Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,"— Előadás másolata:

1 MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,
Nemzetgazdasági minisztérium Új programozási időszak: Széchenyi Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Új intézményi rendszer – április 15-től Feladatok: fejlesztési időszak GOP fejlesztési időszak GINOP

3 Gazdaságfejlesztési Programok Ügyfélszolgálata
Telefonszám: cím: Személyes ügyfélszolgálat: Budapest, Váci út földszint Nyitva tartási idő: Hétfő - Csütörtök 09:00-16:00 Péntek 09:00-13:30 3

4 EU 2007 – 2013 időszak számokban Zala megye GOP Összesen EU 2007-2013
Beérkezett pályázatok 4 315 db db db Támogatott pályázatok 2 403 db db db Megítélt támogatás 183,1 Mrd Ft 1,080 Mrd Ft 9,572 Mrd Ft Hatályos szerződések 2 255 db db db Leszerződött összeg 170,8 Mrd Ft 1,064 Mrd Ft 9,054 Mrd Ft Kifizetett pályázatok 2 079 db db db Kifizetett összeg 120,2 Mrd Ft 0,761 Mrd Ft 6,218 Mrd Ft Alapvető célként került kitűzésre, hogy a rendelkezésre álló mrd Ft 100%-ban lehívásra kerüljön. A időszakra vonatkozóan az elszámolások benyújtásának végső határideje december 31. A Szechenyi2020 honlapon található, folyamatosan frissülő adatok jól mutatják, hogy a rendelkezésre álló keretet 10%-kal túlvállaltuk. 9 Mrd Ft összegben vállaltunk pénzügyi kötelezettséget és kötöttünk szerződést. Nagyságrendileg, rendszer egészét nézve még Mrd Ft elszámolása és kifizetése vár a kedvezményezettekre illetve az intézményrendszerre. Forrás:www.szechenyi2020.hu i adatok

5 Széchenyi 2020 Új programozási időszak, új arculat bevezetése
praktikus egyszerű költséghatékony letölthető ügyfélbarát kevesebb adminisztráció kézzel fogható sablonok érthető - Széchenyi Új KTK: Ez a dokumentum a kedvezményezettek számára minimálisan kötelező kommunikációs tevékenységet, eszközöket írja elő. Jelen útmutató a kötelezettségek felsorolásán túl segítségként, praktikus, kézzelfogható útmutatóként is szolgál az uniós pályázatokon nyertes kedvezményezettek számára alapvetően a támogatási szerződés megkötése utáni időszakra vonatkozóan. Letölthető a weboldalról is - A dokumentum elkészítésekor az elmúlt két programozási időszak tapasztalatait felhasználva, minél átláthatóbb és kevesebb adminisztrációt igénylő, az EU előírásokon alapuló hazai szabályozás megalkotása volt a cél, melynek eredményeként elérhető a kohéziós politika eszközeinek és eredményeinek ismertsége. szerkeszthető

6 Széchenyi 2020 új programozási időszak, új arculat bevezetése
2014. július 11. előtt szerződött ügyfeleink részére az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az irányadó. 2014. július 11. után szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK) KTK Arculat 2020 Fontos a hatályt illetően, hogy a projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutató (KTK) szerint kell eljárni. Így amely projektek esetén a támogatási szerződés eredeti megkötése megtörtént a jelen útmutató (KTK 2020) hatálybalépése előtt ( ), ott a korábbi KTK1 előírásai az irányadóak. KTK 2020 megjelenésekor a már benyújtott, értékelés előtt, vagy értékelés alatt álló projektek esetében, illetve a már támogatási döntéssel rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektek esetében, tekintettel a már megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre, a korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése kötelező. Ettől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve.

7 Széchenyi 2020 Fejlesztési források 60%-a gazdaságfejlesztésre E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett Eljárásrend egyszerűsítés Közszféra esetében pályáztatási folyamat kiváltása Nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra 7

8 Széchenyi 2020 8 OPERATÍV PROGRAM
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Hazánk 8 Operatív Program keretében fogja meghirdetni az uniós forrásokat, amely programok illeszkednek a korábban már bemutatott EU2020 stratégiához. A tervezés során fontos elkerülni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a források elaprózódjanak, e helyett a támogatásoknak célzottan kell eljutni arra a területre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Sok helyen, sokaktól hallhatták már, hogy a kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a as uniós költségvetési periódusban rendelkezésünkre álló fejlesztési források jelentős részét, 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítsuk. De miért is olyan fontos ez a célkitűzés? A ma Magyarországon megvalósuló fejlesztések 97%-a uniós forrásból valósul meg. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdaság növekedését akarjuk segíteni, óhatatlanul több pénzt kell elsősorban a kis- és középvállalkozásokba invesztálni. Már korábban említettem a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakítását – az, hogy a minisztériumokhoz kerülnek az irányító hatóságok, eredményezi majd a hatékonyabb, valódi tartalommal megtöltött forráselosztás. A források koncentrációja mellett egyszerűbb eljárásrend kialakítására törekszünk. A következő időszakban az e-ügyintézés teljesen átveszi a papíralapú pályázatbenyújtás helyét és sok esetben egyszerűsítjük az eljárásrendeket is. Miután az Európai Unió egyáltalán nem követeli meg, hogy minden forrás odaítélésének feltétlenül pályázatokat írjunk ki, így a közszféra esetében több területen is kiváltjuk a pályáztatási folyamatot és bizonyos esetekben automatikusan támogatni fogunk egyes beruházásokat. A KMR fejlettségi besorolása miatt sajnos jóval kevesebb uniós támogatásban részesülhet, mint a konvergencia régiók. Ezt a problémát a kormány úgy szeretné orvosolni, hogy hazai forrásból több támogatást juttat majd a KMR térség vállalkozásainak.

9 GINOP prioritásai EU Bizottság részére benyújtott i verzió alapján, amely a Bizottsággal történő egyeztetés során módosulhat: 1. Kis- és középvállalkozások fejlesztés 2. Kutatás-fejlesztés, innováció 3. Infokommunikációs fejlesztések 4. Energia 5. Foglalkoztatás és képzés 6. Turizmusfejlesztés 7. Pénzügyi eszközök

10 GINOP 1. prioritása (KKV)
1. Vállalkozói kultúra terjesztése (pl. tanácsadás, üzleti modell, üzleti terv, piackutatás) 2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl. logisztikai központok, ipari parkok) 3. Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés) növekedésorientált KKV-knak 4. Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók, klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció)

11 GINOP 2. prioritása (K+F+I)
1. Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése (pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés, innovációs szolgáltatások és tanácsadás) 2. Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl. vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje, versenyképességi és kiválósági programok, S3 fókusz) 3. K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése a nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek)

12 GINOP 3. prioritása (IKT)
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése) 2. Digitális gazdaság fejlesztése (pl. IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások számára) 3. Digitális felzárkózás és közösségi hozzáférés (pl. hátrányos helyzetű területek Internet elérése, e-szolgáltatások bővítése) 4. Szélessávú hálózatok fejlesztése (vállalkozások, állam, önkormányzat, egyházak)

13 GINOP 4. prioritása (Energia)
1. Energiahatékonyság és megújuló energia növelése vállalkozások körében épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.) energiahatékonyság érdekében épületek fejlesztése megújuló energiák, pl. napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető rendszerek bevezetése révén, vállalati termelési folyamatok fejlesztése az energiafelhasználása racionalizálása révén (pl. biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem)

14 GINOP 5. prioritása (Foglalkoztatás)
1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítése (pl. munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása) 2. Fiatalok munkaerőpiaci integrációja (pl. gyakornoki helyekhez való hozzáférés, vállalkozásindítás) 3. Ifjúsági Garancia program 4. Vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodó-képességének javítása (pl. rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése) 5. Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális írástudatlanság) 6. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése

15 GINOP 6. prioritása (Turizmus)
1. Országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket átívelő, központi koordinációt igénylő turisztikai fejlesztések: - Hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország Keretprogram, zarándokutak) Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése (pl. kastélyok, várak fejlesztése) Természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok) Gyógyhelyek fejlesztése

16 Tervezett pályázatok 9 pályázati kiírás  120 Mrd Ft keretösszeggel
Ebből GINOP, Fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat  Pályázati keretösszeg: 4 Mrd Ft A munka és a magánélet összeegyeztetését célzó pályázat  Pályázati keretösszeg: 4 Mrd Ft Ifjúsági Garanciaprogram  Pályázati keretösszeg: 36 Mrd Ft Eszközbeszerzési és kapacitás-bővítési pályázat  Pályázati keretösszeg: 5 Mrd Ft KKV-k külpiacra lépésének támogatása  Pályázati keretösszeg: 5 Mrd Ft Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések