Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÓKORI HELLÁSZ II. összefoglalás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÓKORI HELLÁSZ II. összefoglalás"— Előadás másolata:

1 AZ ÓKORI HELLÁSZ II. összefoglalás
Készítette: Tóth Réka

2 Földrajzi jellemzők (teszt)
Hellász: Balkán-fsz. + Égei-tenger szigetei + Kis-Ázsia nyugati partvidéke tagolt partvonal  hajózás lassú folyású folyók  nem alakul ki öntözéses földművelés mediterrán éghajlat köves, hegyvidékes terület, kevés síkság  márvány, búza helyett olajbogyó és szőlő

3 Krétai kultúra (teszt) TK. 47.o.
Földrajz: sziget összeköti a Balkánt és a Közel-Keletet  jelentős a kereskedelem Kr.e. II. évezredtől virágzó kultúra krétai kult. legjelentősebb város: Knószosz városok élén a minósz (‘király’) áll több emeletes paloták (pl. knószoszi palota) Minotaurosz legendája

4 Mükénéi kultúra (teszt) TK. 47-48. o.
Tér, idő: Balkán D-i részén, Kr.e. XVI-XIII. sz. hódító akhájok (Kr.e. II. évezred) fellegvárak (erődök) = akropolisz zsákmányszerző hadjáratok mitológia Homérosz Agamemnón

5 A POLISZ TK. 52.o. Polisz: ‘városállam’; város és közvetlen környezte; lakóit a politikai berendezkedés + a vallás + a kultúra tartja össze; önálló államok saját törvényekkel és igazgatással; pl. Spárta, Athén Poliszokat kezdetben királyok, majd a legnagyobb földekkel rendelkező arisztokraták irányítják  arisztokratikus köztársaság

6 A GÖRÖG GYARMATOSÍTÁS TK. 52.o. Kr.e. VIII-VII. század (teszt)
Oka: túlnépesedés + a rossz termés miatt sokan eladósodnak (adósrabszolgaság) gyarmatosítás 3 iránya: északkelet (Boszporusz, Dardanellák, Fekete-t., stb.) nyugat (D-Itália, Szicília) dél (Afrika) önálló gyarmatvárosok, DE! anyavárossal szoros gazdasági kapcsolat

7 Gyarmatosítás hatásai:
gyarmatokról az anyavárosba áramlik: olcsó, jó minőségű gabona anyavárosból a gyarmatra: kézműipari termékek(fegyver, szerszám)+bor+olaj csökken a gabonatermelő arisztokrácia súlya + sokan áttérnek szőlő- és olajbogyó termesztésre fejlődik az ipar és a kereskedelem  megerősödik az iparos- és kereskedőréteg  bele akarnak szólni a politikába  arisztokrácia nem akarja, fél  egyeduralom megjelenése kialakul a pénz (cserekereskedelmet váltja)

8 A DÉMOSZ POLGÁRJOGI KÜZDELMEI ATHÉNBAN TK. 63.o. (TESZT + ESSZÉ)
Athén: kimarad a gr. gyarmatosításból, de kihasználja a kínálkozó kereskedelmi lehetőségeket  fejlődik a hajózás és a kézműipar (kikötője: Pireusz) Királyság megszűnése után az államforma: arisztokratikus köztársaság ariszt.közt.-ban: csak az arkhónok tölthetnek be tisztségeket  MIÉRT? ez belső ellentétekhez vezet  MIÉRT?

9 Megoldási kísérletek Drakhón
Kr.e. 621: írásba foglalja a szokásjogot  mi a jelentősége? „drákói szigor” Szolón tisztsége: arkhón Kr.e. 594: eltörli az adósrabszolgaságot + elengedi az adósságokat  kinek kedvez? Politikai jogok alapjává a vagyont tette (eddig származás leteszi a demokrácia (=népuralom) alapjait

10 3. Peiszisztratosz türannisza (=egyeduralom,zsarnokság)
szegényebb rétegre támaszkodott ellenálló arisztokrácia földjeit elveszi zsoldos sereg, évi adó nagyszabású építkezések Dionüszosz-kultusz

11 4. Kleiszthenész(!!!) Kr.e. 508: politikai berendezkedést territoriális (területi) alapra helyezi Attika területét 3 részre: város (Athén és környéke) Belső területek (középső, sík vidék) tengerpart

12 osztrakizmosz = cserépszavazás (6000 szavazat)  száműzetés 10 évre
Kialakítja a phülé rendszert: Mindhárom területen harmadot jelöl ki és az így létrejövő 30 harmadból 10 phülét (kerületet) alakít ki úgy, hogy mindegyik terület 1/3 – 1/3 arányban képviseltette magát  arisztokrácia súlya csökken (démosz 2/3) osztrakizmosz = cserépszavazás (6000 szavazat)  száműzetés 10 évre

13 5. Periklész füzet!!!!

14 Periklészi társadalom
Teljes jogú athéni polgár férfi, apja és anyja is athéni polgár, földje van szerepet vállalhattak a politikában Metoikoszok bevándorlók személyükben szabadok, de polgárjoggal nem rendelkeznek nem vehettek részt a politikában, nem lehetett földbirtokuk iparral és kereskedelemmel foglalkoztak adót fizetnek háborúban katonáskodnak Rabszolgák Athén az első klasszikus rabszolgatartó társadalom ház körül és földeke is

15 SPÁRTA füzet!!! (TESZT + ESSZÉ)
Tér, idő: Peloponészoszi-félsziget, Kr.e. VII. sz. dórok Lükurgosz

16 Spártai társadalom

17 Spártai nevelés Spártai értékrend 3 alapelve:
katonáskodás egyenlőség egyszerűség Állam irányította a nevelést és az életmódot  HOGYAN? Jellemezd!

18 Athén háborúi (teszt) füzet!!!
Görög-perzsa háborúk szakasz (Kr.e ) Perzsa Birodalom elvágja Athén elől a fő kereskedelmi útvonalakat Kr.e Marathón Miltiádész I. Dareiosz Athén győz

19 2. szakasz (Kr.e. 480-479) Spárta és Athén együtt
Kr.e Thermopülai-szoros  Perzsia győz Kr.e Szalamisz  tengeri csata  gr. győzelem Themisztoklész Xerxész Leónidasz (spártai király) Xerxész (perzsa király)

20 3. Szakasz (Kr.e ) Kr.e. 478: létrejön a déloszi szövetség  poliszok kereskedelmi szövetsége, melynek vezetője Athén Délosz szigetén őrzik a pénztárat Spárta ellenzi a háború folytatását, nem is vesz részt benne, de Athén akarja váltakozó sikerek Kr.e. 448: béke  Athén az Égei- és a Földközi-tenger urává válik

21 Peloponészoszi háború (Kr.e. 431-404)
A háború okai A perzsa háborúk után a déloszi szövetség átalakul  Athén gyarmatainak tekinti eddigi szövetségeseit, kizsákmányolja őket Korinthosz összefog Spártával Létrejön a peloponészoszi szövetség Spárta vezetésével

22 A háború Kr.e. 431-ben tört ki
egyik fél sem tud döntő győzelmet kicsikarni Athénban belső harcok törtek ki az így meggyengült Athént Spárta legyőzi Kr.e. 404: megkötik a békét következmény: Athén megszűnt nagyhatalom lenni

23 A görög hitvilág TK. 57-58.o. (esszé)
politeista egész Hellászt összeköti isteneik antropomorfok = ember alakúak, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek (pl. bosszúállóak, szerelmesek, stb.) funkció istenek mindegyik istennek megvan a maga feladata a túlvilágkép nagyon lehangoló mítoszok Pl. Zeusz – főisten, a villámok ura Aphrodité – szépség, szerelem Olümposz, ambrózia, nektár jóslás  Delphoi mindennapokban is jelen van  házi oltár, vázákon, olimpiák

24

25 A görög művészet (teszt)
Építészet: Polisz központja: agora (‘piactér’) Akropolisz Parthenón – Athéné temploma oszlopok: dór [1], ión [2], korinthoszi [3]

26 A görög művészet folyt. Szobrászat: szobrok frízek (domborműsor)
élethűek érzelmeket fejeznek ki pontos anatómiai ábrázolás leghíresebb szobrász: Pheidiász, Mürón

27 Példák A Parthenón fríze Laookon-csoport

28 Színház (teszt+esszé)
Dionüszosz isten tiszteletére alakul ki versenyek  babér koszorú szabadtéri színházak  félköríves, domboldalban helyezkednek el  jó akusztika az előadások egész naposak voltak ezért lehetett enni, inni, bekiabálni csak férfiak játszhattak és látogathatták az előadásokat résztvevők napidíjat kaptak maszkok, khotornosz = magasított talpú cipő

29 A görög színjátszás Görög színház maradványai Khotornosz Maszkok

30 A görög filozófia (teszt) füzet + könyv 89.o.
A világon elsőként keres tudományos magyarázatot a világ jelenségeire Szofisták: első értelmiségi réteg, szónoklásra tanítottak fizetségért cserbe, minden relatív Szókratész: vannak örök érvényű értékek, pl. szeretet, igazság Platón: ideatan + államtan Arisztotelész: szaktudományok, logika, igazságos egyeduralom megvalósítását tartja ideálisnak

31 Hellenizmus (csak ez kell N.S. nem!!!)
Nagy Sándornak köszönhetően terjed el Hellenizmus: gr. és a Keleti kultúra keveredése és elterjedése Európától Kis-Ázsiáig Keveredik a hitvilág, a tudományos gondolkodás, átveszik egymás tudományos eredményeit és különböző kulturális elemeket is (pl. ez leginkább a szobrászatban és az építészetben érzékelhető)

32 EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK!
Követelmények fogalmak, évszámok, személyek  letölthető (érettségi adattár!!!) 1 db esszét kell írni (min. fél oldal) Atlaszt lehet használni (ha otthon hagytad, vegyél ki egyet a könyvtárból!) EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK!


Letölteni ppt "AZ ÓKORI HELLÁSZ II. összefoglalás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések