Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus"— Előadás másolata:

1 A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus
Hellász a Kr. e. V-IV. században

2

3 Az athéni demokrácia fénykora (Kr. e. V. század közepe)
Teljes demokrácia: napidíjak bevezetése Nagy jövedelmek: virágzó gazdaság (kézműipar, kereskedelem) kereskedelmi, kikötői díjak metoikoszok, „délosziak” adói Laurioni ezüstbányák Tényleges vezető: PERIKLÉSZ („tizenötszörös” sztratégosz)

4 Periklész neve egy osztrakonon

5 Görög vázák, amforák Kr. e. VII. század Kr. e. VI. század

6 Pheidiász a Parthenón frízét mutatja Periklésznek

7 A válság jelei Athénban
Vagyoni különbségek növekedése Rabszolgatartó nagyüzemek megjelenése → kézművesek elszegényedése → a paraszti birtokok tönkremennek → a demokrácia FORMÁLISSÁ válik (a szegények eladják a szavazatokat) A déloszi szövetség: Athén „gyarmatbirodalma” a „szövetségesek” adót fizetnek nem lehet kilépni (Athén fegyveres erőszakot alkalmaz!) Athén kereskedelmi fölényét biztosítja Ellentét a Spárta vezette peloponnészoszi szövetséggel

8

9 A peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404)
Athén és Spárta párharca → Spárta kiáll az Athén kereskedelmi korlátozásait megtagadó poliszok mellett → azonos erőviszonyok → sokáig nincs döntő győzelem, kimerülés mindkét oldalon - Athén: erős flotta - Spárta: erős szárazföldi hadsereg (hopliták) → Spárta a perzsáktól kér segítséget (a kis-ázsiai jón városokért) → Spárta győzelme → Athén meggyengül Thuküdidész, a háború krónikása

10

11 A poliszrendszer válsága
A poliszok - gazdasági - társadalmi - politikai berendezkedése válságba kerül! → Állandósuló háborúk a poliszok között! (Spárta majd Thébai kerül felül)

12 A makedónok felemelkedése
Makedónia: Hellász északi határa → a görögök távoli rokonai (égei vándorlás során érkeznek – Kr. e. XII. sz.) → kereskedelmi kapcsolatok a görögökkel → a görög kultúra átvétele KIRÁLYSÁG!

13

14 II. Philipposz uralkodása (Kr. e. IV. század)
Makedónia megerősítése, egységesítése Aranypénz kibocsátása (saját aranybányák!) → zsoldosokat és árulókat „vesz” → Cél: Hellász meghódítása Poliszok megosztottsága: MAKEDÓNBARÁT (Iszokratész) MAKEDÓNELLENES (Demoszthenész) Kr. e. 338: KHAIRONEIA → Hellász makedón fennhatóság alá kerül, A KHORINTHOSZI SZÖVETSÉG elhatározza a perzsák elleni hadjáratot Kr. e. 336: II. Philipposz meggyilkolása

15 III. Alexandrosz – Nagy Sándor (Kr. e. 336-323)
Hadjárat a Perzsa Birodalom ellen → belső viszályok a Perzsa Birodalomban (III. Dareiosz) → görög katonai fölény → „eszmei” indíték: a görög kultúra terjesztése Kr. e. 334: GRANIKOSZ (kis-ázsiai kormányzó legyőzése) Kr. e. 333: ISSZOSZ (III. Dareiosz legyőzése, családja fogságba esik) → Fönícia, Palesztína, Egyiptom elfoglalása Kr. e. 331: GAUGAMÉLA (végső győzelem, a főváros elfoglalása) → A makedón sereg egészen Indiáig jut!

16

17 A makedón falanx

18

19 Nagy Sándor birodalma BIRODALOMÉPÍTÉS
Despotizmus (feleségül veszi III. Dareiosz lányát) Perzsa „módszerek” átvétele - együttműködés a korábbi vezető réteggel – közigazgatás megtartása - meghódított népek adót fizetnek – pénzverés - utak építése, városalapítások (Alexandriák) ↔ A birodalmat a hadsereg tartja össze! → Nagy Sándor halála után szétesik! - Szeleukida Birodalom (Szeleukosz) - Ptolemaida Birodalom (Ptolemaiosz) - Antigonida Birodalom (Antigonosz)

20

21 Álmodozó kiscserkész vagy paranoid egoista?
Alexandrosz Patroklosza, Héphaisztion Álmodozó kiscserkész vagy paranoid egoista?

22 Bukephalosz megszelidítése
Arisztotelész és Nagy Sándor

23 Nagy Sándor meglátogatja Diogenészt...
...átvágja a gordiuszi csomót

24 ...és ünnepel a szúzai menyegzőn

25 Hellenizmus (Kr. e. IV-I. század)
A görög és keleti kultúra, műveltség ötvöződése TUDOMÁNY görög tudományos gondolkodás + keleti ismeretek ötvöződése → természettudományok → technika (nagyvárosi élet kényelmét biztosító „találmányok”) FILOZÓFIA - hedonizmus (Epikurosz) - sztoicizmus (Zénón)

26 MŰVÉSZETEK új témák: családi élet, mindennapok új ábrázolásmód: realizmus, mozgalmasság új megrendelői kör: magánszemélyek → „mecénások”: főként a király és az udvari elöljárók (Pl.: Ptolemaiosz – Muszeion megépítése)

27 HITVILÁG megrendül a hit a régi istenekben → gondoskodó, törődő istenek keresése → HADVEZÉREK, URALKODÓK istenítése ( közvetlen támogatást adnak!) → MISZTÉRIUMVALLÁSOK (biztonság, túlvilági boldogság ígérete) Ízisz kultusz Mithrász kultusz

28

29 Folyt. köv.


Letölteni ppt "A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések