Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon"— Előadás másolata:

1 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről Amerikai kutatások: 26 éves szerfüggőknek sokkal több a kontaktusa a szülőkkel, mint a nem szerfüggőknek – ha csak gondolati / indulati szinten is. Victorné Erdős Eszter 30/ Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

2 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Miért drogoznak a fiatalok? a drogfogyasztás kialakulásában számtalan tényező és ezek egymásra hatása játszik szerepet. a szenvedélybeteggé válás folyamatában a család a legkomolyabb tényező! Victorné Erdős Eszter 30/ 2 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

3 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: alkalmi fogyasztás családi hátterére irányuló, középiskolások körében végzett hazai kutatások (Elekes Zsuzsa és Paksi Borbála, ) Victorné Erdős Eszter 30/ 3 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

4 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: Szülők iskolai végzettsége: a legmagasabb és a legalacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekeinél gyakoribbak Victorné Erdős Eszter 30/ 4 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

5 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: 2. Család egzisztenciális helyzete: a fogyasztás valószínűsége nagyobb az átlagosnál jobb, ill. rosszabb életkörülményekkel jellemezhető családokban Victorné Erdős Eszter 30/ 5 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

6 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: 3. Család összetétele: ép családokban legritkább < gyakoribb egyszülős családokban és újraházasodott párok gyerekeinél < akik nevelésében vérszerinti szülő nem vesz részt < apai jelenlét nagyon nagy jelentőséggel bír Victorné Erdős Eszter 30/ 6 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

7 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: 4. Családon belüli kapcsolatokkal való elégedettség: minél kielégítőbbnek ítéli a fiatal a szülőkkel való kapcsolatát, annál kisebb a drogfogyasztás előfordulásának aránya Victorné Erdős Eszter 30/ 7 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

8 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: 5. devianciák a családon belül: a családban előforduló devianciák növelik a drogok kipróbálásának esélyét. különösen igaz ez a devianciák halmozódása esetén. Victorné Erdős Eszter 30/ 8 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

9 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi háttér: Rendszerszemlélet: drogfogyasztókról, családról rendszerszemléletben gondolkodunk nincsenek elkövetők és áldozatok – folyamatok vannak – együtt csináljuk – hatunk egymásra Victorné Erdős Eszter 30/

10 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: család beteg: a szenvedélybeteg tünethordozó családdal több gond van, mint a klienssel szülők szenvedélybetegsége – többgenerációs addiktív viselkedés Victorné Erdős Eszter 30/ 10 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

11 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: szülők érzelmi életének zavara (gyermekkori traumáik – hiányállapotos, vagy túlgondoskodó gyermekkor) kettősség: - verbálisan szeretlek - metakommunikációban elutasítalak Victorné Erdős Eszter 30/ 11 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

12 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: családszerkezeti sajátosságok (egyszülős, több generáció együttélése, nevelőszülők) családszerkezet gyakran változik (partnerek, stb.) csonka család (apa hiánya) nagyszülők által nevelt Victorné Erdős Eszter 30/ 12 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

13 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: a szülő tartós hiánya (kórház, börtön, külföld) → álönállóság érzelmi függőséggel családi traumák (halál, válás, súlyos, hosszú betegség) Victorné Erdős Eszter 30/ 13 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

14 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: szülők nevelési stílusa – túl szigorú vagy túl engedékeny nevelés rizikófaktor, mindent megengedő (legveszélyeztetőbb), tekintélyelvű követel + szeretet (megelőzésben leghatékonyabb) családi morál (értékelvű nevelés hiánya) lojalitás kérdése - bizalom, rugalmasság érzelmi kommunikáció nem lehetséges Victorné Erdős Eszter 30/ 14 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

15 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: idősebb testvér droghasználata (alkohol és dohányzás is) családon belüli fizikai erőszak és/vagy szexuális bántalmazás magyar családmodell: apa alkoholizál, anya ideges, gyerek drogozik, mindenki dohányzik Victorné Erdős Eszter 30/ 15 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

16 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: Kontrollálatlan mértékű TV vagy/és számítógéphasználat, internet-függőség nem tervezett – impulzív vásárlás Victorné Erdős Eszter 30/ 16 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

17 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Családi előzmények: A tapasztalatok szerint a későbbi drogozás, illetve antiszocialitás kialakulásában a viselkedési és kapcsolati tényezők fontosabb szerepet játszanak, mint a személyiségtényezők! Victorné Erdős Eszter 30/ 17 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

18 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: generációról, generációra átadódó addiktív szerhasználat mintája gyakran nem megfelelő, szegényes a kommunikáció – nem tudják megbeszélni. konfliktus helyzeteket nem tudják kezelni / megoldani Victorné Erdős Eszter 30/ 18 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

19 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: feldolgozatlan traumák, elgyászolatlan veszteségek, válás, légüres tér – elakad a család fejlődése – nem történnek meg az életciklusváltással járó alapvető szerkezeti és működésbeli változások, és ennek az elakadásnak gyakori megjelenési formája az addikció titkok, elhallgatások, tagadások – beleértve a drogozást is Victorné Erdős Eszter 30/ 19 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

20 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: túlzottan merev értékrend, túlzottan magas követelmények állandó minősítések, címkézések – ezek többnyire negatívak Victorné Erdős Eszter 30/ 20 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

21 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: Örömtelenség, nem alakulnak ki az örömszerzés családilag jóváhagyott formái (ha más örömforrást nem talál, rögzül a droghasználat) konzumálódott (megvásárolt) örömszerzés Victorné Erdős Eszter 30/ 21 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

22 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: szexuális problémák a szülőknél szenvedélyszerű viselkedés (ideértendő a társfüggőség, mártír szerep) több generáción át a konfliktusok nyersebb formában jelennek meg (durva beszéd, verekedés, szemérmetlenség, konfliktusok kiteregetése) Victorné Erdős Eszter 30/ 22 Victor István 30/ , Victorné Erdős Eszter 30/

23 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara I. csecsemőkori állapot fenntartása (anya intézkedik, papír zsebkendőt tart készenlétben, igazgatja a ruháját, stb.) → egyedülálló anya - egyszülős alrendszerben sokkal közelebb van a gyerek és a szülő alrendszer → legtöbbször a legnagyobb vagy a legkisebb gyerekre hárul a közelség Victorné Erdős Eszter 30/

24 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara II. generációs határok elmosódottak, a szülő gyerek viszony hierarchiájának megszűnése – a szülők nem rendelkeznek megfelelő hatalommal ahhoz, hogy korlátozó funkciójukat (is) ellássák. Victorné Erdős Eszter 30/

25 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: kötődés és autonómia egyensúlyának zavara III. Az alrendszeri (szülők alrendszere, gyerekek alrendszere) határok nem elég rugalmasak - túl nagy távolság vagy közelség Victorné Erdős Eszter 30/

26 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: Triangulátió - háromszög helyzet szülők közötti konfliktus gyerekre vetül = eltérített konfliktus gyerek vágyik a függetlenségre, és a drog a függetlenség illúzióját nyújtja Victorné Erdős Eszter 30/

27 Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
Drogos családok jellemzői: Triangulátió - háromszög helyzet a gyerek aktív résztvevője a folyamatnak beavatkozik a szülők kapcsolatába - megakadályozza szétesését Victorné Erdős Eszter 30/


Letölteni ppt "Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések