Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” (TÁMOP-1.4.6-13/1) című felhívásra benyújtott projektek szakmai szempontok szerinti költséghatékony tervezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” (TÁMOP-1.4.6-13/1) című felhívásra benyújtott projektek szakmai szempontok szerinti költséghatékony tervezése."— Előadás másolata:

1 A „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” (TÁMOP-1.4.6-13/1) című felhívásra benyújtott projektek szakmai szempontok szerinti költséghatékony tervezése Debrecen, 2013. június 17. Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó

2 Készítette Berényiné Bosch Cecília2 Költségtervezés az áfa jogállás függvényében Alanyi áfa mentes szervezeteknek bruttó módon kell a költségeiket tervezni Általános áfa alany szervezeteknek nettó módon kell a költségeiket tervezni Általános áfa alanyoknak likviditási problémát okozhat az áfa finanszírozása Áfa visszaigénylési szabályok az Áfa tv. előírásai szerint

3 Készítette Berényiné Bosch Cecília3 Pályázóra vonatkozó feltételek A pályázat benyújtását megelőző két lezárt pénzügyi év átlagában az összes forrásból származó bevétele haladja meg az igényelt támogatás 15%-t. Összes bevétel: nem csak az árbevétel, beletartozik az Egyéb bevétel, támogatások, Pénzügyi műveletek bevétele, Rendkívüli bevétel is. Két év átlagában!

4 Készítette Berényiné Bosch Cecília4 Támogatási limit Az egy fő, minimum 6 hónapos foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevő személyre jutó költség maximum 4 500 000 Ft lehet. (Költségvetés A célcsoport számára biztosított támogatások különböző támogatási intenzitású oszlopok, illetve a Beruházások költség oszlopok - kivéve a nem de minimises ERFA oszlop 114. és 143. sora – összege alapján számolt.)

5 Készítette Berényiné Bosch Cecília5 Elszámolható költségek 1. MegnevezésLimitElszámolható 1.Projekt előkészítés költségei6% igénybe vett szolgáltatások, szakértői díjak, tervek, tanulmányok, hatósági díjak, bérek, járulékok - lásd bértáblát 2.Projekt menedzsment költsége12% projekt vezetőkis értékű eszközök, mobil, szgép, nyomtató pénzügyi vezetőbérleti díjak, kiküldetési költség, bérek, projekt asszisztens járulékok 3.Szakmai megvalósítás szakmai vezetőkiküldetési költség, bérek, járulékok, béren kívüli szakmai munkatársakjuttatások, étkezési hozzájárulás, munkába járás mentorköltségtérítése szakértők lásd béren kívüli juttatások adózását

6 Készítette Berényiné Bosch Cecília6 Elszámolható költségek 2. MegnevezésLimitElszámolható 4.Célcsoport számára biztosított támogatások Foglalkoztatáshoz szükséges kis értékű eszközök Munkaruha, védőruha Képzéshez szükséges anyagok Géjárműbérleti díj - lásd adó vonatkozását Helység bérlet képzéshez - ingatlan bérlet áfa szabályai Célcsoport számára szükséges eszközök bérlete Hírdetés, reklám Képzés költségei - FAT akkreditált intézmény Célcsoport úti-, szállás és ellátásköltsége - ellá- tás adózását lásd: Havi juttatások terhei Célcsoporttagok gyermekei, hozzátartozói gondozásának költsége Célcsoport bére járulékok, béren kívüli juttatások, étkezési hozzájárulás, munkába járás költségtérítése

7 Készítette Berényiné Bosch Cecília7 Elszámolható költségek 3. MegnevezésLimitElszámolható 5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások Iroda bérlet szakmai megvalósítóknak, Rendezvényterem bérlet, eszközbérlet Tevékenységhez kapcsolódó marketing, kommunikáció Célcsoportnak nyújtott szolgáltatások, tanács- adás, szakértői tevékenység díja Rendezvények költsége, előadói díja Célcsoporttagok alkalmassági vizsgálata Foglalkozás eü-i vizsgálat 6. Egyéb szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása, kötelező kommuniká- ciós költségek, közbeszerzés költségei, könyvvizsgálat díja, jogi tanácsadás, könyvelés

8 Készítette Berényiné Bosch Cecília8 Elszámolható költségek 4. MegnevezésLimitElszámolható 7.Beruházások - ERFA25%Szoftver, irodai munkához PC, nyomtató Célcsoport gyakorlati képzéséhez, foglalkoztatá- sához nagy értékű eszközök A célcsoport számára biztosított támogatások a 141. soron és az 57. soron, a Projekt megva- lósításához igénybe vett szolgáltatások az 57. soron, a Beruházások soron együttesen nem haladhatják meg a projekt összes költéségnek 30%-t A foglalkoztatáshoz szükséges Üzemi gépek berendezések, a projekt megvalósítása érdekében érdekében használt eszközök értékcsökkenése, a kedvezményezett által biztosított képzés során használt eszközök értékcsökkenése, valamint az irodai munkához, és a célcsoport foglalkoztatásához vásárolt eszközök költsége együttesen nem halad- hatja meg a projekt összes költségnek 30%-t.

9 Készítette Berényiné Bosch Cecília9 Elszámolható költségek 4. MegnevezésLimitElszámolható 8.Általános költségek10%Fénymásolás, toner, irodaszer 10,000 Ft/hó Eszközök karbantartási költsége Posta, telefon, fax, Mobil max: 5,000 Ft/hó/fő Vagyonbiztosítás 9.Tartalék5%

10 Készítette Berényiné Bosch Cecília 10 Projekt ütemezése 1/1.Célcsoport toborzás; Képzés szervezése 1/2.Célcsoport tagok előkészítése a képzésre, foglalkoztatásra alkalmassági vizsgálatok, képességek felmérése, pszichoszociális szolgáltatás társas kompetenciák kialakítása 1/3.Foglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések 1/4.Munkaruha védőruha beszerzés 1/5.Képzéshez szükséges anyagok beszerzése 2.Munkaviszony létesítése - részmunkaidő, határozott idejű Célcsoport tagok foglalkoztatása, képzése Képzésben tartáshoz pszichoszociális szolgáltatás Gyakorlati képzőhely biztosítása Üzemorvos ellátás biztosítása Társas kompetenciák fejlesztése Álláskeresési tanácsadás Utazási, szállás költségek Munkábajárás támogatása - kötelező! 3.Kötelező továbbfoglalkoztatás

11 Készítette Berényiné Bosch Cecília11 Bér költség tervezése 2013. évi minimálbér 98.000 Ft/fő/hó 2013. évi garantált bérminimum 114.000 Ft/fő/hó Megbízási díjnál a szociális hozzájárulási adó alapja a megbízási díj 90%-a! A projekt költségvetés elkészítésénél számolni kell azzal, hogy a minimálbér várhatóan 2014-ben is emelkedni fog!

12 Készítette Berényiné Bosch Cecília 12 %Minimálbér Garantált bérmini mum Megbízási díj min.bér 30% alatt Megbízási díj min.bér 30% felett Béren kívüli juttatás Egyes meghatáro zott juttatások Bruttó juttatás 98 000 114 000 29 399 100 000 10 000 Egyéni járulékok nyugdíjjárulék10% 9 800 11 400 9 000 egészségbiztosítási járulék7% 6 860 7 980 6 300 munkaerőpiaci járulék1,5% 1 470 1 710 1 350 Személyi jövedelemadót16% 15 680 18 240 4 233 14 400 Nettó juttatás 64 190 74 670 25 166 68 950 Kifizetőt terhelő adók: Szociális hozzájárulási adó27% 26 460 30 780 7 938 24 300 Egészségügyi hozzájárulás27% 3 213 Egészségügyi hozzájárulás14% 1 666 Személyi jövedelemadó16% 1 904 Szakképzési hozzájárulás1,5% 1 470 1 710 441 1 500 Összes költség 125 930 146 490 37 778 125 800 13 570 15 117

13 Készítette Berényiné Bosch Cecília13 Havi minimális bérköltség 1fő 1 havi foglalkoztatási költség1 fő 6 havi foglalkoztatási költség %MinimálbérGarantált bérminimumMinimálbér Garantált bérminimum Bruttó juttatás 98 000 114 000 588 000 684 000 Munkáltatót terhelő adók: Szociális hozzájárulási adó27% 26 460 30 780 158 760 184 680 Szakképzési hozzájárulás1,5% 1 470 1 710 8 820 10 260 1 havi összes ktg 8 órás munkaviszony 125 930 146 490 755 580 878 940

14 Készítette Berényiné Bosch Cecília14 Célcsoporttagoknak tervezhető költség HóMinimálbér Garantált bérminimum Tervezett létszám Foglalkoztatás ideje6 20 Bruttó juttatás 6 hóra 588 000 684 000 Szociális hozzájárulási adó27% 158 760 184 680 Szakképzési hozzájárulás1,5% 8 820 10 260 1 főre jutó bér ktg 6 hónapra 8 órás munkaviszonyban 755 580 878 940 20 fő bér ktg-e 6 hónapra 8 órás munkaviszonyban 15 111 600 17 578 800 20 főre jutó támogatás 90 000 000 Béren felül a célcsoport támogatására és beruházásra jutó támogatási összeg 74 888 400 72 421 200

15 Készítette Berényiné Bosch Cecília15 Szakképzési hozzájárulás 2011. évi CLV. törvény értelmében nem terheli: az egyesületeket, alapítványokat, szociális szövetkezeteket egyéni cégeket egyéni vállalkozókat De! Fizetnie kell a nonprofit gazdasági társaságnak, kivéve a szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot!

16 Készítette Berényiné Bosch Cecília16 Béren kívüli juttatások adózása Munkába járás költségtérítése a Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rend. valamint az Szja tv. szabályai szerint. Megtérítendő min. a menetjegy 86% Étkezési hozzájárulás belső szabályzat alapján, Szja tv. 69.§ - 71.§ Adóalap: juttatás 1,19 szerese Közteher: 16% szja (569. Egyéb bérjárulék) 14% EHO (562. Egészségügyi hozzájárulás)

17 Készítette Berényiné Bosch Cecília17 Gépjármű üzemeltetés adó szabályai 1. - ÁFA 2007. évi CXXVII. számú Áfa tv. értelmében: a gépjármű bérleti díj áfája teljes egészében levonható, a személygépkocsi üzemeltetési költségek áfája 50%- ban vonható le Nem vonható le: a motorbenzint terhelő előzetesen felszámított áfa a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges egyéb üzemanyagot, egyéb fenntartáshoz szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított áfa

18 Készítette Berényiné Bosch Cecília18 Gépjármű üzemeltetés adó szabályai 2. - Cégautóadó A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. IV. fejezet értelmében: Cégautó adót kell fizetni minden olyan személygépjármű után, mely után költséget – akár bérleti díjként – számolnak el Személygépkocsi: vezetővel együtt max. 8 fő szállítására alkalmas Adómérték függ: a motor teljesítményétől és a környezetvédelmi osztálytól Befizetési, bevallási kötelezettség negyedévente, azokra a hónapokra vonatkozóan amikor költséget számoltak el Projekt költségvetésben nem elszámolható!

19 Készítette Berényiné Bosch Cecília19 De minimis támogatások nyilvántartási, bevallási szabályai 3 egymást követő pénzügyi év alatt max. 200.000 EUR Nyilvántartás vezetés – adórendszeren belüli, adórendszeren kívüli támogatások Bevallási kötelezettség az adóévi társasági adóbevallás 02 lapján Adórendszeren kívüli támogatás esetén a Ft-ra történő átszámítás: az odaítélést megelőző hó utolsó napi MNB árfolyamán Igényelt, de még el nem bírált támogatás esetén: a Ft-ra történő átszámítás a pályázat benyújtását megelőző hó utolsó napi MNB árfolyamán Adórendszeren belüli – pl. társasági adó törvény által biztosított de minimis támogatásoknál – a Ft-ra történő átszámítás az adóév utolsó napi MNB árfolyamán

20 Készítette Berényiné Bosch Cecília20 Pénzügyi elszámolás folyamata A pályázati útmutató (69.o.) szerint a kifizetési igénylés a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik. A dokumentumok eredeti példányát szkennelve kell beküldeni. „A kifizetési igénylést és a csatolandó mellékleteket papír alapon nem kell benyújtani! Jelen pillanatban ez a felület még nem működik és a kifizetési kérelmet még mindig papír alapon kell beadni!

21 Készítette Berényiné Bosch Cecília21 Köztartozás mentesség igazolása Az Art. új szabályt vezetett be 2013. január 1-től. Együttes adóigazolás, nemleges (nullás) adóigazolási kérelem – IGAZOL – csak elektronikusan nyújtható be az ügyfélkapun keresztül Nemleges adóigazolás kiadása kérhető postai úton, elektronikusan, vagy átvehető személyesen a kérelemben megjelöl ügyfélszolgálaton Javasolt: A NAV-nál kérni a tartozás mentes adózói adatbázisba történő felvételt!

22 Készítette Berényiné Bosch Cecília22 Önfoglalkoztatóvá válás elősegítése Szociális szövetkezet alakítására való felkészítés Szociális szövetkezetek alapításának főbb szabályai a 2006. évi X. tv. értelmében

23 Készítette Berényiné Bosch Cecília23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” (TÁMOP-1.4.6-13/1) című felhívásra benyújtott projektek szakmai szempontok szerinti költséghatékony tervezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések