Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Debreceni Egyetem regionális funkciói

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Debreceni Egyetem regionális funkciói"— Előadás másolata:

1 A Debreceni Egyetem regionális funkciói
Prof. Dr. Nagy János

2 A tudásalapú társadalom növekedési üteme függ az új tudás:
előállításától (kutatásfejlesztés) átadásától és terjesztésétől (oktatás és képzés, publikációk) felhasználásától (új gazdasági, ipari folyamatok és szolgáltatások, spin-off vállalatok, regionális és helyi fejlesztés) Az egyetemek különleges helyzete, hogy mindhárom folyamatban részt vesznek, azonban a külső feltételek megléte is elengedhetetlen !

3 REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
KÜLSŐ FELTÉTELEK: Innovatív gazdasági környezet, Regionális innovációs kereslet, Kooperációs kultúra, Jól összehangolt finanszírozási struktúrák. REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

4 Európában egyedülálló helyzet:
Hátrányos helyzetű régió – kiemelkedő felsőoktatási intézmény Mit tehet az egyetem a számára otthont adó szűkebb és tágabb régió fejlesztéséért?

5 AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

6 1 főre jutó GDP (ezer Ft) alakulása

7 Aktivitási arány 2009-ben

8 A DEBRECENI EGYETEM

9 TÖRTÉNET A Debreceni Egyetem addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye.

10 OKTATÁS 2007-ben elsőként nyerte el a Debreceni Egyetem a felsőoktatási minőségi díj arany fokozatát.

11 OKTATÁS A legszélesebb képzési kínálat: Alapképzés (63 alapszak),
Mesterképzés (68 mesterszak), Osztatlan képzés (4), főiskolai képzés (hagyományos), egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, szakirányú továbbképzés (116), felsőfokú szakképzés (21), felnőttképzés

12 OKTATÁS

13 OKTATÁS A 2010-ben felvételt nyert hallgatók állandó lakhelye szerinti megoszlása

14 TUDOMÁNY Az oktatók 67%-a minősített, összesen 954 fő.
Egyetemi/főiskolai tanárok száma: 212 fő. Akadémikusok: 30 fő. Az egyetemen 25 doktori iskolában folyik a doktori képzés (országosan a legtöbb). Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma: fő. Két Regionális Egyetemi Tudásközpont. 12 MTA kutatócsoport, 11 működését az akadémia finanszírozza.

15 Mind az öt fókuszterületben van:
TUDOMÁNY A kutatóegyetemi TÁMOP pályázatban szereplő öt kiemelt alapkutatási fókuszterület: Molekulatudomány, benne a gyógyszerkutatással; Fizikai-, számítás- és anyagtudomány; Molekuláris medicina, Egészség- és környezettudomány, Magyarság kutatás, nyelvtechnológia és bioetika. Mind az öt fókuszterületben van: akadémiai kutatócsoport, innovatív kutatói „team”, és legalább egy doktori iskola.

16 TUDOMÁNY A K+F+I bevételek évről évre növekednek, a Debreceni Egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek százaléka.

17 egyidejűleg 7-800 támogatott projekt fut.
TUDOMÁNY Magas szintű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejűleg támogatott projekt fut. A meggymag kivonatot tartalmazó Olabella krém egyetemi kutatásfejlesztés eredménye.

18 PÁLYÁZATOK

19 GAZDÁLKODÁS

20 GAZDÁLKODÁS

21 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KLASZTEREK: Pharmapolis (akkreditált)
Informatika (akkreditált) Funkcionális élelmiszer (akkreditált) Termál (akkreditált) Létesítmény energetika e Ft 2007 2008 2009 2010 Részesedések névértéke Részesedések könyvszerinti értéke

22 REGIONÁLIS KAPCSOLATOK

23 Együttműködési megállapodás a DE és Debrecen Megyei Jogú Város között
EGYETEM A VÁROSBAN Együttműködési megállapodás a DE és Debrecen Megyei Jogú Város között Természettudományos élménypark a Botanikus kertben Ingatlancserék Balásházy Gyakorló Szakközépiskola átvétele Részvétel a városi nagyrendezvényeken Kölcsönös részvétel a Stratégiai Tanácsadó Testületekben

24 EGYETEM A VÁROSBAN

25 Több megyében található karok
EGYETEM A RÉGIÓBAN Több megyében található karok Felsőoktatási együttműködés a régió felsőoktatási intézményeivel, a Nyíregyházi Főiskolával és a Szolnoki főiskolával A tudásalapú gazdaság/társadalom minél hatékonyabb kiszolgálása az egyetem kutatási és fejlesztési eredményeivel, az innovációs folyamatok kibontakoztatásával, a képzési és továbbképzési programoknak a felhasználók igényeihez igazításával. Folyamatosan működő kapcsolat kiépítése az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, (Innovációs Ügynökséggel), a régióban meghatározó önkormányzatokkal, kamarákkal és cégekkel

26 HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK

27 az említési gyakoriság szerint 1998-ban és 2002-ben
JÖVŐKÉP A határon átnyúló kapcsolatok jellege az Északkelet-alföld határ menti településein az említési gyakoriság szerint 1998-ban és 2002-ben . Forrás: MTA RKK ATI Debreceni Osztály kérdőíves vizsgálata 1998, 2002

28 INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATOK

29 OKTATÁS Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna Horvátország Ausztria
Partiumi Keresztény Egyetem Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Politechnica University of Timisoara University of the West, Timisoara Nagyváradi Egyetem Babes Bolyai Egyetem Sulyok István Református Egyetem, Nagyvárad AL. I. Cuza University of Iasi Szlovákia University of Presov Selye János Egyetem, Komárom Slovak University of Agriculture, Nitra Szerbia Novi Sadi Egyetem Ukrajna Uzghorod State University Dnyipropetrovszki Állami Egyetem Bila Tserkva State Agrarian University Kárpátaljai Állami Egyetem Horvátország University Of Zagreb University of Rijeka University J. J. Strossmayer in Osijek Ausztria Johannes Kepler University

30 OKTATÁS 2006-ban regionális együttműködés szakemberképzés céljából
Kelet-Közép Európa térségben Oktatási és Továbbképzési Központ jött létre Debrecenben a DE, a Nagyváradi Állami Egyetem és a Babes Bolyai Egyetem együttműködésével. Az MTA Regionális Kutatások Központja szakmai és módszertani segítséget nyújt a feladatok elvégzéséhez. Mezőgazdasági mérnök BSc kihelyezett képzés a Partiumi Keresztény Egyetemen, valamint: szociális munka, német nyelv és irodalom, szociológia és közgazdaságtan, angol nyelv oktatásban részvétel.

31 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem
OKTATÁS Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője címmel az MRTT és a DE AGTC közös szervezésében

32 OKTATÁS

33 OKTATÁS

34 TUDOMÁNY

35 PÁLYÁZATOK Ország Pályázat típusa Pályázatok száma (db) Románia
HURO/TÉT 59 Szlovákia TÉT 7 Szlovénia 4 Ukrajna 16 Összesen: 86

36 A Debreceni Egyetem CEEPUS partnerei: Horvátország – 8 kapcsolat
Románia – 19 kapcsolat Szlovákia – 15 kapcsolat Horvátország – 8 kapcsolat Szlovénia – 3 kapcsolat

37 ERASMUS 336 bilaterális erasmus szerződés, 37 határon túli intézménnyel Hallgatói mobilitás 2004/05 ( )  2009/10 ( ) Oktatói mobilitás 2004/05 (53)  2009/10 (52) Személyzeti mobilitás 2007/08 (8)  2009/10 (14) Határon túli hallgatók: Románia: 22 fő, ebből 8 oktató Szlovákia: 4 fő, ebből 2 oktató Szlovénia: 1 fő

38 A DE Napja keretében rendezett fórumok
EGYETEM NAPJA A DE Napja keretében rendezett fórumok áttekintették a környező országokban folyó magyar nyelvű felsőoktatás helyzetét és kilátásait Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna magyarnyelven oktató egyetemei vezetőinek, rektorainak és a magyar kormány tisztségviselőinek részvételével.

39 EGYETEM NAPJA

40 JÖVŐKÉP A feltételek összeállni látszanak ahhoz, hogy a DE a régió tudásközpontjaként olyan stabil high-tech innovációs csoportosulást hozzon létre, amely jelentős gazdasági szerkezetváltást, a tudásalapú gazdaság kibontakozását, a régió javuló versenyképességét eredményezheti: van fejlett tudásbázis, kialakítható magasan képzett, mobilis humánerőforrás (képzés), kialakulóban van a megbízható alap-infrastruktura , kialakulóban az innováció-menedzsment szakértelme, szervezete, kialakítandó az innovatív gazdasági környezet, regionális innovációs kereslet (spin-off vállalatok, idetelepülő high-tech cégek, a régió vállalkozásainak átalakulása – ez utóbbi képzéssel, valamint a RIÜ hatékony közvetítő tevékenysége eredményeként). kialakulhat a megfelelő tőke-vonzó képesség, kritikus tömeg szükséges (határon is átívelő regionális együttműködés!)

41 megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Debreceni Egyetem regionális funkciói"

Hasonló előadás


Google Hirdetések