOP-5.1.1-2007 -DDOP-5.1.1-2009 -DDOP-5.1.1-2011

6 Általános tapasztalatok, problémák / Iskustva, problemi, teškoće A fejlesztések nem kerültek összehangolásra / Razvojni projekti nisu bili usklađeni; Jogszabályi kötöttségek a kedvezményezettek körére vonatkozóan / Pravne obaveze u svezi korisnika projekata; Útügyi Műszaki Előírás változása / Promjena Cestovnih tehničkih propisa; Önkormányzatok önerő hiánya / Problem sufinanciranja kod samouprava; Fenntartási költségekkel nem számoltak az önkormányzatok / Troškove održavanja nisu uzeli u obzir; Az uniós forrásból történő fejlesztéseknél magasabb fajlagos költségek / Veći iznosi kod projekata financiranih iz EU sredstava.

7 Magyarország-Horvátország IPA CBC / Mađarska-Hrvatska 2007-2013 Call for Proposals 2011 Information points Capillary cyclotourism routes in zone B (40 km from the Drava and the border) Educational cyclotourism routes and paths Upgrading accessibility for bicycles Interpretation centres Bike rentals Environmentally sensitive facilities for (inter alia) cycling tourism Posting signs, intrpretation boards Minimum and maximum community funding: 100 000 – 2 000 000 EUR

8 BICBC Magyarország-Horvátország IPA CBC / Mađarska-Hrvatska 2007-2013 BICBC

9 Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság / Uprava za vode Južnog Zadunavlja Magyarország-Horvátország IPA CBC / Mađarska- Hrvatska 2007-2013

10 Harkány-Belišće Magyarország-Horvátország IPA CBC / Mađarska-Hrvatska 2007-2013

11 EuroVelo A hálózat szervezője az Európai Kerékpáros Szövetség / Mrežom upravlja Europska federacija biciklista; Jelenleg 14 útvonal / Trenutačno 14 ruta. Kerékpáros turizmus növekedésének trendje / Trend povećanja biciklističkog turizma.

12 EuroVelo 13: Vasfüggöny Nyomvonal / Ruta Željezne zavjese Kb. / oko 10 000 km; 20 ország / zemalja; Kezdeményező / Inicijator: Michael Cramer MEP; Része a magyar-horvát határ is / Uključuje granicu Mađarske i Hrvatske; SEE projekt a délkelet-európai nyomvonal feltárására (ICT) / SEE projekt za definiranje trase u jogo- istočnoj Europi (ICT)

13 EuroVelo- kritériumok / Kriteriji EuroVelo-a

14 A „jó útvonal kritériumai” / Kriteriji „dobre rute” Fő szempont: vonzó, biztonságos, kényelmes / Glavni cilj: atraktivnost, sigurnost, udobnost. Az út minősége / Kvaliteta rute: Aszfaltozott út (max. 2000 EJ/nap, sebességcsökkentéssel max. 4000 EJ/nap): belterületi út, Magyar Közút, egyéb aszfaltozott út / Asfaltiran(a) put/cesta (do 2000 jedinica vozila po danu, sa smanjenjem brzine do 4000 j.v.): državne, županijske, lokalne ceste, ostali asfaltirani putevi; Elválasztott kerékpársáv / Odvojena biciklistička traka; Különálló kerékpárút / Posebna biciklistička staza; Mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi utak / Poljoprivredni, šumarski, vodoprivredni putevi.

15 Az EuroVelo 13 esetében / U slučaju EuroVelo-a 13: Minél közelebb a határhoz / Što bliže do granice (max. 15 km); Hurkok és alternatív útvonalak nélkül / Bez petlji i alternativnih ruta; Minél gyakoribb határátmenettel / Sve više mogućnosti prelaska granice; Folyami határszakaszokon párhuzamos nyomvonal lehetséges / Moguća paralelna ruta na dionicama uz rijeke (Mura, Drava) A „jó útvonal kritériumai” / Kriteriji „dobre rute”

16 Megfelelő burkolatminőség / Odgovarajuća kvaliteta kolnika; 10%-nál nagyobb szintkülönbség elkerülendő / Izbjegavanje gradijenta većeg od 10%; Megfelelő, konzisztens táblázás (Eurovelo) / Konzistentno tabliranje (po Eurovelo-u). A „jó útvonal kritériumai” / Kriteriji „dobre rute”

17 Közösségi közlekedési kapcsolatok / Veze sa javnim prijevozom Min. 150 km-enként / Minimalno po 150 km; A problémás szakaszokon (1000 m/nap szintemelkedés esetén a kiváltás kötelező) / Na problematičnim dionicama (obvezno u slučaju većeg gradijenta od 1000 m na dan); Kerékpár-szállítási kapacitások megléte, transzparens díjazás / Mogućnost prijevoza bicikala: po transparentnim cijenama; Előre foglalhatók / Mogućnost rezerviranja unaprijed; Biztonságos kerékpár-tárolási megoldások a közösségi közlekedési csomópontokban / Sigurni modaliteti čuvanje bicikala u čvorovima javnog prijevoza.

18 Nyugat-somogyi szakasz – javaslat / Dionica u zapadnoj Šomođi - prijedlog

19 Keleti szakasz: Barcs—Mohács / Istočna dionica: Barč—Mohač

20

21

22

23 Helyzet a régióban / Stanje u regiji Infrastruktúra / infrastruktura  Promoció / promocija  Szolgáltatások / usluge

24 Promóció / Promocija Rendszeres hírek folyamatban lévő projektekről és rendezvényekről / Redovito ažurirane novosti o projektima u tijeku i događajima.

25 A kerékpáros turizmus célcsoportjai / Ciljane skupine biciklističkog turizma Daily cyclists – hivatásforgalmú kerékpárosok / svakodnevni biciklisti. Cycling holidays – kerékpáros nyaralás: a fő cél a kerékpározás / odmor na biciklu: glavni cilj je bicikliranje. Holiday cycling - Kerékpározást magában foglaló nyaralás / odmor, uključujući vožnju na biciklu. Cycle day excursion – kerékpáros napi túrák / dnevne ture na biciklu. Sportive cycling – Sportcélú kerékpározás / sportivni biciklizam.

26 Elemzések – adatok – következtetések / Analize – podaci – zaključci Mért adatok – ritka / Izmjereni podatci – rijetci Becslések / Procjene Szakértői vélemények / Mišljenja različitih stručnjaka Jobb adatszolgáltatási háttérrel rendelkező országok adatainak mechanikus kivetítése / Mehaničko preuzimanje trendova zemalja sa bolje pouzdanim podacima

27 A kerékpáros turizmus sajátosságai / Specifičnosti biciklističkog turizma Vonzó, biztonságos és kényelmesen kerékpározható útvonal szükséges / Ruta treba biti privlačna, sigurna i udobna za vožnju biciklom. Nagyobb költés / Veća potrošnja turista. –A kerékpáros nyaralások alkalmával a turisták költsége átlagosan 1,5- szerese a hagyományos turistáknak / U slučaju biciklističkih odmora trošenje turista je otprilike 1,5 puta veće od običnih; –Kerékpáros üdülésen részt vevők többet költenek, mint az egy napos kirándulók / Biciklisti na odmoru troše više nego dnevni izletnici. Kevésbé feltárt, természetközeli desztinációk / Manje otkrivene destinacije, blizu prirodi. Speciális szállás- és ellátásigény / Specifični zahtjevi za smještaj i ishranu. 2 795 millió kerékpáros túra évente, 54 millió euró értékben / 2 795 milijuna tura godišnje, 54 milijuna eura vrijednosti (2007).

28 Helyi mesterségek, helyi termékek / mjesni zanati, mjesni proizvodi Source: www.utazzitthon.hu/kekfesto- muhely-nagynyarad.html Source: http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Busojaras_- _utolso_pillanatig_dolgoznak_a_maszkfaragok/5101a Source: villanyiborvidek.hu

29 A célcsoport és attitűdjei / Ciljana skupina i njezino ponašanje A tipikus európai kerékpáros turista / tipični europski biciklistički turist: 40-55 éves korosztály (20-29 év közöttiek) / 20-29 ili 40-55 godina; párban vagy kis csoporttal utazik / parovi ili grupe; jellemzően 3-4 éjszakát tölt el utazása során / 3-4 noći; utazásaikat inkább saját maguk szervezik, és nem foglalnak; előre szállást / sami organiziraju, smještaj ne rezerviraju unaprijed; legalább annyit, egyes tanulmányok szerint többet költenek, mint más turisták / minimalno toliko ili više troše nego ostali turisti; motivációs tényezők még: egészséges élet, relaxáció, attraktív vidéki környezet / motivacija: zdrav život, relaksiranje, privlačni seoski ambient.

30 A kerékpárosbarát szolgáltatások / Usluge krojene za bicikliste Szálláshely / smještaj vendégek fogadása egyetlen éjszakára is / prihvaćenje gostiju i za jednu noć zárható tároló helyiség / zatvoreno skladište Információ / informacije Elsősegélydoboz / kutija hitne pomoći kerékpáros szerszámkészlet / alati za popravke kiegészítő jelleggel: kerékpár bérbeadás, ill. átvizsgálás és javítás, transzfer, csomagszállítás, túravezetés, ruhamosási és –szállítási lehetőség, sátor- és hálózsák bérbeadás, tartalmas reggeli, uzsonnacsomag, szálláshely-közvetítés stb. / Prateće elemente: najam, servis, prijevoz prtljaga, ciljani doručak, lanč paket itd.

31 Hvala na pažnji www.ict13.eu +36 72 513761 pamer.zoltan@deldunantul.eu


Letölteni ppt "Kerékpáros fejelsztések a Dél- Dunántúlon / Razvoj biciklističkog turizma u Južnom Zadunavlju BICBC Osijek, 2015. január 23. siječnja 2015. PÁMER Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések