Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bitai Judit Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Vác – EKE - 2014. június 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bitai Judit Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Vác – EKE - 2014. június 25."— Előadás másolata:

1 Bitai Judit Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Vác – EKE - 2014. június 25.

2   Benedictina  Kódexek  Töredékgyűjtemény (kódextöredékek, nyomtatványtöredékek)  Ősnyomtatványok  Antikvák  Újkori, legújabb kori kéziratok  Jelentős személyek hagyatékából származó dokumentumok  1851 előtt Magyarországon megjelent dokumentumok  1851 előtt külföldön megjelent hungarikumok  1701 előtt megjelent könyvtári dokumentumok Muzeális állományunk

3  Feltáró munka: 19. sz. közepe óta folyamatos Teljes állomány: kötetkatalógusok, cédulakatalógusok, helyrajzi katalógus :  Egyben a muzeális anyagra vonatkozó legteljesebb állományellenőrzés: 1923-1927, nyaranta, a szerzetesnövendékek bevonásával, Horváth Ádám OSB könyvtáros vezetésével  7-8 ezer ív, az egyes könyvek legfontosabb adatait (jelzet, szerző, cím, megjelenés helye, éve, hány fizikai egység) tartalmazza A muzeális állományra vonatkozóan ma is vezetjük Kísérletek a muzeális állomány számbavételére

4  Több ezres nagyságrend; feloszlatás előttiek és 1802 utáni szerzeményezés Fizikailag és a katalógusokban nem alkotnak külön gyűjtemény t Mint csoport, nehezen kereshetőek (csak szerzőre, címre, esetleg tudományágra) Eddigi feldolgozottság:  Kötetkatalógus : Récsey Viktor OSB: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi könyvtárban Bp., 1903-1904 ősnyomtatványokat 1526-ig számítja  Helyrajzi katalógus - jegyzék  Cédulakatalógus – csak szerző és cím szerint kereshető Antikva-gyűjtemény

5   Számítógépes feldolgozás (Orbis, Corvina) – az állomány többi részével párhuzamosan folyik a retrospektív feldolgozás - Szükség lenne egy belátható időn belül elkészülő áttekintő adatbázisra – döntés a számbavételről  2013 folyamán elindult a számbavétel munkája, leghasznosabb segédeszköz ehhez a helyrajzi katalógus A helyrajzi katalógus adatainak felhasználása egyben annak állományvédelmi mentése is (használódás). Antikva-gyűjtemény A számbavétel szükségessége A számbavétel segédletei

6   A feldolgozás Excel-táblázatok és a Google Drive segítségével történik Online dolgozunk, akár többen is, és rendszeresen mentjük a saját szerverre Táblázat oszlopaiban felvett adatok: jelzet, szerző neve, szerző egységesített neve, cím, kiadás helye, kiadás éve, megjegyzés A módszert a tapasztalatok alapján folyamatosan finomítjuk, javítgatjuk… Antikva-gyűjtemény A számbavétel módszere

7  123-A-025/1VirgiliusVergiliusBucolica[Paris] Parisiis1507koll. 1. része 123-A-025/2VirgiliusVergiliusAeneis[Paris] Parisiis1507koll. 2. része 123-A-025/3 Mapphei Veggi Liber tertius decimus additus duodecim Aeneidos libris. Et eiusdem Argumentum1507koll. 3. része 123-B-001Eusebius Chronico[n]: quod Hieronymus presbyter[Paris] Parisiis1518 123-B-002??????? ?? 123-B-003 Brulefer, Steph. Repertata clarissima in quattuor Sancti Bonaventure...[Basel] Basilea15072 kötet 123-B-004 Hieronym us S. Jeromos, Szent Divi Hieronymi in vitas patrum... [Lyon] Lugduni1512II. A. 5. 123-B-005 Schoner Joannes Schöner, Johannes Luculentissima quaeda[m] terrae totius descr. [Nürnberg] Nurenberge1518 szerző zárójelben Antikva-gyűjtemény A táblázat

8   Jelzet: szám-betű-szám, első szám 3 számjegyű, hogy sorba lehessen állítani  Szerző: ahogy az íven van + ha szükséges, egységes alakban  Cím: ahogy az íven van (ha szükséges, javítva)  Kiadás helye : szögletes zárójelben egységesítve is  Kiadás ideje  Megjegyzés : bizonytalanságok, régi pannonhalmi könyv jelzet, kolligátum…stb. Antikva-gyűjtemény A táblázat szempontjai

9   A munka jelenleg nem autopszián alapul, oka: nagy távolságok könyvtáron belül, fizikai szétszórtság; állományvédelem  Elhasználódás, pontatlan felvétel, pontatlan átírás, ezért néhol javítanunk, szerzőt/címet/kiadást azonosítanunk is szükséges Főbb segédletek: CERL Thesaurus (nevek), VD16 (Bayerische Staatsbibliothek), KVK (Karlsruhe Virtueller Katalog)  Találkozunk évszámmal nem jelölt, antikva-gyanús művekkel – inkább felvesszük és majd később, a kézbevétel során töröljük Antikva-gyűjtemény A számbavétel speciális problémái

10  A részletes feldolgozás online katalógusban valamint word dokumentumban történik – utóbbi egy esetleges későbbi kötetkatalógus számára  Időszakosan már foglalkozunk ezzel is, párhuzamosan az állomány többi részének retrospektív feldolgozásával  Autopsziával Hangsúlyos szempontjai – főként az egyedi jellemzők Kolláció, proveniencia (jelentős pannonhalmi possessorok), kézírásos bejegyzések, a gyűjteménybe kerülés körülményei, kötés, hivatkozások (más katalógus) Antikva-gyűjtemény A feldolgozásra vonatkozó tervek

11  Töredékállományunk : pergamen/ritkábban papír kódextöredékek – nyomtatványtöredékek Fizikai elhelyezkedésük:  Az őrzőkönyvön,  Lefejtve, az őrzőkönyv mellett,  Töredékgyűjteményben, de azonosított/azonosítható az őrzőkönyv (cél, hogy visszakerüljön),  Külön töredékgyűjteményben, őrzőkönyv már nem azonosítható Eddigi feltártságuk : teljes számbavétel eddig semmilyen formában nem készült. Ami rendelkezésre áll:  Gépiratos lista 22 lefejtett töredékről  Szakdolgozat (1993)  Publikációk a gyűjtemény egyes darabjairól Fragmentumok Kódex- és nyomtatványtöredékek

12  2013-as év során kapcsolatfelvétel az MTA-OSZK Fragmenta Codicum Kutatócsoportjával Felmerült a töredékek feldolgozásának ötlete Pannonhalmi látogatás, állapotfelmérés A felmérés előkészítése végett számba vettük a gyűjtemény nagy részét (excel táblázatban):  A különálló töredékgyűjteményt,  A Jesuitica gyűjteményben a könyveken/azok mellett található töredékeket,  A szakirodalmat Fragmentumok Kódex- és nyomtatványtöredékek Felmérés

13  kéziratbordákpergamen vsz. latin; rubrumozás; a szöveg alig látható1 nyomtatványelőzékekpapír német; színezett ábrák, verses szövegekkel1 kézirat restaurátor által a gerincről kiemelvepergamenlatin1 kéziratgerincpergamenlatin; rubrumozás1 nyomtatottgerincpapírnémet1 nyomtatottgerincpapírlatin1 nyomtatottjobb táblapapírlatin1 kéziratgerincpergamenlatin; iniciálék, rubrumozás1 Fragmentumok Kódex- és nyomtatványtöredékek Felmérés – a táblázat

14  A cél:  Minél több információt kideríteni és rögzíteni arról a kódexről, melynek a töredék egykor a része volt  Minél több információ az őrzőkönyv és a kódex kapcsolatáról  Különös figyelem esetleges magyarországi vonatkozásoknak A feldolgozás szempontjai és első lépései :  Elsőként a kézírásos pergamentöredékek et vizsgáljuk  Melyekről már készült korábban lista  Egyelőre word dokumentumban, a kutatócsoport által adott szempontok alapján  Tartalmi és formai jellemzőket egyaránt vizsgálunk  A fragmentumok részletes feltárásához kézikönyvtárat állítunk össze a könyvtár saját állományából Fragmentumok Kódex- és nyomtatványtöredékek a feldolgozás szempontjai I.

15  A töredékekről rögzített legfontosabb adatok:  Az őrzés adatai (őrzőkönyvtár, jelzet, őrzési mód)  A töredék tartalmi adatai (nyelv, szerző, cím, műfaj, datálás, terjedelem…)  A töredék fizikai jellemzői (anyag, állapot, méret…)  A töredéken található szöveg adatai (írástükör, vonalazás, sorok száma, későbbi kiegészítések, díszítés, zenei notáció…)  Az őrzőkönyv adatai ; ugyanarról az őrzőkönyvről lefejtett más töredékek  A kódex adatai, melynek a töredék egykor a része volt  Szakirodalom, állapot Fragmentumok Kódex- és nyomtatványtöredékek a feldolgozás szempontjai II.

16 Bitai Judit Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma bjudit@osb.hu


Letölteni ppt "Bitai Judit Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Vác – EKE - 2014. június 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések