Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó"— Előadás másolata:

1 Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó
A „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” (TÁMOP /1) című felhívásra benyújtott projektek szakmai szempontok szerinti költséghatékony tervezése Debrecen, június 17. Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó

2 Költségtervezés az áfa jogállás függvényében
Alanyi áfa mentes szervezeteknek bruttó módon kell a költségeiket tervezni Általános áfa alany szervezeteknek nettó módon kell a költségeiket tervezni Általános áfa alanyoknak likviditási problémát okozhat az áfa finanszírozása Áfa visszaigénylési szabályok az Áfa tv. előírásai szerint Készítette Berényiné Bosch Cecília

3 Pályázóra vonatkozó feltételek
A pályázat benyújtását megelőző két lezárt pénzügyi év átlagában az összes forrásból származó bevétele haladja meg az igényelt támogatás 15%-t. Összes bevétel: nem csak az árbevétel, beletartozik az Egyéb bevétel, támogatások, Pénzügyi műveletek bevétele, Rendkívüli bevétel is. Két év átlagában! Készítette Berényiné Bosch Cecília

4 Készítette Berényiné Bosch Cecília
Támogatási limit Az egy fő, minimum 6 hónapos foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevő személyre jutó költség maximum 4 500 000 Ft lehet. (Költségvetés A célcsoport számára biztosított támogatások különböző támogatási intenzitású oszlopok, illetve a Beruházások költség oszlopok  - kivéve a nem de minimises ERFA oszlop 114. és 143. sora – összege alapján számolt.) Készítette Berényiné Bosch Cecília

5 Elszámolható költségek 1.
Megnevezés Limit Elszámolható 1. Projekt előkészítés költségei 6% igénybe vett szolgáltatások, szakértői díjak, tervek, tanulmányok, hatósági díjak, bérek, járulékok - lásd bértáblát 2. Projekt menedzsment költsége 12% projekt vezető kis értékű eszközök, mobil, szgép, nyomtató pénzügyi vezető bérleti díjak, kiküldetési költség, bérek, projekt asszisztens járulékok 3. Szakmai megvalósítás szakmai vezető kiküldetési költség, bérek, járulékok, béren kívüli szakmai munkatársak juttatások, étkezési hozzájárulás, munkába járás mentor költségtérítése szakértők lásd béren kívüli juttatások adózását Készítette Berényiné Bosch Cecília

6 Elszámolható költségek 2.
Megnevezés Limit Elszámolható 4. Célcsoport számára biztosított támogatások Foglalkoztatáshoz szükséges kis értékű eszközök Munkaruha, védőruha Képzéshez szükséges anyagok Géjárműbérleti díj - lásd adó vonatkozását Helység bérlet képzéshez - ingatlan bérlet áfa szabályai Célcsoport számára szükséges eszközök bérlete Hírdetés, reklám Képzés költségei - FAT akkreditált intézmény Célcsoport úti-, szállás és ellátásköltsége - ellá- tás adózását lásd: Havi juttatások terhei Célcsoporttagok gyermekei, hozzátartozói gondozásának költsége Célcsoport bére járulékok, béren kívüli juttatások, étkezési hozzájárulás, munkába járás költségtérítése Készítette Berényiné Bosch Cecília

7 Elszámolható költségek 3.
Megnevezés Limit Elszámolható 5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások Iroda bérlet szakmai megvalósítóknak, Rendezvényterem bérlet, eszközbérlet Tevékenységhez kapcsolódó marketing, kommunikáció Célcsoportnak nyújtott szolgáltatások, tanács- adás, szakértői tevékenység díja Rendezvények költsége, előadói díja Célcsoporttagok alkalmassági vizsgálata Foglalkozás eü-i vizsgálat 6. Egyéb szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása, kötelező kommuniká- ciós költségek, közbeszerzés költségei, könyvvizsgálat díja, jogi tanácsadás, könyvelés Készítette Berényiné Bosch Cecília

8 Elszámolható költségek 4.
Megnevezés Limit Elszámolható 7. Beruházások - ERFA 25% Szoftver, irodai munkához PC, nyomtató Célcsoport gyakorlati képzéséhez, foglalkoztatá- sához nagy értékű eszközök A célcsoport számára biztosított támogatások a 141. soron és az 57. soron, a Projekt megva- lósításához igénybe vett szolgáltatások az 57. soron, a Beruházások soron együttesen nem haladhatják meg a projekt összes költéségnek 30%-t A foglalkoztatáshoz szükséges Üzemi gépek berendezések, a projekt megvalósítása érdekében érdekében használt eszközök értékcsökkenése, a kedvezményezett által biztosított képzés során használt eszközök értékcsökkenése, valamint az irodai munkához, és a célcsoport foglalkoztatásához vásárolt eszközök költsége együttesen nem halad- hatja meg a projekt összes költségnek 30%-t. Készítette Berényiné Bosch Cecília

9 Elszámolható költségek 4.
Megnevezés Limit Elszámolható 8. Általános költségek 10% Fénymásolás, toner, irodaszer 10,000 Ft/hó Eszközök karbantartási költsége Posta, telefon, fax, Mobil max: 5,000 Ft/hó/fő Vagyonbiztosítás 9. Tartalék 5% Készítette Berényiné Bosch Cecília

10 Készítette Berényiné Bosch Cecília
Projekt ütemezése 1/1. Célcsoport toborzás; Képzés szervezése 1/2. Célcsoport tagok előkészítése a képzésre, foglalkoztatásra alkalmassági vizsgálatok, képességek felmérése, pszichoszociális szolgáltatás társas kompetenciák kialakítása 1/3. Foglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések 1/4. Munkaruha védőruha beszerzés 1/5. Képzéshez szükséges anyagok beszerzése 2. Munkaviszony létesítése - részmunkaidő, határozott idejű Célcsoport tagok foglalkoztatása, képzése Képzésben tartáshoz pszichoszociális szolgáltatás Gyakorlati képzőhely biztosítása Üzemorvos ellátás biztosítása Társas kompetenciák fejlesztése Álláskeresési tanácsadás Utazási, szállás költségek Munkábajárás támogatása - kötelező! 3. Kötelező továbbfoglalkoztatás Készítette Berényiné Bosch Cecília

11 Készítette Berényiné Bosch Cecília
Bér költség tervezése 2013. évi minimálbér Ft/fő/hó 2013. évi garantált bérminimum Ft/fő/hó Megbízási díjnál a szociális hozzájárulási adó alapja a megbízási díj 90%-a! A projekt költségvetés elkészítésénél számolni kell azzal, hogy a minimálbér várhatóan 2014-ben is emelkedni fog! Készítette Berényiné Bosch Cecília

12 Készítette Berényiné Bosch Cecília
% Minimálbér Garantált bérminimum Megbízási díj min.bér 30% alatt Megbízási díj min.bér 30% felett Béren kívüli juttatás Egyes meghatározott juttatások Bruttó juttatás 98 000 29 399 10 000 Egyéni járulékok nyugdíjjárulék 10% 9 800 11 400 9 000 egészségbiztosítási járulék 7% 6 860 7 980 6 300 munkaerőpiaci járulék 1,5% 1 470 1 710 1 350 Személyi jövedelemadót 16% 15 680 18 240 4 233 14 400 Nettó juttatás 64 190 74 670 25 166 68 950 Kifizetőt terhelő adók: Szociális hozzájárulási adó 27% 26 460 30 780 7 938 24 300 Egészségügyi hozzájárulás 3 213 14% 1 666 Személyi jövedelemadó 1 904 Szakképzési hozzájárulás 441 1 500 Összes költség 37 778 13 570 15 117 Készítette Berényiné Bosch Cecília

13 Havi minimális bérköltség
1fő 1 havi foglalkoztatási költség 1 fő 6 havi foglalkoztatási költség % Minimálbér Garantált bérminimum Bruttó juttatás 98 000 Munkáltatót terhelő adók: Szociális hozzájárulási adó 27% 26 460 30 780 Szakképzési hozzájárulás 1,5% 1 470 1 710 8 820 10 260 1 havi összes ktg 8 órás munkaviszony Készítette Berényiné Bosch Cecília

14 Célcsoporttagoknak tervezhető költség
Minimálbér Garantált bérminimum Tervezett létszám Foglalkoztatás ideje 6 20 Bruttó juttatás 6 hóra Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5% 8 820 10 260 1 főre jutó bér ktg 6 hónapra 8 órás munkaviszonyban 20 fő bér ktg-e 6 hónapra 8 órás munkaviszonyban 20 főre jutó támogatás Béren felül a célcsoport támogatására és beruházásra jutó támogatási összeg Készítette Berényiné Bosch Cecília

15 Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. törvény értelmében nem terheli: az egyesületeket, alapítványokat, szociális szövetkezeteket egyéni cégeket egyéni vállalkozókat De! Fizetnie kell a nonprofit gazdasági társaságnak, kivéve a szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot! Készítette Berényiné Bosch Cecília

16 Béren kívüli juttatások adózása
Munkába járás költségtérítése a Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rend. valamint az Szja tv. szabályai szerint. Megtérítendő min. a menetjegy 86% Étkezési hozzájárulás belső szabályzat alapján, Szja tv. 69.§ - 71.§ Adóalap: juttatás 1,19 szerese Közteher: 16% szja (569. Egyéb bérjárulék) 14% EHO (562. Egészségügyi hozzájárulás) Készítette Berényiné Bosch Cecília

17 Gépjármű üzemeltetés adó szabályai 1. - ÁFA
2007. évi CXXVII. számú Áfa tv. értelmében: a gépjármű bérleti díj áfája teljes egészében levonható, a személygépkocsi üzemeltetési költségek áfája 50%-ban vonható le Nem vonható le: a motorbenzint terhelő előzetesen felszámított áfa a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges egyéb üzemanyagot, egyéb fenntartáshoz szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított áfa Készítette Berényiné Bosch Cecília

18 Gépjármű üzemeltetés adó szabályai 2. - Cégautóadó
A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. IV. fejezet értelmében: Cégautó adót kell fizetni minden olyan személygépjármű után, mely után költséget – akár bérleti díjként – számolnak el Személygépkocsi: vezetővel együtt max. 8 fő szállítására alkalmas Adómérték függ: a motor teljesítményétől és a környezetvédelmi osztálytól Befizetési, bevallási kötelezettség negyedévente, azokra a hónapokra vonatkozóan amikor költséget számoltak el Projekt költségvetésben nem elszámolható! Készítette Berényiné Bosch Cecília

19 De minimis támogatások nyilvántartási, bevallási szabályai
3 egymást követő pénzügyi év alatt max EUR Nyilvántartás vezetés – adórendszeren belüli, adórendszeren kívüli támogatások Bevallási kötelezettség az adóévi társasági adóbevallás 02 lapján Adórendszeren kívüli támogatás esetén a Ft-ra történő átszámítás: az odaítélést megelőző hó utolsó napi MNB árfolyamán Igényelt, de még el nem bírált támogatás esetén: a Ft-ra történő átszámítás a pályázat benyújtását megelőző hó utolsó napi MNB árfolyamán Adórendszeren belüli – pl. társasági adó törvény által biztosított de minimis támogatásoknál – a Ft-ra történő átszámítás az adóév utolsó napi MNB árfolyamán Készítette Berényiné Bosch Cecília

20 Pénzügyi elszámolás folyamata
A pályázati útmutató (69.o.) szerint a kifizetési igénylés a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik. A dokumentumok eredeti példányát szkennelve kell beküldeni. „A kifizetési igénylést és a csatolandó mellékleteket papír alapon nem kell benyújtani! Jelen pillanatban ez a felület még nem működik és a kifizetési kérelmet még mindig papír alapon kell beadni! Készítette Berényiné Bosch Cecília

21 Köztartozás mentesség igazolása
Az Art. új szabályt vezetett be január 1-től. Együttes adóigazolás, nemleges (nullás) adóigazolási kérelem – IGAZOL – csak elektronikusan nyújtható be az ügyfélkapun keresztül Nemleges adóigazolás kiadása kérhető postai úton, elektronikusan, vagy átvehető személyesen a kérelemben megjelöl ügyfélszolgálaton Javasolt: A NAV-nál kérni a tartozás mentes adózói adatbázisba történő felvételt! Készítette Berényiné Bosch Cecília

22 Önfoglalkoztatóvá válás elősegítése
Szociális szövetkezet alakítására való felkészítés Szociális szövetkezetek alapításának főbb szabályai a évi X. tv. értelmében Készítette Berényiné Bosch Cecília

23 Készítette Berényiné Bosch Cecília
Köszönöm a figyelmet! Készítette Berényiné Bosch Cecília


Letölteni ppt "Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések