Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYARORSZÁG FÖLDTANA ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYARORSZÁG FÖLDTANA ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc."— Előadás másolata:

1 MAGYARORSZÁG FÖLDTANA ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

2 HEFOP 3.3.1. 1.A táj fogalma és jellemzői 2.A táj tagolása és hierarchiája 3.A Kárpát-medence tájbeosztása 4.Magyarország tájbeosztása 5.Magyarország tájtípusai A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARORSZÁG TÁJBEOSZTÁSA

3 HEFOP 3.3.1. 1.A táj fogalma és jellemzői Mi a táj? „ A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé teszi a szomszédos tájaktól.” (Pécsi M.-Somogyi S.-Jakucs P.) A földrajzi táj a földfelszín valamely jellegzetes arculatú része, amely inkább többé, mint kevésbé különbözik a vele szomszédos térségektől. A táj arculatát természeti sajátságainak összessége és a rajta élő, lakó, tevékenykedő népek hatása határozza meg.

4 HEFOP 3.3.1. Tájalkotó tényezők: alapkőzet, domborzat, talajtakaró, éghajlat, vízrendszer, növényzet, állatvilág, emberi tevékenység. A tájalkotó tényezők együttese adja meg egy táj sajátos arculatát. A tájhoz szervesen hozzátartozik az ember is, hiszen sok táj jellegzetes vonásai, vagy neve az ott élő ember munkája nyomán vált egyedivé pl. Hortobágy. Minden táj regionális földrajzi egység, amelyek különböző egységekre bonthatók. Az egyes tájak elkülönítésénél más-más szempontok figyelembe vétele alapján változó tájhatárok jöhetnek létre.

5 HEFOP 3.3.1. 2. A tájak tagolása és hierarchiája A táj tagolását sokféle tényező nehezíti: –átmeneti sávok besorolása –társadalmi (történeti-néprajzi-politikai) szempontok. pl. Annak a természeti tájnak, melyet Magyarországon Északi-középhegységnek neveznek, északi vonulatai és medencesora mélyen benyúlnak Szlovákia területére, ahol a hegységdarabokat Mátra–Szalánci–vonulatnak, a medencéket Dél- szlovákiai-medencesornak nevezik. –A természeti és a történeti tájak több esetben nem felelnek meg egymásnak. Pl. Tokaj-hegyalja, Őrség

6 HEFOP 3.3.1. 1. Kistájrészlet: minden tényezőjében elvileg homogén, de a heterogenitás egy bizonyos szintje jellemzi. Mérete természetesen igen változó lehet. pl.: Déli-Bükk, Tiszazug stb. 2. Kistáj: több kistájrészlet összessége. pl.: Bükk = Északi-Bükk + Déli-Bükk + Bükk-fennsík Gerecse = Keleti-Gerecse + Nyugati-Gerecse + Központ-Gerecse Nagykunság = Tiszazug + Szolnok-Túri-sík + Tiszafüred-Kunhegyesi-sík stb. 3. Középtáj: kistájak együttese. pl.: Bükk-vidék = Bükk + Bükkalja + Bükkhát Dunazug-hegyvidék = Gerecse + Zsámbéki-medence + Budai-hegység + Pilis 4. Nagytáj: több középtáj együttese pl.: Dunántúli-középhegység = Dunazug-hegyvidék + Velencei-hg. + Vértesvidék + Móri-árok + Bakonyvidék stb. A tájakat méreteik, valamint hasonlóságuk és eltérésük foka alapján alá-fölérendelt rendszerbe (kistájrészlet-kistáj- középtáj-nagytáj nagytájcsoport) foglalják.

7 HEFOP 3.3.1. Méretük NAGYTÁJAK: méretük 10 000 km 2 nagyságrendű; Középtájak: méretük 1000 km 2 nagyságrendű; Kistájak: méretük néhány 100 km 2 ;. Kistájrészletek: a kistájak további tagolásával körvonalazhatók. <100 km 2

8 HEFOP 3.3.1. 3. A Kárpát-medence tájbeosztása A Kárpát-medence tájbeosztása Forrás: Pannon enciklopédia

9 HEFOP 3.3.1. 1. NAGYALFÖLD 2. GYŐRI-MEDENCE (Kisalföld és peremvidéke) 3. DUNA–MORVA-MEDENCE 4. NYUGAT-DUNÁNTÚL 5. DÉL-DUNÁNTÚL 6. DRÁVA–SZÁVA–VIDÉK 7. BAKONYERDŐ (Dunántúli-középhegység) 8. ÉSZAKNYUGATI-KÁRPÁTOK 9. ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK 10. BIHARERDŐ (Erdélyi-középhegység) 11. ERDÉLYI MEDENCE 12. KELETI-KÁRPÁTOK 13. DÉLI-KÁRPÁTOK 15. SZUBKÁRPÁTOK (Elő-Kárpátok)

10 HEFOP 3.3.1. 4. MAGYARORSZÁG TÁJAI 1.Alföld 2.Kisalföld 3.Nyugat-magyarországi peremvidék 4.Dunántúli-dombság és a Mecsek 5.Dunántúli- középhegység 6.Északi-középhegység Magyarország tájbeosztása Forrás: Pannon enciklopédia

11 HEFOP 3.3.1. 5. Magyarország tájtípusai Magyarország tájtípusai Forrás: Pannon enciklopédia

12 HEFOP 3.3.1. Tájtípus Tájtípus: önmagukban is heterogén földfelszíni egységekből tevődnek össze. Mozaikszerű megjelenésűek. Nagytájaink több tájtípust is magukba foglalnak. Magyarország tájai 14 tájtípusba sorolhatók.

13 HEFOP 3.3.1. Az Alföld tájtípusai 1.Futóhomokos hordalékkúp-síkságok Duna-Tisza közi síkvidék, Nyírség, Ormánság, Dél-Mezőföld, Illancs, Nagykunság, Hortobágy É-i része, Bodrogköz, Rétköz, taktaköz, Békés-Csanádi-hát és az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság futóhomokos térszínei 2.Lösszel fedett hordalékkúp-síkságok Mezőföld, Bácskai löszös síkság, Hajdúhát, Érmelléki löszös hát, Löszös-Nyírség, Kiskunsági-löszöshát, Körös-Maros- köze, Nagykunság, Dél-Hajdúság, 3.Ártéri síkságok: Az Alföld legalacsonyabb, a szabályozások előtt folyóvíz által formált ártéri területek: Felső-, Középső-, Alsó-Tiszavidék, Berettyó-Kőrösvidék, Csepel-Mohácsi-síkság, Dráva-sík. 4.Medenceperemi hordalékkúp-síkságok Észak-alföldi hordalékkúp-síkság, Pesti-hordalékkúp-síkság, Fekete-víz-síkja.

14 HEFOP 3.3.1. A Kisalföld tájtípusai 1.Ártéri síkságok Győri-medence tájai: Szigetköz, Mosoni-sík, Fertő-Hanság- medence, Rábaköz, Marcal-völgy 2.Medenceperemi (teraszos) hordalékkúp síkságok Marcal-medence, Komárom-Esztergomi síkság (Győr-Tatai teraszvidék) Fertő-hansági táj

15 HEFOP 3.3.1. A Nyugat-magyarországi peremvidék 1.Kristályos kőzetekből felépülő alacsony középhegységek és a hozzájuk kapcsolódó eróziós-deráziós völgyekkel tagolt dombságok Soproni-hegység, Kőszegi-hegység 2.Medenceperemi kavicsos hordalékkúp-síkság Nyugat-magyarországi kavicstakaró, 3.Eróziós-deráziós völgyekkel tagolt önálló dombságok Felső-Őrség, Vasi-Hegyhát, Kemeneshát, Zalai- dombság

16 HEFOP 3.3.1. Dunántúli-dombság 1.Futóhomokos hordalékkúp síkságok Ny- és K-Belső-Somogy 2. Ártéri síkságok Kis-Balaton, Nagyberek, Közép-Dráva-völgy 3.Önálló dombságok Marcali-hát, Külső- Somogy, Zselic, Tolnai- Baranyai-dombvidék Kis-Balaton

17 HEFOP 3.3.1. Dunántúli-középhegység 1.Karbonátos kőzetű alacsony középhegységek Bakony, Vértes, Gerecse, Pilis, Budai- hegység 2.Hegységbeli és hegységelőtéri dombságaik Tektonikus süllyedékek (pl. bakonyi kismedencék, Veszprém-Devecseri-árok Hegylábfelszínek Medencedombságok pl. Zámolyi-medence 3.Magmás és palás kőzetekből álló alacsony középhegység Velencei-hegység

18 HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység 1.Vulkáni kőzetű alacsony középhegységek Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Zempléni-hegység 2.Karsztos hegyvidékek Bükk, Aggtelek-Rudabányai-hegység 3.Észak-magyarországi-medencék Ipoly-völgy, Nógrádi-medence, Felső-Zagyva-Tarna közti dombság, Gömör-Hevesi-dombság, Borsodi- dombság, Cserehát, Hernád-völgy

19 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA A földrajzi táj a földfelszín valamely jellegzetes arculatú része, amely inkább többé, mint kevésbé különbözik a vele szomszédos térségektől. A táj arculatát természeti sajátságainak összessége és a rajta élő, lakó, tevékenykedő népek hatása határozza meg. Az igazán ember nélküli, tisztán természeti táj Földünkön egyre kevesebb, Európában s benne a Kárpát-medencében pedig gyakorlatilag nincsen. A tájtagolással kapcsolatos viták részben az átmeneti sávok besorolásából adódnak, részben pedig mert a társadalmi (történeti-néprajzi-politikai) szempontok, amelyek a természeti beosztásokba is gyakran beszűrődnek, más határokhoz igazodnak. A tájakat méreteik, valamint hasonlóságuk és eltérésük foka alapján alá-fölérendelt rendszerbe (kistájrészlet- kistáj-középtáj-nagytáj-nagytájcsoport) foglalják.

20 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI –Mi a táj? Sorolja fel a legfontosabb jellemzőit! –Mutassa be a táj tagolását és hierarchiáját! –Fejtse ki a Kárpát-medence és Magyarország tájbeosztását! –Mutassa be Magyarország legfontosabb tájtípusait!

21 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai Szakirodalom: –Pannon enciklopédia – Magyarország földje. (1997) szerk. Karátson D., Kertek 2000 Kiadó, 508 p. –Martonné Erdős K. (2001) Magyarország tájföldrajza. Egyetemi jegyzet. Debrecen. 195 p. –Marosi S.-Somogyi S. ( 1990) Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

22 HEFOP 3.3.1. Az előadás anyagát készítette: Dr. Nyizsalovszki Rita KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME: Magyarország tájai Az Alföld Több előadást átfogó oktatási téma előadássorozatának címei: Magyarország tájai Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: nagytáj


Letölteni ppt "MAGYARORSZÁG FÖLDTANA ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések