Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK 2014. május 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK 2014. május 3."— Előadás másolata:

1 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu 2014. május 3.

2 E URÓPAI KITEKINTÉS Európai Unió Piccolingo program (2009-től) minél hamarabb kezdjenek el a szülők gyerekükkel idegen nyelvet tanulni korai évek fogékonysága, képlékeny neuronhálózat az idegen nyelvi kommunikáció az EU kulcskompetenciák egyike Magyarország kormányzati nyelvoktatási stratégia: jó az óvodai/korai nyelvoktatás, de külön keretet nem adnak rá

3 K UTATÁS KÖZBEN Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kora gyermekkori kutatóműhely Korai idegennyelv-oktatás speciális modul óvodapedagógus hallgatóknak (angol 2011-től) Gyereknyelvvizsgák kutatása (angol) Jó voltam! Sőt, nagyon jó! – nyelvvizsgák gyerekeknek Kiss Árpád emlékkonferencia (Debrecen, 2013), Junior vizsga Plymouth University (Egyesült Királyság) tantermi előadás Cambridge nyelvvizsgák (2014 június)

4 A GYEREKNYELVVIZSGÁK KUTATÁSA Reklámok WWW.BRITISHCOUNCIL.ORG/HU/HUNGARY- EDUCATION-TAKE-A-UK-EXAM-YOUNG- LEARNERS.HTM http://gyereknyelviskola.hu/nyelvvizsgak www.nyelvbirodalom.hu Új angolnyelvvizsga-lehetőség gyerekeknek http://www.nyest.hu/hirek/uj-angol-nyelvvizsga-lehetoseg- gyerekeknek MTI / OTSMTI / OTS | 2010. szeptember 1.

5 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK 1. Szülői nyomás : gyerekek akár születésüktől fogva angolórákra járnak (pl. Helen Doron Early English) független értékelést vár továbbtanulás középiskolába (kéttannyelvű, a középiskolai felvételinél és csoportba sorolásnál előnyt jelenthet) másból is vizsgázik a gyerek (ének, zene, tánc) Iskolai nyomás : bizonyítás (angol tagozat) Vizsgarutint szerez, a cél összekovácsolja a csoportot, a vizsgára való felkészülés a tananyag összefoglalására és átismétlésére kiválóan alkalmas

6 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK 2. Nyelviskola : üzleti szempont Ha fiatalon nyelvvizsgázik a gyerek, a szülőt megerősíti abban, hogy jó helyre hordja a gyerekét a szülők, a tanárok és a diákok objektív visszajelzést kapnak a diákok nyelvtudásáról Gyerek : büszke a tudására, sikerélményt nyújt, ösztönzőleg hat a nyelvtanulásra

7 V IZSGATÍPUSOK GYEREKEKNEK 1. Nyelviskola belső vizsgái Helen Doron Early English, Katedra Közös Európai Referenciakeret (KER) hatfokozatú skálája alapján 2. ITK Junior nyelvvizsga kb. 200 óra tanulás után Magyarországon kifejlesztett, nem akkreditált A2 szintű nyelvvizsga 3. Cambridge Young Learners English Tests Starters: 7 évesek, kb. 100 óra tanulás, A1 szint Movers: 8-11 évesek, kb.175 óra tanulás, A1 szint Flyers: 9-12 évesek, kb. 200 óra tanulás, A2 szint nemzetközileg elismert nyelvvizsga, minden vizsgázó bizonyítványt kap – tudásszint, nem a hiányosságok kiemelése 4. City & Guilds ( Basic A1 szint és Elementary A2 szint) Sikeresen vizsgázók csak nemzetközi bizonyítványt kapnak

8 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK 1. Cambridge EnglishJunior NyelvvizsgaCity & Guilds 7-12 éves korig10-12 éves korúak, de akár 14 is 8-14 éves korig Basic és Elementary szint Cambridge Young Learners English Tests 15.000 Ft 9500 Ft Komplex vizsga Young Learners ESOL (írásbeli): 7 600 Ft Young Learners Spoken ESOL (szóbeli): 7 600 Ft felkészítő csomag (tesztek, hallás utáni értés) Angol Junior nyelvvizsga (2010) szerk. Kovács Éva. Budapest, Akadémiai Kiadó felkészítő könyvek (2100 Ft) letölthető tanári kézikönyv és vizsgafeladatok Mintavideók (5 perc) próbavizsgák

9 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK 2. Cambridge EnglishJunior NyelvvizsgaCity & Guilds nemzetközi vizsga (Cambridge-ben javítják) Egynyelvű Szótár nem használható magyarországi vizsga Egynyelvű Szótár nem használható nemzetközi bizonyítványt ad (Londonban javítják) Szótár egyes feladatoknál használható gyerekbarát, nincs kudarcélmény a vizsga akkor is sikeres, ha az egyik részfeladat nem sikerül 60%-ra, viszont a vizsgán összességében 60%-ot ér el a vizsgázó Iskola, saját tanterem + időpont Debrecen, Bp. + kihelyezett vizsgák 8 fő felett iskolában lehet vizsgázni

10 A SZÓBELI VIZSGA Cambridge English Flyers Junior NyelvvizsgaCity & Guilds 14 témakör 2 rész3 feladat + magnó4 feladat 8-10 perc jelöltenként -bemutatkozás -képek közötti eltérések keresése -kérdésalkotás kép segítségével -történetmeséles 5 képpel 7-10 perc - bemutatkozás - beszélgetés adott témáról - képleírás, válaszolás kérdésekre, kérdések feltevése 5 perc felkészülés 5 perc vizsga -kérdésekre válaszolni -3 szituáció -hiányzó infók -What have you brought with you? két vizsgázó, két vizsgáztató egy vizsgázó, két vizsgáztató tanár egy vizsgázó, egy vizsgáztató tanár

11 A Z ÍRÁSBELI VIZSGA Cambridge English Flyers Junior NyelvvizsgaCity & Guilds 40 perc45 perc1 óra 40 perc 7 rész/ 50 kérdés Reading: 1-5 Writing 5 feladat Reading Use of English Writing 4 rész / 10 feladat English Usage Reading Reading and writing Writing -definíciók -kép alapján igaz/hamis -gap-filling -szöveg alapján mondat-kiegészítés - feleletválasztós teszt - táblázat kitöltése - szöveg kiegészítése - űrlap kitöltése - rövid üzenet írása -gap filling -igaz/hamis -mondatalkotás

12 H ALLÁS UTÁNI ÉRTÉS Cambridge EnglishJunior NyelvvizsgaCity & Guilds 5 rész, 25 kérdés Képekkel pl. húzza oda a vonalat, színezés 3 feladat feleletválasztós, táblázat kitöltése, szövegkiegészítés 4 rész Képekből válasszon Képekhez húzza a nevet Információkat írjon le kb. 25 perc10 percKb. 20 perc 15 pont20 pont Kétszer hallgatják

13 C ITY & G UILDS B ASIC ÉS AZ E LEMENTARY SZINTEK BasicElementary (Basic +) egyszerű és folyamatos jelen idő egyszerű és folyamatos múlt do ’ segédige használata kérdéseknél és tagadásnál egyszerű jövő idő, ’going to ’ jövő idő have got ’ szerkezettagadás és kérdezés can ’ segédige képesség és engedély kifejezésére néhány rendhagyó ige múlt ideje főnevek többes száma can, must, could, would ’ segédigék személyes névmások (alany és tárgyeset) személyes névmások (vonatkozó, birtokos, visszaható) hely és időhatározók so ’ kötőszó határozott és határozatlan névelőkhatározószavak (’ well, fast, slowly’ stb.) and, but, or, because ’ kötőszavakmelléknevek fokozása some, any, much, many ’ mennyiség kifejezésére

14 A J UNIOR NYELVVIZSGA TÉMAKÖREI 1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú) 2. CSALÁD ÉS BARÁTOK (a vizsgázó személyi adatai, családtagok és barátok bemutatása) 3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása) 4. MUNKA (fontosabb foglalkozások, házimunka) 5. TANULÁS (az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása) 6. KÖZLEKEDÉS (városi tömegközlekedési eszközök, taxi, autó) 7. NYARALÁS, KIRÁNDULÁS (itthon és külföldön) 8. TERMÉSZETI KÖRNYEZET (természet, kedvenc állatok, vadonélő állatok, fontosabb növények) 9. ÜNNEPEK, VENDÉGSÉG (fontosabb ünnepeink, vendégek fogadása, előkészületek) 10. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, fontosabb élelmiszerek, ruhadarabok) 11. SZABADIDŐ, MOZI, SZÍNHÁZ (szabadidős és hétvégi programok) 12. ORVOSNÁL (egészségi állapot, gyakoribb betegségek) 13. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz, gyakoribb sportok) 14. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)

15 A VIZSGA TÉMAKÖREI C ITY & G UILDS Szóbeli vizsga Otthon, közvetlen környezet, család, iskola, napi tevékenységek, szabadidős tevékenységek, utazás, nyaralás, vásárlás, szolgáltatások, állatok, ruhák, tudományos-fantasztikus témák Írásbeli vizsga Helyek: otthon, iskola, város, kedvenc helyek Emberek: család, barátok, tanárok, osztálytársak, levelezőtársak, példaképek Különleges események: bulik, ünnepek, nyaralások, kirándulások Mindennapok: szabadidő, sport, hobbi, iskola, állatok, ételek Fantáziavilág: szörnyek, robotok, mesék, legendák, tudományos-fantasztikus írások

16 J UNIOR NYELVVIZSGA W RITING (S ZÖVEGÍRÁS ) MINTAFELADAT 1. ( FORRÁS : WWW. ITK. HU / JUNIOR ) Your friend wants to arrange a birthday party next week. She wants to know when you are busy or free. Write a short letter to her at least 5 sentences. 5 points Monday 3 p.m.– 4.30 p.m. karate training Tuesday 2 p.m.– 4 p.m. museum Wednesday 3 p.m.– 6 p.m. drama club Thursday Friday visit grandmother in Szolnok Dear Susan, I’m happy to hear that you are going to have a party next week.......................... Love, Kate

17 C ITY AND GUILDS B ASIC NYELVVIZSGA R EADING AND W RITING HTTP :// CITYANDGUILDS. HU / MINTATESZTEK Complete the form to win a poster of your favourite monster My Favourite Monster Name of monster: ……………………. Colour of monster: ……………………. Where does it live? ……………………. What does it eat? ……………………. What can it do? ……………………. Why do you like it? …………………….

18 C ITY AND GUILDS ELEMENTARY NYELVVIZSGA R EADING AND W RITING HTTP :// CITYANDGUILDS. HU / MINTATESZTEK Read the letter from your friend and write a reply. Please say can come to my party. We are going to have lots of games. Tell me what you like to do at parties. What is your favourite party food? What music do you like? Please write and tell me. See you at the party, I hope! Michal Dear Michal …………………………………………………………… ………………………………………………………

19 É RTÉKELÉS Cambridge FlyersJuniorCity and Guilds A tudást pajzsokban mérik 5 pajzs / egység Összesen: 15 pajzs Nem lehet megbukni (a tudást rigókban mérik) 20 % 20-40 % 40-60 % 60-80% bizonyítványt kap (4 rigó) 80-100 % bizonyítványt kap (5 rigó) 60% alatt FAIL (nem felelt meg) 60%-75% PASS (megfelelt) 75% felett FIRST CLASS PASS (kiválóan megfelelt)

20 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – V IZSGÁLAT, KÉRDÉSEK SZÜLŐKNEK Hol hallottak a vizsgáról? Miért jelentkeztek? Mennyire tartotta hasznosnak a Junior nyelvvizsgát? Vizsgatapasztalatok Mióta, és hol tanult a gyerek angolul? Hogyan készült a gyerek? Elegendő volt-e? Tervezik-e más nyelvre beíratni a gyermeket? Ha igen, milyen nyelvet fog tanulni a gyerek? Miért? Hol? Hogyan ítéli meg az iskolai nyelvoktatást?

21 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – V IZSGÁLAT, KÉRDÉSEK GYEREKEKNEK Miért jelentkeztél Junior vizsgára? Mióta jársz angolra? Hogyan készültetek a vizsgára? Elegendő volt-e? Milyen tapasztalataid, emlékeid vannak a vizsgával kapcsolatban? (jó, rossz egyaránt) Ha ötfokozatú skálán kellene értékelned, akkor mennyire volt nehéz a vizsga? mennyire volt barátságos a vizsga

22 J UNIOR NYELVVIZSGA - EREDMÉNYEK megtudni, hol tart a gyermek; független bizottság előtt felmérni a gyermek tudását; szintfelmérő Mindenféleképpen hasznos volt, sikerélményt adott Játékosan igazi vizsga volt, nem bohóckodás. Nyelviskolában készültünk, csoportban (16) nyelvtanárral (4) Feladatlapok + témakörök áttekintése Otthon gyakoroltam a szavakat anyával Fél év készülés elég volt 96 %-ban volt barátságos; kedves vizsgáztatók 76%-os nehézség „pont jó volt”

23 A GYEREKNYELVVIZSGÁK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI — A gyerek még túl fiatal Nincs szükség gyerekkorban bizonyítványra Felesleges stressz és izgulás A vizsgára készülés ideje helyett inkább játsszon + Nagy presztízsű vizsgák (pl. Cambridge) Országszerte vannak vizsgahelyek, iskolai vizsga Gyerek önbizalmát erősíti Nem éri meglepetés, gyakorló tesztekkel készülhet Tanulja a vizsgázást (pl. időbeosztás) vizsgahelyzetet gyakorolni védett környezetben Témakörök, nyelvtan ismétlése

24 Ö SSZEGZÉS 1. N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK Normál iskolai nyelvoktatás nem elegendő (szakkör, nyelvi tagozat, nyelviskola, magántanár) Óriási a különbség az iskolák között (a tanártól is időt és energiát követel a felkészítés) Anyagi oldal (az iskola vagy iskolai alapítvány hozzájárul a vizsgadíjhoz) Formális oktatási keretben: Játsszunk nyelvvizsgát! (játékos nyelvvizsgát szervezni az iskolában)

25 Ö SSZEGZÉS 2. A Z IDEÁLIS GYEREKNYELVVIZSGA Figyelembe veszi a gyermek életkorát: témaköreiben igazodik hozzá (mese, szörnyek stb.) szövegtípusai rövidek írásbeli vizsga 60 perc, szóbeli vizsga 5 perc, magnó 15 perc Szóbeli vizsgára vihet magával személyes tárgyat (fotó, emléktárgy), amiről beszélgethet a vizsgáztatóval Kedves, barátságos vizsgáztatók A vizsgán van fail értékelés Nem drága vizsga, iskola mint vizsgahelyszín

26 R ÓLUK VAN SZÓ – GYEREKEK NYELVVIZSGA UTÁN (2012)

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK – ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK 2014. május 3."