Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 11. 20.Victorné Erdős Eszter 30/683-2792 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről Amerikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 11. 20.Victorné Erdős Eszter 30/683-2792 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről Amerikai."— Előadás másolata:

1 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről Amerikai kutatások: 26 éves szerfüggőknek sokkal több a kontaktusa a szülőkkel, mint a nem szerfüggőknek – ha csak gondolati / indulati szinten is.

2 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Miért drogoznak a fiatalok? a drogfogyasztás kialakulásában számtalan tényező és ezek egymásra hatása játszik szerepet. a szenvedélybeteggé válás folyamatában a család a legkomolyabb tényező!

3 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: alkalmi fogyasztás családi hátterére irányuló, középiskolások körében végzett hazai kutatások (Elekes Zsuzsa és Paksi Borbála, )

4 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: 1.Szülők iskolai végzettsége: a legmagasabb és a legalacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekeinél gyakoribbak

5 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: 2. Család egzisztenciális helyzete: a fogyasztás valószínűsége nagyobb az átlagosnál jobb, ill. rosszabb életkörülményekkel jellemezhető családokban

6 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: 3. Család összetétele: ép családokban legritkább < gyakoribb egyszülős családokban és újraházasodott párok gyerekeinél < akik nevelésében vérszerinti szülő nem vesz részt

7 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: 4. Családon belüli kapcsolatokkal való elégedettség: minél kielégítőbbnek ítéli a fiatal a szülőkkel való kapcsolatát, annál kisebb a drogfogyasztás előfordulásának aránya

8 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: 5. devianciák a családon belül: a családban előforduló devianciák növelik a drogok kipróbálásának esélyét. különösen igaz ez a devianciák halmozódása esetén.

9 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi háttér: Rendszerszemlélet: drogfogyasztókról, családról rendszerszemléletben gondolkodunk nincsenek elkövetők és áldozatok – folyamatok vannak – együtt csináljuk – hatunk egymásra Victorné Erdős Eszter 30/

10 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: család beteg: a szenvedélybeteg tünethordozó családdal több gond van, mint a klienssel szülők szenvedélybetegsége – többgenerációs addiktív viselkedés

11 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: szülők érzelmi életének zavara (gyermekkori traumáik – hiányállapotos, vagy túlgondoskodó gyermekkor) kettősség: - verbálisan szeretlek - metakommunikációban elutasítalak

12 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: családszerkezeti sajátosságok (egyszülős, több generáció együttélése, nevelőszülők) családszerkezet gyakran változik (partnerek, stb.) csonka család (apa hiánya) nagyszülők által nevelt

13 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: a szülő tartós hiánya (kórház, börtön, külföld) → álönállóság érzelmi függőséggel családi traumák (halál, válás, súlyos, hosszú betegség)

14 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: szülők nevelési stílusa – túl szigorú vagy túl engedékeny nevelés rizikófaktor, mindent megengedő (legveszélyeztetőbb), tekintélyelvű követel + szeretet (megelőzésben leghatékonyabb) családi morál (értékelvű nevelés hiánya) lojalitás kérdése - bizalom, rugalmasság érzelmi kommunikáció nem lehetséges

15 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: idősebb testvér droghasználata (alkohol és dohányzás is) családon belüli fizikai erőszak és/vagy szexuális bántalmazás magyar családmodell: apa alkoholizál, anya ideges, gyerek drogozik, mindenki dohányzik

16 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: Kontrollálatlan mértékű TV vagy/és számítógéphasználat, internet-függőség nem tervezett – impulzív vásárlás

17 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Családi előzmények: A tapasztalatok szerint a későbbi drogozás, illetve antiszocialitás kialakulásában a viselkedési és kapcsolati tényezők fontosabb szerepet játszanak, mint a személyiségtényezők!

18 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: generációról, generációra átadódó addiktív szerhasználat mintája gyakran nem megfelelő, szegényes a kommunikáció – nem tudják megbeszélni. konfliktus helyzeteket nem tudják kezelni / megoldani

19 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: feldolgozatlan traumák, elgyászolatlan veszteségek, válás, légüres tér – elakad a család fejlődése – nem történnek meg az életciklusváltással járó alapvető szerkezeti és működésbeli változások, és ennek az elakadásnak gyakori megjelenési formája az addikció titkok, elhallgatások, tagadások – beleértve a drogozást is

20 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: túlzottan merev értékrend, túlzottan magas követelmények állandó minősítések, címkézések – ezek többnyire negatívak

21 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: Örömtelenség, nem alakulnak ki az örömszerzés családilag jóváhagyott formái (ha más örömforrást nem talál, rögzül a droghasználat) konzumálódott (megvásárolt) örömszerzés

22 Victorné Erdős Eszter 30/ Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: szexuális problémák a szülőknél szenvedélyszerű viselkedés (ideértendő a társfüggőség, mártír szerep) több generáción át a konfliktusok nyersebb formában jelennek meg (durva beszéd, verekedés, szemérmetlenség, konfliktusok kiteregetése)

23 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara I. csecsemőkori állapot fenntartása (anya intézkedik, papír zsebkendőt tart készenlétben, igazgatja a ruháját, stb.) → egyedülálló anya - egyszülős alrendszerben sokkal közelebb van a gyerek és a szülő alrendszer → legtöbbször a legnagyobb vagy a legkisebb gyerekre hárul a közelség Victorné Erdős Eszter 30/

24 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara II. generációs határok elmosódottak, a szülő gyerek viszony hierarchiájának megszűnése – a szülők nem rendelkeznek megfelelő hatalommal ahhoz, hogy korlátozó funkciójukat (is) ellássák. Victorné Erdős Eszter 30/

25 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara III. Az alrendszeri (szülők alrendszere, gyerekek alrendszere) határok nem elég rugalmasak - túl nagy távolság vagy közelség Victorné Erdős Eszter 30/

26 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: Triangulátió - háromszög helyzet szülők közötti konfliktus gyerekre vetül = eltérített konfliktus gyerek vágyik a függetlenségre, és a drog a függetlenség illúzióját nyújtja Victorné Erdős Eszter 30/

27 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon Drogos családok jellemzői: Triangulátió - háromszög helyzet a gyerek aktív résztvevője a folyamatnak beavatkozik a szülők kapcsolatába - megakadályozza szétesését Victorné Erdős Eszter 30/


Letölteni ppt "2014. 11. 20.Victorné Erdős Eszter 30/683-2792 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről Amerikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések