Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kapnogram: irányvonal a lélegeztetésben? Babik Barna, Csorba Zsófia, Nagy Tamás, Tünde Iványi, Patrick Mayr 3, Bogáts Gábor 1, Peták Ferenc 2 Aneszteziológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kapnogram: irányvonal a lélegeztetésben? Babik Barna, Csorba Zsófia, Nagy Tamás, Tünde Iványi, Patrick Mayr 3, Bogáts Gábor 1, Peták Ferenc 2 Aneszteziológiai."— Előadás másolata:

1 Kapnogram: irányvonal a lélegeztetésben? Babik Barna, Csorba Zsófia, Nagy Tamás, Tünde Iványi, Patrick Mayr 3, Bogáts Gábor 1, Peták Ferenc 2 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Szívsebészeti Osztály 1, Orvosi Fizikai és Informatikai Intézet 2, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Department of Anaesthesia 3, German Heart Center, Technical University, Munich

2 Légutak sajátságainak perioperatív monitorozásával: Behatárolhatjuk a gázcsere hatékonyságát csökkentő mechanizmusokatBehatárolhatjuk a gázcsere hatékonyságát csökkentő mechanizmusokat Megbecsülhetjük a légutakra ható gyógyszeres kezelés hatékonyságátMegbecsülhetjük a légutakra ható gyógyszeres kezelés hatékonyságát Felmérhetjük a lélegeztetési minta megváltoztatásának következményétFelmérhetjük a lélegeztetési minta megváltoztatásának következményét Háttér

3 IPPV során a légutak jellemzőiről információt kaphatunk: Interrupciós technikával (Rint)Interrupciós technikával (Rint) Paw t

4 IPPV során a légutak jellemzőiről információt kaphatunk: Interrupciós technikával (Rint)Interrupciós technikával (Rint) PIP P1P1 P szünet R int =PIP–P 1 / PIF → áramlási ellenállás → légutak stressz relaxáció→ szövetek R ti = P 1 –P szünet / PIF gyors-lassú alveolusok→ inhomogenitás kiegyenlítődése Csúcs-, szünet-, végkilégzési nyomásértékekkelCsúcs-, szünet-, végkilégzési nyomásértékekkel E st =P szünet –PEEP / VT → compliance → szövetek Paw t

5 Nyomás-, áramlás-, térfogat-idő görbévelNyomás-, áramlás-, térfogat-idő görbével Térfogat-nyomás-, áramlás-térfogat hurokgörbévelTérfogat-nyomás-, áramlás-térfogat hurokgörbével Az intrinsic PEEP becslésévelAz intrinsic PEEP becslésével

6 Egyik sem teljes értékű légúti információ!

7 Kapnográfia: a kilégzett CO 2 nem-invazív folyamatos monitorizálása A kilégzés során három fázis: légzési/lélegeztetési holttér I:légzési/lélegeztetési holttér II: keveredésa holttér és az alveoláris tér között III: alveolusok ürülése A kapnogram harmadik fázis meredeksége (  III ) utal: Ventillációs/perfúziós mismatch Alveolaris heterogenitás Az alveolusok szekvenciális ürülése Strömberg NO. Pediatr Pulmonol 29:94-102, 2000. Krauss B. Anesth Analg 100:884-888, 2005. Thompson JE. Respir Care 50:100-108, 2005. Bhavani-Shankar K. Anesth Analg 91:973-977, 2000. Kalenda Z. Mastering infrared capnography. Kerckebosch-Zeist, 1989.  III jól korrelál a spirometriás adatokkal (FEV 1 ) Klinikai megfigyelések szerint  III a légúti sajátságokat tükrözik You B. Eur Respir J 7:318-323, 1994. Yaron M. Ann Emerg Med 28:403-437, 1996.   P t

8 Single breath test (SBT)

9 FRC/CC > 1 FRC CC

10 FRC/CC > 1 FRC/CC < 1 FRC CC

11 FRC/CC > 1 FRC/CC < 1 FRC FRC + VT/CC < 1 FRC CC

12 A kapnogram III. fázisának meredeksége tükrözi-e a légúti ellenállás változásait mechanikai lélegeztetés során,A kapnogram III. fázisának meredeksége tükrözi-e a légúti ellenállás változásait mechanikai lélegeztetés során, –mechanikai manőver után (PEEP) –farmakológiai beavatkozást követően (sevoflurane)? Fel kívántuk mérni a kapnogram III. fázis meredekségének monitorizálási értékét a légúti ellenállás változásának követésébenFel kívántuk mérni a kapnogram III. fázis meredekségének monitorizálási értékét a légúti ellenállás változásának követésében Célok

13 Prospektív, konszekutív vizsgálati elrendezés Etika Bizottsági Engedély, beleegyező nyilatkozat Betegek (n = 168) kor: 39-84 év F/N: 97/62 Kardiális dg.:ISZB (n=110), MI (n=20), AS (n=41), egyéb (n=11) Tüdő társbetegségek: emphys. (n=64), asthma (n=16), chr. bronchitis (n=17), egyéb (n=2) Elektív szívsebészeti beavatkozás Anesztézia TIVA:indukció: midazolam 30 µg/kg, sufentanil 0,4-0,7 µg/kg, propofol 30-50 µg/kg, rocuronium 0,6 mg/kg fenntartás:propofol 50-70 µg/kg/min, rocuronium 0,2 mg/kg 30 percenként CPB és mellkaszárás után 2-2,5 térf% Sevoflurane (n=9) Lélegeztetési minta VC deszcendáló áramlással, f = 12-14/perc, FiO 2 = 0,5-0,8, VT = 7 ml/kg Betegek és módszerek

14 Oldal áramú kapnográfia 15 másodperces CO 2 görbeszakaszokat digitalizáltunk és rögzítettünk a számítógépen normál lélegeztetés mellett A III. fázis meredekségét analizáltuk, a mértük a CO 2 parciális nyomás másodpercenkénti változását (  III ) Hgmm/s egységben Betegek és módszerek

15 Y résznél flow (V’) és nyomás (Pao) mérés Pulmonális input impedancia adatok: Kis-amplitúdójú álvéletlen oszcillációk 0,4-6 Hz tartományban, 15-s apnoés periódusban A tüdő bemenő impedanciája: ZL = Pao / V’ respirátor hangszóró Pao V’V’ Betegek és módszerek, alacsony frekvenciás kényszerített oszcilláció

16 Az alacsony frekvenciás kényszerített oszcillációs impedancia: modell-illesztéssel a légúti és a szöveti paraméterek szeparáltan megbecsülhetőek 1 A valós rész jellemzi a légúti ellenállást (Raw) és a szöveti rezisztencia tényezőjét (G) A képzetes rész a szöveti elastance- ra (H) és a légúti inertance-ra utal 1 Hantos et al. J Appl Physiol. 72:168, 1992

17 ZrsZrsZrsZLZrs CO 2 PEEP 3 PEEP 6 PEEP 9 PEEP 3 Zárt mellkas Nyitott mellkas Betegek és módszerek, vizsgálati protokoll Zárt mellkas PEEP 3 Zrs CO 2 Sevoflurane

18 Egy beteg reprezentatív kapnogramja α III-3 α III-6 α III-9 Eredmények Idő /s) PCO 2 (Hgmm)

19 * * * * * * * * * * * * Eredmények III. Fázis meredekség Hgmm/s Raw H 2 Ocm.s/l Rint H 2 Ocm.s/l G H 2 Ocm/lH H 2 Ocm/l 3 nyitott

20 A légúti ellenállás és a kapnogram III. fázis meredeksége közti kapcsolat egy reprezentatív betegben kapnogram III. fázis meredeksége (Hgmm/s) Raw H 2 Ocm.s/l

21 R = 0.47 P < 0.00001 kapnogram III. fázis meredeksége (Hgmm/s) Raw H 2 Ocm.s/l A légúti ellenállás és a kapnogram III. fázis meredeksége közti kapcsolat

22 kapnogram III. fázis meredeksége (Hgmm/s) Raw H 2 Ocm.s/l

23 A légzőrendszeri elastance hatása a Raw-  III kapcsolatra H<13 H>42 Raw-  III kapcsolat meredeksége III. Fázis meredeksége Hgmm/s Raw H 2 Ocm.s/l H H 2 Ocm/l

24 A légzőrendszeri elastance hatása a Raw-  III kapcsolatra H<13 H>42 Raw-  III kapcsolat meredeksége III. Fázis meredeksége Hgmm/s Raw H 2 Ocm.s/l H H 2 Ocm/l

25 A légúti ellenállás és a kapnogram III. fázis meredekségének változása sevoflurane után

26 A légúti ellenállás változásának és a kapnogram III. fázis meredeksége változásának kapcsolata

27 PEEP növelésével párhuzamosan a légúti ellenállás és a kapnogram III. fázisának meredeksége csökkent.PEEP növelésével párhuzamosan a légúti ellenállás és a kapnogram III. fázisának meredeksége csökkent.  III pontosabban tükrözi a légutak átmérőjét, mint a respirátor monitorán leolvasható légúti ellenállás érték.  III pontosabban tükrözi a légutak átmérőjét, mint a respirátor monitorán leolvasható légúti ellenállás érték. Az Raw és az  III közötti összefüggés lélegeztetett betegekben:Az Raw és az  III közötti összefüggés lélegeztetett betegekben: A korreláció gyenge a betegek között egy-egy meghatározott PEEP értékeken. Az összefüggés erős és szignifikáns egy betegen belül, változó PEEP szinten. Az Raw és az  III közötti összefüggést a légzőrendszer elasztikus összehúzó ereje befolyásolja.Az Raw és az  III közötti összefüggést a légzőrendszer elasztikus összehúzó ereje befolyásolja. Sevoflurane ~ 1 MAC párhuzamosan csökkenti a légúti ellenállást és a kapnogram III. fázisának meredekségétSevoflurane ~ 1 MAC párhuzamosan csökkenti a légúti ellenállást és a kapnogram III. fázisának meredekségét Összefoglalás

28 Az  III nagyon érzékeny paraméter a légutak átmérője változásának kimutatására, mind mind légzésmechanikai, mind farmakológiai intervenció esetében.Az  III nagyon érzékeny paraméter a légutak átmérője változásának kimutatására, mind mind légzésmechanikai, mind farmakológiai intervenció esetében. Az  III követése értékes információt nyújt a légúti sajátságok műtőasztal/betegágy melletti monitorozása során mechanikai lélegeztetés alatt, de az  III szenzitivitása a légzőrendszer elasztikus erejétől függ:Az  III követése értékes információt nyújt a légúti sajátságok műtőasztal/betegágy melletti monitorozása során mechanikai lélegeztetés alatt, de az  III szenzitivitása a légzőrendszer elasztikus erejétől függ: Magas a szenzitivitása magas légzőrendszeri compliance mellett, az alveolusok ürülését a kis légutak geometriája határozza meg Alacsony a szenzitivitása merev légzőrendszeri szövetek mellett, az alvolusok ürülése párhuzamos, melyet az erős elasztikus recoil tendencia a kis légutak geometriájától függetlenül határoz meg. Következtetés


Letölteni ppt "Kapnogram: irányvonal a lélegeztetésben? Babik Barna, Csorba Zsófia, Nagy Tamás, Tünde Iványi, Patrick Mayr 3, Bogáts Gábor 1, Peták Ferenc 2 Aneszteziológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések