Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011-es tanévben indult először - eredményes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011-es tanévben indult először - eredményes."— Előadás másolata:

1 DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma

2 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011-es tanévben indult először - eredményes volt országszerte - bevezetésre került nagyobb létszámmal - évente bővül az iskolák száma Pilotprojekt DSD 1 Magyarországon

3 DSD 1 vizsgaszint A2 B1 szint Németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez elegendő nyelvtudást igazol. vizsgák több mint 60 országban DSD 1 – csak kéttannyelvű és nemz. iskolákban Mo.-on az iskolai németoktatás része - ingyenes akkreditált vizsga a DSD iskolákban nemzetközileg összehasonlítható nyelvi tudásszint

4 A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei A1 Képes egészen egyszerű mondatokat alkotni és megérteni, képes konkrét szükségleteit kifejezni, személyes jellegű kérdéseket feltenni és megválaszolni. A2 Képes megérteni magát egyszerű, mindennapi helyzetek- ben, képes információcserére ismert, begyakorolt helyze- tekben. B1 Egyszerű, összefüggő szövegeket tud alkotni érdeklődési körébe tartozó témákban, álmait, reményeit, terveit, szán- dékait meg tudja indokolni és magyarázni. B2 Meg tudja érteni az elvont témájú összetett szövegeket, és saját szakterületén képes szakmai vitát is követni. Folyamatos és természetes módon tud reagál- ni, részletezni tudja a különböző lehetőségekből fakadó előnyöket és hátrá- nyokat.

5 Tartalom, nyelvhelyesség Elégséges nyelvismerettel és elegendő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kifejezze magát olyan témákban, mint a család, hobbi, érdeklődési kör, munka, utazás és mindennapi események, de megszólalásaiban még lehet bizonytalan. Meglehetős pontossággal, rutinosan alkalmazza a gyakran használt kifejezéseket és mondat- szerkezeteket kiszámítható helyzetekben.

6 Folyamatosság, interakció Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témákban. Még tarthat rövidebb szüneteket, hogy megtalálja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, nyelvi fordulatokat és kijavítsa magát. Képes kezdeményezni, fenntartani és befejezni egyszerű beszélgetést olyan témákban, amelyek számára ismerősek vagy érdeklődési körébe beletartoznak. Képes elismételni olyan informá-ciókat, melyek segítik a kölcsönös megértést.

7 Koherencia Össze tudja kapcsolni gondolatait, leírja a különböző eseményeket, vázlatosan meg tudja indokolni álláspontját, terveit.

8 NYELVI SZINTEK (Európai Tanács) VizsgákA1 A2B1B2C1 C2 GOETHE / OSZTRÁK- INTÉZET (ÖSD) SD1 SD2ZDB2C1ZOP NYELVVIZSGA (KOMPLEX EGYNYELVŰ) -- ALAPKÖZÉPFELSŐ A2 - B1 DSD 1 B2 - C1 DSD 2

9 Folyamatok heti 5 németóra + Volkskunde kiegészítő feladatok a tananyag mellé: tesztek (LV, HV, SB), levél- és fogalmazásírás stb. 5-8. évfolyamon: német csereprogram 6. év végén házi vizsga – A1 szint

10 Egyéb iskolai lehetőségek: kiegészítő olvasmányok házi vers- és prózamondó verseny nyelvi tábor

11 Egyéb önálló lehetőségek: iskolai könyvtár – olvasmányok, rejtvények, német társasjátékok német adók (rajzfilmek) interneten játékos (hangos) feladatok, rejtvény, autentikus olvasmányok nyelvtanulás: folyamatosság – rendszeresség – szorgalom – önállóság

12 Célirányos felkészülés tanórán 1-1 nyelvi készség íráskészség (fogalmazás: új típusú) halláskészségtechnika ! olvasási készség(Modelltest) 2-3x 45 perc LV/HV/Test - szókincsbővítés szóbeli + prezentáció

13 A DSD vizsgára felkészülés.. - szintleírás (A1 A2 B1) - szóbelihez prezentációs segédanyag – téma vázlata – hiányok, hiányzó lépések, összhang) - LV - HV - korábbi vizsgák anyaga (újabbak kidolgozása, pl. pályaválasztás) -„Fragenkatalog” – előkészítő, tanórák

14 DSD I. eredmények 2011/12. 12 fő indult B13 fő A28 fő A1 1 fő

15 DSD I. eredmények 2012/13. 20 fő indult B115 fő A2 4 fő A1 1 fő

16 DSD I. eredmények 2013/14. 23 fő indult B19 fő A2 11 fő A13 fő

17 A DSD 1 vizsga lebonyolításának időbeosztása Szeptember - létszámjelentés (25 fő) December vége/január eleje – - a létszám véglegesítése (Utólagos jelentkezés nincs.) - a prezentációs témák (konkrét cím) leadása február végén/márc. elején délután - konferencia és „vizsgabemutató” (3 fő hetedikes tanuló) Cél: - a vizsgázók megismerjék a vizsga menetét - a vizsgáztatók tapasztalatokat gyűjtsenek

18 Írásbeli vizsga: március Szóbeli vizsga: március-április olvasásértés (60 perc+ 10 perc) hallásértés (40 perc + 10 perc) közben szünet írásbeli kommunikáció (75 perc) szóbeli vizsga (15 perc)

19 Eredmények Központi javítás Eredmények mind a négy vizsgarészhez külön-külön A diplomák megküldése (június 14-ig) Ünnepélyes diplomaátadás (évzáró)

20 A négy készségszint egyenlő arányban oszlik meg.

21 1. vizsgarész: Olvasott szöveg értése 5 feladattípus (60 + 10 perc) Megoldó lap – kék toll!!!Jelölések!!!! 1.Hiányos szöveg pótlása megadott szavakkal ill. felirat hozzárendelése szöveghez 2.Hozzárendelés (pl. szituáció és hirdetés) 3. Igaz-hamis döntések 4. Feleletválasztás 5. Rövid szövegek és feliratok egymáshoz rendelése

22 2. vizsgarész: Hallott szöveg értése 5 feladattípus (40 + 10 perc) Az Audio-CD az egész vizsga alatt megy!!! 1. Hallott jelenetek képhez rendelése 2. Hallott rövid szövegekhez feleletválasztás 3. Igaz-hamis döntések 4. Összefüggő szöveghez feleletválasztás 5. Rövid tudósításokhoz cselekmények hozzárendelése

23 3. vizsgarész: Írásbeli kommunikáció Feladat: olvasói levél írása (75 perc) Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény 1.rész: A megnyilvánulások indirekt visszaadása. 2.rész: A témához a mondanivaló kifejtése. 3.rész: Saját álláspont megfogalmazása. Íráskép, olvashatóság, elrendezés stb. Javítás!!! Sokat kell írni.

24 Követelmények (írásbeli) B1 Képes információkat és gondolatokat elvont és konkrét témákhoz közölni információkat ellenőrizni és valamelyest precízen egy adott problémát felvázolni vagy kérdést feltenni ahhoz. Képes személyes levelekben és közlésekben fontos dolgokról egyszerű információkat adni vagy megtudakolni, és abban világosan kifejezni, mit tart fontosnak. A2Képes rövid, egyszerű, formailag rendezett feljegyzéseket készíteni, ha fontos dolgokról van szó. Képes egészen egyszerű személyes levelet írni és abban valamit megköszönni illetve bocsánatot/elnézést kérni valamiért.

25 4. vizsgarész: Szóbeli kommunikáció (3x5 perc) CélElőírásFeladattípus 1.1.Beszédkészség általános mindennapi élet szituációi kérdések adott kérdéskatalógus alapján irányított beszélgetés + prezentáció 2.2. Beszédkészség összefüggő előadás felvilágosítást adni egy ismert témáról választott témában prezentáció + a prezentációra vonatkozó kérdések

26 Prezentáció Témaválasztás – szeptember 26. Érdeklődés, tapasztalat a témához!!! Szerkezet, szemléltetés – előadás összhangja Fontos aspektusok a témához kitűnnek-e Elrendezés: logikus, áttekinthető Esztétikum + láthatóság Kép és előadás összhangja Mo. – No. vonatkozások fellelhetőek-e – nem követelmény Felkészülés: témaszűkítés, szelektálás, vázlat, tartalom, szókincs, időzítés, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás…

27 Egyebek szóbelin időbeosztás, de min. fél órával korábban itt kell lenni eredményhirdetés a szóbeli után további információk: tanulók, szülői értekezlet, honlap

28 Az eredmények kiértékelése, a pontok és a nyelvi szintek átszámolása Olvasásértés: B124 – 14/11 pont A213/10 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Hallásértés : B124 – 14/11 pont A213/11 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Szóbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont Írásbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont

29 Kérdések www.dsd-iskolak.org www.auslandsschulwesen.de Köszönöm a figyelmet! Túri Katalin DSD vizsgákért felelős szaktanár


Letölteni ppt "DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011-es tanévben indult először - eredményes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések