Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió

2 Korunk világgazdaságának 3 nagy központja van:
Európai Unió Amerikai Egyesült Államok Japán Gazdaságuk alapja: Pénz Tudás Anyagi és szellemi tőke

3 A központok befolyása a távoli földrészekre is kihat
Nyersanyag beszerzése Piac Olcsó munkaerő Ezek az elmaradott országok a világgazdaság peremterületei Itt él az emberiség 4/5-e

4 Az európai integráció Az európai ipari forradalom nemzeti államok keretei között ment végbe Az államhatár zavarta A tőke és a munkaerő áramlását A nemzetközi kereskedelmet Területi munkamegosztást

5 A nemzetgazdaságok egyesítésének (integrációjának) okai:
Nyugat-Európa gazdasága a II. világháború után megrokkant Az USA gazdasági és a SZU katonai fölénye ösztönözte az országokat az együttműködésre Szorosabb kapcsolatok alakultak ki a terület országai között, a természeti erőforrások nagy előnyt jelentettek

6 A fejlett orszégokban magasabb színvonalúbb:
A betegek ellátása Öregek ellátása Munkanélküliek segélyezése Nagyobbak a környezetvédelmi költségek Ezek miatt drágábbak az áruk Ennek csökkentésére szolgál: Üzemméret növelés Sorozatgyártás Specializálódás (szakosodás)

7 Kisebb a tőkekoncentráció, mint az USA-ban
Kisebb a tőkekoncentráció, mint az USA-ban. Több a kisebb nagyüzem, mint a mammutvállalat A jövőben jelentős iparágak (számítógép, nanotechnológia, repülőgépgyártás) óriási kutatási költségeket igényelnek. Ezeket csak a nagyvállalatok tudják biztosítani. Ezért megkivánják az együttműködését az országoknak.

8 70-es évek világgazdasági korszakváltása
energiahordozók árának hirtelen növekedése Megingott Európa gazdasága Összefogás: közös energiapolitikai intézkedések Megindul az integrációs folyamat

9 Kialakulásának állomásai
1951: Európai szén és acélközösség ESZAK-Montánunió Megteremtése a német szén és a francia vasérc közös piacának kialakítása az oka Létrehozta: NSZK, Franciaország, Olaszország, Benelux államok

10 Kialakulásának állomásai
1957. Római szerződés Keretében létrehozták: Az Európai Atomenergiai Közösséget (Euratom) EGK (Európai Gazdasági Közösség, más néven Közös Piac) Létrehozta: NSZK, Franciaország, Olaszország, Benelux államok Cél: az egységes belső piac A három szervezet 1967-ben egyesült, kialakult az Európai Közösségek (EK)

11 1992. November 1-jén lépett hatályba A szerződés célja:
A Maastrichti Szerződés az 1957-es római szerződések legátfogóbb reformja. Az 1992 februárjában Maastrichtban aláírt szerződés létrehozta az Európai Uniót (EU). 1992. November 1-jén lépett hatályba A szerződés célja: az intézmények munkájában a hatékonyság és a demokrácia erősítése; a nemzetgazdaságok egymáshoz közelítése; a belső piac megvalósítása; az uniós állampolgárság létrehozása; az állampolgárok szabad mozgásának biztosítása. Közös pénz

12 Az 1997-es Amszterdami szerződés az európai integráció továbbmélyítését szolgálta
1999‑ben bevezetik az EU közös pénzét, az eurót, amit 12 ország elfogadott, Dánia, Svédország és Britannia nem. Az eurót január elején hozták forgalomba a 12 országban.

13 Az Európai Unió 3 pilléren nyugszik
Az Európai Közösségek alkotják, melyek egymással gazdasági és pénzügyi unióra lépnek A kormányközi együttműködésen alapuló közös kül-és biztonság és védelempolitikai együttműködés kidolgozása Kormányok közötti együttműködés a belügyek és az igazságszolgáltatás terén

14 1985-ben Schengen: Franciaország, NSZK, Belgium, Hollandia, Luxemburg aláírta a Schengeni Egyezményt -> Határok nélküli Európa megteremtése Írország és az Egyesült Királyság nem írta alá A semleges Svájc viszont igen

15 2001. február 26.‑án végleg aláírták a Nizzai Szerződést, amely egy komoly lépés az EU bővítése felé. A nizzai csúcson három kérdésben történt alapvető döntéshozás a tagállamok között: Az Európai Bizottság összetétele. Az Európai Parlament képviselőinek száma. A Miniszteri Tanács szavazati súlya

16 A tagállamok integrációjának főbb lépései
Egymás között megszüntették a vámokat és a mennyiségi korlátozást A több ország áruira egységes vámot szabtak ki A tőke és szolgáltatások szabad áramlása Munkaerő szabad áramlása Támogatják a mezőgazdaságot és az élelmiszer-kivitelt és az elmaradott vidékek gazdasági fejlesztését

17 Alapító tagok

18 Tagállamai: 1957: NSZK Franciaország Olaszország Hollandia Luxemburg
Belgium

19 1973: Egyesült Királyság Írország Dánia

20 1981: Görögország 1986: Portugália Spanyolország 1995: Ausztria Finnország Svédország

21 2004: Magyarország Csehország Szlovákia Szlovénia Ciprus Észtország Lengyelország Lettország Litvánia Málta

22 2007: Bulgária Románia

23 Jelképei Európa-nap: május 9. Beethowen IX. szimfóniája
Zászló: 12 csillag: teljesség és egység szimbóluma Unió jelmondata: „Egység a sokféleségben”


Letölteni ppt "Az Európai Unió."

Hasonló előadás


Google Hirdetések