Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. November 23-24. Hajdúszoboszló Előadó: Greksza Attila szakterületi szakértő Előadás címe: A horizontális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. November 23-24. Hajdúszoboszló Előadó: Greksza Attila szakterületi szakértő Előadás címe: A horizontális."— Előadás másolata:

1 TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. November 23-24. Hajdúszoboszló Előadó: Greksza Attila szakterületi szakértő Előadás címe: A horizontális szempontok érvényesülése a TÁMOP 2.4.3. pályázatokban

2 Az ÚMFT és az esélyegyenlőség 1083/2006-os EK rendelet 16. cikkelye alapján az ÚMFT keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség erősítéséhez – különös tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőség, a romák és a fogyatékossággal élők esetében.

3 AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET 1)Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése 2)A nemek közötti egyenlőség erősítése 3)Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása 4)Roma emberek életminőségének és munkaerő- piaci esélyeinek javítása 5)A 68/2001 EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása

4 Az esélyegyenlőségi adatok megadása A pályázat értékelésének és támogathatóságának feltétele (jogosultsági vagy szerződési kritérium) egyes esélyegyenlőségi indikátorok megadása (kötelezően kitöltendő adatok). A statisztikai információkat jellemzően az előző lezárt időszak alapján, illetve a projekt végső célcsoportjának várható mérete szerint kell megadni. Az adatközlési szakaszban a „projekt befejezésekor” illetve „fenntartás végén” tervezett érték nem célérték, csak becslés, terven kívüli tényérték, amennyiben a konstrukció máshogy nem rendelkezik. A támogatási szerződésben rögzítik, hogy ezeknek az adatoknak az aktuális értékét rendszeresen megalapozottan jelenteni kell (PEJ).

5 A statisztikai információk a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) Az adatközlés időpontjában, a fejlesztést megvalósító szervezetnél. b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) Az adatközlés időpontjában, a fejlesztést megvalósító szervezetnél. c) A projekt által érintettek száma (fő) (célcsoport) c/A) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) c/B) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) c/C) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Minden olyan esetben, amikor személy, név is kapcsolódik a különleges jellemzőhöz (pl. alkalmazottak esetén) különleges adat kezelési nyilatkozat alapján lehet megadni.

6 Esélyegyenlőségi többletteljesítmények A lehetséges esélyegyenlőségi vállalások egy része közvetlenül a megvalósítandó projekthez kötődik, más részük a pályázó szervezetre vonatkozik. Min. 1 pontot el kell érni ahhoz, hogy a pályázatot támogatásra javasolják. A projekthez szervesen kapcsolódó esélyegyenlőségi intézkedések várható költségeit a projekt költségei közt tervezni lehet.

7 Adatvédelmi előírások A roma származás és a fogyaték azonban ú.n. „különleges személyes adat”, mely csak az érintettek önkéntes és írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. Az önkéntes adatszolgáltatás az adatvédelmi jogi formarendszerében azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyilvánítja kívánságát különleges személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul.

8 A végrehajtás és ellenőrzése A támogatási szerződésnek része a benyújtott projekt adatlap, így az esélyegyenlőségi vállalások is. A vállalt esélyegyenlőségi intézkedésekről a projekt papíralapú jelentéseihez (PEJ, ZPEJ, PFJ) kötődően jelentést kell tenni, és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. A vállalt többletteljesítményeket a lehető legteljesebb mértékben érdemes integrálni a projekt folyamatába, ezért érdemes az esélyegyenlőségi feladatok felelősségi körét a projektmenedzsmentben tervezni. Jól számszerűsíthető vállalások esetén (pl. roma munkavállaló alkalmazása) az értékelési feltétel az, hogy a projekt befejezéséig vállalt átlagos éves érték pozitív irányban változzon, mégpedig 5 vagy 10%-kal javuljon a pályázat benyújtásakor érvényes értékhez képest. Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha a már meglevő esélyegyenlőségi intézkedések megőrzését, fenntartását vállalja a pályázó. A projekt végrehajtása során a már elért esélyegyenlőségi intézkedésekből visszalépni, ideiglenesen valamelyiket nem teljesíteni nem lehet.

9 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 1.Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) Legkésőbb a projekt kezdetétől számított 2 hónapon belül esélyegyenlőségi felelőst kell kinevezni, és a projekt fenntartási időszakának végéig megtartani + az összes projektpartnertől, ha ilyen nincs, a közbeszerzésben beszerzett összes beszállítótól esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását/esélyegyenlőségi szakértelem biztosítását alkalmassági feltételként elvárni. Adható pont: 1

10 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) Meglévő és érvényes ET bemutatása, mely a Mt. (1992. évi XXII. törvény ) 70/A §-nak megfelelő mélységű, legfeljebb egy éve készült helyzetelemzést, és célokat tartalmaz. A partnerektől pl. a közbeszerzési dokumentáció egyéb feltételeinek részeként, együttműködési megállapodás részeként lehet elvárni. Adható pont: 1

11 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Vállalása azt jelenti, hogy vagy a támogatás megítélésének évétől a döntéshozók legalább fele, illetve a humánerőforrás-felelős vesz részt esélyegyenlőségi tanulási folyamatban, amely legalább évente 4 órányi, közvetlen (nem táv- vagy papíralapú!!!) képzés. Munkavállalók esetében: ha legalább 20%-uk számára legalább évente 4 órányi közvetlen képzési alkalmat biztosít a szervezet. Közönség (diákok, látogatók, betegek, lakosság stb.) esetében vállalni kell legalább 50%-uk számára legalább 10 esélyegyenlőségi érték közvetítését az intézkedés elfogadásához. Adható pont: 0,5

12 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N) Amennyiben a konstrukcióban nem kötelező, illetve nem szakmai szempontok között értékelt bármelyik felsorolt eszköz, dokumentum megléte, de a pályázó megfelelően igazolja a tervezett fejlesztés (pályázat), és az eszköznek megfelelő dokumentum összhangját, az intézkedés teljesül. Adható pont: 1

13 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok):……... Meg kell adni a bevont esélyegyenlőségi célcsoportot!!! (akár többet is) A vállalt intézkedést a pályázat benyújtásának idejére már teljesíteni kell. Nyilatkozatokban, megállapodásokban vagy jegyzőkönyvben rögzíteni kell az együttműködés, közreműködés tényét, már a pályázat benyújtása előtt, ezzel igazolják a vállalás teljesülését is. Adható pont: 0,5

14 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) Az internetes, multimédiás, informatikai fejlesztéseknél a W3C akadálymentes szabvány legfontosabb elemeinek alkalmazása elvárt. A kötelező kommunikációs akadálymentesítés mellett további infokommunikációs akadálymentesítést is vállalását jelenti. Az intézkedést többek közt közbeszerzési és fotódokumen- tációkkal, médiamegjelenésekkel, esélyegyenlőségi elemet tartalmazó PR-tervvel, az akadálymentes honlappal lehet igazolni. Adható pont: 0,5

15 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) és 14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) A projekt befejezése idejére reálisan vállalt legalább 5%-os növekedés esetén fogadható el. Munkaügyi dokumentumok igazolják. Nem fogadható el a teljes munkaidős munkaviszony részmunkaidősre csökkentése abban az esetben, ha ez pusztán a vállalkozás gazdasági érdekeihez köthető. Nem fogadható el esélyegyenlőségi vállalásként a vállalkozói szerződés keretében foglalkoztatott személy, csak a munkaszerződéssel rendelkező távmunkás alkalmazása. (Mt. X/A. fejezet) Adható pont: 0,5 – 0,5

16 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) A szervezetnél dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy roma munkavállalók számát kell megadni a kiindulási időpontban, és a projekt befejezésekor. Akkor is elfogadható, ha a meglévő munkahelyet fenntartják. Szükséges, hogy a pályázó álláshirdetéseiben jelezze preferenciáját. Az adatszolgáltatás mindkét esetben önkéntes. Helyszíni ellenőrzésen az önkéntes nyilatkozat bemutatását is kérhetik. Adható pont: 0,5

17 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) Csak akkor érvényes a vállalás, ha munkavállaló nők aránya a pályázat benyújtásakor az összes munkavállaló között nem haladja meg a 70%-ot! Szükséges az is, hogy legalább 5%-kal növekedjen a nők száma a projekt befejezéséig, illetve a pályázó álláshirdetéseiben jelezze ezen preferenciát az egyéb alkalmassági feltételek egyenlősége esetén. Adható pont: 0,5 24. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) Legkésőbb a projekt megkezdésétől számított két hónapon belül be kell vezetni. Nem tekinthető rugalmas vagy mobil munkaidőnek, ha a munkáltató elvárja a munkavállalótól, hogy a teljes munkaidején felül legyen rugalmasan elérhető. Munkaügyi dokumentumokkal igazolható. Adható pont: 0,5

18 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) Projektre utaló közmunkaprogram vagy önkormányzati költségvetési határozat/rendelet vagy megfelelő tartalmú kivitelezői közbeszerzés, illetve megállapodás közmunkással, vagy munkaügyi központtal lehetséges intézkedés elfogadására. A közhasznú foglalkoztatás mindig az érintett célcsoport együttműködésével tervezhető (ld. 6-os pont) Nem érhető el minden potenciális pályázó számára ez a forma. Figyelem, valószínűleg csak saját teljesítésben ellátott tevékenységeknél lesz elszámolható a foglalkoztatás máshonnan nem támogatott része! Az intézkedés akkor is elfogadható, ha a projekthez közvetlenül kapcsolódik, de költségeit abban nem számolják el. Adható pont: 0,5

19 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) érintett célcsoport(ok):……... A pályázat megfelelő részében (helyzetelemzés, MT) mindegyik megjelölt célcsoportra lebontva be kell mutatni, konkrétan milyen speciális elemhez vagy hozzáféréshez jutnak az egyes célcsoportok, illetve a projekt eredményei milyen hatással lesznek rájuk. Legkésőbb a részletes pályázati dokumentumok benyújtásáig a tervezett intézkedésnek életbe kell lépniük ahhoz, hogy a vállalást elfogadják. Adható pont: 0,5

20 A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) Abban az esetben vállalható, ha referenciákkal tudja igazolni ezen képességét, vagy esélyegyenlőségi mentorral dolgozik együtt, és vállalja, hogy nyilvános kommunikációi során, a projekt nyomonkövetési időszakának végéig ellene eljárás nem indul esélyegyenlőségi ügyben. Elfogadható az intézkedés akkor is, ha olyan PR-tervvel, kommunikációs tervvel bír, amely az esélytudatos kommunikáció sokféle elemét tartalmazza. Adható pont: 0,5

21 A fenntartható fejlődés biztosítása A fenntartható fejlődés lényege, hogy megvalósítása során úgy elégítik ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk életfeltételeit.

22 A környezeti fenntarthatóság Az Európai Közösséget létrehozó alapszerződés 6. cikk: „A környezetvédelmi követelményeket — különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel — be kell illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába.” A Tanács 1083/2006/EK rendelet 17. cikkelyében határozta meg a fenntartható fejlődés biztosítását.

23 A fenntartható társadalom alapvető követelményei a) szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; b) az életminőség javítására való törekvés; c) a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet- etikus magatartása szükséges; d) a környezetminőség megőrzése.

24 A fenntartható társadalom alapvető követelményei A környezet jó minőségét a fejlesztések közben kell garantálni, a fenntartható fejlődés az önkéntes, gondos és megelőző magatartás megvalósításával képes megőrizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát. A pályázónak tehát figyelmet kell fordítania a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás biztosítására, függetlenül attól, hogy az a pályázat célkitűzései közt megjelenik-e vagy sem!

25 Jogosultsági kritériumok I. a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / termelés egysége [változó]) b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes energiafelhasználás [kWh] / termelés egysége [változó]) c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) [t/év] d) Újrahasznosított papír használat aránya (újrahasznosított 500 lapos papírcsomag [db] / összes felhasznált 500 lapos papírcsomag [db])

26 Jogosultsági kritériumok II. e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke (kistérségben élő, saját foglalkoztatottak száma [fő] / saját foglalkoztatottak száma [fő]) f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya [fő] / munkavállalók száma [fő]) Mindig a benyújtáskor érvényes értéket kell megadni (pályázási vagy jelentéstételi időszakot megelőző, lezárt pénzügyi év alapján) a projektet megvalósító szervezetre vonatkozóan.

27 Jogosultsági kritériumok III. Ezen fenntarthatósági indikátorokat a pályázati adatlapon található táblázat „Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági/szerződési kritérium)” Ezeket a sorokat nem pontozzák, de az értéket ellenőrizhetik. Ha szeretne előrelépést vállalni ezeken a területeken, azt ne itt, hanem az azonos tartalmú választható fenntarthatósági szempontok között kell jelölni ügyelve a benyújtáskori értékek azonosságára.

28 A fenntarthatóság értékelése A támogatás feltétele, hogy a pályázó minimum 0,5-0,5 pontot elérjen mindkét fenntarthatósági kategóriában (Környezettudatos menedzsment és tervezés és Fenntartható fejlődést szolgáló rész-szempontok) Minden érvényesen vállalt fenntartható fejlődési szempont 0,5 pontot ér.

29 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését Az önkormányzatok számára lehetőség a fenntartható fejlődés helyi programjának (Local Agenda 21 - LA 21) elkészítése. 3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) Csak akkor választható, ha a szervezet erre jogszabályban nem kötelezett. Munkaköri leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, szervezeti szabályozások, dokumentumok, mely(ek) a támogatási szerződés aláírásától számított legfeljebb 2 hónapon belül életbe lép(nek).

30 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése A szempont vállalása esetén a vizsgálatot évente meg kell ismételni, a támogatási szerződés aláírásának évétől kezdve. 3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma/azössz munkavállalói létszám A szervezet meghatározott rendszerességgel fenntarthatósági kérdésekben oktatásokat tart, vagy külső továbbképzésekre küldi munkatársainak legalább 25%-át. A 3-as pontok közül csak egy vállalható.

31 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére A pályázó vállalja és tervezi, hogy a projekt a tudásmegosztás a felsorolt ismeretek közül legalább kettő terjesztésére kiterjed, melyet képzési jegyzőkönyvvel, szakmai anyagokkal, tananyagokkal, tanulmányokkal, értékelő lapokkal tud igazolni. 9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek A tevékenységek tervezése és megvalósítása során annak helye és módja tekintetében is gondoskodnak: a hulladékminimalizálásról, a helyszínül választott intézményben a szelektív hulladékgyűjtésről, az energiatakarékosságról, egészséget kímélő foglalkoztatásról (világítás, monitor kiválasztás, zöld növények, szellőzés stb.), egészséges táplálkozásról, pihenéshez szükséges zöldfelületről, a kiadványok, oktatási, képzési stb. anyagok újrahasznosított papírra nyomtatásáról és a kerékpártárolásról. Az ellenőrzés alapjai tervdokumentációk, vonatkozó számlák, beszerzési dokumentációk, tájékoztatók stb.

32 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Erre irányuló védjeggyel rendelkező, vagy olyan eszköz, szolgáltatás beszerzése, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatóak. A projekthez kapcsolódó összes beszerzésben érvényesíteni kell a környezetvédelmi szempontokat. Az ajánlatkérésekben vagy a dokumentációban valamelyik környezetvédelmi szempontot adekvát és egyértelműen azonosítható formában alkalmazni kell. A beszerzés környezetkímélő szempontjait tudatosítja az érintettekben (munkavállalók, beszállítók, partnerek, célcsoport stb.). Igazolása pályázati/közbeszerzési felhívás, vagy beszerzési dokumentációk és/vagy belső szabályozó dokumentum, termék, alapanyag ismertetők, szerződések vonatkozó részei alapján történik. Adható pont: 1 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során A pályázat benyújtásakor mellékelt partnerségi megállapodás, nyilatkozat, valamint a partnerségi vélemények pályázatba integrálása alapján legalább egy társadalmi szervezetet a tervezésbe és a megvalósításba bevontak, majd az együttműködés él a projekt befejezéséig. Adható pont: 1

33 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése A telephely, a beruházási- vagy képzési-kampány helyszínének kiválasztása során környezetbarát közlekedési módokkal (gyalogos, kerékpár, tömegközlekedés) megközelíthető helyszíneket választ, vagy építési tevékenységeknél kerékpártárolót, zuhanyozót, öltözőt tervez a környezetbarát közlekedők érdekében. Igazolása: A pályázat, tervdokumentációk, kiviteli terv, engedélyek alapján a szolgáltatási (képzési, kampány) helyszín esetén az alternatív helyszínek környezetbarát elérhetőségi értékelése megtörtént. A befejezéskor a pályázó dokumentumokkal igazolni tudja a szempont érvényesülését. A pályázat benyújtásakor és befejezésekor is igen-nel kell válaszolni.

34 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során A vállalás azt jelenti, hogy a pályázó irodai papír- (A4-es vagy erre átszámolt írólap, nyomtató papír) felhasználásában az újrahasznosított papír aránya a támogatási szerződés aláírását követő évben eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez az arány a fenntartási időszak végéig nem csökken. A higiéniai és (nyomtatási tevékenységet kivéve) a technológiai papírhasználatot itt nem veszik figyelembe. Bizonylatok és nyilatkozatok alapján ellenőrizhető. 43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése Ahol lehet, rendszeren (szervezeten) belüli anyaghasznosítási lehetőségeket kell keresni. Nem szabad beszámítani az egyszerű kapacitáscsökkentéből, teljesítménycsökkentésből származó hulladékcsökkentést. Legalább 20%-os csökkentést kell vállalni a projekt befejezésére, vagy amennyiben a projekt befejezésekor nem (és esetleg jelenleg sem) keletkezik semmilyen hulladék, a szempont elfogadható. Új funkció fejlesztésekor igazolni kell, hogy a fejlesztés eredményeként mennyivel jobb az adott ágazatban használatos megoldásoknál. Vállalati, szervezeti hulladék nyilvántartások, vagy szállítólevelek és számlák alapján igazolható a teljesítés.

35 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 48. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése A környezetükbe szennyező anyagokat kibocsátó pályázó feladata, hogy eljárást dolgozzon ki és alkalmazzon a környezetszennyezési kockázatok egészségügyi hatásainak elemzésére és minimalizálására. Aktualizált környezet-egészségügyi kockázat értékelés megléte (cégvezetés által elfogadott dokumentum) alapján ellenőrizhető. 49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben Amennyiben a pályázó szervezet étkeztetésében az étkeztetést végző nyilatkozatai vagy bizonylatai szerint az élelmiszerek legalább 15%-a egészséges, vagy helyi eredetű vagy bioélelmiszer, a pályázat benyújtásának évétől folyamatosan.

36 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) Amennyiben a pályázó vállalja a mutató benyújtáskori értékének növelését a projekt befejezéséig, vagy ha ez eléri vagy meghaladja a 1000m2-t, ezen tevékenység fenntartását. Az ellátott tevékenységeket tervező és igazoló dokumentumok, számlák alapján ellenőrizhető. 58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma A társadalmi bizalmat erősítő megoldások lehetnek: pl. nyílt nap, kollektív szerződés, üvegzseb, panaszkezelés, korrupcióellenes intézkedések stb. A szempont vállalásakor a megoldások számát kell megadni, 12 hónapra. A szempont elfogadásához legalább a megvalósítás első évére 1 megoldás vállalása, és projekt befejezéséig növekvő, aztán stagnáló darabszám szükséges

37 A vállalható fenntarthatósági intézkedések 60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma A pályázó vállalja, hogy a társadalom számára környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, képzést, eseményeket, programot szervez. A szempont vállalásakor az évente vállalt akciók, események számát kell megadni. Környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akció lehet pl. veszélyes hulladékgyűjtés, egészséges lakókörnyezet ünnep, ingyenes vagy kedvezményes mérések, nyílt nap környezeti tartalommal stb. Ellenőrzése: Meghívók, helyi újság felhívásai, egyéb dokumentumok (pl. fotók, cikkek), számlák. A vállalás elfogadásához a mutató benyújtáskori értékének növelése, és a támogatási szerződés aláírásától legalább évente 1 megoldás vállalása szükséges.

38 Köszönöm a figyelmet! Greksza Attila greksza@index.hu szakterületi szakértő


Letölteni ppt "TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. November 23-24. Hajdúszoboszló Előadó: Greksza Attila szakterületi szakértő Előadás címe: A horizontális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések