Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése Az elszámolhatóság feltételei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése Az elszámolhatóság feltételei."— Előadás másolata:

1 TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése Az elszámolhatóság feltételei

2 Projekt előkészítés költségei 1.Projekt előkészítés költségei Időtartama: a pályázati felhívás megjelenésének napjától a pályázat benyújtásának napjáig. A költségek csak az első kifizetési kérelemben számolhatók el. A komponens: Elszámolható költségek típusai: előzetes helyzetelemzés, igényfelmérés módszertanának költségei. Elszámolható költségek összege: a projekt-előkészítés költségei együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 1%-át. B komponens: Jelen kiírás esetében nem elszámolható!

3 Projektmenedzsment költségei 2. Projektmenedzsment költségei: Konzorcium esetében ezen feladatokat a konzorcium vezetője köteles ellátni. Elszámolható költségek típusai: -Bérköltség és járulékai; -Megbízási díj és járulékai (kivéve projektvezető); -Vállalkozói díj (kivéve projektvezető); -Személyjellegű költségek (munkába járás, étkezési jegy stb.) – belső szabályzat szükséges; -Projektmenedzsment tagok útiköltsége, szállás és ellátás költsége, napidíja, amennyiben az ellátás költségét nem térítik; Elszámolható költségek összege: Maximum: a projekt összes elszámolható költségének 12%-a

4 Szakmai megvalósítás költségei 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Bérköltség és járulékai, valamint személyi jellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy stb.) - belső szabályzattal; Megvalósításban részt vevők útiköltsége, szállás, ellátás költsége és napidíja, amennyiben az ellátás költségét nem térítik; A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását - szakértők (külső szolgáltatók) - a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni.

5 Célcsoporthoz kapcsolódó költségek 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás a projektben nem elszámolható! 5. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Csak az A komponens esetén! A képzéseken, tréningeken résztvevők számára, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban elszámolható: a célcsoport úti költsége; a célcsoport szállás költsége (max. ***-os szálloda); A célcsoport ellátása (maximum 4.000 Ft/fő/nap).

6 Igénybe vett szolgáltatások – A komponens Immateriális javak:  Szoftverfejlesztés költsége Bérleti díjak költségei:  Irodabérlet a projektmenedzsment számára  Terembérlés  Eszközbérlés Kommunikációs tevékenységek költségei (kivéve a kommunikációs termékek szakmai tartalmához és a kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó szolgáltatások):  Kiadványok és tájékoztató füzetek előállításának költsége  Nyomtatott és elektronikus sajtóba kerülő kommunikációs eszközök elkészítésének, gyártásának költsége  Nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenés költsége Oktatás, képzés költségei: A célcsoport (kulcsszakértők) végrehajtáshoz kapcsolódó képzésének díja (másoddiploma, normatív állami képzés és nyelvi képzés nem elszámolható).

7 Igénybe vett szolgáltatások – A komponens 2. Egyéb szakmai szolgáltatások költségei:  szakértői díjak  adatbázis készítésének költsége  előadói, szerzői, tanácsadási szerződés, a szakmai megvalósítók vállalkozói díja, megbízási díjai és járulékai.  a kommunikációs termékek szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások díja,  tananyag fejlesztése, előállítása,  honlap fejlesztése, kivitelezése, üzemeltetése  a projekthez kapcsolódó rendezvények szervezési költsége,  kutatások, tanulmányok díja  egyéb szakmai tanácsadás,  egyéb szakmai szolgáltatás. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak:  programakkreditációs díj A programban használt saját eszköz értékcsökkenése.

8 Igénybe vett szolgáltatások – B komponens Bérleti díjak költségei:  Irodabérlet a projektmenedzsment számára  Terembérlés  Eszközbérlés Kommunikációs tevékenységek költségei (kivéve a kommunikációs termékek szakmai tartalmához és a kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó szolgáltatások):  Önkéntesek, kulcsszakértők toborzásának költsége  Kiadványok és tájékoztató füzetek előállításának költsége  Nyomtatott és elektronikus sajtóba kerülő kommunikációs eszközök elkészítésének, gyártásának költsége  Nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenés költsége

9 Igénybe vett szolgáltatások – B komponens 2. Szakmai szolgáltatások költségei:  szakértői díjak  adatbázis feltöltési és karbantartási költsége  előadói, szerzői, tanácsadási szerződés, a szakmai megvalósítók vállalkozói díja, megbízási díjai és járulékai.  a kommunikációs termékek szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások díja,  honlap fejlesztése, kivitelezése, üzemeltetése  a projekthez kapcsolódó rendezvények szervezési költsége,  kutatások, tanulmányok díja,  egyéb szakmai tanácsadás,  egyéb szakmai szolgáltatás. A programban használt saját eszköz értékcsökkenése.

10 Egyéb szolgáltatások; Eszközbeszerzés 7. Egyéb szolgáltatások Elszámolható költségek típusai - A és B komponens: Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei; Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége. 8. Eszközbeszerzés Irodai eszközök beszerzése (A és B): tételes bemutatás, indoklás! csak B!: Végrehajtáshoz szükséges épület felújítás, átalakítás: csak akkor, ha a költségek közvetlenül a projekthez kötődnek, és a végrehajtás nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Feltétel: szakvélemény!

11 Eszközbeszerzés 2. Ingatlan felújítás esetén a világítási-, és fűtési rendszer korszerűsítése nem elszámolható! Bérelt ingatlanon történő felújítás elszámolásának feltételei: Bérleti szerződés időtartama legalább 15 év; A felújítás összege csökkenti a bérleti díj összegét. Bérbeadó hozzájárulása a felújításokhoz. Elszámolható költségek összege: A komponens: A projekt elszámolható összes költségének max. 10%-a. B komponens: Maximum az összköltség 15%-a.

12 Általános költségek 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség Közvetlenül nem kapcsolódnak a folyamathoz, azonban elengedhetetlenek a tevékenység folytatásához. Pl: irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet előfizetés, a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámlanyitás- és vezetés költségei. A projekt elszámolható összes költségének maximum 10%-a.

13 Nem elszámolható költségek köre Föld, telek, ingatlan vásárlás; Új épületek építése; Gépjármű beszerzése; Hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; Visszaigényelhető adók; Lízing díjak; Természetbeni hozzájárulásként önerő; Deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; Jutalékok és osztalék, profit kifizetés, Kamattartozás kiegyenlítés; Bírságok, kötbérek és perköltségek; Rezsi költség; Valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek.


Letölteni ppt "TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése Az elszámolhatóság feltételei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések