Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI Pécs, 2010. november 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat KoopeRáció Projekt pénzügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI Pécs, 2010. november 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat KoopeRáció Projekt pénzügyi."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI Pécs, 2010. november 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat KoopeRáció Projekt pénzügyi szakértő

2 ÁFA

3 Berényiné Bosch Cecília3 A szociális szövetkezet ÁFA státusza Alanyi áfa mentesség Árbevételi összeghatár: évi 5 millió Ft arányosan Általános áfa szabályok szerinti adózás Módosítható: 2010. december 20-ig 10T201T

4 Berényiné Bosch Cecília4 ÁFA és a pályázat költségvetése Pályázathoz kapcsolódó áfa nyilatkozat Költségek tervezése, elszámolása a pályázat költségvetésében: Bruttó módon Nettó nettó

5 Berényiné Bosch Cecília5 ÁFA visszaigénylés szabályai Csak azoknak a számláknak az áfája igényelhető vissza, melyek a bevallásig teljes egészében ki lettek egyenlítve Visszaigénylési értékhatár: Negyedéves áfa bevallás esetén 250.000 Ft Havi áfa bevallás esetén 1.000.000 Ft Éves áfa bevallás esetén 50.000 Ft

6 Berényiné Bosch Cecília6 A szociális szövetkezetek finanszírozási lehetőségei Részjegytőke Tőkeemelés Hitel Banki hitel Más vállalkozás által nyújtott kölcsön Magánszemély által nyújtott kölcsön Tag tagsági jogviszonya 1. évében nem nyújthat Szociális szövetkezetnek befektető tagja nem lehet

7 Szociális szövetkezetek számviteli sajátosságai

8 Berényiné Bosch Cecília8 Könyvvezetés Könyvvezetés és beszámoló készítés a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerint PM által regisztrált mérlegképes könyvelőt kötelező megbízni, ha az éves szintre átszámított nettó árbevétel 2 üzleti év átlagában ill. várhatóan a 10 millió Ft-ot eléri A pályázati kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie

9 Berényiné Bosch Cecília9 Közhasznú besorolású szociális szövetkezetek A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében közhasznú szervezetté minősíthető a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet - lehetőség Könyvvezetés és beszámoló készítés a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerint Közhasznúsági jelentés készítési kötelezettség Megjegyzés: szociális szövetkezet nem kap 100% állami normatívát

10 Berényiné Bosch Cecília10 Közhasznúsági jelentés részei Számviteli beszámoló Közhasznú tevékenység bemutatása Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyonfelhasználásról Kimutatás a célszerinti juttatásokról Kimutatás a kapott támogatásokról Kimutatás a vezetői juttatásokról

11 Berényiné Bosch Cecília11 Könyvelési rendszer kialakítása Biztosítani kell az elkülönített könyvelést Közhasznú tevékenység bevételei, költségei Vállalkozási tevékenység bevételei, költségei Munkaszámos / projektszámos könyvelés Levonható, le nem vonható, arányosítandó áfa Támogatások elkülönített könyvelése De minimis támogatások elkülönített nyilvántartása

12 Berényiné Bosch Cecília12 De minimis támogatások 1998/2006/EK rendelet alapján De minimis állami támogatás: minden olyan központi költségvetési vagy önkormányzati forrásból nyújtott támogatás vagy bevételkiesés (bevételről való lemondás, elengedés), amelynek összege bármely három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül. eurónak

13 Berényiné Bosch Cecília13 De minimis támogatások nyilvántartása Tételes, Ft EUR nyilvántartás Támogatás dátuma Adórendszeren belüli Adórendszeren kívüli

14 Berényiné Bosch Cecília14 De minimis nyilatkozat A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatás tartalma – a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 1998/2006/Ek rendeletben meghatározott összeget. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. A csekély összegű támogatás meghatározásának lépései a www.nfu.hu oldalonwww.nfu.hu

15 Berényiné Bosch Cecília15 De minimis támogatások bevallása Nyilvántartás alapján 1029 (XX29) Éves társasági adóbevallásban APEH továbbítja a kincstárhoz A kincstár az országos támogatási monitoring rendszerben rögzíti A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet szabályozza

16 Berényiné Bosch Cecília16 Társasági adó Adóalap: 1996. évi LXXXI. Törvény 13.§ Adó mérték: 10% 2011.01.01-től Adómentesség: amennyiben közhasznú besorolású a szövetkezet, társasági adófizetési kötelezettség a kedvezményezett tevékenysége után nem terheli, csak ha vállalkozási tevékenységből származó bevétele is van. Nem kell elvárt társasági adót fizetnie a jövedelem minimum után – ha nem közhasznú akkor sem

17 Berényiné Bosch Cecília17 Szociális szövetkezetek egyedi könyvelési tételei 1. Részjegytőke könyvelése alapításkor, új tag belépésekor: Részjegy befizetés T 381 Péntár vagy 384 Elszámolási betétszámla vagy T 11-14 Immateriális javak, Tárgyi eszközök K 479 Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség Bejegyzett részjegytőke cégbírósági határozat alapján T 479 Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség K 411 Részjegytőke / Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke T 33 Jegyzett, de be nem fizetett tőke K 411 Részjegytőke / Jegyzett tőke

18 Berényiné Bosch Cecília18 Szociális szövetkezetek egyedi könyvelési tételei 1. MSZE közgyűlési határozat alapján Eredménytartalék képzés T 419 Mérleg szerinti eredmény K 41310 Eredménytartalék 2010. év Közösségi Alap képzés – fel nem osztható vagyonnak minősül T 41310 Eredménytartalék 2010. év K 41410-01 Lekötött tartalék 2010. év Közösségi Alap javára Fejlesztési tartalék képzés T 41310 Eredménytartalék 2010. év K 41410-02 Lekötött tartalék 2010. év fejlesztések javára

19 Berényiné Bosch Cecília19 Szociális szövetkezetek egyedi könyvelési tételei 1. Közösségi Alap felhasználás – áfa nem levonható Költség elszámolás T 51, 52, 55 Költség számlák K 381 Pénztár vagy 454 Szállítók Közösségi Alap javára képzett lekötött tartalék feloldás T 41410-01 Lekötött tartalék 2010. év Közösségi Alap javára K 41310 Eredménytartalék 2010. év 2. Közösségi Alap felhasználás miatti szja fizetési kötelezettség Szja kötelezettség előírás T 55 Kifizetőt terhelő szja fizetési kötelezettség K 462 APEH Szja fizetési kötelezettség Közösségi Alap javára képzett lekötött tartalék feloldás T 41410-01 Lekötött tartalék 2010. év Közösségi Alap javára K 41310 Eredménytartalék 2010. év

20 TÁMOP 2.4.3 pályázat pénzügyi tervezése

21 Berényiné Bosch Cecília21 Tervezés javasolt lépései Megvalósítandó – kötelező és vállalt – tevékenységek meghatározása Pénzforgalmi terv összeállítása – a pályázat időszakára havonkénti bontásban – GNANT diagram Pályázati költségvetés elkészítése, szöveges indoklás kitöltése Adatlap kitöltése – összhangban a pályázati költségvetésbe tervezett költségekkel – a projekt tevékenységek szerinti ütemezése

22 Berényiné Bosch Cecília22 Költségvetés összeállításának gyakorlati szempontjai Minden – költségvetési specifikáció szerint elszámolható – kötelező, vagy vállalt tevékenység finanszírozására legyen költség tervezve pl. záró rendezvény, v. workshop Csak a támogatható tevékenységek ill. a költségvetési specifikációban meghatározott tevékenységek költségei számolhatóak el (anyag ktg, szállítás, telefonadó, eszköz beszerzési szabályok Részletes, alapos, tételes szöveges indoklás Minden hónapra legyen költség tervezve, amelyben felmerül Megfelelő költséget a megfelelő költségsoron

23 Berényiné Bosch Cecília23 Költségvetés összeállításának gyakorlati szempontjai I. Projekt előkészítés költségei Pályázat kiírása utáni időszak, nem tartozik a projekt megvalósításhoz, csak az első kifizetési kérelemben lehet benyújtani II. Projektmenedzsment költségei Bérjárulék: 27% társadalombiztosítási és munkaerőpiaci járulék, 1,5% szakképzési hozzájárulás Béren kívüli juttatások belső szabályzat alapján, 25% szja-val Könyvelő költségeit nem itt, hanem a IX-en kell tervezni III. Projekt szakmai megvalósítás Szakmai vezető, koordinátor költségei; Részmunkaidős munkavállaló személyi jellegű költségeinek szabályai IV.- VII. Célcsoport foglalkoztatási költségei IV. Képzési támogatás szabályai VIII. Foglalkoztatás alatti képzési költségek, egyéb támogatások IX. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások X. Egyéb szolgáltatások XI. ERFA XII. Általános költségek

24 Berényiné Bosch Cecília24 Gyakran felmerülő kérdések Áfával, vagy áfa nélkül kell tervezni a költségvetést? Szükséges-e külön pénztárat nyitni és vezetni a pályázattal kapcsolatos készpénz forgalom lebonyolításához? Milyen módon válhat valaki már működő szövetkezet tagjává? Hogyan teljesítheti a részjegytőke befizetési kötelezettségét? Hogyan lehet kiküszöbölni annak a kockázatát, hogy a célcsoporttag a program megvalósítás alatt felmondjon? Mit kell tenni, ha a projekt menedzsernek a 12%-os költségmaximum miatt már nem lehet béren kívüli juttatást tervezni? Milyen módon csökkenti a pályázat költségvetését a szociális szövetkezet által elért árbevétel?

25 Berényiné Bosch Cecília25 Köszönöm a figyelmüket! Sok sikert kívánok pályázatuk megvalósításához!


Letölteni ppt "SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI Pécs, 2010. november 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat KoopeRáció Projekt pénzügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések