Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus Hellász a Kr. e. V-IV. században.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus Hellász a Kr. e. V-IV. században."— Előadás másolata:

1 A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus Hellász a Kr. e. V-IV. században

2

3 Az athéni demokrácia fénykora (Kr. e. V. század közepe) Teljes demokrácia: napidíjak bevezetése Nagy jövedelmek: -virágzó gazdaság (kézműipar, kereskedelem) -kereskedelmi, kikötői díjak -metoikoszok, „délosziak” adói -Laurioni ezüstbányák Tényleges vezető: PERIKLÉSZ („tizenötszörös” sztratégosz)

4 Periklész neve egy osztrakonon

5 Görög vázák, amforák Kr. e. VII. századKr. e. VI. század

6 Pheidiász a Parthenón frízét mutatja Periklésznek

7 A válság jelei Athénban Vagyoni különbségek növekedése -Rabszolgatartó nagyüzemek megjelenése → kézművesek elszegényedése → a paraszti birtokok tönkremennek → a demokrácia FORMÁLISSÁ válik (a szegények eladják a szavazatokat) A déloszi szövetség: Athén „gyarmatbirodalma” -a „szövetségesek” adót fizetnek -nem lehet kilépni (Athén fegyveres erőszakot alkalmaz!) -Athén kereskedelmi fölényét biztosítja -Ellentét a Spárta vezette peloponnészoszi szövetséggel

8

9 A peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) Athén és Spárta párharca → Spárta kiáll az Athén kereskedelmi korlátozásait megtagadó poliszok mellett → azonos erőviszonyok → sokáig nincs döntő győzelem, kimerülés mindkét oldalon - Athén: erős flotta - Spárta: erős szárazföldi hadsereg (hopliták) → Spárta a perzsáktól kér segítséget (a kis-ázsiai jón városokért) → Spárta győzelme → Athén meggyengül Thuküdidész, a háború krónikása

10

11 A poliszrendszer válsága A poliszok - gazdasági - társadalmi - politikai berendezkedése válságba kerül! → Állandósuló háborúk a poliszok között! (Spárta majd Thébai kerül felül)

12 A makedónok felemelkedése Makedónia: Hellász északi határa → a görögök távoli rokonai (égei vándorlás során érkeznek – Kr. e. XII. sz.) → kereskedelmi kapcsolatok a görögökkel → a görög kultúra átvétele KIRÁLYSÁG!

13

14 II. Philipposz uralkodása (Kr. e. IV. század) Makedónia megerősítése, egységesítése Aranypénz kibocsátása (saját aranybányák!) → zsoldosokat és árulókat „vesz” → Cél: Hellász meghódítása Poliszok megosztottsága: MAKEDÓNBARÁT (Iszokratész) MAKEDÓNELLENES (Demoszthenész ) Kr. e. 338: KHAIRONEIA → Hellász makedón fennhatóság alá kerül, A KHORINTHOSZI SZÖVETSÉG elhatározza a perzsák elleni hadjáratot Kr. e. 336: II. Philipposz meggyilkolása

15 III. Alexandrosz – Nagy Sándor (Kr. e. 336-323) Hadjárat a Perzsa Birodalom ellen → belső viszályok a Perzsa Birodalomban (III. Dareiosz) → görög katonai fölény → „eszmei” indíték: a görög kultúra terjesztése -Kr. e. 334: GRANIKOSZ (kis-ázsiai kormányzó legyőzése) -Kr. e. 333: ISSZOSZ (III. Dareiosz legyőzése, családja fogságba esik) → Fönícia, Palesztína, Egyiptom elfoglalása -Kr. e. 331: GAUGAMÉLA (végső győzelem, a főváros elfoglalása) → A makedón sereg egészen Indiáig jut!

16

17 A makedón falanx

18

19 Nagy Sándor birodalma BIRODALOMÉPÍTÉS Despotizmus (feleségül veszi III. Dareiosz lányát) Perzsa „módszerek” átvétele - együttműködés a korábbi vezető réteggel – közigazgatás megtartása - meghódított népek adót fizetnek – pénzverés - utak építése, városalapítások (Alexandriák) ↔ A birodalmat a hadsereg tartja össze! → Nagy Sándor halála után szétesik! - Szeleukida Birodalom (Szeleukosz) - Ptolemaida Birodalom (Ptolemaiosz) - Antigonida Birodalom (Antigonosz)

20

21 Álmodozó kiscserkész vagy paranoid egoista? Alexandrosz Patroklosza, Héphaisztion

22 Bukephalosz megszelidítése Arisztotelész és Nagy Sándor

23 Nagy Sándor meglátogatja Diogenészt......átvágja a gordiuszi csomót

24 ...és ünnepel a szúzai menyegzőn

25 Hellenizmus (Kr. e. IV-I. század) A görög és keleti kultúra, műveltség ötvöződése TUDOMÁNY görög tudományos gondolkodás + keleti ismeretek ötvöződése → természettudományok → technika (nagyvárosi élet kényelmét biztosító „találmányok”) FILOZÓFIA - hedonizmus (Epikurosz) - sztoicizmus (Zénón)

26 MŰVÉSZETEK új témák: családi élet, mindennapok új ábrázolásmód: realizmus, mozgalmasság új megrendelői kör: magánszemélyek → „mecénások”: főként a király és az udvari elöljárók (Pl.: Ptolemaiosz – Muszeion megépítése)

27 HITVILÁG megrendül a hit a régi istenekben → gondoskodó, törődő istenek keresése → HADVEZÉREK, URALKODÓK istenítése ( közvetlen támogatást adnak!) → MISZTÉRIUMVALLÁSOK (biztonság, túlvilági boldogság ígérete) -Ízisz kultusz -Mithrász kultusz

28

29 Folyt. köv.


Letölteni ppt "A poliszrendszer válsága Nagy Sándor és a hellenizmus Hellász a Kr. e. V-IV. században."

Hasonló előadás


Google Hirdetések