Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE"— Előadás másolata:

1 MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BESZÁMOLÓ JELENTÉS A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE 2008. DECEMBER 14. Prof. Istvánfi Csaba elnök

2 GENEZIS 1881. augusztus 10. A Magyar Tornatanítók Egyletének megalakulása. Elnök: Matolay Elek Az I. és II. világháború idejében változó hatékonyság.1945-ben megszűnik. 1990. március 8. Újjáalakulás. Elnök: dr. Burka Endre, dr. Nádor László. 1991. aug Testnevelők Országos Kongresszusa. 2005. ápr. 23. Ünnepi 15 éves jubileumi konferencia TF. 2008. december 14. Egyesületünk társadalmi elismertsége stabilizálódott, anyagi helyzete romlott.

3 JOGÁLLÁS Alapszabály I.§. „Önkormányzati elveken alapuló, nem haszonelvű pártoktól független civil szakmai szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.” Társadalmi szerep: A civil szervezetek segítő szándéka esetenként úgy érvényesül, hogy a Kormány figyelmét ráirányítják az aktuális problémákra és felajánlják segítő szándékukat. „A civil társadalom az egyik alap, amelyre a kormány stratégiája épül. Nélkülözhetetlennek tartja és intézményesíti a kormányzati és a helyi hatalom feletti civil ellenőrzést.” Miniszterelnöki Hivatal (2002. október 8.)

4 CÉLKITŰZÉS Egészséges, edzett magyar ifjúság felnevelése. A mindennapos testedzés megvalósítása. Az iskolai testnevelés és a testnevelő tanárok szakmai érdekvédelme.

5 FILOZÓFIA Gyökere az ókori görög testkultúra embereszménye a KALOKAGATHIA. Cél a tiszta erkölcsű, szabad szellemű, egészséges ifjak felnevelése. Tevékenységünk alapmotívuma a GYERMEKSZERETET. Harcot hirdetünk a környezetszennyezés és a drogfogyasztás ellen. Valljuk, hogy a nemzet létének alapja a családok egészséges, sportos életvitele.

6 STRUKTÚRA Szervezeti felépítés: választmány, elnökség, felügyelőbizottság, intézőbizottság, tagszervezetek elnökségei,amelyek több helyen kiegészítésre szorulnak. Tagszervezeteink száma és a taglétszám 1994-től folyamatosan növekedett. Új tagszervezetek alakulnak a fővárosban.

7 Tagszervezeteink behálózzák az országot.

8 KAPCSOLATRENDSZER Az MTTOE belső kapcsolat és irányítási rendszere elektronikus útón jól működik. (Elnök, alelnökök, tagszervezeti elnökök kapcsolata folyamatos). Tagszervezetek és a települési önkormányzatok kapcsolata javítandó. Az OKM:nincs érdemi kapcsolat. Semmelweis Egyetem (TF) segíti működésünket. Önkormányzati Minisztérium és jogelődjei (ISM, GYISM, NSH) személyi függő. Magyar Olimpia Bizottság. Kiváló. „Erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy hazajőve Madridból, az önök tisztújító közgyűlésén ott legyek, mert a magyar sportban semmi sem fontosabb, mint a testnevelő tanárok szerepe, munkája.” Dr. Schmitt Pál december 14,

9 KAPCSOLATRENDSZER Nemzeti Sporttanács: képviselettel rendelkezünk.
Parlamenti Ifjúság és Sport(turisztikai) Bizottsága, eredményes. Szabó Imre, Bakonyi Tibor, Bánki Erik. Magyar Diáksport Szövetség: folyamatos munka és stratégiai kapcsolat. (Deák György, Szlatényi György, Daragó Lászlóné).

10 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Tagjai vagyunk a Testnevelő Tanárok Európai Szövetségének (EUPEA) október án. Konferencia TRIESZTBEN. Részt vettek és sikeresen szerepeltek dr. Hamar Pál és dr. Bognár József. Tagszervezeteink rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a környező országok testnevelő tanárai szervezeteivel (Erdély, Csíkszereda, Felvidék, Ausztria, Alpok-Adria) konferenciák, versenyek. Alapító tagjai vagyunk az International Geselschaft für Prevencien nemzetközi társaság magyarországi szervezetének. Elnök dr. Jávor András. Alapítva 2007. aug Határontúli testnevelők a TF-en. Szakterminológiai konferencia. Role of Sport in Education nemzetközi konferencián dr. Schmitt Pál meghívására Istvánfi Csaba elnök tájékoztatást adott a magyarországi iskolai testnevelés helyzetéről. Brüsszel, február 28.

11 SZAKMAI MUNKA Alapszabály 4.§.: „Az egyesület tagjai valamely tagszervezetben végzik a munkájukat”, amely a mindennapok tevékenységében valósul meg. Pl.: házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, diákolimpiák, túrák-, táborozások, rendezvények, bemutató órák, továbbképzések, stb. Az elnökség koordináló és stratégiai feladatokat lát el.

12 EREDMÉNYEK, KUDARCOK 1998. szeptember 15. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek. „A nemzet fogy és beteg!” (Magyar Nemzet szept. 15.) 1999. március 13. TF. Összefogás az ifjúság egészégéért, edzettségéért. Országos-Szakmai módszertani konferencia. Meghirdettük a mindennapos testnevelés programját.

13 1999. május 18. A Parlament Ifjúsági és Sportbizottság napirendjére tűzi a mindennapos testnevelés programjának a vitáját. Elnök: Szabó Imre (testnevelő tanár) 2000. december 1.TF MTTOE közgyűlése. Dr. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter bejelenti, hogy kormányhatározat született és az 1-4 évfolyamokon megvalósul a mindennapos testnevelés. 2000. december 19. A évi CXIV. törvény a sportról 98.§-a alapján módosul az évi LXXIX. Közoktatási törvény 52. §-a és az 1-4 évfolyamokon megvalósulnak a mindennapos testnevelés törvényi feltételei. A testnevelési órák száma megnövekszik.

14

15 2002. március TF Továbbképző Intézet: „Újdonságok a kisiskolások testnevelésében.” Továbbképzés a tanítók számára. Vezette: dr. Reigl Mariann. 2003. május 14. Parlament Ifjúsági és Sportbizottsági ülés. OM törvénymódosító javaslata: a diplomás testnevelő tanárok nem oktathatnak az 1-4. évfolyamokon. Az MTTOE szakmai előkészítésében és indoklásában Bakonyi Tibor bizottsági elnök módosító indítványára a bizottság kormánypárti és ellenzéki képviselői, egyhangúlag elutasították az OM törvénymódosító javaslatát. 2003. június 24. Az OM javaslatára a közoktatási törvény a heti 5 testnevelési órát heti 3-ra csökkentette az 1-4. évfolyamokon és bevezette a játékos egészségfejlesztő testmozgást. Óriási visszalépés.

16 2003. augusztus Gyula. Országos Szakmai-módszertani konferencia Együttműködési szerződés „Az Egészség, Évtizede Népegészségügyi Program.” megvalósításának a támogatására. 2004. november 2. Az MTTOE sikeres tiltakozó levele Magyar Bálint miniszternek az osztályzás eltörlése ellen. 2005. április 23. TF. Jubileumi szakmai konferencia a testnevelés tantárgy tartalmi megújítására. 2006. évi országgyűlési választások. A pártok kampányígéretei a mindennapos testnevelésre. 2008. augusztus Gyula. Országos szakmai-módszertani konferencia. „Testnevelő Tanárok a sportstratégia sikeréért a sportoló nemzetért.” Állásfoglalása: - Az 1-4 évfolyamokon a testnevelés óraszáma 5 óra/hét legyen. - Testnevelést az 1-4. évfolyamokon csak testnevelő tanárok és erre a műveltségterületre képzett tanítók taníthatnak. (Nemzeti Sporttanács)

17

18 2008. március 12. Az MTTOE előkészítésében az MDF a következő törvénymódosító javaslatát nyújtotta be a Parlament elnökének. 2008. évi … törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 1. §. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: " (10) Az általános iskola első-negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás megvalósítása érdekében a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához a kerettantervben rendelkezésre álló és a helyi tantervekben meghatározott legalább heti három testnevelés óra időkereten felül az elsőtől negyedik évfolyamig további heti kettő testnevelési órát kell az iskola tantervébe beépíteni. Testnevelést csak testnevelő tanárok és a műveltségterületre képzett vagy szakirányú továbbképzésen részt vett tanítók oktathatják az 1-4. évfolyamokon.

19 ELISMERÉS Dr. Istvánfi Csaba elnök az MTTOE aranyplakettjét és oklevelét adja át Kádár Béla 94 éves rubint diplomás testnevelő tanárnak aki tanulmányait a TF-en 1938-ban kitüntetéssel fejezte be.

20 GAZDÁLKODÁS Költségvetési támogatás az állami sportirányzástól és a MOB-tól kapunk. 2004.év GYISM 5M Ft. MOB 1M Ft. Összesen: 6M Ft. 2005.év NSH M Ft. MOB 0,5M Ft. Összesen: 4,5M Ft. 2006.év NSH M Ft. MOB 1M Ft. Összesen: 5M Ft. 2007.év ÖM M Ft. MOB 1M Ft. Összesen: 5M Ft. A tagdíjak átlaga Ft/fő/hó. A tagszervezeteknél marad. 2005. szeptember 14. levél a Nemzeti Sporttanácsnak a pénzügyi támogatás felülvizsgálatára. Bér- és bérleményjellegű kiadásunk nincs. A taglétszáma növekedett. A pénzügyi feltételek romlottak.

21 A PÁLYÁZATOK Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter ( ) 1921-es testnevelési törvény: „az iskolai év végére minden iskolában összefoglaló tornabemutatót és sportmérkőzést kell tartani.” Együttműködési megállapodás a GYISM és az MTTOE között (2004): „Művészeti és sportnapok az egészségért” pályázati rendszer a kleblsbergi hagyományokat követve hívja életre a korábbi tanévvégi sportünnepélyeket.

22 Pénzügyi pályázati összesítő 2001-2006 között.

23 GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ A TF ALAPÍTÓJA (1925)

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések