Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi Tervezés Pénzügyi Menedzsment 2 Mitől projekt a projekt? Pontosan meghatározható Célja Célja Tartalma Tartalma Célcsoportja Célcsoportja Erőforrás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi Tervezés Pénzügyi Menedzsment 2 Mitől projekt a projekt? Pontosan meghatározható Célja Célja Tartalma Tartalma Célcsoportja Célcsoportja Erőforrás."— Előadás másolata:

1

2 Pénzügyi Tervezés Pénzügyi Menedzsment

3 2 Mitől projekt a projekt? Pontosan meghatározható Célja Célja Tartalma Tartalma Célcsoportja Célcsoportja Erőforrás szükséglete Erőforrás szükséglete Időtartama Időtartama Ütemezése Ütemezése Forrásai, finanszírozása Forrásai, finanszírozása Eredményei Eredményei Végrehajtás módja/szervezete Végrehajtás módja/szervezete

4 3 Ötlet kialakulása/ kialakítása Probléma meghatározása/elemzése Célrendszer kidolgozása Módszertani kidolgozás Partnerhálózat kialakítása, munkamegosztás Ütemterv/erőforrás tervezés Pénzügyi tervezés Belső monitoring és értékelés kialakítása Projekttervezés fő lépései

5 4 Projekttervezés fő lépései Ötlet kialakulása/ kialakítása Általában pályázati kiírások eredményeként kezdődik a folyamat Általában pályázati kiírások eredményeként kezdődik a folyamat Behatárolt célterület (gombhoz kabát) Behatárolt célterület (gombhoz kabát) Ötletbörze (Brainstorming) Ötletbörze (Brainstorming)

6 5 Projekttervezés fő lépései Probléma meghatározása/elemzése Célterületünk analízise (Swot) Célterületünk analízise (Swot) Probléma analízis Probléma analízis Probléma fa Probléma fa Cél analízis Cél analízis Stratégiai analízis Stratégiai analízis Logikai keretmátrix

7 6 Pályázati kiírások Az elemzés szempontjai: – Milyen célokat támogat a pályáztató? – Célcsoport? – Kik pályázhatnak? – Milyen tevékenységekre? – Milyen időbeosztása lehet a projektnek? – Finanszírozás módja

8 7 A projektfolyamat lépései I. Előkészítő szakasz (a pályázatok nem mindig támogatják!) II. Megvalósítási szakasz III. Lezáró/Utánkövető szakasz

9 8 A projektfolyamat lépései I. Előkészítő szakasz 1. Ötlet kialakulása/ kialakítása 2. Célcsoport meghatározása 3. Igényfelmérés 4. Problémaelemzés 5. Információ-gyűjtés és feldolgozás -külső és belső környezet -érdekeltek, partnerek (konzorcium létrehozása) -források (külső – belső)

10 9 A projektfolyamat lépései II. Megvalósítási szakasz 1. Eseményszervezés 2. Munkatársak ellenőrzése és motiválása 3. Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel és a kliensekkel 4. Időközi ellenőrzések, értékelések 5. Szükség esetén alternatívák, módosítások kidolgozása, megvalósítása

11 10 A projektfolyamat lépései III. Lezáró/Utánkövető szakasz 1. Ellenőrzés, értékelés - szakmai - pénzügyi - szervezeti 2. Tanulságok, javaslatok megfogalmazása 3. Utánkövetés - hatásvizsgálat - fejlesztés, módosítása 4. Eredmények kommunikációja

12 11 A projektterv vázlata 1. c é l 2. c é lcsoport 3. indokl á s 4. v á rhat ó eredm é ny 5. időterv/feladatok list á ja 6. p é nz ü gyi terv 7. erőforr á sok (emberi é s t á rgyi) 8. tev é kenys é gek 9. m ó dszerek 10. munkamegoszt á s 11. kommunik á ci ó 12. kock á zatok 13. é rt é kel é s/ellenőrz é s

13 12 P é nz ü gyi tervez é s 1. Projekt előkészítés költségei 2. Projekt menedzsment költségei 3. Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek 4. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 5. Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei 6. Egyéb szolgáltatások költségei 7. Eszközbeszerzés 8. Egyéb a projekt végrehatásával összefüggő (általános) költségek

14 13 Elszámolhatóság kérdései - alapelvek 1.Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek 2.Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján 3.Támogatási szerződés megkötése után és a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel.

15 14 1. Projekt előkészítés költségei Előkészítő szakasz időtartalma: - Pályázati felhívás megjelenésétől a projekt megkezdésének napjáig tart. Költségek lehetnek: - Szükségletfelmérés elkészítésének költsége - Szakértői díjak - Előkészítésben résztvevők bére, megbízási díja - Közbeszerzés(ek) előkészítése Összköltségvetés max. 6%

16 15 2. Projekt menedzsment költségei 2. Projekt menedzsment költségei -Kizárólag a főpályázó költségeként tervezhető Elszámolható költségek: -menedzser, pénzügyi és adminisztratív munkatárs költségei (kiszerződött jogi, pénzügyi-könyvelés) -személyjellegű költségek (étkezési jegy, munkába járás) -menedzsment úti-, szállás és ellátás költsége Formája: FIGYELEM!! – felhívás szabályozza! -bér és járulékai -megbízási díj és járulékai -vállalkozói díj Összköltségvetés max. 12%

17 16 3. Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek A projekt céljainak megvalósítás ában résztvevők, közreműködők bér és személyi jellegű költségei. Formája: - bér és járulékai - megbízási díj és járulékai - személyjellegű költségek (étkezési jegy, munkába járás, úti-, szállás és ellátás …) – FIGYELEM! – belső szabályzatok szerint!!

18 4. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei „Csak” a Célcsoport részére nyújtott támogatások!! - Étkezési költség (4.000 Ft/fő/nap) - Útiköltség - Szállásköltség - Képzésekhez kapcsolódó anyagjellegű költségek (papír, nyomtatvány, toll, pendrive…)

19 5. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei Külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el. - Bérleti díjak (terem, eszköz) - PR költségek (szórólap, molinó, újságcikk) - Oktatás, képzés költségei - Szolgáltatások költségei (szakértői, előadói, szerzői, tanácsadói vállalkozói díjak, rendezvények szervezési költségei, honlapfejlesztés költsége)

20 6. Egyéb szolgáltatások költségei - A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság (fénykép-, video dokumentálás, könyvvizsgálói díja, kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges csomagok) biztosításának költségei - A projekthez kapcsolódó közbeszerzés költségei

21 7. Eszközbeszerzés A projekthez kapcsolódó, a menedzsment tevékenységhez, ill. a szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése. FIGYELEM! – felhívás szabályozza! Általában az összköltségvetés 5-7% lehet! A költség számítás alapjául szolgáló egységárak (árajánlatok alapján) nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető!!! – alapelv!

22 8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek. - irodaszer - irodai fogyóeszköz - posta, telefon, internet előfizetés - biztosítási díjak - bankszámla nyitás és vezetés költségei!! Összköltségvetés max. 10%!!

23 Tartalék tervezése Tervezhető!! Vis major esetekben felhasználható! Mindig szerződésmódosítási kötelezettséggel jár! Összköltségvetés max. 5%-a!

24 Nem elszámolható költségek köre Pályázati felhívásokban külön útmutató szabályozza! Legfontosabb példák: - Közüzemi díjak - Rezsi költségek - Bírságok, kötbérek és perköltség - Kamattartozás kiegyenlítése - Bankköltségek (fentiek kivételével) - …

25 24 Adminisztr á ci ó Projektdosszi é (a megval ó s í t á s ideje alatt) 1.szerződ é sek 2.aktu á lis projektterv 3.jegyzők ö nyvek, eml é keztetők 4.r é sz- é s v é gterm é kek 5.sz á mlam á solatok, teljes í t é si igazol á sok 6.árajánlatok

26 25 Sikerkritériumok Egyszerű megközelítésben sikeresnek mondható az a projekt, amely elérte céljait és az eredeti - ütemterv - költségvetés alapján - a követelmények szerint valósul meg.

27 26 Kudarcok lehetséges okai 1. a szervezet felső vezetése nem határozza meg pontosan a PM hatáskörét, felelősségét 2. a végrehajtás különböző szintjei között a kommunikáció és az információcsere nem megfelelő 3.a felhasználókat nem vonják be a tervezésbe, végrehajtásba 4.a motivációs rendszer kudarca 5.a rossz szervezeti struktúra miatt kialakuló érdekellentétek 6.a koncepció módosításából fakadó bizonytalanság

28


Letölteni ppt "Pénzügyi Tervezés Pénzügyi Menedzsment 2 Mitől projekt a projekt? Pontosan meghatározható Célja Célja Tartalma Tartalma Célcsoportja Célcsoportja Erőforrás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések