Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN KIHÍVÁSOK 2.0 Az új felsőoktatási koncepció SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. február 12. KIHÍVÁSOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN KIHÍVÁSOK 2.0 Az új felsőoktatási koncepció SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. február 12. KIHÍVÁSOK."— Előadás másolata:

1 HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN KIHÍVÁSOK 2.0 Az új felsőoktatási koncepció SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. február 12. KIHÍVÁSOK 2.0 Az új felsőoktatási koncepció SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. február 12. Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértő „Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!”

2 MOTTÓ „A legsúlyosabb hiba, ha a tények megismerése előtt kezdünk el elméleteket gyártani.” (Arthur Conan Doyle)

3 Hosszabb távú fejlődési folyamatok Európai oktatáspolitikai trendek EURÓPA 2020 Stratégia Munkaerőpiacra belépő fiatalok A TÉMA KONTEXTUSA „Itt és most” sajátos helyzete Az oktatási rendszer új működési pályára állítása Munkapiaci adatok Rendszerszereplők érdekei

4 Egységes áru-, tőke-, pénz-, s munkaerőpiac megteremtése az EU is az oktatási rendszerek hasonlóságának irányába hat DE Szubszidiaritás elve Stratégiai dokumentumok AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁSPOLITIKAI ALAPELVEI

5 EURÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása Fenntartható növekedés: erőforrás- hatékonyabb, környezet-barátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság EURÓPA 2020 STRATÉGIA

6 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie Az EU GDP-jének 3%át kell K+F-re fordítani Teljesíteni kell az éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni Az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát EURÓPA 2020 STRATÉGIA KIEMELT CÉLJAI

7 Magyarország Nemzeti Reform Programja Európai Unió célkitűzése 2020-ra Magyar valóság 2013-ban Nemzeti vállalás 2020-ra foglalkoztatás75%58,4%75% felsőoktatás40%31,9%30,3% iskolaelhagyás10%11,9%10% szegénység25%-os csökkentés 33,5%23,5% MAGYARORSZÁG VÁLLALÁSAI Forrás: EUROSTAT

8 FELSŐOKTATÁSI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK A 30-34 ÉVESEK KÖRÉBEN 2013 (%) Forrás: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/163EN.pdf

9 30-34 ÉVESEK FELSŐOKTATÁSI VÉGZETTSÉGGEL (%) Forrás: http://ec.europa.eu/education/dashboard/tea/ tea_en.htm

10 KORAI ISKOLAELHAGYÁS (%) Forrás: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/29_early_school_leaving_02.pdf

11

12 15-64 éves népesség Foglalkoz- tatási ráta (%) Aktivitási ráta (%) Munkanél- küliségi ráta (%) EU 2868,170,98,1 Magyarország58,465,110,3 Forrás: EUROSTAT MAGYARORSZÁG HELYZETE AZ EU 28-BAN (2013)

13 25-64 éves népesség Alapfokú iskolai végzettség (%) Középfokú iskolai végzettség (%) Felsőfokú iskolai végzettség (%) OECD átlag557383 Magyarország396980 EU 28 átlag527383 Forrás: OECD Education at glance 2014. http://www.oecd.org/edu/eag-interim-report.htm FOGLALKOZTATÁSI RÁTA ISKOLAI VÉGZETTSÉGI SZINT SZERINT (2013)

14 25-64 éves népesség Alapfokú iskolai végzettség (%) Középfokú iskolai végzettség (%) Felsőfokú iskolai végzettség (%) OECD átlag13,78,15,3 Magyarország21, 88,63,6 Forrás: EUROSTAT MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ISKOLAI VÉGZETTSÉGI SZINT SZERINT (2013)

15 Forrás: EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Employment_statistics/hu EU 28Magyarország Munkanélküliség a 15-24 évesek körében 23,4%27,2 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak19,5 %6,3% Munkanélküli háztartásban élő 0-17 éves gyermekek aránya 10,6 %16,1 % Szegénységi arány A létminimum 87.510.-Ft 25,9 %33,5 % TOVÁBBI MUNKAPIACI ADATOK 2013

16 Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomesCOM(2012) 669 Európai Bizottság (2012): Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi- gazdasági eredmények érdekében. Transzverzális készségek fejlesztése Nyitott, rugalmas tanulás ösztönzése, mobilitás támogatása IKT és nyelvi kompetenciák fejlesztése Beruházás, finanszírozás ösztönzése Tanári kompetenciák fejlesztése GONDOLJUK ÚJRA AZ OKTATÁST

17 Sodródás Ambiciózus európai kezdeményezések Foglalkoztatáspolitika Oktatáspolitika Gazdasági visszaesés Források szűkülése HAZAI FOLYAMATOK

18 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Rethinking Education….. Kiemelten kezeli a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelmet, ennek érdekében pedig első helyre teszi a korai iskolaelhagyással kapcsolatos problémák kezelését Tankötelezettség 16 évre csökkentése hátrányos helyzetű gyermek kiemelt figyelmet igénylő gyermek

19 15-24 ÉVES FIATALOK ARÁNYA, AKIK NEM DOLGOZNAK ÉS NEM IS TANULNAK 2008, 2010, 2011 Forrás: Eurostat

20 15-24 ÉVES FIATALOK ARÁNYA, AKIK NEM DOLGOZNAK ÉS NEM IS TANULNAK 2008 és 2013

21 A KÖZNEVELÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI Közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülése Ok: oktatás színvonalának romlása, tanulói teljesítmények romlása, szegényebb települések nem tudják fenntartani az iskolát Európai trend: Dél-Európa: állami rendszer Észak-Nyugat-Európa: önkormányzati rendszer Autonómia?

22 Alaptanterv (EU 8 kulcskompetencia fejlesztése) Kerettanterv (központilag a felnőttoktatásban is): adott iskolatípusra készül, meghatározza a tantárgyak rendszerét, óraszámát, a tananyag felépítését. A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKISKOLAI KÉPZÉS

23 PÉLDA A SZAKISKOLAI KÖZISMERETI KERETTANTERVRE Műveltség- területek 9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam Magyar - Kommunikáció 2 óra1 óra- Idegen nyelv2 óra Matematika2 óra1 óra- Társadalom- ismeret 2 óra1 óra- Természet- ismeret 3 óra-- Testnevelés5 óra Osztályközösség- építő Program 1 óra Szabad órakeret1 óra-1,5 óra Összesen:18 óra11 óra9,5 óra

24 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák hiánya Hol és mikor sajátíthatják el a szakiskolások az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT) kapcsolódó kompetenciákat? Hogyan lehet korrigálni, illetve a hiányokat pótolni a felnőttképzésben? Kik lesznek képesek a korrekciós mechanizmusokat működtetni? Köznevelési törvény előírásai Andragógus-tanár képzés megszűnt KIHÍVÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉS SZÁMÁRA

25 Rethinking Education… A modern, tudásalapú gazdaságoknak magasabb szintű és relevánsabb készségekkel rendelkező emberekre van szükségük. A CEDEFOP előrejelzései szerint az Unióban a 2010. évi 29 %-ról 2020-ig várhatóan 34%-ra fog emelkedni a felsőfokú végzettséget igénylő állások aránya, míg az alacsony képzettséget igénylő munkahelyek száma ugyanebben az időszakban 23%-ról 18%-ra csökken. A transzverzális készségek, többek között a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás és a közös munkavégzés képessége felkészítik az egyéneket az életpályák napjainkban jellemző változatos és kiszámíthatatlan alakulására. FELSŐOKTATÁS

26 Csökkenő keretszámok Csökkenő államilag finanszírozott hely 16 + 25 „üldözött” szak Folyamatos forráskivonás „Tandíj” de diákhitel Emelt szintű érettségi Nyelvvizsga kötelezettség Felsőoktatás ellenes hangulatkeltés FELSŐOKTATÁS

27 Jelentke- zők száma összesen (fő) Felvett hallgatók száma összesen (fő) Felvett részidős hallgatók száma (fő) Állami finanszí- rozott hallgatók száma (fő) Állami támogatás mértéke (e Ft) 2010/2011125.98398.20828.76968.622190.676.446 2011/2012125.73598.14428.69967.035182.277.200 2012/201393.42680.13619.82251.308165.010.548 2013/201482.56972.15916.63654.209123.251.600 Csökkenés mértéke 2013-ra 2010-hez képest 34,5 %26,5 %42,4 %21,1 %35,4 % 2014/2015106.17574.07818.83857.003? Forrás: Felvi 2015 és Magyar Rektori Konferencia 2013 adatai alapján saját szerkesztés

28

29 DIPLOMÁS PRÉMIUM JÖVEDELEM 2011-BEN (%) Forrás: OECD Education at a Glance 2013.

30 A FELSŐOKTATÁS TÁRSADALMI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA AZ OECD ORSZÁGOKBAN (%) Forrás: OECD Education at a Glance 2013.

31 A FELSŐOKTATÁSRA FORDÍTOTT ÁLLAMI KIADÁS A GDP ARÁNYÁBAN 2011-ben Forrás: OECD Education at a Glance 2013.

32 A FELSŐOKTATÁSRA FORDÍTOTT ÁLLAMI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA 2008-2014 KÖZÖTT Forrás: http://www.eua.be/Libraries/Governance_Autonomy_Funding/PFO_analysis_2014_final.sflb.ashx

33 Képzésben résztvevők száma a képzés jellege szerint (fő) 2010.2011.2012.2013 állam által elismert OKJ szakképesítést adó 106553113851112919152017 munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó 54904519375160256594 szakmai továbbképző229629246948212694208505 hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés 42855480524355051256 nyelvi képzés966349567368376128219 általános felnőttképzés76635774696119685602 informatikai képzések31724685482608546308 egyéb képzések13653179831183020461 Összesen652587720460590249748962 A FELNŐTTKÉPZÉS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI Forrás: OSAP

34 OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉST SZERZŐK SZÁMA Forrás: OSAP, EMMI

35 FELNŐTTKORI TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELI ARÁNY AZ OECD ORSZÁGOKBAN

36 MI A CÉL ? A „reformok” helyzetelemzés nélkül indultak el. Hiányzik a pontos cél- és feladat definiálás, a tervezés, a koordináció, az érintett gazdasági-társadalmi szereplők összefogása, együttműködése, a hatékonyság mérése. Remélhetőleg csak időszakos kisiklásról van szó, ellenkező esetben a folyamatok visszafordíthatatlanná válnak!

37 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! „A HELYZET REMÉNYTELEN, DE NEM SÚLYOS” Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértő feva@jgypk.u-szeged.hu


Letölteni ppt "HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN KIHÍVÁSOK 2.0 Az új felsőoktatási koncepció SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. február 12. KIHÍVÁSOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések