Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PROJEKTINDÍTÓ NAP TÁMOP-5.3.3-12/1-2, TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PROJEKTINDÍTÓ NAP TÁMOP-5.3.3-12/1-2, TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése,"— Előadás másolata:

1 PROJEKTINDÍTÓ NAP TÁMOP-5.3.3-12/1-2, TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c. konstrukciók Budapest 2014. szeptember 30.

2 Társadalmi befogadás és részvétel erősítés (5. prioritás)Társadalmi befogadás és részvétel erősítés (5. prioritás) A prioritási tengely az egyének és közösségek azon csoportjaira összpontosít, amelyek halmozottan hátrányos társadalmi és munkaerő-piaci helyzetben élnek, és felzárkóztatásuk, társadalmi integrációjuk speciális eszközöket, integrált módszereket igényel. A prioritási tengely keretében olyan műveleteket indítottunk, amelyek hozzájárulnak a társadalom leghátrányosabb helyzetű tagjainak többirányú támogatásához. Az Operatív Programban rendelkezésre álló 7 éves keret: 143,6 Mrd Ft

3 Társadalmi befogadás és részvétel erősítés (5. prioritás)Társadalmi befogadás és részvétel erősítés (5. prioritás) 5.3 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális és munkaerő-piaci integrációja Cél: A leghátrányosabb helyzetű, alacsony iskolai végzettségű emberek komplex segítése, annak érdekében, hogy képzési és foglalkoztatási programokba sikeresen kapcsolódhassanak be. Célcsoport: tartósan inaktív személyek fogyatékossággal élők mentális betegséggel élők hajléktalan emberek szenvedélybetegek Főbb támogatható tevékenységek: képessé tevő/ motiváló képzések támogató szolgáltatások önálló életvitelre képessé tevő programok

4 A hajléktalan ellátás szakmai fejlesztéseinek eredményei az Európai Uniós források tükrében A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítására irányuló rendelkezésre álló források felhasználása: Összesen : 11 db kiírás készült, amelyből 2 db kiemelt és 9 db pályázati kiírás (KMR és konvergencia területekre). A meghirdetett forrás összege: 8 529 563 125 Ft. Összesen beérkezett pályázatok (beleértve a kiemelt projektet is): 86 db. Támogatásban részesült pályázatok száma: 54 db. Támogatott pályázatok támogatási összege: 3 547 916 986 Ft. Támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok száma: 44 db. Támogatási szerződések összege: 3 031 291 438 Ft. A 2013. évi meghirdetés eredményeként további 10 db pályázatot részesítettünk támogatásban, 516 625 548 Ft összegben. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van. Eddigi kifizetések összege (a kifizetett előleggel együtt): 2 466 720 229 Ft.

5 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c. konstrukció indikátorai Indikátor megnevezéseAz indikátor magyarázata Output indikátor: „A projektbe bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül” Minimálisan elvárt célérték: 10 fő A célcsoportok azon tagjai, akik társadalmi visszailleszkedéséhez, foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez, munkaerő-piaci integrációjukhoz a projekttel segítség nyújtható, és akikkel ennek érdekében egyéni fejlesztési terv készül. Csak az a projekt támogatható, amelyben az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport a) pont) aránya eléri a bevontak 30%-át.

6 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c. konstrukció indikátorai Indikátor megnevezéseAz indikátor magyarázata Eredmény indikátor: „Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma” Sikeres megvalósításnak számít, ha az egyéni fejlesztési tervben az alábbi táblázatból legalább egy „A projekt keretében finanszírozott tevékenységgel elérendő cél” szerepel, és a cél elérését a mutató forrásaként megjelölt dokumentum igazolja. A másodlagos célcsoport tagjai esetében kötelezően választandó a 10. sorszámú cél elérése. Amennyiben a 80%-os érték tört számértéket ad, akkor a kerekítés fölfelé történik.

7 A hajléktalan ellátás szakmai fejlesztéseinek eredményei az Európai Uniós források tükrében A fejlesztésekkel elért eredmények a számszerűsíthető mutatók alapján (2013. december) A további végrehajtási időszak Kihívásai Kiemelt programban 151 főt szakembert vontak be képzési programokba, amelyből 149 fő sikeresen elvégezte a képzést. Összesen 1322 fő hajléktalan személy számára készült egyéni fejlesztési terv. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket 336 fő sikeresen megvalósította. A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül lakhatási támogatásban részesülő személyek aránya átlagosan 50%-os. A programidőszak alatt a lakhatási támogatásban részesülő személyek közül önálló lakhatásukat támogatás nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya 80%-os. A program által biztosított lakhatási támogatásban részesítettek közül 4 hónap alatt legalább 60 napos munkaviszony (AM könyv esetén 45 nap munkaviszony) folyamatosan foglalkoztatottak aránya átlagosan 50%. A még folyamatban lévő projektek minőségi végrehajtása. A 2013. évi meghirdetés eredményeként támogatott programok támogatási szerződéseinek megkötése, a programok eredményes végrehajtása. A kiemelt program támogatási szerződésének módosítása (40 millió Ft), hogy módszertani és szakmai háttértámogatást tudjon biztosítani a pályázatos konstrukciók számár a teljes végrehajtási időtartamra. Jó gyakorlatok beazonosítása. A 2014-2020-as időszak megvalósításának elindítása.

8 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Linzenbold Ildikó programirányító Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság TÁMOP Végrehajtási Osztály Ildiko.linzenbold@emmi.gov.hu Ildiko.linzenbold@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "PROJEKTINDÍTÓ NAP TÁMOP-5.3.3-12/1-2, TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések