Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma."— Előadás másolata:

1 DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma

2 Pilotprojekt DSD 1 Magyarországon
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011-es tanévben indult először - eredményes volt országszerte - bevezetésre került nagyobb létszámmal - évente bővül az iskolák száma

3 DSD 1 vizsgaszint A2 B1 szint
Németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez elegendő nyelvtudást igazol. nemzetközileg összehasonlítható nyelvi tudásszint vizsgák több mint 60 országban akkreditált vizsga a DSD iskolákban DSD 1 – csak kéttannyelvű és nemz. iskolákban Mo.-on az iskolai németoktatás része - ingyenes

4 A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
Képes egészen egyszerű mondatokat alkotni és megérteni, képes konkrét szükségleteit kifejezni, személyes jellegű kérdéseket feltenni és megválaszolni. A2 Képes megérteni magát egyszerű, mindennapi helyzetek-ben, képes információcserére ismert, begyakorolt helyze-tekben. B1 Egyszerű, összefüggő szövegeket tud alkotni érdeklődési körébe tartozó témákban, álmait, reményeit, terveit, szán-dékait meg tudja indokolni és magyarázni. B2 Meg tudja érteni az elvont témájú összetett szövegeket, és saját szakterületén képes szakmai vitát is követni. Folyamatos és természetes módon tud reagál-ni, részletezni tudja a különböző lehetőségekből fakadó előnyöket és hátrá-nyokat.

5 Tartalom, nyelvhelyesség
Elégséges nyelvismerettel és elegendő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kifejezze magát olyan témákban, mint a család, hobbi, érdeklődési kör, munka, utazás és mindennapi események, de megszólalásaiban még lehet bizonytalan. Meglehetős pontossággal, rutinosan alkalmazza a gyakran használt kifejezéseket és mondat-szerkezeteket kiszámítható helyzetekben.

6 Folyamatosság, interakció
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témákban. Még tarthat rövidebb szüneteket, hogy megtalálja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, nyelvi fordulatokat és kijavítsa magát . Képes kezdeményezni, fenntartani és befejezni egyszerű beszélgetést olyan témákban, amelyek számára ismerősek vagy érdeklődési körébe beletartoznak. Képes elismételni olyan informá-ciókat, melyek segítik a kölcsönös megértést.

7 Koherencia Össze tudja kapcsolni gondolatait, leírja a különböző eseményeket, vázlatosan meg tudja indokolni álláspontját, terveit.

8 NYELVI SZINTEK (Európai Tanács)
Vizsgák A1   A2 B1 B2 C1   C2 GOETHE / OSZTRÁK-INTÉZET (ÖSD) SD1  SD2 ZD C1 ZOP NYELVVIZSGA (KOMPLEX EGYNYELVŰ) - ALAP KÖZÉP FELSŐ A2 - B1 DSD 1 B2 - C1 DSD 2  

9 Folyamatok heti 5 németóra + Volkskunde
kiegészítő feladatok a tananyag mellé: tesztek (LV, HV, SB), levél- és fogalmazásírás stb. 5-8. évfolyamon: német csereprogram 6. év végén házi vizsga – A1 szint

10 Egyéb iskolai lehetőségek:
kiegészítő olvasmányok házi vers- és prózamondó verseny nyelvi tábor

11 Egyéb önálló lehetőségek:
iskolai könyvtár – olvasmányok, rejtvények, német társasjátékok német adók (rajzfilmek) interneten játékos (hangos) feladatok, rejtvény, autentikus olvasmányok nyelvtanulás: folyamatosság – rendszeresség – szorgalom – önállóság

12 Célirányos felkészülés
tanórán 1-1 nyelvi készség íráskészség (fogalmazás: új típusú) halláskészség technika ! olvasási készség (Modelltest) 2-3x 45 perc LV/HV/Test - szókincsbővítés szóbeli + prezentáció

13 A DSD vizsgára felkészülés..
szintleírás (A1 A2 B1) szóbelihez prezentációs segédanyag – téma vázlata – hiányok, hiányzó lépések, összhang) LV HV korábbi vizsgák anyaga (újabbak kidolgozása, pl. pályaválasztás) „Fragenkatalog” – előkészítő, tanórák

14 DSD I. eredmények 2011/12. 12 fő indult B1 3 fő A2 8 fő A1 1 fő

15 DSD I. eredmények 2012/13. 20 fő indult B1 15 fő A2 4 fő A1 1 fő

16 DSD I. eredmények 2013/14. 23 fő indult B1 9 fő A2 11 fő A1 3 fő

17 A DSD 1 vizsga lebonyolításának időbeosztása
Szeptember - létszámjelentés (25 fő) December vége/január eleje – - a létszám véglegesítése (Utólagos jelentkezés nincs.) - a prezentációs témák (konkrét cím) leadása február végén/márc. elején délután - konferencia és „vizsgabemutató” (3 fő hetedikes tanuló) Cél: - a vizsgázók megismerjék a vizsga menetét - a vizsgáztatók tapasztalatokat gyűjtsenek

18 Írásbeli vizsga: március Szóbeli vizsga: március-április
olvasásértés (60 perc+ 10 perc) hallásértés (40 perc + 10 perc) közben szünet írásbeli kommunikáció (75 perc) szóbeli vizsga (15 perc)

19 Eredmények Központi javítás
Eredmények mind a négy vizsgarészhez külön-külön A diplomák megküldése (június 14-ig) Ünnepélyes diplomaátadás (évzáró)

20 A négy készségszint egyenlő arányban oszlik meg.
25% 25% 25% 25%

21 1. vizsgarész: Olvasott szöveg értése 5 feladattípus (60 + 10 perc)
Megoldó lap – kék toll!!! Jelölések!!!! 1. Hiányos szöveg pótlása megadott szavakkal ill. felirat hozzárendelése szöveghez 2. Hozzárendelés (pl. szituáció és hirdetés) 3. Igaz-hamis döntések 4. Feleletválasztás 5. Rövid szövegek és feliratok egymáshoz rendelése

22 2. vizsgarész: Hallott szöveg értése 5 feladattípus (40 + 10 perc)
Az Audio-CD az egész vizsga alatt megy!!! 1. Hallott jelenetek képhez rendelése 2. Hallott rövid szövegekhez feleletválasztás 3. Igaz-hamis döntések 4. Összefüggő szöveghez feleletválasztás 5. Rövid tudósításokhoz cselekmények hozzárendelése

23 Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény
3. vizsgarész: Írásbeli kommunikáció Feladat: olvasói levél írása (75 perc) Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény 1.rész: A megnyilvánulások indirekt visszaadása. 2.rész: A témához a mondanivaló kifejtése. 3.rész: Saját álláspont megfogalmazása. Íráskép, olvashatóság, elrendezés stb. Javítás!!! Sokat kell írni.

24 Követelmények (írásbeli)
Képes információkat és gondolatokat elvont és konkrét témákhoz közölni információkat ellenőrizni és valamelyest precízen egy adott problémát felvázolni vagy kérdést feltenni ahhoz. Képes személyes levelekben és közlésekben fontos dolgokról egyszerű információkat adni vagy megtudakolni, és abban világosan kifejezni, mit tart fontosnak. A2 Képes rövid, egyszerű, formailag rendezett feljegyzéseket készíteni, ha fontos dolgokról van szó. Képes egészen egyszerű személyes levelet írni és abban valamit megköszönni illetve bocsánatot/elnézést kérni valamiért.

25 4. vizsgarész: Szóbeli kommunikáció (3x5 perc)
Cél Előírás Feladattípus 1. Beszédkészség általános mindennapi élet szituációi kérdések adott kérdéskatalógus alapján irányított beszélgetés + prezentáció 2. Beszédkészség összefüggő előadás felvilágosítást adni egy ismert témáról választott témában prezentáció + a prezentációra vonatkozó kérdések

26 Prezentáció Témaválasztás – szeptember 26.
Érdeklődés, tapasztalat a témához!!! Szerkezet, szemléltetés – előadás összhangja Fontos aspektusok a témához kitűnnek-e Elrendezés: logikus, áttekinthető Esztétikum + láthatóság Kép és előadás összhangja Mo. – No. vonatkozások fellelhetőek-e – nem követelmény Felkészülés: témaszűkítés, szelektálás, vázlat, tartalom, szókincs, időzítés, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás…

27 Egyebek szóbelin időbeosztás, de min. fél órával korábban itt kell lenni eredményhirdetés a szóbeli után további információk: tanulók, szülői értekezlet, honlap

28 Az eredmények kiértékelése, a pontok és a nyelvi szintek átszámolása
Olvasásértés: B1 24 – 14/11 pont A2 13/10 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Hallásértés: B1 24 – 14/11 pont A2 13/11 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Írásbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont Szóbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont

29 DSD vizsgákért felelős szaktanár
Kérdések Köszönöm a figyelmet! Túri Katalin DSD vizsgákért felelős szaktanár


Letölteni ppt "DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések