Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Serdülőkor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Serdülőkor."— Előadás másolata:

1 Serdülőkor

2 Serdülőkor = krízis ? Fejlődési krízis Krízist kiváltó ok okozza
Krízis mátrix elmélete – nehéz korszakban rosszabbul birkózik meg a nehézségekkel Átmeneti periódus – (M. Mead) ha nincs átmeneti periódus, nincs krízis (kérdésfeltevés?!)

3 Feladatok és problémák
a testkép elfogadása és a biológiai változásokhoz való alkalmazkodás, azonosulás a nemi szereppel a kortárskapcsolatok érzelmi függetlenedés a szülőktől és általában a felnőttektől felnőtt társadalmi szerep kialakítása, pályaválasztás párválasztás, felkészülés a családalapításra felelősségteljes viselkedés ideológiai és morális elköteleződés

4 E. Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete
korszak krízis kedvező kimenet 1. csecsemőkor (0-1 év) bizalom - bizalmatlanság bizalom, optimizmus 2. kisgyermekkor (1-3 év) autonómia - kétely önkontroll, megfelelésérzés 3. játszókor (3-6 év) kezdeményezés - bűntudat önálló cselekvés 4. kisiskolás kor teljesítmény - kisebbrendűség (6 év - pubertás) intellekt. fizikai és szociális kompetencia 5. serdülőkor identitás - szerepkonfúzió egységes, önálló énkép

5 6. fiatal felnőttkor intimitás – izoláció szoros tartós kapcsolat, pályaelköteleződés 7. Felnőttkor alkotóképesség – stagnálás törődés a családdal, társadalommal, jövővel 8. érett (idős) felnőttkor integritás - kétségbeesés élettel való megelégedés, szembenézés a halállal

6 1. A testkép elfogadása és a biológiai változásokhoz való alkalmazkodás (1)
Testi változások Hirtelen növekedés Lányok + 1,5 év első menstruáció Fiúk év első magömlés Korai vagy késői serdülés első menstruáció átlag: 12 ¾ év – 17 év első magömlés átlag: 14 ½ év – 16 év Serdülés időpontjának hatása korai késői Fiúk    népszerűség, alkohol, drog Lányok   testkép, depresszió, női vonzerő, konfliktus szülőkkel, viselkedésproblémák

7 1. A testkép elfogadása és a biológiai változásokhoz való alkalmazkodás (2)
Testkép ideál – „Hogy nézek ki?” - önobjektifikáció

8 Anorexia nervosa Bulimia
Negatív énkép, önértékelési zavar Magas teljesítményelvárás Rendszertelen táplálkozás % testsúly Másodlagos zavarok is: elmaradó menstruáció, fogékonyság a fertőzésre 95 %-ban (fiatal) lányok % alatt Bulimia Mohó, rohamszerű evés és önhánytatás, hashajtó Titokban – normál testsúly mellett Önhánytatás – súlyos sérülési veszély kb. nők 5-10 %-a

9 2. Azonosulás a nemi szereppel
Nő és férfiideál – szülői minta Szerepelvárások változása Intellektuális nem nőies üvegplafon

10 Nemi orientáció Heteroszexuális - biszex- homoszexualitás dimenzió
Nemi vágy Szexiális viselkedés Romantikus vonzódás Minimum az egyik igaz (USA) Férfiak: 10,1 % nők: 8,6 % Önmeghatározás homo- vagy biszex (USA) Férfiak: 2,8 % nők: 1,4 % Okok: Genetikai okok (pl. egypetéjűek közt gyakoribb, de homoszex ikre 50%-ban hetero, Xq28 kromoszómarész) Méhen belüli hormonális hatások Az exotikus lesz erotikus Korai tapasztalatok szerepe: Nem függ az ellenkező nemű szülőhöz való viszonytól-de az apa elutasítja a nőies fiút Nem függ az első szexuális tapasztalattól Serdülő korra általában eldől- szexuális tapasztalt nélkül is Gyermekkori nemi nonkonformitás gyakori

11 3. Kortárs kapcsolatok A társak fejlesztő hatásai: énkép kialakítása,
érzelmi támogatás, társas helyzet biztosítása, csoportbeli szerepek, társas összehasonlítás alapja, teljesítmény értékelése, társak ösztönző (pl. teljesítményre) szerepe, versengés és együttműködés tanulása, ifjúsági szubkultúra elsajátítása.

12 Kivel tölti el a szabadidejét?

13 Kell-e a szülő? A serdülők igénylik a felnőtt törődését
Cambell – főiskolásokkal interjú: panaszuk, hogy a szülőt nem érdekli 7-8 % nem akar egyedül lenni, de 15 % egyedül van

14 Igazi jóbarátok száma, és ezen belül az osztálytársak szerepe

15 Társas kapcsolatok és az iskolához való viszony

16 Hányféle a baráti kör?

17 Iskolai, iskolán kívüli informális baráti köre van-e, vagy mindkettő?

18 Milyen baráti köre van?

19 Deviáns csoportok Életkorhoz kötött „bandák”
Normakövetési elvárások, normaszegés csak ami a csoport életét érinti Társas magány Külső jelek összetartozás Éretlenség jelei: Csoport nyújtotta biztonság igénye Szembenállásigény Szocializált érzelmek elutasítása – pl. csoportos agresszió Marginalitás normaszegés

20 Konformitás elfogadott és antiszociális magatartás esetén Brown és mtsai Követné-e a barátait? 1-7

21 4. Érzelmi függetlenedés a szülőktől és általában a felnőttektől
Konfliktusok, lázadás Témák: Hogy nézel ki? Rakj rendet!

22 A család életciklusa Hill modellje
Házasodás (fészekrakás) Család csecsemővel és kisgyerekkel Család óvodáskorúval Család iskoláskorúval Család serdülővel Család elbocsátott gyerekkel (fészekhagyás) Inaktív öreg házaspár

23 Családi struktúra Alrendszerek:
Házastársi – pl. apa kiszorul az anya-gyerek diádból gyermeki – pl. szülői gondok felvállalása

24 Problémás családi hozzáállás
Szétesett család Egyszülős szoros szülő-gyerek kapcsolat Egy szülő új kapcsolattal – gyermek „kiszorul” Rosszul működő „szétesett család” Izolált család Csak a gyermeken keresztül van kapcsolata

25 Határok Külső határok Belső határok
elmosódott határok - összefonódott család –mindenki mindenkiről mindent tud laza kapcsolatú család - merev határok a családtagok közt

26 Megoldás: megengedő megkívánó elhanyagoló megkövetelő
Megkívánó szülői (nevelői) magatartás demokratikus + követelményeket állít Értő figyelem Minőségi idő Annyi szabadság, amennyit „elbír”

27 Mit szeretne egy kamasz?
Igények Felelősség Mobil Szabad program Jó ruhák

28 5. Felnőtt társadalmi szerep kialakítása, pályaválasztás
választott nem választott pályát Marcia identitás elérése moratórium korai zárás identitás-diffúzió

29 Hogyan lehet segíteni a pályaválasztást?
Önismeret Képességfejlesztés sikerorientáció általános képességek tehetség területei Pályaismeret Képzési- és pályatervezés

30 6. Párválasztás, felkészülés a családalapításra

31 Fiatalok szexuális magatartása Magyarország 1993-95

32 Szexuális aktivitás kezdete és házasságkötés

33 Fiatalok terhessége USA évente kb. 1 millió tizenéves lesz terhes (kb. 6-7 %-a a éves lányoknak) 55 % szül, ¾-ük nem megy férjhez egyre többen nevelik is fel Okok: iskolázatlanság, szegénység, védekezés hiánya

34 7. Felelősségteljes viselkedés
Külső-belső kontroll Mikor kell elkezdeni a felelősségvállalást? Miben dönthet egy serdülő? Zsebpénz Szabályok, házirend, társadalmi konvenciók és elvárások

35 Alkohol, drog Illegális drogot kipróbálók aránya 18 éves korig USA
ben születettek 10% ben születettek 55% ben születettek 68 % Magyarország ma év közti Fiúk 24 % lányok 17 %

36 8. Ideológiai és morális elköteleződés
Marginalizálódás szélsőséges ideológiák Teendők: Valódi viták Saját tapasztalat pl. idősek, homoszexualitás, politika Demokratikus iskola, és egyéb intézmények

37 Mikor van baj? Laufer vészjelei
ragaszkodás a gyerekkori szokásokhoz A kortárskapcsolatok elutasítása – helyette fiatalok, vagy idősebbek A szülők szerepe nagyobb, mint a kortársaké Túl merev viselkedés- kontroll minden áron való fenntartása. Nem képes érzelmeket átélni vagy kifejezni. A jövőkép félelmetes, vagy egyáltalán nem foglalkozik a jövővel. Félelmetes érzések saját testi fejlődésével, másik nemmel való viszonnyal kapcsolatban. A külvilág és saját érzések elkülönítésére nem képes Úgy érzi, a cselekedeteit nem ő irányítja, hanem külső erők határozzák meg. Pl. a saját test irányítása, a cselekedetek elhatározása. Változatlan, vagy halmozott tünetek, valóságfunkciók zavara !!!

38 Depresszió jelei Csökkenő koncentrációs képesség Ábrándozás
Romló tanulmányi teljesítmény Unalom Szomatikus tünetek (fejfájás, mellkasi fájdalom) Visszahúzódás

39 Öngyilkosságra utaló jelek
Beszűkülés Negatív élmények túlsúlya Merev viselkedés Jövő nem érdekes Agresszió gátolttá válik Fantáziálás az öngyilkosságról Segélykiáltás

40 Allport: az érett személyiséget hat kritériuma
Az én érzésének kiterjesztése: a külvilág dolgai iránti belső érdeklődés Meghitt viszony másokkal: tisztelet, megértés intimitás Érzelmi biztonság, önelfogadás, másokba vetett bizalom Valósághű percepció: a visszajelzések torzításmentes felfogadása, a munkában való elmélyülés és a problémacentrikus hozzáállás Önismeret és humor Egységesítő életfilozófia: a saját célok kidolgozása, és elköteleződés ezek mellett.

41 Kognitív fejlődés Serdülőkori gondolkodás jellemzői
(Keating 1990) Hipotézisek használata Előregondolkodás – időtávlat Gondolkodásról való gondolkodás Konvenciók határait meghaladó gondolkodás – amikor a felnőttek nem viselkednek tökéletesen – ő majd „jól” ….

42 Absztrakt gondolkodás
Kártya Sört iszik 2. Kártya Kólát iszik 3. Kártya 16 éves 4. Kártya 22 éves Meg kell állapítani, hogy betartják-e a szabályt, hogy 21 év fölött szabad sört inni. Melyik hátoldalát kell megnézni, hogy tudjuk, betartotta-e a szabályt? 10-18éves kor közt folyamatosan nő a jól válaszolók aránya.

43 Mennyire jellemző az absztrakt gondolkodás 12 év felett?
Melyik folyadékok kombinációja esetén változik a szín? 10-12 éves kor alatt nem szisztematikusan dolgozzuk fel a problémákat 4 folyadék probléma indikátor 1+3 sárga, 2. nem változtat, 4-től újra színtelen 14 éves szisztematikusan próbálja végig a kombinációkat

44 Nem minden probléma esetén járunk el szisztematikusan
Szakács probléma Vaj+liszt+cukor margarin+korpás l.+méz Mitől lett porhanyós ill. nyúlós – pozitív kimenetelnél csak a méz + hatását tesztelik Vaj+liszt+méz Szakértők is (pl.sakkozók) az elvárt eredményt tesztelik – nem gondolják végig az összes esetet, hanem korábbi + tapasztalattal vetik össze a jelenlegit

45 Nem minden probléma esetén gondolkodunk szisztematikusan
Iskolázottság Témafüggő jogász jogi kérdésekben szisztematikus, a vegyszerkeverést viszont a felnőttek 30-40%-a oldja meg szisztematikusan Gyakorlás szerepe - 4 kapcsoló probléma – egy bizonyos kombinációra indul a játékvonat Szisztematikus feladatmegoldás bemutatása Két hasonló feladat bemutatása Csak a 2.javítja jelentősen a teljesítményt

46 Piaget kritikája A formális műveletek használata, szisztematikus feladatmegoldás Téma és Kultúra függő

47 Erkölcsi fejlődés Kohlberg
I. Premorális szint 9 év alatt büntetés orientáció naív egoizmus II. Konvencionális szerepegyeztetés év jó gyerek orientáció autoritás tisztelete III. Elismert erkölcsi elvek év szerződés a szabály valódi erkölcsi érzék Nagy kulturális, egyéni és témafüggő különbségek.

48 Ajánlott irodalom Atkinson & Hilgard Pszichológia. Budapest, 2005, Osiris B. Kádár Judit: Oldás és kötés: A korai serdülőkor folyamatai és helyszínei. In: Bernáth, Solymosi (szerk.):Fejlődéslélektani olvasókönyv Budapest, 1997, Tertia Kiadó Cambell, R.: Nehéz évek. Budapest, 2001, Harmat Cole, M., Cole, Sh., R.:Fejlődéslélektan. Budapest, 2004, Osiris Kulcsár Éva: A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. Budapest, 2004, ELTE PPK N. Kollár K., Szabó É.: Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, 2004, Osiris Vikár Gy.:Az ifjúkor válságai. Budapest, 1980, Gondolat Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Budapest, 2005, ELTE PPK


Letölteni ppt "Serdülőkor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések