Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Fejlesztési Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Fejlesztési Terv"— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Fejlesztési Terv
az EU Pénzügyi Alapjai Miniszterelnöki Hivatal NFT és EU Támogatások Hivatala 2003. június. 21.

2 EU-támogatások Magyarországon
Magyarország számára megnyíló támogatási lehetőségek változását szeretném bemutatni a most látható ábrán. Támogatási lehetőségek, kék vonal Menyit tudunk ebből igénybe venni, piros vonal Feladata a kettő közelítsen egymáshoz

3 Az EU pénzügyi alapok rendszere
„csatlakozás előtt” „csatlakozás után” ERFA ESZA PHARE Kohéziós Alap ISPA Magyarország Május EU tag Átalakul az EU Mo támogatási rendszer Előcsatlakozásiak kifutnak Új feltétele rendszerrel működő alapok jelennek meg SAPARD EMOGA/HOPE

4 NFT számokban ( ) Mrd Ft EU forrás és magyar társfinanszírozás fordítható fejlesztésekre EU források: ~750 Mrd Ft Magyar társfinanszírozás: ~ 550Mrd Ft A fejlesztési források kb. 60 %-a Összes forrás 50-60%-át teszi ki az NFT-ben megfogalmazott célok Ott dől el, hogy milyen előjelű eredménnyel jövünk ki a csatlakozásból, hogy mennyi forrást tudunk igénybe venni.

5 Felkészülés a Strukturális Alapok fogadására
Fő feladatok: Nemzeti Fejlesztési Terv Állami támogatási rendszer átalakítása EU-konform eszközrendszer társfinanszírozási mechanizmusok Intézményrendszer kiépítése,felkészítése Projektek előkészítése Ahhoz, hogy a lehető legtöbb pénzt tudjuk lei az Uniós forrásokból az alábbi feladatokat kell jól teljesítenünk. NFT március 31-én átadtuk Brüsszelnek, mind a négy párt egyetért az ott megfogalmazott célokkal, európai színvonalú dokumentum Költségvetési eszközrendszer átalakítása Társfinanszírozási források teljes körű felmérése Végén kitérek a megfelelő számú és minőségű projekt meglétére

6 Mi a Nemzeti Fejlesztési Terv?
Az 1266/99 EK rendelet szerint összeállított stratégiai dokumentum, amely előfeltétele annak, hogy Magyarország a 2004-es csatlakozáskor igénybe vehesse az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak pénzügyi támogatását. CSAK az EU forrásból finanszírozható fejlesztési javaslatok összessége, tehát nem fedi le az összes hazai fejlesztési igényt (!) Összefoglalva az NFT…. Felhívom a figyelmet az utolsó sorban leírtakra Végleges forma KTK szerződés EU és Mo között

7 Az életminőség javulását szolgálja
1.) Esélyteremtő társadalmi fejlődés Humán Erőforrás Operatív Program (FMM) 2.) Megújuló versenyképes gazdaság Gazdasági versenyképesség Operatív Program (GKM) Mezőgazdasági- és vidékfejlesztési OP (FVM) 3.) Területileg kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (GKM) Regionális Fejlesztési Operatív Program (MEH NTH) Előzőekben elmondottak szerint az NFT felépítése a következő képen néz ki Szorosan kapcsolódnak az SA horizontális céljaihoz, az esélyegyenlőséghez és a fenntartható fejlődéshez

8 Az NFT megvalósítása a.) Nagy fejlesztési projektek
- ágazati fejlesztési programok kiemelt elemei b.) Pályázati alapok - Pályázók: önkormányzatok, civil szervezetek, KKV-k, stb. Hogyan találkozik a társadalom és a vállalkozás az NFT-vel Minisztériumok által végrehajtott programokon keresztül, útépítés autópálya építés, infrastrukturális beruházások, egységes programok (előre kijelölt végrehajtó szervezetek) Minden közbeszerzés alapján történik, vállalkozások pályázhatnak Pályázati alap, nyilvános pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedések vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára a tárcák által kiírt pályázatok

9 Gazdasági versenyképesség OP
Befektetés ösztönzés Kis-és középvállalkozások fejlesztése Kutatás-fejlesztés és innováció Információs társadalom Bef. öszt: tőkevonzó-képesség, technológia korszerűsítés (innováció, környezetvédelem), üzleti infrastrukturális feltételek KKV: műszaki-technológiai háttér (ISO), vállalkozói ismeretek (tanácsadás), együttműködés (beszállítói tev., hálózatok) K+F: alkalmazott kutatás (termékfejlesztés), új vállalkozások, munkahelyteremtés Információs társadalom: kereskedelmi kamarák, ügyfélszolgálati rendszerek (közhivatalok is!), távközlési infr. (erőteljes regionális vetület)

10 Agrár- és Vidékfejlesztés OP
Versenyképes alapanyag-termelés a mezőgazdaságban Élelmiszeripar modernizációja Vidékfejlesztés Versenykép.: Egyetlen intézkedés, a mezőgazdasági beruházások támogatása teszi ki az AVOP 56%-át (eszközkorszerűsítés), erdőgazd., halászat, fiatal gazdák, képzés Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének a fejlesztése Vidéki térségek fejlesztése: diverzifikáció,

11 Környezetvédelem és Infrastruktúra OP
Környezetvédelem (pl: zaj- és légszennyezés csökkentése, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés fejlesztése, energiahatékonyság) Közlekedési infrastruktúra (pl.: közúthálózat fejlesztése, régiók közötti elérhetőség javítása) Kv.: települési környezetvédelem, környezetbiztonság (kármentesítés), energiahatékonyság (lakossági, önkorm, váll.) Közl: környezetkímélő, elérhetőséget javító

12 Humán erőforrások fejlesztése OP
Aktív munkaerő-piaci politikák Hátrányos helyzetűek reintegrációja Alkalmazkodóképesség és vállalkozói ismeretek javítása Oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként Szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Aktív: munkanélküliség megelőzése és kezelése, Fogl. Szolg. Fejlesztése, nők visszatérése a munkaerőpiacra Okt, képzés: oktatási program csomagok, tárgyi feltételek Alk. Képesség: felnőttképzés, vállalkozói készségek megszerzése Infrastruktúra: közoktatási intézmények ESZA fejlesztési prioritásai szinte azonosak a HEOP prioritásaival

13 Regionális fejlesztés OP
A turisztikai potenciál erősítése Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése A régiók humán erőforrásának fejlesztése Beruházás típusú OP (90% ERFA) Turisztika: csak kiemelt üdülőkörzetek, világörökség helyszínek, nemzeti parkok Települési környezet: városok, foglalkoztatási centrumok

14 A siker feltétele: megfelelő mennyiségű és minőségű pályázat
Felkészülés: pályázati intézményrendszer, képzés, tájékoztatás Részvétel - projekt kezdeményezések: vállalkozások, önkormányzatok, civil és non-profit szervezetek Az Uniós források sikeres igénybe vételének egyik kulcsa, hogy a csatlakozás időpontjára legyen megfelelő számú és minőségű projektjavaslat. Ez nem csak azt jeleni, hogy legyenek megvalósítani kívánt célok, ötletek Az EU pályázati elvárásainak megfelelő módon és színvonalon kell előkészíteni a pályázatokat meg kell vizsgálni, hogy illeszkednek-e az EU támogatási struktúrába vagy kizárólag hazai forrásból finanszírozhatóak

15 A felkészülést szolgáló források 2003
Előcsatlakozási alapok (Phare, ISPA, SAPARD) 2003 PHARE ORPHEUS pályázati alapok: Projektek előkészítése Településfejlesztési programok Iskolák informatikai felkészülése Közmunka programok Pályázati intézményrendszer A felkészülést szolgálták az előcsatlakozási alapok is Most új pályázati lehetőség a MEH részéről Tudomásom szerint minden az NFT-ben érintett minisztérium valamilyen szinten fog támogatást nyújtani annak érdekében, hogy a csatlakozás időpontjára legyenek projekt ötletek

16 Felkészülést szolgáló képzés
Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Nemzetközi Képzőközpont MATRA PHARE – képzési program civil szervezeteknek

17 EU PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS KÖZPONT (EU PIK)
Fejlesztési Projektek, pályázati lehetőségek széles körű megismertetése Általános információs és tanácsadó tevékenység, hogy minél több kidolgozott projekt álljon rendelkezésre Párbeszéd társadalmi és szakmai partnereivel

18 Elérhetőségeink: tel: 237-4216
információs kék szám:

19  Információs vonal: 06-40-2004-94
Összes információ elérhető itt Munkatársaink várják hívásukat, minden hívást rögzítünk és hetente elemzünk, tehát aki telefonál biztos lehet benne, hogy valamilyen szinten kezelik hívását eljut a felső vezetéshez is  Információs vonal:

20 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A Nemzeti Fejlesztési Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések