Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiss Hajnal Kiss Hajnal november 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiss Hajnal Kiss Hajnal november 11."— Előadás másolata:

1 Kiss Hajnal Kiss Hajnal 2014. november 11.
Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal Kiss Hajnal november 11.

2 Dr. Tringer László CSc professor emeritus)
TISZTSÉGVISELŐK Ph.D. PROGRAMOK és PROGRAMVEZETŐK 4/1. PSZICHIÁTRIA Dr. Tringer László CSc professor emeritus) 4/2. MENTÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Kovács József DSc egyetemi tanár 4/3. EGYÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEK ERŐFORRÁSAINAK SZOCIOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta PhD TDI VEZETŐ: Dr. Bitter István DSc egyetemi tanár TDI TITKÁR: Dr. Czenner Zsuzsa CSc egyetemi docens OKTATÁSI ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ Kiss Hajnal

3 MŰKÖDÉSI TERÜLET - MAB I. TUDOMÁNYTERÜLET orvostudományok
TUDOMÁNYÁG 1. klinikai orvostudományok 2. egészségtudományok MAB 4.1. melléklet II. TUDOMÁNYTERÜLET társadalomtudományok TUDOMÁNYÁG 1. szociológiai tudományok

4 KÖVETELMÉNYEK II. 2. Tudományszak: 1.1. Tudományszak
(klinikai) pszichiátria min. 2 IF 1.2. Tudományszak: egészségtudományok min. 1,5 IF Részletezve: DSz. 214. 2. Tudományszak: szociológia min.12 pont Részletezve: DSz és 218.

5 Megszerezhető Ph.D. fokozat tudományága - 4. sz. TDI
1. Klinikai orvostudományok 2. Egészségtudományok 3. Szociológiai tudományok

6 Ph.D. HALLGATÓI JOGVISZONY I.
Képzési formák: Magyar állami ösztöndíj (MAB) Önköltséges (költségtérítéses)

7 SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ I.
Típusai: Sz Doktoranduszi (hallgatói) ösztöndíj Sz. 146, 147, 152. PhD gyakornoki ösztöndíj (doktorjelölti, predoktori)

8 SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ II.
1. Hallgatói - Kutatóhely biztosítja (alapítvány, tud. tématámogatás) nincs főállása nem ösztöndíjas Előny: Már jelentős kutatási eredményei vannak Megjelölik az értekezés elkészítésének időpontját 2. Doktoranduszi - nincs főállás kiemelkedő eredményt értek el tanulmányaik ideje alatt 12 hónapon belül elkészítik disszertációjukat

9 Ph.D. HALLGATÓI JOGVISZONY II.
Első alkalommal beiratkozás, minden további félév elején bejelentkezés Heti képzési idő 36 óra+ max. 4 óra opcionális munkaviszony (ösztöndíjas jogviszony esetén) Sz. 111. 25 nap tanulmányi szünet/tanév

10 BEJELENTKEZÉS A II. szemesztertől Ösztöndíjasoknak:
személyesen NEM, bejelentkezés csak a Neptunban Önköltségeseknek: befizetés igazolása + Bejelentkezés a Neptunban

11 A PhD TANULMÁNYI FÉLÉV I. félév szept. 1- február 28. II. félév
március 1- aug. 31.

12 HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE
bejelentkezés hiánya esetén Szüneteltetés: max. 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 félévre, összesen 3 évre lehetséges Részletek Sz

13 KETTŐS JOGVISZONY I. Sz. 187-189.
Állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe, ha teljesítették a képzési szakasz követelményeit (Sz. 185.) min. 4 lezárt szemeszterben az összesen 180 kreditet (ezen belül 16 tanulmányi kreditet (kurzusok) Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket- kutatási kreditpontokat jóváírják Sz -

14 KETTŐS JOGVISZONY II. FELTÉTELEK:
1) ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett 2) Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket 3) a soron következő félév megkezdése első 2 hetében fokozatszerzési kérelmét és 4) az erre von. külön kérelmét is benyújtja a DT-ra ELŐNY: a fokozatszerzési díj elengedése (120e Ft) HATÁRIDŐK: március 15 vagy szeptember 15

15 JELENTKEZÉS KURZUSOKRA
BEJELENTKEZÉS - NEPTUN RENDSZEREN Minden tanév I. félévére szeptember 14-ig II. félévére március 14-ig

16 MIKOR ÉRVÉNYES A FÉLÉV? Ha legalább a kutatási teljesítményt a témavezető leigazolja 30 kredit/félév Összkredit = elvégzett kurzusok + kutatási kredit TDI vezető aláírja a félévet az indexben

17 KURZUSOK TÍPUSAI Első másfél év alatt 1. Felzárkóztató (F)
Ajánlott az első 4 félév alatt 2. Központi kötelezően választható (KV) 3. Kötelező (K)- a TDI programjain belül kötelező 4. Speciális – választható 4/1-4/2. pr. 5. Választható 4/3. pr. 5. Opcionális

18 KREDIT KÖVETELMÉNY Sz ÖSSZESEN: 16 KREDIT megszerzése ajánlott az első 4 félév alatt (Sz. 169.) EBBŐL: 5 kredit KV + 8 kreditet TDI előírhat (K) és speciálisan választható + 3 kredit szabadon választható kurzusokból MEGSZORÍTÁS: min. 8 kredit a SE doktori kurzusaiból származzon

19 1. PhD Felzárkóztató kurzusok
4/1. Elemgyógyászat I-II. – szigorlat 4/2. Orvosi pszichológia 1 ea./hét+2,5 h gyak. 4/3. Szociálpszichológia Matematikai statisztika A szociológia alapfogalmai XIX. és XX. századi szociológiatörténet A szociológia alapfogalmai, főbb irányzatai

20 2. KÖZPONTI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
KV kurzusokból összesen 5 kreditet kell megszerezni. 4/1. pr. 008 KV, 0004 KV, 0042 KV, 0013 KV, 0040 KV 4/2. pr. Ua. KV-kurzussorozat KV 4/3. pr KV Lásd:

21 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK I. Hagyományosan minden év áprilisában
Konferenciahirdetmény, regisztráció a -n Absztrakt – angol nyelven Előadás nyelve magyar vagy angol Központi teszt – 1 tanulmányi kredit

22 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK II.
KÖVETELMÉNYEK: 1. évf. – részvétel mindkét napon 2. évf. – poszter prezentáció 3. évf. – előadás

23 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK III.
SE 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola SPECIFIKUMOK Saját, háromtagú zsűri 3 helyezett szekciónként Különdíj a stílusért könyvjutalom

24 ÁTHALLGATÁS I. Sz. 171. Hova? a) más mo-i egyetemre b) a SE más doktori iskolájába Áthallgatással max. 6 kredit pont szerezhető Kérelmezni kell a lehallgatandó kurzus előzetes befogadását az OKB testületénél! (kurzustematikát mellékelni)

25 ÁTHALLGATÁS II. Sz. 172. Egyetemközi szerződés keretében végzett közös képzés estén - külföldön elvégzett kurzusokkal a kreditek általában 50%-a szerezhető meg (8 kredit)

26 ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ Európai Bizottság biztosította forrás
DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK MEGHIRDETVE II. félévben: szept. 30-i határidővel pályázat 2 hónapos szakmai gyakorlat - saját szervezés

27 KURZUSELISMERTETÉS Sz. 172. elismerhető max. 6 kredit
OKB ELNÖKE RÉSZÉRE ben és papír alapon: kurzustematika teljesített óraszám Vizsgaeredmény 4) Igazolás a kurzus elvégzéséről

28 FONTOS ÁLLOMÁS I. Sz. 183. TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE
HATÁRIDŐ: június 30-ig MIKOR? Az I. és a II. tanév végén TARTALOM: - a kutatómunka állása - tennivalók a köv. periódusban HOVÁ KERÜL? Témavezető, programvezető, TDI vezető, Doktori Titkárság- személyi anyag ŰRLAP: PhD hallgatók adatlapja

29 FONTOS ÁLLOMÁS II. Tudományszaki besorolás (pecsét DT)
4. félév végére beíratása az indexbe Sz. 211. OPCIÓK: klinikai orvostudomány – pszichiátria min. 2 IF egészségtudomány min. 1,5 IF szociológia – min.12 publikációs pont

30 ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE I.
Sz , – csak aktív félévben KORAI, 2 éves képzési időszak lezárulta után FELTÉTEL: 180 kredit (ezen belül 16 tanulmányi kredit) megléte + a tudományszak által előírt IF vagy publikációs pontok teljesítése Disszertáció megvédési határideje: 1 év

31 ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE II.
3 év után - csak aktív félévben Összesen 180 kredit (tanulmányi 16 + kutatási + oktatási) pecsét DT- TDI vezető igazolja Disszertáció benyújtásának határideje: Sz. 198. legkésőbb a fokozatszerzési eljárást kimondó döntés után számított 2 év

32 DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

33 FOKOZATSZERZÉSI SZAKASZ
Fokozatszerzésre jelentkezés (Sz. 196., 208.) Doktori szigorlat Sz. 225,226, 233. Disszertáció megírása (11. melléklet) Munkahelyi vita Sz. 242. Disszertáció benyújtása elővéleményezésre Sz. 194., Sz. 243. Disszertáció, a tézisek és az összefoglalók benyújtása Sz. 244, 245. Nyilvános vita/védés Sz.255,256.

34 JELENTKEZÉS FOKOZATSZERZÉSRE- Feltételek
Abszolutórium Legalább 1 középfokú C típusú nyelvvizsga újból beadni (Sz. 193.) A2 alapfokú C típusú nyv. Eljárási díj befizetése Jelenleg:120 ezer Ft VAGY Sz Képzés nélküli fokozatszerzőként Mikor? Az abszolutórium dátumától számított 1 éven belül Sz NINCS HALASZTÁS Sz. 195.,196.

35 SZIGORLATI ÉS VÉDÉSI BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE
A témavezető egy provizorikus listát küld a programvezetőnek, több potenciális vizsgáztató megjelölésével A programvezető kiválasztja a listából a funkciót betöltőket A programvezető által jóváhagyott listát Czenner Zsuzsa és Kiss Hajnal megkapja, a szigorlat esetében felkérik a TDI vezetője nevében a bizottságot, majd meszervezik a szigorlatot és a védést.

36 DOKTORI SZIGORLAT I. MIKOR?
legkésőbb 2 évvel a fokozatszerzésre jelentkezés után Sz. 231. Szigorlati tárgy megismerése a 4. szemeszter végéig a tudományszaki besorolással egyidőben Sz. 233. SZIGORLATI TÁRGYAK Sz főtárgy, melléktárgy, (módszertan)

37 DOKTORI SZIGORLAT II. SZERVEZÉS Sz. 234. TDI vezető
Szigorlati időpont, hely 30 nappal a szigorlat előtt ismert SZIGORLAT EREDMÉNYE Sz. 235. Ötfokozatú skálán (ne legyen elégtelen részjegy) - jegyzőkönyv Elévülési idő: 5 év

38 DOKTORI SZIGORLAT III. TÉTELSOROK 4/1. program – klinikai tudományszak (pszichiátria) – PSZICHIÁTRIA TS 4/2. program – egészségtudományok tudományszak – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK TS 4/3. program – szociológia tudományszak SZOCIOLÓGIA, TÁRSADALOMLÉLEKTAN ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK TS

39 SIKERES SZIGORLAT teljesítve

40 DISSZERTÁCIÓ MEGÍRÁSA
A DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI - SZ. 11. melléklet Szerkezet, terjedelem, betűtípus, fedőlap, összefoglalás, irodalomjegyzék, hivatkozások, ábrák, tézisfüzet

41 MUNKAHELYI VITA Sz. 242. Programvezető szervezi meg 1 opponens
5 fő tudományos fokozattal rendelkező résztvevő Jegyzőkönyv formanyomtatványa:

42 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE I.
FELTÉTELEK I. NYELVVIZSGÁK (A2+B2) C típus Kötelezően az egyik angol nyelvvizsga Az alapfokú (egyetemi i.ny. szigorlat, záróvizsga) II. MUNKAHELYI VITA

43 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE II.
MIT KELL BENYÚJTANI Sz A disszertáció, közlemények másolata 1 példányban tézisek (magyar és angol) Összefoglaló (magyar és angol) Fentieket papíron és elektronikusan is! Témavezetői nyilatkozat + társszerzői nyilatkozat (ha több doktorjelölt szerző az értekezésben felhasznált közleményben) Sz. 241., Sz. 244. TDI vezetői ajánlás a publikációs feltételek teljesítéséről és a disszertáció benyújthatóságáról Sz. 243.

44 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE III.
A szellemi alkotások felhasználására vonatkozó- a szerzői jogi engedélyek beszerzéséért a doktorjelölt felelős.

45 DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA I.
HATÁRIDŐ: Sz. 246. - pozitív elővélemény esetén 2 hét komolyabb formai, nyelvi, stiláris vagy kutatóhelyi vita korrekciója esetén 2 hónap Rendkívül indokolt esetben (hiányzó publikáció pótlása esetén) 6 hónap HATÁRIDŐ-MULASZTÁS ESETÉN- képzés nélküli fokozatszerzőnek lehet jelentkezni. Sz. 247.

46 DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA II.
A disszertáció 5 példányban + mellékletek Sz. 243. A disszertáció 2 opponenshez kerül Írásos bírálat határideje: 2 hónap Sz. 249.

47 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁKBAN (DSz. 214.) Az értekezés témájában írt 1. egy elsőszerzős cikk (IF-ral rendelkező lapban) 2. egy további, nem feltétlenül elsőszerzős közlemény Az IF 50%-át elsőszerzős közleménnyel kell teljesíteni Az IF követelmény 10%-a kiváltható (az ért. témájában írt 2 db magyar ny. első szerzős közleménnyel vagy 2 db ért. témájában írt IF nélküli nemzetközi közleménnyel (lásd Folyóiratok listája DSz. 27. melléklet) Elfogadható folyóiratok 4. sz. TDI Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle International Journal for Quality in Health Care International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences

48 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁBAN DSZ. 26. melléklet Az értekezés témájában írt közleményekkel megszerezni Min. 12 publikációs pontot Legalább 4 közlemény - ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban - ebből legalább 1 magyar elsőszerzős - legalább 1 elsőszerzős közlemény megjelentetve a SCIE vagy SSCI minősített folyóirataiban, vagy a TDI elfogadható folyóirataiban: Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle International Journal for Quality in Health Care International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés

49 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN folyóirat cikk, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, lektorált folyóiratban. A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált könyv SCI-ben, SSCI-ben, illetve a 27. mellékletben szereplő szakfolyóiratban Első szerző: 5 pont, Társszerző: 4 pont. Lektorált nemzetközi folyóiratban, könyvben Első szerző: 3 pont, Társszerző: 2 pont. Lektorált hazai, ill. más nemzeti szaklapban, könyvben: Első szerző: 2 pont, Társszerző: 1 pont. Önálló könyv Első szerző: 6 pont,

50 PUBLIKÁCIÓN MEGJELÖLNI
Sz. 211. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikáción a doktorandusz munkahelyeként meg kell jelölni (1. egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi intézet/klinika nevét, 2. nem egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi Doktori Iskola nevét).

51 NYILVÁNOS VITA I. IDŐPONT ÉS HELY: 21 naptári nappal a védés előtt meg kell hirdetni Sz. 256. MEGHÍVÓ: minta a Tézisek és meghívók leadása DT 10 db + tudományos önéletrajz TDI 40 db

52 NYILVÁNOS VITA II. A doktori értekezés védésének menete 14. melléklet
- színhely: egyetemi tan- vagy oktatóterem lehet Sz. 254. - Egybehangzó értékelés esetén legalább 1 opponens jelenlétében Az értekezést el nem fogadó bíráló jelenléte Sz. 255.

53 NYILVÁNOS VITA III. 20 perces előadás
Válasz az írásban feltett opponensi kérdésekre Válasz a bizottság és a részvevők ad hoc kérdéseire Jegyzőkönyv készül: 15. melléklet Értékelés: titkos szavazással zárt bizottsági ülésen 1-5-ig pontozás Az értekezés elfogadásához a megszerezhető pontok 67%-a szükséges (3-as átlag).

54 A TDI HONLAPJA - aktuális kurzusok Belső ajánlás nyomtatványok tételsorok

55 DOKTORI SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar
AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS HATÁROZATAINAK ELÉRHETŐSÉGE UGYANEZEN AZ OLDALON!

56

57


Letölteni ppt "Kiss Hajnal Kiss Hajnal november 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések