Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A"— Előadás másolata:

1 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031

2 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Kisújszállásról röviden 2014. Január 1-jén az állandó népesség fő volt. Enyhén csökken a lakosságszám. Identitását, kultúráját tekintve Nagykun település, amely kulturális hagyományokra építettük a turisztikai fejlesztéseinket is. A 4-es számú főút áthalad a város területén, 2011-től el is kerüli. A Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal mentén fekszik. Mezőváros, jelentős agrár nyersanyag termeléssel, minimális élelmiszer iparral. A gépgyártás, fémipar, faipar, textílipar a jelentősebb ipari ágazat. A szolgáltatás és kereskedelemben is jelentős a foglalkoztatás.

3 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az önkormányzat küldetése Az önkormányzat küldetése olyan, a város értékeire épülő, dinamikusan fejlődő élhető város működtetése, mely alkalmas az anyagi és szellemi jólét kiteljesítésére, épít a lakosság szerepvállalására, a helyi gazdálkodók, civil és egyházi szervezetek aktív részvételére. A város fejlesztésében az önkormányzat támaszkodik az általa létrehozott költségvetési és gazdálkodó szervezetek hatékony, a lakosság igényeit kielégíteni képes működésére, az ott dolgozók alkotóképességére, ötletességére és elkötelezettségére.

4 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
A projektről röviden 2013. októberben bírálták el a pályázatot és Ft támogatást ítéltek oda. A projekt november 4-én kezdődött el és december 31-éig tart. A projekt célja a megváltozott feladat-ellátási rendszerhez igazítani az önkormányzat szervezeti struktúráját, feladat-ellátási rendszerét. A projekt keretében elemeztük a ban végrehajtott változtatásokat és újakat is vezettünk be. Ezen változtatások közül szeretnénk megismertetni Önöket azokkal, amelyek más településen is hasznosíthatóak. Természetesen ezek egy része település specifikus, de a megismerése adhat ötleteket.

5 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Helyi különlegességek a feladatellátás terén: Úgy spóroltunk a műszaki ellenőri költségeken, hogy ezeket a főállású alpolgármester látja el. (Ha van megfelelő szakember hivatalon belül, akkor úgy is megoldható.) Saját pályázatíró csoportunk van, így a legtöbb pályázatot magunk készítjük és sok estben a megvalósíthatósági tanulmányt is elkészítjük, ha van hozzá szakemberünk. Az energetika terén nem mozgunk otthonosan, így ez kivétel ez alól. Saját kiadványszerkesztő és rendezvényszervező csoportunk is van, ők a helyi hírlevelet helyben tördelik nyomdai előállításhoz, a helyi kiadványok szerkesztik és a protokolláris városi ünnepségeket is szervezik.

6 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Helyi különlegességek a feladatellátás terén: 2012-ben minden oktatási, nevelési intézményt egyházi fenntartásba adtunk, ebből eredően speciális helyzetben vagyunk, ők üzemeltetik az épületeket is és a gyermekétkeztetést is ők biztosítják. Utólag elemezve jó döntés volt. Az egyik egyházi fenntartó az épületek korszerűsítésére több, mint százmilliót költött pályázatból és saját forrásból. Az önkormányzatnak csak a művészeti iskolához és a gyermekétkeztetéshez kell hozzájárulnia. Ez évi 20 millió Ft-ra tehető ben még 344,5 millió Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett a hat intézmény részére biztosítani.

7 Helyben a levelek kézbesítésére saját kézbesítőt foglalkoztatunk.
Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A Helyi különlegességek a feladatellátás terén: Helyben a levelek kézbesítésére saját kézbesítőt foglalkoztatunk. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ, mint gazdaságilag önálló intézmény a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában van. Szolgáltatásai: 120 férőhelyes idősek otthona, 36 férőhelyes bölcsőde, 55 férőhelyes nappali ellátás (idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek), házi gondozás, szociális étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti ellátás.

8 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Az egészségügyi feladatokat kiszerveztük a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-be, amelyet egészségturisztikai célból hoztunk létre. A cég alaptevékenysége, amire létrehoztuk: fürdő, hotel, ifjúsági szálláshely üzemeltetés, fizioterápia és fürdőgyógyászati ellátások nyújtása. Ez kiegészült: UH-diagnosztika, védőnői ellátás, gyermekorvosi ellátás, iskolafogászat támogatása, rendelők üzemeltetése. A Magyarhertelendi ifjúsági tábor is átkerült, így az azonos típusú feladatok egy helyen vannak, amely hatékonyabb feladatellátást tesz lehetővé: egészségügyi ellátás, szálláshely szolgáltatások.

9 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Mindenkit érintett az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás átszervezése. Meg kellett szüntetnünk a Kisújszállási Vízmű Kft. úgy, hogy itt maradt az általuk végzett hó- és síkosságmentesítés és belvízelvezető rendszer üzemeltetés. Az ittmaradt két feladatot átadtuk a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-nek, akik több városüzemeltetési feladatot addig is elláttak: hulladékszállítás, parkgondozás, lakások és helyiségek üzemeltetése, építőipari tevékenység. A korábban a hivatal által üzemeltetett gyepmesteri telepet és piacot is átadtuk üzemeltetésre, így a hulladékszállítás és az üzletek (helyiségek) üzemeltetése egy kézbe került. A két veszteséges tevékenységhez azóta nem kell pénzt hozzátenni.

10 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Az útfelügyelői feladatokat korábban külső megbízott látta el, ezt a hivatal átvette. Az önkormányzati fenntartású/tulajdonú intézményeket és cégeket elkezdtük egyetlen telefonflottába szervezni, amely a mérete miatt jó tárgyalási alapot képez a kedvezmények eléréséhez. Megszüntettük a könyvtári feladatokat ellátó intézményt és a feladatokat a közművelődési intézményünk vette át. Az összevonás révén csökkent a bérköltség és a hasonló jelegű irányítási feladatok egy kézbe kerültek, így költséghatékonyabb a feladatellátás.

11 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Az életkezdési támogatást, a méltányossági ápolási díjat megszüntettük, így a munkanélküliség elől ápolási tevékenységbe menekült embereket visszahelyeztük olyan ellátásokba, amelyeket az állam támogat. A tapasztalatok alapján a méltányossági ápolások nem voltak indokoltak, az ápoltak képesek voltak önmaguk ellátására. E két lépéssel évi 17 millió Ft-ot takarítunk meg. A 70 év feletti, egyedülálló személyek hulladékszállításának támogatása (ingyenessége) esetében a nyugdíjminimum 3-szorosának megfelelő jövedelemhatárt bevezettük, így évi 5 millió Ft-ot takarítunk meg.

12 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A korábban szennyvízcsatornázás elősegítésére létrejött két társulást megszüntettük és a kintlévőségek kezelését átvette a hivatal adócsoportja. Ugyanez történt a megszüntetett vízmű kintlévőségeivel is, amelyet egy követeléskezelő cég végzett. A tapasztaltok alapján az adócsoport sokkal hatékonyabban tudta ezeket behajtani, amely részben a szakszerűbben megfogalmazott leveleknek, részben pszichológiai okokra vezethető vissza. Továbbá a lakásfenntartási támogatás kifizetésekor az érintetteket a pénztáros megkérte, hogy szíveskednek helyben rendezni a tartozást, aminek az ügyfelek többsége eleget tett.

13 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Sok közkifolyó található a városban, amelyekből azok is sok vizet vesznek, akiknek van ivóvíz bekötésük. Közkifolyónként 25 m3/hó átalányt kell fizetnünk, ami közel Ft évente. Az ivóvíz nélküli lakóházakat Ft-os önrész mellett rákötöttük a hálózatra és a közkifolyók többségét megszüntetjük. A beruházás 2-3 év alatt megtérül, így évi 1,3-1,4 millió Ft-ot takarítunk meg, amit a viziközmű fejlesztésére fordíthatunk.

14 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A földgáz beszerzés során az oktatási intézmények átadásáig szindikátuson keresztül közbeszerzésen szereztük be 25 m3/óra feletti fogyasztási helyek gázát. Az átszervezést követően a szociális intézmény és a hivatal maga szerezte be a földgázt, az előbbi a közbeszerzési törvény alapján mentes, az utóbbi nem éri el a közbeszerzési határt. Egy-egy cégekből álló beszerzési csoporthoz csatlakoztak, így közel 12 %-os árcsökkentést tudott a két intézmény realizálni július 1-jétől. Földgáz esetében a közbeszerzés alkalmazásával nem tudtunk eddig ekkora kedvezményt elérni.

15 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A közterületek karbantartását néhány lakos elhanyagolja és vállalkozótól sem rendeli meg. Rendeletben szabályoztuk, hogy aki a felszólítás ellenére ezt nem teszi meg, annak a költségére az önkormányzat kijelölt cége ezt elvégzi. Részletesen szabályoztuk ezek díját viszonylag magas értéken, amely jelentős ösztönző erőt jelent a lakosság számára. Ha a cégünktől megrendelik olcsóbb, mint megvárni a kényszerintézkedést.

16 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: Jelenleg 48 kameránk üzemel, amelyeknek korábban nem volt egységes üzemeltetése. Emiatt gyakran nem üzemeltek. Sikeres beszerzés révén kiválasztottunk egy céget, amely átvette mind a háromféle kameratípus üzemeltetését és velünk közösen elkezdte apránként egységesíteni őket kameracserével. Ez havi 190 ezer Ft-ba kerül, de azóta minden kamera folyamatosan működik és ritkábban fordul elő üzemzavar, de azt is azonnal elhárítják. A változás révén hatékonyabb lett a kamerák üzemeltetése, amely ár-érték arány szempontjából kedvező döntés volt. Több eset megoldásában is segítette a rendőrséget.

17 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A településrendezési terv kockázatait felülvizsgáltuk és több hosszú távú cél esetében építési vonal meghatározásával éltünk, így új építés esetén kötelező beljebb építeni az ingatlant, azaz hosszú távon az előkertek kisajátításával létrejöhet az út szélesítés. Ezzel a lépéssel számos lakossági kártérítési igényt megelőztünk, illetve folyamatban lévőket is okafogyottá tettünk. A projekt keretében az iparűzési adóbevallást elektronikussá tettük és összekötöttük az iktatórendszerrel. Így csökkent a munkaerő igény, ezáltal a munkatársak leterheltsége.

18 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A projekt keretében a szociális ellátásokra olyan új szoftvert vezettünk be, amely az iktatórendszerrel össze van kötve, így automatizálva a folyamatot. Itt is csökkent a munkatársak leterheltsége. Közterület-felügyeleti rendszert vezettünk be, amelyet okostelefonon használhatnak és egy googlemap alapú térképre szerkeszti az intézkedéseket. Így több időt tölthetnek közterületen és az egyes intézkedések összeköthetőek, összekapcsolhatóak. A csomag része volt egy körzetesítő rendszer is, amellyel egy-két hetes munkát 2-3 óra alatt el lehet végezni. A BM lakcímnyilvántartása van térkép alá töltve, ez a lelke a rendszernek.

19 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
Az átszervezés legfontosabb elemei: A régi pénzügyi szoftverünk támogatása megszűnt, ezért újat kellett bevezetnünk. Ennek egyik előnye, hogy a párhuzamos vagyonkataszteri és pénzügyi hasonló célú nyilvántartás egyesíthető volt, megszüntetve a párhuzamos munkafolyamatot. A két gyermekorvosi rendelő felújításával együtt, uniós támogatással kialakítottuk a központi orvosi ügyelet feltételit, így a szolgáltató már nem harmadik féltől bérelt ingatlanban látja el a feladatot, amely révén önkormányzatunk évi 1,2 millió Ft bérleti díjbevételhez is jut és a projekt áfáját el tudta számolni.

20 Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031
középtávú hatékonyságnövelő célok Megfogalmaztuk az energiahatékonyság növelését, ennek lépései: közvilágítás korszerűsítése LED technológiával, önkormányzati üzemeltetésű épületek energiahatékonysági fejlesztése, megújuló energiaforrások hasznosítása, új termálkút gázának hasznosítása (áram termelés, hőhasznosítás és hűtés). Az egyirányú utcát jelentő turizmusfejlesztés folytatása is szükséges. Az adóköteles vendégéjszakák évi as darabszáma az elmúlt négy évben évi fölé nőtt. A cél, hogy 2020-ig ez legalább megduplázódjon, hosszú távon között a négyszeresét szeretnénk elérni.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja ÁROP-1.A"

Hasonló előadás


Google Hirdetések