Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

J Ó VOLTAM ! S ŐT, NAGYON JÓ ! - NYELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK dr. Nemes Magdolna DE GyFK 2013. szeptember 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "J Ó VOLTAM ! S ŐT, NAGYON JÓ ! - NYELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK dr. Nemes Magdolna DE GyFK 2013. szeptember 6."— Előadás másolata:

1 J Ó VOLTAM ! S ŐT, NAGYON JÓ ! - NYELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK dr. Nemes Magdolna DE GyFK nemesm@ped.unideb.hu 2013. szeptember 6.

2 E URÓPAI KITEKINTÉS Európai Unió Piccolingo program (2009-től) minél hamarabb kezdjenek el a szülők gyerekükkel idegen nyelvet tanulni korai évek fogékonysága, képlékeny neuronhálózat az idegen nyelvi kommunikáció az EU kulcskompetenciák egyike Magyarország kormányzati nyelvoktatási stratégia: jó az óvodai/korai nyelvoktatás, de külön keretet nem adnak rá

3 N YELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK ? Szülői nyomás : gyerekek akár születésüktől fogva angolórákra járnak (pl. Helen Doron Early English) független értékelést vár továbbtanulás középiskolába (kéttannyelvű) másból is vizsgázik a gyerek (ének, zene, tánc) Iskolai nyomás : bizonyítás (angol tagozat) Nyelviskola : üzleti szempont Ha fiatalon nyelvvizsgázik a gyerek, a szülőt megerősíti abban, hogy jó helyre hordja a gyerekét Gyerek : büszke a tudására

4 V IZSGATÍPUSOK GYEREKEKNEK 1. Nyelviskola belső vizsgái pl. Helen Doron Early English, Katedra 2. ITK Junior nyelvvizsga Magyarországon kifejlesztett nyelvvizsga, nem akkreditált vizsga 10-12 éves gyerekeknek 3. Cambridge English (Starters, Flyers, Movers) Nemzetközileg elismert nyelvvizsga 7 éves kortól 12 éves korig, egynyelvű

5 A C AMBRIDGE E NGLISH ÉS A JUNIOR NYELVVIZSGA FŐBB JELLEMZŐI Cambridge EnglishJunior Nyelvvizsga 7-12 éves korig10-12 éves korúak, de akár 14 is 15.000 Ft felkészítő csomag (tesztek, hallás utáni értés) 9500 Ft Angol Junior nyelvvizsga (2010) szerk. Kovács Éva. Budapest, Akadémiai Kiadó Budapest nemzetközi vizsga (Cambridge-ben javítják) egynyelvű gyerekbarát, nincs kudarcélmény Debrecen, Bp. + kihelyezett vizsgák magyarországi vizsga egynyelvű gyerekbarát, nincs kudarcélmény

6 ITK (R IGÓ UTCA ) JUNIOR N YELVVIZSGA A fiatal, kb. 10-14 év közötti diákok részére, 2005 óta legalább 200 óra tanulás után az angol, német vagy francia nyelv A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján az A2-es szintnek felel meg (a hatfokozatú skálán), ugródeszka a későbbi vizsgákhoz. A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd). Egynyelvű vizsga

7 A J UNIOR NYELVVIZSGA TÉMAKÖREI TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú) CSALÁD ÉS BARÁTOK (a vizsgázó személyi adatai, családtagok és barátok bemutatása) LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása) MUNKA (fontosabb foglalkozások, házimunka) TANULÁS (az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása) KÖZLEKEDÉS (városi tömegközlekedési eszközök, taxi, autó) NYARALÁS, KIRÁNDULÁS (itthon és külföldön) TERMÉSZETI KÖRNYEZET (természet, kedvenc állatok, vadonélő állatok, fontosabb növények) ÜNNEPEK, VENDÉGSÉG (fontosabb ünnepeink, vendégek fogadása, előkészületek) BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, fontosabb élelmiszerek, ruhadarabok) SZABADIDŐ, MOZI, SZÍNHÁZ (szabadidős és hétvégi programok) ORVOSNÁL (egészségi állapot, gyakoribb betegségek) SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz, gyakoribb sportok) IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)

8 A JUNIOR NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉSE 1. Szóbeli Beszélgetés a vizsgáztatóval - bemutatkozás - beszélgetés adott témáról - képleírás, válaszolás kérdésekre, kérdések feltevése 7-10 perc (15 pont) Hallás utáni értés 3 feladat: feleletválasztós, táblázat kitöltése, szövegkiegészítés 10 perc (15 pont)

9 J UNIOR NYELVVIZSGA KÉPLEÍRÁS 1. HOLIDAY

10 J UNIOR NYELVVIZSGA KÉPLEÍRÁS 1. I N THE HOUSE - KITCHEN

11 A JUNIOR NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉSE 2. Írásbeli: Feladattípusok - feleletválasztós teszt - táblázat kitöltése - szöveg kiegészítése - űrlap kitöltése - rövid üzenet írása Komplex vizsga (szóbeli és írásbeli rész csak együtt tehető le), szótár nem használható

12 J UNIOR NYELVVIZSGA S ZÖVEGÉRTÉS ( MINTAFELADAT ) Read the text then underline the correct answer. 5 points Kakapos belong to the parrot family. They live in trees or on the ground. There are just 14 female and 29 male kakapos in the world on the Little Barrier Island close to New Zealand. It is one of the rarest animals. In 1927 kakapos died out on the North Island and scientists moved some birds to the Little Barrier Island to save them. They died out because their wings are weak and they can fly only short distances. Hunters, cats and rats can kill them easily. In 1981 the last kakapo chicken was born. Her name is Heather. In 1990 Heather laid eggs, but her chicks lived only for three days. 0 What is a kakapo? A a big cityB an islandC a parrot

13 J UNIOR NYELVVIZSGA SZÖVEGÉRTÉS MINTAFELADAT ( FORRÁS : WWW. ITK. HU / JUNIOR ) 1 How many kakapos are there in the world? A 53 B 29 C 43 2 Where do kakapos live? A on the South Island B on the Little Barrier Island C on the North Island 3 Why did scientists move them? A to save themB to have fresh eggsC to eat them 4 What are their enemies? A dogs, cats, rats B hunters, cats, rats C hunters, cats, crocodiles 5 When did Heather lay eggs? A in 1927B in 1981C in 1990 Choose the right question from the bubble 5 points as in the example (0) below. – (1) ……………………. – A yellow one. – I’m sorry, we haven’t got any.

14 J UNIOR NYELVVIZSGA U SE O F E NGLISH ( NYELVHELYESSÉG ) MINTAFELADAT 1. Underline the correct answer. 5 points Hello! My name (0) Sharon. I (1) nearly thirteen years old. I like jazz, the New Yorker and skateboarding. I (2) like opera. (3) other interests are history, reading and writing song lyrics. I spend a lot of time (4) my friends. Just write (5) me. I guarantee 100% reply rate. Get a pen and write! 0 a) am b) is c) do1 a) am b) is c) are 2 a) not b) am not c) don’t 3 a) I b) My c) Mine 4 a) with b) for c) in 5 a) at b) to c) on

15 J UNIOR NYELVVIZSGA U SE O F E NGLISH ( NYELVHELYESSÉG ) MINTAFELADAT 2. Write the correct verb forms into the sentences. 5 points I.................. (0/have) a great day yesterday. My mother..................... (1/ take) me to the nearest shopping centre and I..................... (2/buy) a pair of new boots and a beautiful light green jumper. After lunch I..................... (3/do) my homework. In the evening I..................... (4 /go) to my best friend to watch some DVDs. We..................... (5 /see) the newest Harry Potter film. 0) had

16 J UNIOR NYELVVIZSGA W RITING (S ZÖVEGÍRÁS ) MINTAFELADAT 1. ( FORRÁS : WWW. ITK. HU / JUNIOR ) Your friend wants to arrange a birthday party next week. She wants to know when you are busy or free. Write a short letter to her at least 5 sentences. 5 points Monday 3 p.m.– 4.30 p.m. karate training Tuesday 2 p.m.– 4 p.m. museum Wednesday 3 p.m.– 6 p.m. drama club Thursday Friday visit grandmother in Szolnok Dear Susan, I’m happy to hear that you are going to have a party next week.......................... Love, Kate

17 A J UNIOR NYELVVIZSGA ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI Bár a Junior Nyelvvizsga nem akkreditált vizsga, igazi ugródeszkát jelenthet az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgáihoz (A2, B2) Szellemisége figyelembe veszi a gyermekek életkorát, tudásszintjét, érdeklődési körét (sárga vonal, környezetvédelem) Nem lehet megbukni (a tudást rigókban mérik) 20 % 20-40 % 40-60 % 60-80% bizonyítványt kap 80-100 % bizonyítványt kap Cél: pozitív kép alakuljon ki a nyelvtanulásról

18 A J UNIOR NYELVVIZSGÁRÓL Debreceni Nyelviskola (Debrecen, Bethlen utca) évente 100 vizsgázó „tanító nénis” vizsgáztatók az alapfokú nyelvvizsga 80 %-a benne van Vizsgadíj: 9500 Ft Próbanyelvvizsga 900 Ft (road show keretében népszerűsítik a vizsgát) Kihelyezett vizsgák (20 főtől, pl. általános iskolában)

19 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT Nyelvvizsgahely (Debreceni Nyelviskola, Debrecen Bethlen utca) Nyelviskolák (Helen Doron Early English Debrecen, Papagáj Nyelviskola Hajdúböszörmény) Szülők (10 fő) Gyerekek (10 fő) interjúk

20 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT S ZÜLŐK 1. Édesanyák 40-48 év között Középfokú végzettség (2), felsőfokú végzettség (8) Hajdúböszörmény (8) és Debrecen (2) lakhely Hol hallottak a vizsgáról? Nyelviskola (8), nyelvtanár (2) Miért jelentkeztek? megtudni, hol tart a gyermek; független bizottság előtt felmérni a gyermek tudását Megnézni, mit tanult az elmúlt években szintfelmérő

21 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT S ZÜLŐK 2. Mennyire tartotta hasznosnak a Junior nyelvvizsgát? maximálisan (2) Nagyon, ez volt az első vizsgahelyzet (6) Mindenféleképpen hasznos volt, sikerélményt adott Játékosan igazi vizsga volt, nem bohóckodás Vizsgatapasztalatok Figyelmes, kedves vizsgáztatók Nem ijesztették meg a gyerekeket Pozitív, gyerekközpontú

22 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT S ZÜLŐK 3. Mióta, és hol tanult a gyerek angolul? Óvodás korban kezdte, 4-5 évesen (6) Általános iskola 1. osztályától (4) Nyelviskola (később magántanárnál ketten) és általános iskola Alapfokú nyelvvizsgára készül: 2 Középfokú nyelvvizsgára készül: 4 Hogyan készült a gyerek? Elegendő volt-e? Nyelviskolában készültek, csoportban (8) – fél év nyelvtanárral (2)

23 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT S ZÜLŐK 4. Tervezik-e más nyelvre beíratni a gyermeket? Ha igen, milyen nyelvet fog tanulni a gyerek? Miért? Hol? igen: angol magánórán + iskolában német (2) nem: egy nyelvet tanuljon meg rendesen, középiskolában jön a második idegen nyelv (8) Hogyan ítéli meg az iskolai nyelvoktatást? gödör alja, pocsék, rossz, szörnyű, katasztrófa, semmirevaló tankönyv, nem veszi figyelembe a médiát tanárváltások nincs differenciálás a csoportban (pl. versenyfeladatok) nem tud a gyerek beszélni, kell plusz óra jó (2) - „De lehet, hogy csak szerencsénk volt.”

24 J UNIOR NYELVVIZSGA - VIZSGÁLAT G YEREKEK 10 gyerek (5 fiú, 5 lány) most 13-14 évesek (11 és 12 évesen vizsgáztak, 5. vagy 6. osztály befejezése után) Hajdúböszörmény (8) és Debrecen (2) Miért jelentkeztél Junior vizsgára? tanár néni mondta anya mondta kíváncsi voltam, milyen szinten állok megpróbálni magam

25 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT GYEREKEK 1. Mióta jársz angolra? Óvodás korom óta járok Elsős voltam, amikor kezdtem Hogyan készültetek a vizsgára? Elegendő volt-e? Nyelviskolában készültünk, csoportban (8) nyelvtanárral (2) Feladatlapok + témakörök áttekintése Otthon gyakoroltam a szavakat anyával Fél év készülés elég volt

26 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT GYEREKEK 2. Milyen tapasztalataid, emlékeid vannak a vizsgával kapcsolatban? (jó, rossz egyaránt) Izgultam, de utána jó volt Rendesek voltak (4) Kedvesek voltak a vizsgáztatók (6) Segítettek (6) Nem volt nehéz, nem volt semmi váratlan Írásbelin volt pár beugratós feladat (2) Hosszú volt a magnó, kétszer lehetett meghallgatni (2)

27 J UNIOR N YELVVIZSGA – V IZSGÁLAT GYEREKEK 3. Ha ötfokozatú skálán kellene értékelned, akkor mennyire volt nehéz a vizsga? 12345 76%-os nehézség „pont jó volt” mennyire volt barátságos a vizsga 12345 96 %-ban volt barátságos

28 J UNIOR NYELVVIZSGA Ö SSZEGZÉS 1. Junior vizsga céljaVélemények Vizsgarutin Felkészülés során rendszerezni a tudást vizsgahelyzetet gyakorolni védett környezetben Témakörök, nyelvtan ismétlése Barátságos hangulatkedves vizsgáztatók ugródeszkatovábbi nyelvvizsgákra készülnek

29 J UNIOR NYELVVIZSGA Ö SSZEGZÉS 1. Normál iskolai nyelvoktatás nem elegendő (szakkör, nyelvi tagozat, nyelviskola, magántanár) Óriási a különbség az iskolák között (a tanártól is időt és energiát követel a felkészítés) Anyagi oldal (az iskola vagy iskolai alapítvány hozzájárul a vizsgadíjhoz) Formális oktatási keretben: Játsszunk nyelvvizsgát! (játékos nyelvvizsgát szervezni az iskolában)

30 R ÓLUK SZÓL A J UNIOR NYELVVIZSGA - GYEREKEK

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "J Ó VOLTAM ! S ŐT, NAGYON JÓ ! - NYELVVIZSGÁK GYEREKEKNEK dr. Nemes Magdolna DE GyFK 2013. szeptember 6."