Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)"— Előadás másolata:

1 KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)
A középkori uradalmak jellemző vonásai: – az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, – a jobbágyi viszony jellemzői, – a jobbágyi szolgáltatások fajtái. A mezőgazdasági technika fejlődése: – új mezőgazdasági találmányok és eljárások (nehézeke, szügyhám, háromnyomásos – gazdálkodás), – terményfelesleg és népesség-növekedés. Emeltszint A Frank Birodalom: – Klodvig állama és a kereszténység felvétele, – a Karolingok felemelkedése, az arab előrenyomulás megállítása, – Kis Pippin és az egyházi állam kialakulása, – Nagy Károly birodalma, – a Frank Birodalom felbomlása (Verdun). KÖVETELMÉNY Hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, királyi udvar, kamara, kancellária, nyomásos gazdálkodás, hospes, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Justinianaus, 732, 800,

2 KORA KÖZÉPKOR GAZDASÁG TÁRSADALOM POLITIKA ÁLLAMFEJLŐDÉS KULTÚRA
K nápolyi trónt. Új bárói réteg Honor A Vis Tartományúr

3 Nagy Károly önellátás Justinianusz Hűbéri lánc Hűbériség Klodvig pápa
BIZÁNCI BIRODALOM Hűbérbirtok (feudum) Hűbéri lánc Hűbériség Justinianusz Klodvig pápa Nagy Szent Gergely ( ) 732 Martell Károly szerzetes bencés Kis Pippin Egyházi Állam iszlám Mohamed Korán Nagy Károly 800 622 Mekka Aachen Bagdad kalifa

4 Az ókori Róma urbánus társadalma összeomlott
Az ókori Róma urbánus társadalma az 5 században összeomlott. A városokra, melyek a közigazgatás és ipar központjai voltak , valamint eltartották a késő római bürokráciát és hadsereget, már nem volt szükség. A birodalomba özönlő barbárok nem látták szükségesnek a városok fenntartását, így azok gyors hanyatlásnak indultak . A termelés helyi szintre szorult vissza, a kereskedelem megszűnt, a kora középkori társadalom önellátásra rendezkedett be, a város , mivel a vidéknek kellett eltartania élősködővé vált. Egységes politikai hatalom híján nem létezett polgári kormányzat, pénz- és adórendszer. Egyedül a püspöki központok vészelték át az általános hanyatlást, s próbálták fenntartani a római városeszményt. Tk 1 (Sz)-170.old 5. század Az ókori Róma urbánus társadalma összeomlott Termelés helyi szintre szorult vissza Kereskedelem megszűnt önellátásra A középkori társadalom berendezkedett Püspöki központok vészelték át egyedül az általános hanyatlást, s próbálták fenntartani a római városeszményt.

5 Hűbérbirtok (feudum) Hűbéri lánc
Tk 1 (Sz)-170.old önellátás Az uralkodó nem tud fenntartani fizetett hadsereget vagy hivatalszervezetet, a különböző szolgálatok teljesítéséért földet adományozott ez a Hűbérbirtok (feudum) Az adományozott birtok az egy páncélos vitéz eltartására elegendő birtokig osztódott Hűbérúr Hűbéres adomámányozó megadományozott Kölcsönös fogadalmat tettek a hűségre és a és kötelességeik teljesítésére HŰBÉRI LÁNC/FT/: a társadalom fegyveres rétegei között fennálló személyes kapcsolat rendszer, az alá és fölérendeltségi viszonyok összessége a kora feudalizmus idején, Európa nyugati és egyes déli részein. A kapcsolatok alapja a földadomány (hűbérbirtok, beneficium és feudum) illetve az ennek a fejében adott hűbéri eskü. Az adományozó hűbérúr (senior), az adományban részesülő hűbéres (vazallus). A hűbéri lánc elején az uralkodó állt mint legfőbb birtok adományozó, a végén pedig a katonai felszereléssel önmagukat még ellátni képes kisbirtokosok. A király akaratát hűbéresei hajtották végre, így a kora feudális állam a hűbéri lánc segítségével működött HŰBÉRISÉG, HŰBÉRI TÁRSADALOM: a hűbéri lánc alapján szerveződött társadalmi és politikai-hatalmi rendszer a kora feudalizmus idején. Mivel a hűbériség - minden szintjére igaz ,hogy a hűbéres csak a közvetlen felette álló hűbérúrhoz kötődik, e társadalomra jellemzőek e belső fegyveres konfliktusok (anatchia) A társadalom uralkodó rétegeihez tartozók között kialakult a hűbéri kapcsolatok rendszere, Hűbériség Hűbéri lánc a hűbéri lánc alapján szerveződött társadalmi és politikai-hatalmi rendszer

6 FRANK BIRODALOM megerősödése
Klodvig A törzsfők legyőzésével és a kereszténység felvételével alapította meg a frank államot Az egyház támogatása révén írástudókat és egy erős szervezetet tudhatott maga mögött, valamint hatalmának isteni igazolását. megkeresztelése Martell Károly Poitiers 732 majordomus Megállította az arabok előretörését Kis Pippin Egyházi Állam pápának nyújtott segítséget a longobárdok ellen cserébe megkapja a trónt Klodvig: frank törzsfő, kemény kezű, legyőzi ellenfeleit, birodalmát kiterjeszti a Loire vidékétől a Rajnáig. A római egyházhoz csatlakozik. Utódai a Merovingok. Kis Pippin: Karoling uralkodó, Martell Károly fia. 751-ben a pápának nyújtott segítségéért (a longobárdok ellen; Pápai Állam) megkapja a trónt (az utolsó Meroving uralkodót kolostorba zárják) Karolingok: Martell Károly majordomusszal induló frank dinasztia, mely uralkodott a Frank Birodalom felett a században. Nagy károly: Karoling uralkodó, Kis Pippin fia, a megnövekedett erővel hódít. A pápa 800-ban császárrá koronázza. 732: Martell Károly legyőzi az Ibériában előrenyomuló mórokat, Poitiers. 800: Nagy Károlyt, frank királyt III. Leó Rómában császárrá koronázza. (december 25.) 843: A Frank Birodalmat végelgesen felosztják. A verduni szerződésbe három részre szakad: Jámbor Lajos fiai között – Lothár kapja a középső területeket, Német Lajos a keleti területeket és Kopasz Károly a nyugatiakat. 962: I. Ottó német király seregével Itáliába vonul és megszabadítja a pápát ellenfeleitől, majd megerősítette a Karoling adományokat (Kiss Pippin, 752). XII. János pápa császárrá koronázta, s ezzel létrejött a Szent Német-római Birodalom. Grófság: Közigazgatási területi egység, élén a gróf áll, a korai Frank Birodalomban volt jellemző. A határvidékek védelmére őrgrófságokat állítottak fel. Nagy Károly 800 Nagy Károly kézjegye Hódításaival a nyugati keresztény Európa nagy részét egyesítette Aachen Tk (Sz)161.old

7 FRANK BIRODALOM Nagy Károly 800 Rómában Aachen kancelláriát
Nagy Károly kézjegye Hódításaival a nyugati keresztény Európa nagy részét egyesítette Kormányzása mintául szolgált a későbbi európai uralkodók számára 800 Rómában -a pápa császárrá koronázta Aachen a birodalom központja Klodvig: frank törzsfő, kemény kezű, legyőzi ellenfeleit, birodalmát kiterjeszti a Loire vidékétől a Rajnáig. A római egyházhoz csatlakozik. Utódai a Merovingok. Kis Pippin: Karoling uralkodó, Martell Károly fia. 751-ben a pápának nyújtott segítségéért (a longobárdok ellen; Pápai Állam) megkapja a trónt (az utolsó Meroving uralkodót kolostorba zárják) Karolingok: Martell Károly majordomusszal induló frank dinasztia, mely uralkodott a Frank Birodalom felett a században. Nagy károly: Karoling uralkodó, Kis Pippin fia, a megnövekedett erővel hódít. A pápa 800-ban császárrá koronázza. 732: Martell Károly legyőzi az Ibériában előrenyomuló mórokat, Poitiers. 800: Nagy Károlyt, frank királyt III. Leó Rómában császárrá koronázza. (december 25.) 843: A Frank Birodalmat végelgesen felosztják. A verduni szerződésbe három részre szakad: Jámbor Lajos fiai között – Lothár kapja a középső területeket, Német Lajos a keleti területeket és Kopasz Károly a nyugatiakat. 962: I. Ottó német király seregével Itáliába vonul és megszabadítja a pápát ellenfeleitől, majd megerősítette a Karoling adományokat (Kiss Pippin, 752). XII. János pápa császárrá koronázta, s ezzel létrejött a Szent Német-római Birodalom. Grófság: Közigazgatási területi egység, élén a gróf áll, a korai Frank Birodalomban volt jellemző. A határvidékek védelmére őrgrófságokat állítottak fel. kancelláriát Az írásbeli teendők ellátására létrehozta Tk (Sz)161.old

8 A pápaság felemelkedése
Nyugat-Római Birodalom megszűnését követően Megszűnt a világi hatalom egyházra gyakorolt befolyása, a nyugati egyházi hierarchia lassan a keleti császárságtól is függetlenítette magát pápának Róma püspökeit egyre gyakrabban nevezték Kis Pippin Segítségével létre jött Pápai Állam Klodvig: frank törzsfő, kemény kezű, legyőzi ellenfeleit, birodalmát kiterjeszti a Loire vidékétől a Rajnáig. A római egyházhoz csatlakozik. Utódai a Merovingok. Kis Pippin: Karoling uralkodó, Martell Károly fia. 751-ben a pápának nyújtott segítségéért (a longobárdok ellen; Pápai Állam) megkapja a trónt (az utolsó Meroving uralkodót kolostorba zárják) Karolingok: Martell Károly majordomusszal induló frank dinasztia, mely uralkodott a Frank Birodalom felett a században. Nagy károly: Karoling uralkodó, Kis Pippin fia, a megnövekedett erővel hódít. A pápa 800-ban császárrá koronázza. 732: Martell Károly legyőzi az Ibériában előrenyomuló mórokat, Poitiers. 800: Nagy Károlyt, frank királyt III. Leó Rómában császárrá koronázza. (december 25.) 843: A Frank Birodalmat végelgesen felosztják. A verduni szerződésbe három részre szakad: Jámbor Lajos fiai között – Lothár kapja a középső területeket, Német Lajos a keleti területeket és Kopasz Károly a nyugatiakat. 962: I. Ottó német király seregével Itáliába vonul és megszabadítja a pápát ellenfeleitől, majd megerősítette a Karoling adományokat (Kiss Pippin, 752). XII. János pápa császárrá koronázta, s ezzel létrejött a Szent Német-római Birodalom. Grófság: Közigazgatási területi egység, élén a gróf áll, a korai Frank Birodalomban volt jellemző. A határvidékek védelmére őrgrófságokat állítottak fel. Nőtt a frank uralkodók befolyása a nyugati egyházra, de korántsem volt olyan erőteljes mint a bizánci császáré keleten A pápák megerősödése a keresztény egyház ketté szakadásához vezetett A nyugati kereszténység térhódítását a gyakorlatias szerzetes rendek is segítették Tk 1 (Sz)-164.old

9 Nagy Szent Gergely ( ) Nagy Szent Gergely pápa a pápaság és római katolikus egyház tekintélyének megalapozója. Gazdag római nemesi család gyermeke volt, aki szerzetesnek állt. Pápaként erőteljesen támaszkodott a szerzetességre, különösen Nyugat-Európában végzett térítő munkában, amelynek sikere növelte a pápa tekintélyét a bizánci császárral szemben. Ő építette ki a pápai hivatalszervezetet, megreformálta a szertartásrendet, szorgalmazta az egyházi énekek összegyűjtését. A hagyomány szerint maga is írt ilyen egyszólamú énekeket, amelyeket róla neveztek el (gregoriánok).

10

11 BIZÁNCI BIRODALOM Justinianusz
Míg Nyugat-Európa visszaesett a gazdaság, addig a Keletrómai Birodalom és a Közel-Kelet megőrizte az ókori fejlettségi szintet. Így a VI.-X . század között ismét e térség a világ művészeti és tudományos központja. Virágzását elsősorban a területet érintő, és továbbra is élénk távolsági kereskedelemnek köszönhette. A kereskedelem tovább éltette a nagyvárosokat és pénzgazdálkodást. Megkísérelte az egységes Római Birodalom feltámasztását (időlegesen sikerült) Az utolsó latin nyelven kormányzó császár (halála után a birodalomban a görög vált a hivatalos nyelvvé.) A tehetséges császár elkészítette a római jog gyűjteményes összefoglalását (Corpus Juris Civilis) Justinianusz A hanyatló birodalom kivédte a Közel-Kelet másik nagy birodalmának a Perzsa Birodalom támadását , majd a nomád avarok benyomulását, megállították az arabok rohamát. Az évezred végére ismét megerősödött. Tk 1 (Sz)-175.old

12 Mohamed a trónon, a kalifák társaságában (VII
Mohamed a trónon, a kalifák társaságában (VII. századi iszlám miniatúra)

13 Az iszlám vallás kialakulás és főbb tanításai.
Az iszlámot Mohamed az egyistenhívő zsidó és keresztény, valamint a pogány arab hitvilágból alakította ki . Az iszlám gondolatvilága a szent könyvében , a Koránban került kifejtésre A Korán alapján a hívő moszlimnak öt alapvető parancsot kell betartania. -Allahban , az egyetlen istenben, s prófétájában, Mohamedben való hit - Mekka, szent város irányában végzett napi ötszöri ima. -Kötelező alamizsna osztás szegényeknek -A Ramadam havi böjt betartása, mikor napkeltétől napnyugtáig tilos enni és inni -Minden igazhitű életében legalább egyszer zarándokoljon el a szet városba, Mekkába. A moszlim ember és istene közel állt egymáshoz, de nem alakult ki bonyolult hittan, se erős hierarchiájú egyház. Az iszlám egyesítette az arab törzsek erejét, s lehetővé vált, hogy a Közel-keleten kialakult hatalmi űrt az arabok töltsék ki. Az arab állam élén a korlátlan hatalmú kalifa állt, aki a szolgálati birtokokkal rendelkező katonai arisztokráciára támaszkodott. Az iszlám magába olvasztva a Közel-Kelet kultúráját, az antik műveltség egyik közvetítőjévé vált. Tk 1 (Sz)-180.old

14 Mohamed, béke és áldás legyen vele"
Az iszlám hagyomány szerint Mohamed az első, Hira hegyén kapott kinyilatkoztatástól (610) a haláláig (632) tartó 23 éven át folyamatosan, részletekben kapta meg a kinyilatkoztatást Jibrīl (Gábriel) arkangyal közvetítésével. Miután Mohamed sem írni, sem olvasni nem tudott, szóban közölte a kinyilatkoztatásokat tanítványaival, amelyeket társai csontokra, pálmalevelekre jegyeztek le. Más kutatói vélemények szerint a próféta valójában iskolázott és olvasott kereskedő volt, olvasta és ismerte a főbb zsidó és keresztény szent iratokat és tanításokat, de nem volt ideje arra, hogy maga írja le Allah tanításait. A hagyomány szerint a saḥābah, azaz a kortárs tanítványok Mohamed halála után azonnal elkezdték a Korán írásba foglalását. Miután az arab törzsek közötti háborúban, az al-yamamai csatában (633) több mint 700 olyan muszlim halt meg, aki betéve tudta a Korán bizonyos passzusait, így félő volt, hogy emlékezők híján a szöveg egyes részletei végérvényesen elvesznek. `Umar ibn al-Khattāb (Omár), a második kalifa így megbízta Zajd ibn Tábit-ot, az egyik ṣaḥābiyy-t, azaz Mohamed társát, hogy gyűjtse össze a Próféta tanításait. A következő évtizedek alatt a terjeszkedő iszlám kalifátus sok nem arab nyelvű népet is meghódított, így a Korán kezdett egyre többféle A Korán arab nyelven jutott el Mohamedhez, s mind tartalma, mind szavai szentnek számítanak, így hagyományosan tilos volt más nyelvre lefordítani. Érdekes, hogy a szent könyv szókincse is jórészt tiszta arab eredetű, de éppen a vallási élet fogalmait jelölő szavak egy része jövevényszó, többnyire a héber vagy a szír nyelvből (pl. injil (indzsíl) -„evangélium”, tawrat (taurát) - „Tóra”, Ṣalāt (szalát) - „ima”).  A muszlimok szerte a világon máig is arabul recitálják a Korán szúráit, még ha nem értik is egyébként az arab nyelvet. Készültek ugyan fordítások, ezeket azonban csak értelmezéseknek tekintik, amelyek segítenek az eredeti szöveg megértésében. változatban forogni.   Mohamed, béke és áldás legyen vele"  Mohamed Folyamatosan, részletekben kapta meg a kinyilatkoztatást Gábriel arkangyal közvetítésével Szóban közölte a kinyilatkoztatásokat tanítványaival Korán arab nyelven jutott el Mohamedhez, s mind tartalma, mind szavai szentnek számítanak A muszlimok szerte a világon máig is arabul recitálják a Korán szúráit, még ha nem értik is egyébként az arab nyelvet Hira hegyén ű


Letölteni ppt "KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések