Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diszkrimináció megelőzésének eszközei és területei a TÁMOP-5.5.5. projektben Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalatátadó tanácskozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diszkrimináció megelőzésének eszközei és területei a TÁMOP-5.5.5. projektben Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalatátadó tanácskozás."— Előadás másolata:

1 A diszkrimináció megelőzésének eszközei és területei a TÁMOP-5.5.5. projektben Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalatátadó tanácskozás 2014. szeptember 11. Madách Imre Művelődési Központ 2600 Vác Dr. Csányi László krt. 63. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

2 Az EBH 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv)2005-ben kezdte meg működését Autonóm jogállású közigazgatási szerv, diszkriminációs ügyekben hatósági jogalkalmazást végez 2009 - Prevenció disszeminációval a TÁMOP-5.5.5 projekt (2014.09.) eszközeivel

3 Alapfogalmak, a hátrányos megkülönböztetés tilalma Magyarország Alaptörvénye II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. XV. cikk: Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékos embereket. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény Ágazati törvények

4 Az igény 2003 : Ebktv. 2005 : a hatóság működni kezd. 2007 : Egyenlő Esélyek Éve 2009 : Prevenció - Támop 5.5.5 - EBH intézményi preventív kommunikáció Tudásmegosztás, jogtudatosítás és érzékenyítés a diszkrimináció megelőzése érdekében

5

6

7

8 A projekt Megvalósítási időszak: 2009. IV.1.–2014.IX.30. Támogatási összeg: 911 440 838 Ft Megvalósító: az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15000 fő közvetlen érintett, a lakosság elérése 80%

9 A program 4 pillére 1. Megyei egyenlőbánásmód - referensi hálózat 2. Képzések 3. Kutatások 4. Kommunikáció

10 1.) Egyenlőbánásmód - referensi hálózat Szervezeti integritás Rendszeresen elérhető szolgáltatások megyei és kistérségi helyszíneken. Ügyfélfogadási idő havi 12 óráról 332 órára nő. Ügyfélelégedettség-mérés, rendszeres monitoring, nyilvánosság. Szakmai és civil partnerségek, tudatosítás, jogtudatosítás. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

11 Szolgáltatások elérése és értékelése Ügyfélforgalmi adatok Összesen: 7161 fő Havi átlag: 155,67 fő/ hó Mennyire volt megelégedve az ügyintézés színvonalával? Összesen: 2733 fő Átlag: 9,53

12 Panaszfelvétel kistérségi ügyfélfogadáson Ügyfél lakóhelye Ügyfél lakóhelye, kistérségek Szolgáltatások elérése Összesen: 540 panasz Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

13 2.) 80 képzés országszerte „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” akkreditált képzéssorozat - 2010.09.01. - 2014.03.31. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Megelőzés és minta

14 Képzésen résztvevők lakóhelye kistérségek szerint Összesen: 1428 fő Rendelkezik-e védett tulajdonsággal? Összesen: 1428 fő A képzés hozzájárult-e társadalmi érzékenységének fejlődéséhez ? Összesen: 1347 fő „Igen” válasz esetén 1-5 védett tulajdonságot jelöltek meg a válaszadók. Szolgáltatások elérése

15 Mennyire felelt meg v á rakoz á sainak a k é pz é s? Összesen: 1347 fő Átlag: 9,39 Szolgáltatás értékelése A képzésen szerzett ismeretek és élmények hasznosíthatóak- e a gyakorlati életben? Összesen: 1328 fő Átlag: 4,66

16 Partnerségek - visszacsatolás Workshopok - tapasztalatátadó tanácskozások országszerte 15 alkalommal 100 fős workshop – 6 egyetemi workshop. Tapasztalatátadó tanácskozások közigazgatási és civil partnerekkel félévente. Az egyenlő bánásmód kötelezettségének és a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak gyakorlatorientált bemutatása. Párbeszéd, az igények feltárása, tudásátadás és tapasztalatcsere, monitoring.

17 3., Kutatások A tények 1-4.) Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás keretében a TÁMOP 2.5.2. projekttel együttműködésben megvalósuló kutatási programok, az 1-4-es számú kutatások: 1.) Egyenlő munkáért egyenlő bért 2.) A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében 3.) Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata 4.) A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései 5.) A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében 6.) A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 7.) Országos reprezentatív – fókuszban a romák és a fogyatékos- és az LMBT emberek - mintavételen alapuló közvélemény-kutatás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének témájában 8.) Képzések, programok résztvevőinek jogtudatossága. A kutatási tanulmányok letölthetők: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

18 A kirekesztő mechanizmusok elemei A kirekesztő mechanizmusok alapja leggyakrabban az információ megosztásának vagy visszatartásának helyi bevett gyakorlata. Az egyenlő bánásmód elve a közösségei network-ön belüli pozíció szerint sérül. Az információ megosztás bizalmi kérdés, jelentős a bizalmatlansági deficit, az egyéni döntéshozatal „szóbeszéd”-en nyugszik. Az esélyegyenlőségi dokumentumok céljait nem a források, hanem bizonytalan kimenetelű pályázati lehetőségek határozzák meg, LMBT emberek és hajléktalanok nem jelennek meg a tervezésben, a civilek és a nemzetiségi önkormányzatok a végrehajtásban. A romák az intézkedéseknek nem aktorai, hanem tárgyai. A közösségi tervezés szinte teljes hiánya tapasztalható. Alacsony intenzitású társadalmi tőke, töredezett hálózattal. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

19 4., Intézményi kommunikáció Párbeszéd, információátadás, jogtudatosítás, érzékenyítés Hírlevelek 2009-2013 20 MAGAZIN - jogesetek, tudósítások, interjúk, portrék, novellák, játék Szórólapok - 6 tematikával Engem érdekel! –hangoskönyv Azonos tisztelettel – rövidfilmpályázat Váltsd valóra!- dizájnpályázat Egyenlőség gyerekszemmel – ifjúsági pályázat Médiakampány, óriásplakátok, on-line, off-line hirdetések rádió és tv spotok Regisztr á ci ó : http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozas http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozas e-mail: katalin.fris@egyenlobanasmod.hu; anna.ago@egyenlobanasmod.hukatalin.fris@egyenlobanasmod.hu anna.ago@egyenlobanasmod.hu Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

20 A Fiatalok a diszkrimináció ellen című ifjúsági akcióra benyújtott alkotások 2010-ben Egyenlőség gyerekszemmel 59 novella 7 fénykép 332 grafika/festmény 18 szobor Élőben a játszótérről vándorkiállítás 58 helyszínen országszerte

21 AZ EBH ÓRIÁSPLAKÁT KAMPÁNYA 2013. FEBRUÁR 1-28. között

22 EBH MÉDIAKAMPÁNYA

23 ONLINE – OFFLINE KAMPÁNY ONLINE – OFFLINE KAMPÁNY 2013. FEBRUÁR 11- MÁRCIUS 31. Index.hu 2013.02.19. Origo.hu 2013.02.27. Startlap 2013.02.20. NOL.hu 30 000 AV Profession.hu 2013. 8-24. Magazinok 168 óra, Figyelő, Heti Válasz, HVG, Magyar Narancs, Vasárnap Reggel, Vasárnapi Blikk, Kiskegyed, Nők Lapja, Story, Színes RTV, TVR Hét Megyei napilapok 24 Óra, Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország+Délvilág, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap + Dunaújvárosi Lap, Heves Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország, Kisalföld, Napló, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Vas Népe, Zalai Hírlap Országos napilapok Blikk, Bors, Metropol, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Nemzeti Sport, Népszabadság, Népszava, Világgazdaság

24 C ÉLCSOPORT : A FIATALOK H ANGOSKÖNYV, D ESIGN - ÉS RÖVIDFILMPÁLYÁZAT Engem érdekel - hangoskönyv: 11 novella mp3 formátumban, honlapról is letölthető Váltsd valóra - designpályázat: 49 alkotás, 3 díjazott + 1 különdíj Díjátadó gála: 2014. március 20. Azonos tisztelettel - rövidfilmpályázat: 33 alkotás, 3 díjazott + 1 különdíj Díjátadó gála: 2014. június 4. Egyenlő Bánásmód – Mindenkit megillet Oktatófilm felsőoktatásnak, közszolgáltatás

25 A program és a kampány hatására: növekedett az EBH ismertsége. Kampány után Kampány előtt

26 A program és a kampány hatására csökkent a bizonytalanok aránya, növekedett az EBH bizalmi indexe

27 A képzés hatására nőtt a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya Van-e olyan diszkriminációt tiltó törvény Mo-on? (2013 )

28 A program, a kampány és a képzés hatása : a képzésben résztvevők 98%-a, a lakosság 85%-a fontosnak, vagy nagyon fontosnak tartja az egyenlő bánásmód kérdését, növekedett az EBH legitimációs indexe

29 A diszkrimináció megelőzésében hatékony eszköz a tényalapú autonóm intézményi kommunikáció, valamint a témakör felnőttképzési és felsőoktatási akkreditációja. Köszönöm a figyelmet! Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP-5.5.5 Főosztályvezető marta.panczel@egyenlobanasmod.hu 06 1 795 2992


Letölteni ppt "A diszkrimináció megelőzésének eszközei és területei a TÁMOP-5.5.5. projektben Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalatátadó tanácskozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések