Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa"— Előadás másolata:

1 Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa
Arvinte Dániel Farkas Dávid

2 Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve.
(Dávid) Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve. LEGFŐBB FELADATA:  A Bizottság dolgozza ki az új uniós jogszabályok tervezetét és végzi az uniós szakpolitikák végrehajtásával,valamint az uniós költségvetés kezelésével járó napi teendőket. Az EU egészének érdekeit képviselő intézményként a Bizottság gondoskodik arról,hogy minden tagállam betartsa az európai uniós szerződésekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeit.  A Bizottság főigazgatóságokból és szolgálatokból áll.

3 TAGJAI: (Dávid) Annyi tagja van,ahány tagországa van az Uniónak. Minden tagállam egy biztost küld a testületbe. Minden biztosnak van egy különálló szakterülete, amelyen ő a felelős a közösségi politikáért.

4 VEZETŐJE: (Dávid) 2004. novemberétől José Manuel Durao Barosso,aki portugál nemzetiségű. Az Európai Bizottság elnökét az Európai Tanács választja ki,de az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. A többi biztost a tagállamoknak kell kineveznie az elnökkel egyetértésben. Az elnök határozza meg minden biztos feladatát.

5 SZEREPE: (Dávid) Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament hivatalosan felkérheti a  Bizottságot egy adott témájú jogszabály megalkotására. A Bizottság a  szerződések őre, amely felelőséget jelent az EU-s     szerződéseket és közösségi jogokat megsértő tagállamokkal szembeni szabálysértési eljárások megindításáért az Európai Bíróságon. A Bizottság tárgyal nemzetközi kereskedelmi szerződésekről és más az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Ebben szorosan együttműködik az Európai Unió Tanácsával.  A Bizottság felelős a Tanács és az Európai Parlament által alkotott jogszabályok végrehajtásáért. A Bizottság szabályozza a versenyt az EU-ban, felülvizsgálja a cégek egyesülésének az egész közösségre való hatását és eljárást kezdeményez az EU versenyjogát megsértőkkel szemben.

6 Miniszterek Tanácsa Az Európai Unió döntéshozó szerve, amelyben a tagállamok kormányainak képviselői vesznek részt és szavaznak az Unió jogszabályairól. Minden tagállamot egy miniszter képvisel a tanácskozásokon. A Tanács munkáját a Brüsszelben székelő Főtitkárság segíti. A közösségi törvénykezés általában rendeletek és irányelvek formáját ölti. A rendeletek kötelező erejűek, automatikusan és azonnal részévé válnak a nemzeti törvénykezésnek. Az irányelvek is kötelező erejűek, de a megvalósítás módszerét illetően a tagállamokra tartozik a döntés. A Tanács hagyja jóvá a brüsszeli Bizottság által létrehozott nemzetközi egyezményeket is, dönt új tagállamok felvételéről, és a közös politikai módosításáról.

7 Döntéshozatal a Tanácsban
A Tanács az elé kerülő ügyekben többféle szavazási formával dönt. A hatályos szerződés pontosan rendelkezik arról, hogy melyik területen, melyik szavazási procedúrát kell alkalmazni. Egyszerű többség Szerepe marginális, csak eljárási kérdésekben alkalmazzák. Minősített többség A minősített többség ma már a leggyakrabban alkalmazott döntéshozatali forma. Egyhangú (konszenzusos) döntés Míg az integráció kezdetén az egységes döntéshozatal volt jellemző, nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre több állammal bővülő Közösségben a konszenzusra törekvés a működőképességet veszélyeztetné. A tagállamok a mai napig fenntartják maguknak a vétójogot.

8 Szavazati arányok a Tanácsban
Amennyiben a Tanács határozatához minősített többség szükséges, tagjainak szavazatait a következőképpen kell súlyoznia 25 és a Nizzai Szerződés szerinti 27 tagú Unióban Az EU jogszabályai határozzák meg, hogy a Tanács ülésein milyen esetekben kell egyhangúan, és mikor minősített többségi szavazással dönteni (ez a szavazatok 71 %-át jelenti). A minősített többségű szavazást annak érdekében rendelték el, hogy ne kelljen minden esetben konszenzust elérni. Ennek során a nagyobb lakosság-számú országok szavazatai nagyobb súllyal esnek latba. A szavazatok súlyozottak. A 390 ezer fős népességű Luxemburg szavazata két pontot ér, míg a 80 milliós Németországé tízet. Létfontosságú nemzeti érdekeinek veszélyeztetése esetén minden tagállam vétójoggal élhet.

9 A soros elnökséget betöltő tagállamok 2009 és 2018 között:
A Tanács elnökségét hat hónapos időtartamonként a tagállamok rotációs alapon töltik be. A Miniszterek Tanácsa az év 9 hónapjában Brüsszelben, 3 hónapban pedig (április, június és október) Luxemburgban ülésezik. Csehország: január - június Svédország: július - december  Spanyolország: január - június  Belgium: július - december  Magyarország: január - június  Lengyelország: július - december  Dánia: január - június  Ciprus: július - december  Írország: január - június  Litvánia: július - december  Görögország: január - június  Olaszország: július - december  Lettország: január - június  Luxembourg: július - december  Hollandia: január - június  Szlovákia: július - december  Málta: január - június  Egyesült Királyság: július - december  Észtország: január - június


Letölteni ppt "Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa"

Hasonló előadás


Google Hirdetések