Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy."— Előadás másolata:

1 Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy Boldizsár előadássorozata az ELTE-n, rész

2 Az előadás-sorozat témái
IX. 17. Nemzetközi jogi alapfogalmak. Migráció és meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről, nagyságrendek IX Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. X. 1. A menekültjog alapelvei, különös tekintettel a non-refoulement elvére. Jól megalapozott félelem az üldöztetéstől X. 8. Mi minősül üldöztetésnek? Ki az üldöző? Az üldöztetés öt egyezményi oka. Az (elismert) menekültek jogainak rendszere X. 15. A menekült státusz megszűnése, illetve kizárás a menekültként elismerésből ("érdemtelenség a védelemre") X. 22. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága XI. 5 Az Európai Unió regionális menekültjogának kialakulása, az intézményi keretek, az acquis jogi alapjai XI Átmeneti védelem, befogadási követelmények, a menekült kérelmének elbírálásáért felelős állam kijelölése. (Dublini rendszer) A hatályos jog és a évi átdolgozás. XI. 19. Ki a menekült és a ki a kiegészítő védelemre jogosított? A hatályos, 2011-ben elfogadott kvalifikációs irányelv. XI.26. A menekültügyi eljárás minimumkövetelményei az EU-ban. Az "eljárási irányelv" és a évi átdolgozás, valamint az európai menekültügy intézményi kérdései Menekültügyi Alap, Támogatási Hivatal, XII. 3. A nemzetközi és az európai menekültügyi rendszer jövője XII 10. A magyar menekültjog néhány figyelemreméltó vonása, történet, szerkezet.

3 Menekülés okai Politikai gyökerek
Az állam és a társadalom irányításáért folyó harc Hidegháború (Afghanisztán, Vietnám, Kambodzsa, Afrika szarva, Mozambik) Gazdasági okok Több mint 1 milliárdnyian élnek szegénységben – kevesebb mint 1%-uk menekült Etnikai és közösségi feszültség az erőforrások miatt Háború utóhatásai (éhezés stb.) Környezeti okok Demográfiai nyomás a szűkös erőforrások miatt Lakóhelyek lerombolása Etnikai feszültségek (200 állam – 5000 etnikai csoport! – az etnikailag homogén állam álomképe) Emberi jogok/kisebbségi jogok megsértése (vallási jogok, családon belüli erőszak, stb.) _______________________________________________ A menekültek származási országainak jogi felelőssége A hazatérő menekültekkel szemben A befogadó állammal szemben A vissza-nem térő menekültek tulajdona kárpótlása tárgyában Pol Pot, Hussein – entire ethnic groups as enemy. The myth of pure ethnic homogeneity – Yugoslavia (greater Serbia), Somalia wishing to conquer Somali inhabited Ogaden from Ethiopia Is there a right to democratic governance? Is structural violence of the North a cause? Zolberg, Suhrke, Aguayo: poverty is structural, and not necessarily a cause. Prevention need not be the prime goal –refugee flows are phenomena of social change – „are a by-product of social change and only one item in a much broader canvas of suffering and progress” (quoted in Chimni, p. 280 ) _____________________ ILA Cairo declaration (see AJIL or Chimni, 327) -host state is responsible -turning a person into refugee is an internationally wrongful act -generating refugees can amount to genocide same compensation for own nationals leaving home as would be for foreigners wrongful state (of origin) must: cease, restore original situation or compensate (provide guarantees) other states should tie assistance to host to fulfilling obligations UN may administer compensation funds //see Iraq-Kuwait// future compensation no ground for withholding assistance

4 Miért kell védeni a menekülteket?
10 lehetséges érv

5 Identitás Esszencialista – konstruktivista nézetek
Brubaker és Cooper az identitás kategóriáját (melyet ebben a formájában kevéssé használhatónak lát) egy hármasságra bontja. Szerintük az identitás első jelentése az azonosítás (az önbesorolás és a mások általi kategorizálás), a második az énkép, a harmadik pedig maga is egy hármasság: a közös tulajdonság az összekapcsoltság és az összetartozás érzése (commonality, connectedness Zusammengehörigkeitsgefühl) Énkép: „It is a dispositional term that designates what might be called ’situated subjectivity’: one's sense of who one is, of one's social location, and of how (given the first two) one is prepared to act. As a dispositional term, it belongs to the realm of what Pierre Bourdieu has called sens pratique, the practical sense – at once cognitive and emotional – that persons have of themselves and their social world”. Uo., 17. old.

6 Az identitás-alkotó, (kollektív) azonosságon alapuló érvek
1) Az emberi mivolt, mint közös nevező. Az univerzális egalitarista érvelés 2) Valamely csoporthoz tartozás, mint a védelem alapja. A közös (másoktól elkülönítő) identitás kifejezése és megerősítése a menekültnek nyújtott védelem révén. Nemzet, törzs, klán Vallási közösség 3) A történelmi azonosulás és identitás-teremtés. Kölcsön a történelem bankjából és annak törlesztése Presentation by Boldizsár Nagy

7 Identitás-alkotó, a menekülő (vagy az üldöző) és a védelmet nyújtó különbözőségén alapuló érvek
4) Helyi – idegen A befogadó lokális identitása és joga a területhez. Az otthon, a haza, a területre vonatkoztatott jogcím konstruálása a menekültnek nyújtott védelem révén 5) Gazdag – szegény Aki segít a magánál szegényebben: gazdag 6) Demokraták v. elnyomó rendszerek Presentation by Boldizsár Nagy

8 Kölcsönöség, egyéni haszonelvűség
7) A mai menekülők válhatnak a holnapi oltalmazókká Ez egy utilitárus, racionális választás alapú megközelítés Európa, az elmúlt 70 év: Spanyolok, franciák, németek, baltiak, olaszok, lengyelek, görögök, magyark, csehek és szlovákok, románok, oroszok moldávok, örmények, azeriek, grúzok, horvátok, bosnyákok, szerbek, albánok és más nemzetek fiai és lányai kényszerültek menekülni The difference between the shared identity – repaying historic debts and the reciprocity argument is the following: The first is „paying back” the loan in human assistance already taken up by the predecessors. (Hungarians in the s paying back to Afghanistani, what they took out in 1956 from Canadians etc.) History is the bank. Reciprocity is like insurance: one gives protection (pays the insurance policy now) in order to be proteceted later Presentation by Boldizsár Nagy

9 Politikai, állami haszonelvű érvek
8) Politikai kalkuláció – a menekült védelme egyéb politikai célok elérése érdekében konfliktusmegelőzés/a hazai feszültség csökkentése képmutatás, alakoskodás (utilitarista) Presentation by Boldizsár Nagy

10 A történelmi felelősség
9) A korábbi gyarmattartó, katonai szövetséges, amely felelősnek érzi magát a (kivonulása után) kirobbant konfliktusért, vagy a hozzá lojális néességet érő bánásmód miatt Pl. Vietnám - USA Presentation by Boldizsár Nagy

11 A jogból átalánosított elv
10) A non refoulement elve Senki nem szabad olyan területre (országba) visszaküldeni vagy visszafordítani, ahol életét vagy szabadságát üldöztetés, embertelen vagy megalázóbánásmód vagy büntetés fenyegeti. A legtöbb jogrend idetartozónak látja a halálbüntetéssel fenyegetettséget is. Presentation by Boldizsár Nagy

12 A menekülők kirekesztése
Az érkezők számának csökkentése vagy teljes kizárásuk mellett érvelőknek vállalniuk kell, hogy ők: következetes egoisták (jóléti soviniszták) nincs történelmi emlékezetük vakon hisznek a történelmi stabilitásban realisták a nemzetközi kapcsolatok értelmében (készek a jog szándékos megsértésére az általuk azonosított nemzeti érdek védelmében ha nem fenyeget szankció, vagy a szankció kisebb mint a nemzeti érdeket szolgáló előny) Presentation by Boldizsár Nagy

13 Tartós megoldások Önkéntes hazatérés Tovább- település Integrálódás

14 Önkéntes hazatérés (visszatérés)
Leginkább kedvelt megoldás Etatista megközelítés: eszköz, hogy eltávolítsák liberális: legjobb a menekültnek (valóban?) (D.Joly: Rubicon/Odysseus – típus ) Kérdések: Viszony az üdözési ok megszűnéséhez (see, e.g. Hathaway, The Rights of refugees under i.l., ) Egyedül vagy szervezetten Előfeltételek: Biztonság és emberi méltóság megőrzése Informáltság Az esély arra, hogy otthon új életet kezdhessen Visszailleszkedés a helyi közösségbe (feszültség azok között, akik elmenekültek és akik kitartottak) Lásd még UNHCR, 'Handbook Voluntary Repatriation: International Protection', 1996, Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, UNHCR, 2004 Danièle Joly : Odyssean and Rubicon Refugees: Toward a Typology of Refugees in the Land of Exile International Migration Vol. 40 Issue 6,December 2002, Page 3 UNHCR’s ambivalent role; triangular treaties eg. Switzerland Sri Lanka, now Norway, Afghanistan CIREFCA (International Conference on Central American Refugees) 2.4 Ensuring Return in Safety and with Dignity (UNHCR Handbook, p ) Return in safety Return which takes place under conditions of legal safety (such as amnesties or public assurances of personal safety, integrity, non-discrimination and freedom from fear of persecution or punishment upon return), physical security (including protection from armed attacks, and mine-free routes and if not mine-free then at least demarcated settlement sites), and material security (access to land or means of livelihood). Return with dignity The concept of dignity is less self-evident than that of safety. The dictionary definition of "dignity" contains elements of "serious, composed, worthy of honour and respect." In practice, elements must include that refugees are not manhandled; that they can return unconditionally and that if they are returning spontaneously they can do so at their own pace; that they are not arbitrarily separated from family members; and that they are treated with respect and full acceptance by their national authorities, including the full restoration of their rights. Among the elements of "safety and dignity" to be considered are: – the refugees' physical safety at all stages during and after their return including en route, at reception points and at the destination, – the need for family unity – attention to the needs of vulnerable groups – the waiver or, if not possible, reduction to a minimum of border crossing formalities – permission for refugees to bring their movable possessions when returning – respect for school and planting seasons in the timing of such movements, and – freedom of movement. Make appropriate arrangements for the physical safety of unaccompanied women and women heads of household in departure, transit or reception centers (such as separate areas close to the relevant infrastructure with adequate security arrangements, lighting).

15 A menekült és a befogadó társadalom közti kapcsolat mátrixa
Integráció A menekült és a befogadó társadalom közti kapcsolat mátrixa Integráció Izoláció Asszimiláció Szegregáció Acculturation!

16 Kettős értelmezés: szolidaritás vagy teher-áthelyezés
Továbbtelepülés Hosszú gyakorlat, még mindig létezik (Kanada, US, Ausztrália, Új-Zéland, Norvégia, írországfogad be) Kettős értelmezés: szolidaritás vagy teher-áthelyezés Lehet, hogy ez az egyetlen alternatíva (pl. amikor az államok fenntartják a földrajzi korlátozást, mint Törökország) 1994 – 2003 átlag: ember* EU gondolkodó állásponton Dilemma: régiókon belüli vagy kontinenseken keresztüli *UNHCR : Statistical Yearbook, 2003, Geneva 2005, p. 27 From Southeast Asia:1,2 million were resettled (GG Gill,p 279)

17 (UNHCR oltalmazottak / of concern/)
Fogalmak - definíciók Menekülő – menekült azílum – menedék (UNHCR oltalmazottak / of concern/) Hazatért menekültek Belső menekültek Visszatért belső menekültek Hontalanok Más különböző csoportok various: local residents at risk (Kosovo) Colombians in Venezuela at risk third country nationals in Liberia rejected Eritrean asylum seekers in Somalia

18 Fogalmak, menekült-definíciók
Nemzetközi standard Nemzeti standard UNHCR statútum „konvenciós státusz” Genfi egyezmény és jegyzőkönyv Afrikai regionális egyezmény, 1969 B státusz, humanitárius státusz, EU-ban: kiegészítő védelem Cartagenai nyilatkozat, 1984 EU: kiegészítő védelem, 2004 EU: átmeneti védelem, 2001 Ideiglenes védelem Kínzás, megalázó bánásmód tilalma (EJEE 3§) Tolerált, nem kiutasítható, eltávolítható

19 Fogalmak, menekültdefiníciók Genfi Egyezmény
Aki január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni.

20 Fogalmak, menekültdefiníciók
Afrikai egyezmény: Genf + „aki kénytelen elhagyni szokásos tartózkodási helyét, hogy származási vagy állampolgársági országán kívül keressen menedéket (refuge) a származási, vagy állampolgársági országa egy részében vagy egészében érvényesülő külső agresszió, megszállás, idegen uralom vagy a közrendet súlyosan megzavaró események miatt” Cartagenai nyilatkozat: Genf+ „magába foglalja a menekültek között azokat, akik elmenekültek országukból, mert életüket, biztonságukat vagy szabadságukat az általánossá vált erőszak, idegen agresszió, belső viszály, az emberi jogok tömeges megsértése vagy a közrendet súlyosan megzavaró körülmények fenyegették”

21 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – átmeneti védelem
Átmeneti védelem (2001/55/EK irányelv) ”akiknek el kellett hagyniuk származási országukat, illetve régiójukat, illetve evakuálták őket...és akik az adott országban fennálló helyzet miatt nem képesek biztonságos és tartós feltételek mellett visszatérni, ... különösen olyan személyek, akik: i. fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak térségéből menekültek el; ii. ki vannak téve emberi jogaik rendszeres vagy általános megsértése komoly kockázatának, illetve ennek áldozatai.” a tömeges beáramlás a lakóhelyükről elűzött olyan személyeknek nagy számban a Közösség területére történő érkezését jelenti, akik egy adott országból vagy földrajzi területről érkeztek, függetlenül attól, hogy spontán vagy támogatott módon, pl. evakuálási program keretében érkeztek-e

22 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – Kiegészítő védelem
2004/83/EK irányelv a menekült definíció értelmezéséről és a kiegészítő védelemről 2. cikk e) „kiegészítő védelemre jogosult személy”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetőleg hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve; ... és nem tudja vagy az ilyen veszélytől való félelmében nem kívánja ezen ország védelmét igénybe venni; ________ 15. cikk Súlyos sérelem Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége. person eligible for subsidiary protection’ „who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, .....is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country”; „Serious harm consists of: (a) death penalty or execution; or (b) torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or (c) serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict”

23 Köszönöm. Nagy Boldizsár E-mail: nagyboldi@ajk. elte. hu www
Köszönöm! Nagy Boldizsár


Letölteni ppt "Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések