Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

0. Tájékoztató a követelményekről 1. Bevezetés, alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "0. Tájékoztató a követelményekről 1. Bevezetés, alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 0. Tájékoztató a követelményekről 1. Bevezetés, alapfogalmak

2  0.1. Oktatók  0.2. Követelmények  0.3. Zárthelyik  0.4. Aláírás és pótlás  0.5. Vizsga  0.6. Mentességek, kedvezmények  0.7. Tananyag

3 Előadó, gyakorlatvezető: Dr. Kovács Viktória Barbara D. ép. 207/C 463 - 2592 konzultációs idő: Sz 08:00-10:00 Tárgyat oktató tanszék: Energetikai Gépek és Rendszerek www.energia.bme.huwww.energia.bme.hu; ftp.energia.bme.huftp.energia.bme.hu Műszaki hőtan tárgycsoport követelményrendszere: ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/Hot an_targycsoport_kovetelmenyek_aktualis.pdf

4  Vizsga, előtte aláírás megszerzése  Jelenléti követelmény:  gyakorlatok legalább 70%-án (max. 4 hiányzás)  Tanulmányi követelmények:  zárthelyik együttes legalább 50%-os teljesítése  felkészült, aktív részvétel a gyakorlatokon (0..10% között értékeli a gyakorlatvezető)  Opcionális (szorgalmi) lehetőség (házi feladat):  team munka/projekt feladat 13-14. héten bemutatóval

5  Ellenőrző dolgozat (kiszh, e.d., kzh)  1x súly, azaz 100 pont  a 3. és 8. oktatási héten a gyakorlaton  nincs minimális követelmény  évközben nem pótolható  elméleti anyag, kb. 10-15 min munkaidő  Nagyzárthelyi (nagyzh, nzh)  4x súly, azaz 400 pont  a 12. oktatási héten az előadáson  nincs minimális követelmény  évközben nem pótolható  Elméleti és gyakorlati anyag, 90 min munkaidő

6  Aláírás feltételei  max. 4 hiányzás a gyakorlatról  „aktív” részvétel  legalább 300 pont (50%) a kötelező számonkérésekből  Pótlási lehetőségek  hiányzás és „aktív” részvétel nem pótolható  egy összevont pótzárthelyi a pótlási héten (általában csütörtökön)

7  Vizsgajegy két részvizsga (írásbeli+szóbeli) alapján  írásbeli: 40%-os súly (150 perces, 4 számpélda)  szóbeli: 60%-os súly (kiadott tételsor szerint, elmélet)  Érdemjegy megállapítása  50 alatt: elégtelen(1)  50..65: elégséges(2)  65..72,5: közepes(3)  72,5..85: jó(4)  85 felett: jeles(5)

8  Félévközi pontszám helyettesíti az írásbeli vizsgapontszámot  Teljes vizsgamentesség  jeles(5) érdemjeggyel  összteljesítmény: legalább 90%  minden számonkérés legalább 80%-os  „aktív” részvétel (szóbeli produkció a gyakorlaton)  Teljes vizsgamentesség  jó(4) érdemjeggyel  összteljesítmény: legalább 80%  minden számonkérés legalább 70%-os  „aktív” részvétel (szóbeli produkció a gyakorlaton)

9  Teljes vizsgamentesség  közepes(3) érdemjeggyel  összteljesítmény: legalább 70%  minden számonkérés legalább 65%-os  „aktív” részvétel (szóbeli produkció a gyakorlaton)  Teljes vizsgamentesség  elégséges(2) érdemjeggyel  összteljesítmény: legalább 55%  minden számonkérés legalább 50%-os  „aktív” részvétel (szóbeli produkció a gyakorlaton)

10  Jegyzet: hamarosan (elektronikus formában)  Gyakorlati feladatgyűjtemény és Segédlet:  ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/ATMH_ Gyakorlati_feladatok_gyujtemenye_es_Segedlet_hallg atoi-2013.pdf ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/ATMH_ Gyakorlati_feladatok_gyujtemenye_es_Segedlet_hallg atoi-2013.pdf  Korábbi vizsgák, ajánlott jegyzetek:  ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/ ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/  Szóbeli vizsga tételsora  ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/ATMH- Szobeli_kerdesek-2011.pdf ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/muszaki_hotan/ATMH- Szobeli_kerdesek-2011.pdf

11

12  1.1. Célkitűzés  1.2. Alapfogalmak  1.3. Termodinamikai modellek

13  1.1.1. Mérnöki tevékenység  1.1.2. Kapcsolódások  1.1.3. Tantárgy célkitűzése  1.1.4. Elvárt tudás  1.1.5. Hőtan – Hol?

14 Termék, folyamat Forma Termék, folyamat Funkció Megbíz- hatóság BiztonságFORMA Gazdasá- gosság Ergonómia Környezet- védelem  Tervezés és üzemeltetés

15

16 Termo- dinamika Hő- közlés Hőtan Mate- matika FizikaKémia Áram- lástan

17  Tévhitek:  Büfé kurzus  Nem kell tudni semmit, mert úgysem értjük  Nincs szükségünk erre a tudásra  Valóság:  „Szuper-intenzív” 14 hetes hőtan kurzus  Ugyanazon jelenségek megértése kevesebb idő alatt  Jelenségek fizikai tartalmának és az alkalmazott képeltek érvényességi tartományának ismerete

18  Bernoulli-egyenlet általános alakja:  Egyszerűsített alak: Használható a műszaki gyakorlatban, ha: ▪ Potenciálos erőtér ▪ Stacionárius áramlás ▪ Lehet az áramvonalon integrálni ▪ Állandó sűrűség Forrás: Lajos Tamás - Áramlástan alapjai

19  Biokémiai rendszerek: pl. tüdő -hőátadás -anyagátadás -kémiai reakciók

20  Háztartási gépek: pl. hűtőgép, légkondicionáló hűtőgép ma 1927 -fordított (munkafelvevő) körfolyamat -hőátadás (forrás, kondenzáció stb.) -anyagátadás (légkond.)

21  Közlekedés: pl. repülőgép, gépjármű stb. hűtő

22  Ipari energiaátalakítás: pl. (hő)erőmű

23  Elektronikai eszközök: pl. számítógép hagyományoshőcsöves

24  1.2.1. Termodinamika  1.2.2. Alapfogalmak

25  Elnevezés eredete:  θερμη (therme) + δυναμις (dinamisz) = hő+erő  Valójában: termosztatika  Az „igazi” termodinamika: nem-egyensúlyi termodinamika  Vizsgálati terület: energiaátalakulások  Módszer:  modellek (rendszer, közeg, folyamat)  axiómák (főtételek)

26 A termodinamika nyelvezete  görög és latin eredetű kifejezések  izotermikus = állandó hőmérsékletű  adiatermikus = hőszigetelt  mennyiségek rövidítése (jelölése) angol elnevezés alapján; minden SI szerint  p (pressure): nyomás  V (volume): térfogat  T, t (temperature): hőmérséklet  τ (time): idő  W (work): munka  E (energy): energia

27  1.3.1. Modellezés filozófiája  1.3.2. Modellalkotás folyamata  1.3.3. Termodinamikai modellek  1.3.3.1. Rendszermodell  1.3.3.2. Közegmodell  1.3.3.3. Folyamatmodell

28  Ockham (Occam) borotvája  lex parsimoniae = takarékosság (tömörség) elve  „Pluralitas non est ponenda sine necessitate”  A sokaság szükségtelenül nem tételezendő  általában az egyszerűbb megoldás a helyes William Ockham (kb. 1285–1348) angol nemzetiségű ferences rendi szerzetes

29  Neumann János a modellekről: „… a tudomány nem magyarázni próbál, alig próbál interpretálni – a tudomány főként modelleket állít fel. A modellen olyan matematikai konstrukciót értünk, amely – bizonyos szóbeli értelmezést hozzáadva – leírja a megfigyelt jelenségeket. Az ilyen matematikai konstrukciókat kizárólag és pontosan az igazolja, hogy működnek.” Budapest, 1903. december 28. – Washington, 1957. február 8., magyar származású matematikus

30 Valóság (probléma)Fizikai modellMatematikai modell (megoldás) egyszerűsödés, elhanyagolások interpretáció

31 Rendszer TERMODINAMIKAI RENDSZER TERMODINAMIKAI RENDSZER KÖRNYEZET határoló felület kölcsönhatások

32 Leíró jellemzők  mikroszkopikus (belső felépítés, részecskék)  statisztikus fizika [belső energia, entrópia]  makroszkopikus (megfigyelhető, mérhető)  műszaki termodinamika [nyomás, hőmérséklet] Fogalmak  állapot  állapotjelző  állapotváltozás  egyensúly, egyensúlyi állapot  állapotváltozás, kvázistatikus állapotváltozás TDR pillanatnyi anyag és energiaeloszlása TDR leírására szolgál, annak TD szempontból lényeges tulajdonsága TDR állapotát a TDR és a K közötti kölcsönhatás megváltoztathatja TDR-ben semmilyen folyamat nem játszódik le, az állapothatározói egy számértékkel jellemezhetők TDR egyensúlyi állapotok folytonos sorozatás halad keresztül.

33  Állapotjelzők  Extenzív (m, V)  Intenzív (p, T)  fajlagos extenzív (v = V/m)  Anyag- vagy fázisjellemzők  TD-i tulajdonságok változási sebességét mutatják  anyagtól és annak állapotától függnek

34 Rendszer TERMODINAMIKAI RENDSZER TERMODINAMIKAI RENDSZER KÖRNYEZET határoló felület kölcsönhatások

35  Jelleg  anyagi jellegű  energia jellegű  Típusok – határoló felület függvénye  merev/deformálódó: mechanikai  diatermikus/adiatermikus: termikus  áteresztő/féligáteresztő/nem áteresztő: kémiai (anyagi)  szigetelő/vezető: villamos  árnyékoló/nem árnyékoló: mező jellegű  kivétel: gravitációs

36 magára hagyottzártnyitott  anyag  anyag anyag  energia energia energia

37 ZÁRT rendszer = állandó tömeg henger merev fal dugattyú deformálódó fal egyszerűsítés – fizikai modell egyszerűsítés – matematikai modell gép (folyamat) energia (hő) energia (munka) energia (hő) merev fal deformálódó fal közeg

38 NYITOTT rendszer = ellenőrző térfogat (állandó) egyszerűsítés – fizikai modell

39 NYITOTT rendszer = ellenőrző térfogat (állandó) egyszerűsítés – matematikai modell gép (folyamat) energia (hő+anyag) energia (munka) energia (hő+anyag)

40  Az anyag viselkedését írják le  Fizikai modell  matematikai modell  állapotjelzők közötti függvénykapcsolat  f(p,V,T,m…)=0  egyszerű modellek – tiszta anyagok  Komponens (k), fázis (f), szabadságfok (sz)  Gibbs-fázisszabály : f + sz = k +2  Ideális gáz  fizikai modell  matematikai modell: pV-mRT=0

41 Megfordíthatóság:irreverzibilis reverzibilis Egyensúly:nem egyensúlyikvázistatikus Létezés:létezikmegközelíthető Disszipáció:van nincs Ábrázolás: csak a kezdeti és vég- állapot teljes folyamat

42 Egyszerű állapotváltozások  egy állapothatározó rögzített  izobár = állandó nyomás  izochor = állandó térfogat  izotermikus = állandó hőmérséklet  izentalpikus = állandó entalpia  kölcsönhatások korlátozottak  adiabatikus: csak mechanikai engedett  izentrópikus: adiabatikus és reverzibilis

43  Kérem az alábbi linken adja meg azokat a hőtani kérdéseket amikre Ön szerint a félév végére választ fog kapni.


Letölteni ppt "0. Tájékoztató a követelményekről 1. Bevezetés, alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések