Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs nap - 2008. szeptember 17. - TÁMOP-5.5.3/08 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs nap - 2008. szeptember 17. - TÁMOP-5.5.3/08 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása."— Előadás másolata:

1 Információs nap - 2008. szeptember 17. - TÁMOP-5.5.3/08 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

2 A projekt célja -a civil szervezetek fenntartását elősegítő -Komplex szervezetfejlesztési szolgáltatások -Konstrukció - országos lefedettség -Pályázat – megyei lefedettség -kiválasztott civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások támogatása -tájékoztatni kell az adott megyében működő civil szervezeteket -Ágazattól -Mérettől függetlenül

3 Pályázók köre Jelen pályázati kiírás keretében 2006. január 1. előtt bejegyzett alábbi formalizált civil szervezetek (ld. fogalomtár) pályázhatnak Pályázóként: Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Jelen pályázati kiírás keretében 2007. október 1. előtt bejegyzett alábbi nonprofit szervezetek (ld. fogalomtár) vehetnek részt Konzorciumi partnerként: Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július 1-jét követően átalakulással létrejövő közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaságok, Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69)

4 Pályázók köre Konzorcium keretében is benyújtható pályázat. Egy szervezet megyénként egy pályázatban vehet részt, Pályázóként vagy Konzorciumi partnerként. Egy szervezet legfeljebb egy pályázatban vehet részt Pályázóként, azonban Konzorciumi partnerként további pályázatokban is részt vehet. Konzorciumi tagok száma projektenként legfeljebb öt lehet, Pályázóval együtt.

5 Pályázók köre - Kritériumok A Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek A Pályázó éves összbevétele az utolsó két év (elfogadott éves beszámolóval igazolt) átlagában meghaladta az évi 10.000.000 Ft-ot. Egyéb feltételek Pályázóként olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely rendelkezik a pályázat benyújtásának időpontjában legalább kétéves, igazolható szervezetfejlesztési vagy nonprofit menedzsment területen szerzett tapasztalattal. A projekt megvalósításának helyszíne a komponensenként előírtak szerint.

6 Kötelező tevékenységek - előkészítés A projekt előkészítő szakaszában (A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig): választott megyénként helyzetelemzés igényfelmérés koncepció módszertan.

7 Kötelező tevékenységek - előkészítés Választott megyénként

8 Kötelező tevékenységek - előkészítés Célcsoport kiválasztási módszertan - Helyzetjellemzés - Fejlesztési igények - Ágazatfüggetlen - Szervezetek méretétől független Koncepció - Átfedések kiküszöbölése - Hiányosságok pótlása - Fejlesztési igények kielégítése Célcsoport igényei felmérés Szolgáltatások

9 Kedvezményezett és célcsoport Projektszerződés: a fejlesztő és minden egyes kiválasztott, ténylegesen fejlesztendő szervezet közötti jogviszony rögzítésére. a célcsoport esetében felmerülő költségek elszámolása és az indikátorok teljesítése kizárólag ezen dokumentum megléte esetén valósulhat meg. Fejlesztési terv: a projektszerződéssel összhangban tartalmazza az egy szervezetre vonatkozó diagnózisra épülő fejlesztési beavatkozásokat, és a szervezetfejlesztés során elérni kívánt eredményeket.

10 Kötelező tevékenységek - megvalósítás A projekt keretében kizárólag komplex Szervezetfejlesztés támogatható. I.Diagnózis készítése (szervezeti és környezeti átvilágítás) II.Fejlesztési terv kidolgozása III.Fejlesztési terv végrehajtásának segítése IV.Nyomon követési terv A célcsoport szervezetek szükségleteihez illeszkedve szükséges meghatározni.

11 Kötelező tevékenységek - megvalósítás Segédletek – Pályázati dokumentáció mellékletei: 20. Segédlet a nonprofit szervezetek fejlesztéséhez („4 lépcsős modell”) 20.a Nonprofit szervezeti menedzsment területek Az I. és II. fejlesztési szakaszok (lépcsők) a legtöbb fejlesztett szervezet esetében megegyeznek (általánosan alkalmazhatóak). A III. és IV. szakaszok lépéseit azonban minden esetben szervezetre szabottan kell alkalmazni, azaz a szervezet fejlesztési szükséglete szerint egyedileg kiválasztott lépéseket, adekvát sorrendben szükséges végrehajtani.

12 Kötelező tevékenységek - megvalósítás -Internetes felület létrehozása, fejlesztése a projekt tevékenységeinek, eredményeinek bemutatása, kutatások, szolgáltatások, igénybevételi feltételek, kutatások, képzési anyagok, stb., jogszabályi kötelezettségekről szóló tájékoztató, forrásteremtési lehetőségeinek bemutatása. –Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság) érvényesítése érdekében vállalások tétele és végrehajtása az Esélyegyenlőségi és Fenntartható Fejlődés Útmutatók alapján. –Kommunikációs terv elkészítése és végrehajtása. A kommunikációs tervet a pályázathoz kötelezően csatolni kell. A kommunikációs tervnek kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia: a toborzáshoz szükséges kommunikációs tevékenység tervezetének bemutatása elektronikus és/vagy nyomtatott formában megjelenő kiadványok, hírlevek készítésére és terjesztésére vonatkozó tervezet bemutatása –Tájékoztatási kötelezettségek.

13 Támogatható tevékenységek A kötelező tevékenységeken kívül: –A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. –Képzésekhez és tréningekhez szükséges segédanyagok, tananyagok kidolgozása, amennyiben szükséges. –Képzési programok akkreditációja/minősítése. –A projekt minőségbiztosítási rendszerének kialakítása és alkalmazása. –A hatékony konzorciális együttműködés biztosítása érdekében például rendszeres találkozók, illetve műhelymunka szervezése és megvalósítása.

14 Választható, előnyt jelentő tevékenységek A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a Pályázó, amely –olyan konzorciumot hoz létre, amelyben részt vesznek országos szolgáltató hálózatok tagjai. –a konstrukció keretében projektet megvalósító más szervezettel/ szervezetekkel együttműködik: azt/azokat a projektben vállalt tevékenységek megvalósításához bevonja, tapasztalataikat egymással megosztják. –a projektet háromnál több önkéntes bevonásával valósítja meg. –a szervezet ágazatfüggetlen tapasztalatokkal rendelkezik. –egyéb a pályázat célját szolgáló, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó innovatív szolgáltatások, tevékenységek.

15 A projekt céljai, tevékenységei, költségei Célok, tevékenységek: –Egymásra épülnek. –Összhangban vannak egymással, a költségekkel, a konstrukció céljaival. –Megfelelnek az előírásoknak (útmutatók). Költségek: –A költségvetésben indokolt és részletes táblába tervezett költségek megegyeznek. –A költségvetés és a projekt adatlap szinkronban van. –Reálisak, a piaci áraknak megfelelnek.

16 Tevékenységek csoportosítása Támogatatók A projektben vállalt tevékenységek Kötelezők Előnyt jelentők A projekt megvalósítása során felmerülő költségek Nem elszámolhatók Elszámolhatók

17 Monitoring mutatók Monitoring mutatók meghatározása. Típus: kötelező kimenet eredmény hatás Minimálisan elvárt célérték pályázatonként meghatározott. Mutató forrása – elérés időpontja: projekt megvalósítási időszak alatt - Projekt előrehaladási jelentés, végén – Projekt záró jelentés, után - Projekt fenntartási jelentés.

18 Monitoring mutatók Mutató neve Minimálisan elvárt célérték pályázatonként Mutató forrása Programmal elért szervezetek száma300 db Projekt előre-haladási jelentés Szolgáltatást (komplex szervezetfejlesztést) igénybevevő szervezetek száma 30 db Projekt előre-haladási jelentés A fejlesztési tervet sikeresen végrehajtó szervezetek száma 27 db Projekt-záró dokumentum A szolgáltatást igénybe vevő szervezetek közül azon szervezeteknek aránya, amelyek ügyfélkörének elégedettségi szintje nő 70 % Projekt-záró dokumentum / Projekt fenntartási jelentés

19 Monitoring mutatók – kötelező adatszolgáltatás A projekt előrehaladási jelentésekben, de legkésőbb a projektzáró dokumentum benyújtásakor statisztikai adatgyűjtés céljából kötelező az alábbiakról projektenként adatot szolgáltatni: az akkreditált képzési programok száma a szolgáltatást igénybevevő szervezetek közül az UMFT programok megvalósításába közvetve vagy közvetlenül bekapcsolódó szervezetek aránya

20 Pályázati menetrend Pályázat benyújtása – 2008. szeptember 22-től október 31-ig Formai ellenőrzés a befogadási feltételek alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül egyszeri formai hiánypótlás lehetséges 15 napos határidővel Ha megfelel, akkor befogadó levél a benyújtási határidőtől (hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől) számított 15 napon belül

21 Pályázati menetrend Értékelés a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül Értesítés a támogatásról vagy elutasításról szóló döntésről Támogatási szerződés megkötése a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 nap Támogatási szerződés

22 Előleg és köztes kifizetés Támogatási szerződés megkötése Előleg igénylése: támogatási szerződés + 3 hónap (az első fizetési kérelem benyújtását megelőzően) összege: max. a támogatási összeg 25%-a (előlegfizetési kérelem mellett) jóváhagyása: a dokumentáció beérkezésétől számított 60 nap kötelezettség: előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül fizetési kérelem

23 Megvalósítási időszak Megvalósítás és monitoring s Fizetési kérelemProjekt előrehaladási jelentés (PEJ) bármikor, amennyiben az abban igényelt támogatás eléri a megítélt összes támogatás 10%- át a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta a pályázati útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátumban

24 Kiválasztási kritériumok A kiválasztás során használt kritériumok fő kategóriái: Befogadási kritériumok –Benyújtási kritériumok –Jogosultsági kritériumok –Teljességi kritériumok Tartalmi értékelési kritériumok

25 Változások A pályázati dokumentáció megjelenése óta módosult a 16/2006 (XII.28) Kormányrendelet. –Az értékelési szempontok közül (6.§) a benyújtási, jogosultsági és teljességi kritériumok összevontan befogadási kritériumokként nevesítettek. –A rendelet szerint alábbi esetekben hiánypótlás nem lehetséges: a) a pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be, b) a pályázati útmutató előírása esetén a hivatkozott kitöltő programmal készített projektadatlap az elektronikus formában benyújtásra került, c) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, d) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást, e) a papír alapon benyújtott projektadatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került –Mit jelent ez a konstrukciót tekintve?

26 Költségvetés Excel formátum –Képletezés – automatikus összesítések, számítások, %-os költséghatárok, táblákban megadott értékek egyezősége. –Képletek védettek, a sablon adott cellái írhatók. –Hasonló, de nem azonos táblák! Összesítő - Pályázó – Partnerek Pl. Menedzsment csak a Pályázónál tervezhető (Partnereknél ilyen oszlop nem szerepel).

27 Részletes költségvetés Nem írható, automatikusan összesít!

28 %-os költségkorlátok A projekt összköltségvetésének (partnerekkel együtt) legfeljebb 6%-a előkészítés költsége, 12%-a menedzsment költség, 50%-a szolgáltatások költsége, 15%-a ERFA átjárhatóság, 10%-a általános költség, 5%-a tartalék.

29 Részletes költségvetés Egyszer szükséges megadni a Pályázó részletes költségvetésében a pályázat címét, a pályázati azonosító számát, a Pályázó nevét, a Partner (1-4) részletes költségvetésében a Partner (1-4) nevét. A költségeket mennyiségi egységgel (ME), mennyiséggel (M), egységárral (Eár) adják meg a részletes költségvetésben. A ME, M, Éár összhangban legyen a szöveges indoklással. Amennyiben egy költségsorra több tétel is terezésre került, és eltérő az Eár, nem adható meg azonos ME, megfelelő az összesítés a részletes költségvetési táblában: összesen (ME), 1 (M), 300 000 (Eár) Egységár és mennyiség együttesen ad értéket (szorzat formában).

30 Szöveges indoklás A szöveges indoklás a részletes költségvetési tábla szerint csoportosított. Költségkategóriánként alábontott. Oszloponként a tételekhez rendelt összegek kalkulációja. Kétszámjegyű soronként tovább bontva táblázatos formában a tételeket felsorolva, összesíteni. Sorok beszúrhatók. A tételekhez a megfelelő költségkategóriát kiválasztani: oszloponként (római számok) és soronként (kétszámjegyű bontásig, arab számok). Hibaüzenet.

31 Elszámolható költségek Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról a Pályázati Útmutató, és a 7. sz. mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a Pályázati útmutató 5. és 6. számú mellékletét képező ESZA és ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti.

32 Költségkategóriák 1.Projekt előkészítés költségei 2.Projekt menedzsment költségei 3.Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek 4.Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 5.Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei 6.Egyéb szolgáltatások költségei 7.ERFA típusú tevékenységekhez kapcsolódó költségek 8.Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

33 Projekt előkészítés költségei A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart. A projekt előkészítő szakaszában a megyében működő civil szervezetek általános jellemzőinek feltárásához, helyzetének elemzéséhez, fejlesztési igényeik előzetes felméréséhez; a projektben ténylegesen résztvevő célcsoport szervezetek toborzására és kiválasztására irányuló módszertan kidolgozásához kapcsolódó –szakértői díjak, –tanulmányok elkészítésének költségei, –közbeszerzés költségei, –az előkészítésben részt vevők bér- és járulékköltségei, egyéb személyi jellegű költségei, melyek együttesen nem haladhatják meg a projekt összköltségének 6%-át!

34 A projekt menedzsment Konzorcium esetében a projekt menedzsment feladatokat a Pályázó köteles ellátni. 1. projektvezetővel szembeni minimum elvárások: felsőfokú végzettség, legalább 2 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. 2. pénzügyi munkatárssal szembeni minimum elvárások: középfokú szakirányú végzettség, legalább 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát.

35 A projekt menedzsment A támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! A projektmenedzsment tagjai a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben (pl. szakmai vezetőként) csak munkaviszony keretében vehetnek részt.

36 Projekt menedzsment költségei Fogalmak: Projekt menedzsment – Projekt menedzser – Projekt vezető Projekt menedzsment költségei A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projektvezető és pénzügyi munkatárs) bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektvezető és pénzügyi munkatárs) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkábajárás költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 %-át!

37 Szakmai megvalósítók Szakmai megvalósítókkal szembeni minimum elvárások: Foglalkoztatási forma: munkaviszony, önkéntes jogviszony (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint), megbízási szerződés, vállalkozói szerződés felsőfokú végzettség szervezetfejlesztés/nonprofit menedzsment területen szerzett minimum 3 év szakmai tapasztalat A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását – szakértők (külső szolgáltatók) - a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. A projektben vállalt szakmai feladatok koordinálására kiemelten ajánlott egy szakmai vezető (szakmai megvalósítók között) alkalmazása. A projektben szakmai vezető tervezése nem kötelező, és előnyként sem jelenik meg a pályázatok elbírálásakor. A szakmai vezetővel szembeni minimum elvárások megegyeznek a szakmai megvalósítóknál meghatározottakkal.

38 Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek Fogalmak: szakmai megvalósítók, projekt megvalósítása Bérköltség és járulékai, valamint személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége valamint napidíja, amennyiben ellátás költségét nem térítik; Közérdekű önkéntes tevékenység esetében kizárólag személyi jellegű költségek számolhatóak el, a 2005. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján. A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni.

39 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Célcsoport: A formalizált civil szervezetek, mint célcsoportok: –Egyesület (KSH 52) –Egyéb alapítvány (KSH 569) A célcsoportban megjelölt szervezetek munkatársai számára biztosított egyéb támogatások költségei között kizárólag érvényes projektszerződés megléte esetén elszámolható: a célcsoport toborzását szolgáló rendezvényekhez kapcsolódó illetve a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges célcsoport úti és szállás költsége; a célcsoport számára a képzésekhez kötődő anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.).

40 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Tananyagok, képzési programok kifejlesztésének költségei, beleértve a szakértői díjakat. A célcsoport számára a képzésekhez kötődő oktatási segédanyagok költsége. Képzés akkreditációjának díja. Szakmai megvalósítók, szakértők megbízási illetve vállalkozói díja. A projekt minőségbiztosításához kapcsolódó költségek. Elektronikus és/vagy nyomtatott formában megjelenő kiadványok, hírlevek elkészítésének és kivitelezésének költsége. Internetes felület elkészítésének, fejlesztésének, a projekt megvalósítási ideje alatt fenntartásának költségei. Elektronikus adatbázis elkészítésének, fejlesztésének, a projekt megvalósítási ideje alatt fenntartásának költségei. A projekthez kapcsolódó rendezvények szervezési költsége, beleértve a terembérlet, ellátás, eszközbérlés költségét. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 50%-át!

41 Egyéb szolgáltatások költségei A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költségei. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek.

42 ERFA típusú tevékenységekhez kapcsolódó költségek A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 15 %-át.

43 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet, előfizetés és tárhely bérlés költségei, a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla számlanyitási és –vezetési költségei, valamint a beszerzett eszközök karbantartásának költségei. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10%-át.

44 Tartalék A projekt költségvetésében tervezett tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 5%-át!

45 Nem elszámolható költségek föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; természetbeni hozzájárulások; lízing díjak; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; kamattartozás kiegyenlítés; bírságok, kötbérek és perköltségek; valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek; projekt menedzsment irodabérleti díja; közüzemi díjak; használt eszköz.

46 Projekt adatlap Formája: xdat, letölthető program Funkciója –= PÁLYÁZAT Részei Kitöltés ellenőrzése –Elutasítás, hiánypótlás kockázatának csökkentése HITELESÍTÉSE (ALÁÍRÁS, DÁTUM) –Pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által, a benyújtási határidőn belül, a projekt adatlap végén (oldalak sorszámozva, szignózva)

47 Projekt adatlap 1.konstrukció száma 2.adminisztráció – a projekt adatai 3.adminisztráció – a Pályázó adatai 4.a Pályázó erőforrásainak, infrastruktúrájának, tapasztalatainak bemutatása

48 Projekt adatlap 5.a Projekt bemutatása: Indokoltság Cél Célcsoport Tevékenységek Tevékenységek ütemezése A projekt költségvetése – összesített Részletes költségvetés „projekt_adatlap_összesített” munkalap = Projekt adatlap 5.6.1 tábla Költségek ütemezése Részletes költségvetés „ktsgütemezés-összesített” = Projekt adatlap 5.6.2 tábla Források Indikátorok, számszerűsíthető eredmények

49 Projekt adatlap 6.Adminisztráció – Partnerek adatai 7.Tájékoztatás és nyilvánosság (Arculati kézikönyv és Tájékoztatási kötelezettségek) 8.Fenntarthatóság 9.Esélyegyenlőség 10.Környezeti fenntarthatóság Nyilatkozatok ALÁÍRÁS, DÁTUM

50 Fogalmak Konvergencia régiók KMR Nonprofit szervezet Formalizált civil szervezet Pályázó Partner Konzorcium Konzorciumi tag Kedvezményezett Megvalósítás helyszíne Szervezet(ek) székhelye Támogatható tevékenységek Kötelező tevékenységek Előnyt jelentő tevékenységek Fenntartási kötelezettség Cégszerű aláírás Komplex szervezetfejlesztés Hiánypótlás Elutasítás Benyújtás Beérkezés Befogadás Értékelés Megvalósítás Monitoring Kifizetési kérelem Előrehaladási Jelentés Ellenőrzés Költségkategóriák Költségkorlátok Igényelt támogatás Megítélt támogatás Utófinanszírozás Források - Vissza nem térítendő támogatás – támogatási intenzitás 100 % Költségek ütemezése Tevékenységek ütemezése Elszámolható költségek Pénzügyi teljesítés Szakmai teljesítés Bíráló Bizottság HEP IH ESZA Kht. IMK www.nfu.hu EMIR


Letölteni ppt "Információs nap - 2008. szeptember 17. - TÁMOP-5.5.3/08 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések