Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tata 2008. Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tata 2008. Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben."— Előadás másolata:

1 Tata 2008

2 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

3 Munch A sikoly

4 Ami kimarad FALUDY GYÖRGY: Ami kimarad G yilkosaink itt vannak teljes számban. Kevesen tudják, hogy az ügyeket békés módon is meg lehet oldani az évezredes mészárlás helyett. M ikor születtem, egymilliárd ember élt. Most láthatón több a kínai. Ők taposnak el minket, vagy mi őket? Sokasodnak földgolyónk kínjai. A z atombomba körül civakodnak, de erejéről nem mernek szólni. Hónunk alatt a televízióval kivonulunk a semmi-semmibe.

5 Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg.

6 Márton Áron (1944. május 18.)  Az Egyház magatartásának alapja: 1. A felebaráti szeretet 2. Mindnyájan Isten gyermekei, Krisztusban egymás testvérei vagyunk.  A világ mindkettőt megtagadta. Elvetette az istengyermekség gondolatát a tudomány nevében, a felebaráti szeretetet érdekek egyoldalú túlhajtásával.

7 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

8 Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult…

9  Meghalt egy 19 éves fiú. Egy osztrák rendőr Nagycenk és Fertőd között elütötte. A tettes kiszállt az autóból, megnézte az árokban fekvő testet, majd elhajtott. Egy szemtanú mentőt hívott. Az osztrák visszatért, ám újból elhajtott. Egy magyar autós az osztrák után eredt, aki üldözőjét, és az időközben bekapcsolódó magyar rendőröket is faképnél hagyva áthajtott Ausztriába. A z osztrák rendőrség megtalálta a balesetet okozó Volkswagen Passatot, horpadt motorháztetővel, betört szélvédővel.  A halálos balesetet okozója reggel jelentkezett az osztrák hatóságoknál.

10 Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult… Lisa Hütthaler 20 000 eurót ad egy negatív doppingtesztért

11 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

12 Európára leskelődő veszélyek  Környezetrombolás  Csökkenő népesség  Élvezetközpontúság  Kulturális hanyatlás

13 Környezetrombolás  1900-2000: 1,6 md – 6,2 md ember  Európa többet termel, többet fogyaszt  A máshol élők és a még nem élők kárára  Bush: az amerikai életforma nem alku tárgya  És mi engedünk az európaiból?

14 Csökkenő népesség  A legszegényebb 50 ország népessége 50 év alatt megháromszorozódik  Európa 80 milliót veszít  Nem lesz elég munkáskéz  Nem lesz megfelelő nyugdíj

15 Élvezetközpontúság  A XX. sz diktatúrái homogén tömegtársadalmat építettek  Ellenhatás: egyénekre, kisebb csoportokra tagolt társadalom  Régen: egyéni szabadság, magántulajdon, vállalkozás, önrendelkezés, munka, demokrácia, piac.

16 Élvezetközpontúság  Ma: rövidebb munkaidő, kevesebb kötelezettség, több fogyasztás, luxus és élményközpontú életmód.  Eredmény: a hetvenes évekig: GDP arányosan növekvő „boldogságérzés”  Ma: Az egyéni gazdagság nő, az életünkkel való elégedettségünk azonban nem. Sőt.

17 Kulturális hanyatlás  Európa bizalmon, szabadságon, szorgalmon és teljesítményen alapult.  Ma mi lenne kultúránk lényege?

18  Sok volt a hirdetés  Hirdetés – ezt a szót nem ismerem

19 15 éves

20 Neked mondom leányom, hogy a menyem is értsen belőle  USA: legkritikusabb pontja a súlyos deficit, a gyenge dollár és a magas olajárak.  Az amerikai hiányt jelenleg a világ összes megtakarításának nyolcvan százaléka finanszírozza. Kína 1400 milliárd dollárnyi amerikai kötvényt birtokol, azaz az USA minden egyes polgára 4000 dollárral tartozik Kínának.  Igaz a mondás: a világ termel, Amerika fogyaszt!  Az amerikaiak 1980-ban a GDP 63 százalékát költötték fogyasztási javakra és szolgáltatásokra ma 70 százalékot.

21

22 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

23 Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult… Nyugat  K ét hidegzuhany Nyugat- Európából Az alkotmánytervezet nemcsak nem hivatkozik Istenre, hanem még a keresztény gyökereket sem említi Buttiglione nem lehet (emberjogi) biztos, mert a homoszexualitást bűnnek tartja

24 A szerző amerikai és zsidó „Az Istenre, vagy a kereszténységre való utalás alkotmányjogilag nemcsak elfogadható, hanem nélkülözhetetlen is." Ha Európa valóban komolyan gondolja elkötelezettségét az „egység a sokféleségben” elve mellett, akkor nem fojthatja el az Istenre és/vagy a kereszténységre való utalást, amely az Unió lakosságának több mint felét kitevő országok alkotmányában megtalálható.”

25 krisztofóbiáról Európa kulturális-szellemi világának nemcsak a humanizmus és felvilágosodás elvei, értékei, hanem a keresztény tradíció is része. Ennek elutasítása Európa múltjának tagadását is jelenti. Weiler európai krisztofóbiáról ír, s keresztény gettóról, amelyet külső és belső falak határolnak.

26 Az állam időközben megváltozott, az egyház pedig még inkább.” Weiler emlékeztet rá: a kölcsönös ellenségesség az egyház és az állam viszonyát illetően a francia és az amerikai forradalom idején valóban fennállhatott, de vajon ez az az üzenet, amelyet Európa a mai világnak küldeni akar? Az európai alkotmány vajon azt is hirdesse meg, hogy Istent száműzni kell a közéletből? Meddig kell még e több mint 200 éves történeti hagyomány rabjaiként élnünk? Az állam időközben megváltozott, az egyház pedig még inkább.”

27 Joseph Weiler leszögezi: az az állam, amely minden vallásos szimbolikát elutasít, nem képvisel semlegesebb álláspontot annál az államnál, amely a vallásos szimbolika egy konkrét formájához kötődik. Az ún. keresztény Európában volt inkvizíció, vallásháborúk, világháborúk, népirtások, holokauszt. De a II. világháború után az Európai Unió alapító atyái a valódi keresztény értékekhez nyúltak vissza, a békéhez, a kiengesztelődéshez, a szolidaritáshoz, az együttműködéshez, a toleranciához, a szubszidiaritáshoz, a másság tiszteletéhez, a keresztény etikai értékekhez, így a jó és a rossz világos megkülönböztetéséhez.

28 XIII. Leó Rerum novarum (1891), II. János Pál Redemptoris missio (1990) és Centesimus annus (1991) enciklikái az európai társadalmak jövőjének szempontjából alapvető dolgok fontosságára hívják fel a figyelmet:  a magántulajdon birtoklójának társadalmi kötelezettségei;  béke és kiengesztelődés;  együttműködés, szolidaritás;  a munka és a munkás igazságossága, érdekvédelme;  az állam pozitív szerepe a piac és a verseny erői között;  a bérek és a család igényeinek harmóniája;  az élet, az emberi személyiség és az ember méltósága,  a szabadság, a vallás- és gondolatszabadság tisztelete és védelme;  az emberi jogok tisztelete és védelme;  az egészség védelme;  a kultúra, a tanulás, a természeti és épített környezet harmóniája, ezek esélyeinek erősítése a fenntartható fejlődés jegyében ezek esélyeinek erősítése a fenntartható fejlődés jegyében.

29 Weiler a tragikus történelmi tapasztalatok alapján arra is figyelmeztet, hogyha elvetjük az erkölcsi parancsot és az idealizmus köntösét, az európai politika rendszerint azzal a kiábrándító helyzettel szembesül, hogy a választások alkalmával Európában nem sikerül „kipenderíteni a csirkefogókat.”

30 Rocco Buttiglione A homoszexualitásról : „Ha a személyes véleményemet kérdezi, én bűnnek tartom az ilyen kapcsolatokat. Ha azonban azt kérdezi, hogyan viselkedem majd Európa bel-és igazságügyi biztosaként; akkor azt mondhatom: Európa törvényei és alkotmánya szerint fogok eljárni.” Buttiglione nem is a helytelen, hanem a bűnös kifejezést használta, ami már vallási kategória; egy nem vallásos személy számára a bűn kifejezés pedig nem jelent semmit. (J. Weiler)

31 Buttiglione az Európa Krisztusért mozgalomhoz „ Az utóbbi hónapok egyértelműen kinyilvánították, hogy Európa, és különösen az Európai Unió valódi válságban vannak. Azonban minden krízis magában rejti a tisztázás és a kiút lehetőségét. Az „Európa Krisztusért!” kezdeményezés bátorságot ad az európai keresztényeknek, hogy akkor is vállalják közjó iránti felelősségüket, amikor egy szúrós, szekuláris szembeszél fúj az arcukba. Mi minden hiányozna Európából a kereszténység hozzájárulása nélkül! Felszólítom Európa keresztényeit, hogy a nyilvános vitákban is bátran vállalják fel álláspontjukat, és ekkor talán elkerülhetjük az újabb „Buttiglione esetet”. Olyan sokan vagyunk – és olyan sok mondanivalónk van. A déli Miatyánk imádkozásával a mi oldalunkra áll a Mennyország.”

32 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

33 Krisztofóbia  2008. március 6-án az osztrák „Aktion Kritischer Schüler” (szocialista diákszervezet) hírlevele arra buzdított, hogy fiatalok márc. 21-én, a rasszizmus ellenes napon (Nagypéntek volt), a templomokra a következő graffitikat mázolják: „Jézus zsidó volt!” vagy: „Gondolkodj ima helyett!”

34 Krisztofóbia A Brémában rendezett Christival (keresztény ifjúsági fesztivál) 15 ezer békés résztvevőire a „NO CHRISTVAL” névvel szerveződött 450 radikális rátámadott. Jelszavaik: „Maszturbáció evangelizáció helyett”, „Soha többet Jézus” vagy „Isten: Nem, Állam: Nem, Patriarchátus: Nem!” (2008. április 30. –május 4.)

35 Krisztofóbia: A Krisztofóbia: A betiltott kiállítás

36 Krisztofóbia  Észak Írországban angol mintára tiltani akarják, hogy a diákok iskolai ruházatukon keresztet viseljenek.  Írásbeli nyilatkozat annak érdekében, hogy az Unió intézményeiben legyen tilos minden vallási jelkép. Magánügy-e a hited?

37 http://www.christianophobia.eu/

38 office@europe4christ.net

39 Magyarul is lehet De akkor célszerűbb:

40 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

41 Keresztény örökség  Kővé vált emlékek  Képzőművészet  Irodalom  Tudomány, filozófia  Időszámítás  Keresztnevek  Ünnepek Mindez csak a felszín

42 Levél Diognetushoz, 2. évszázad  „A keresztények saját hazájukban, mégis idegenként élnek; polgárként mindenben részt vállalnak és mégis úgy viselnek mindent, mintha kívülállók lennének; mindenhol, még az idegenben is otthon érzik magukat, mégis minden haza idegen számukra“

43  Jézus megfosztja a császárt isteni karakterétől. Vannak dolgok, melyek Istenhez tartoznak és nem a császárhoz. Mivel Isten létezik, a császár nem lehet isten.  Mivel a császár nem Isten, a politikai tér sem totális. A kereszténység Cézár „istentelenítése” által a politikát is szekularizálja.  Ezzel szabad teret teremt a társadalomban, ahol így a meggyőzés politikája alakulhat ki.  Lehetővé válik a jogállam, a polgári alapjogok biztosításának fejlődése.  Mivel a császár nem isten, az állam a társadalom szolgálatáért létezhet, és nem fordítva.

44

45

46

47

48

49

50

51 Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben  Keresztényellenesség  A keresztény örökségünk, prófétáink  A megoldás

52 isteni és emberi rend szerinti szabadságban, méltósággal akartok-e élni? II. János Pál 1979-ben Lengyelországban megkérdezte honfitársait: „Mi mellett döntötök? Beletörődtök a totalitarizmus követeléseibe, vagy az isteni és emberi rend szerinti szabadságban, méltósággal akartok-e élni?”

53 Márai azt írta 1941 vérzivatarában, a Kassai őrjárat című könyvében: Európa megmaradásának feltétele Európa megmaradásának feltétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb értelmében, megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában.

54 A nyugati demokráciákban, a templomok pangása ellenére máig él a zsidó-keresztény tradíció három eleme  A demokrácia nem theokárcia. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.“ Az egyház bár az élet minden területéhez lehet hozzászólása, mindig tiszteletben tartja, hogy a politika területén nem alakíthatja a szabályokat. Ez a fegyelmezett önkorlátozás.  A zsidó-keresztény tradíció a saját szabadságunk feletti önuralmat tanítja. Szabadok vagyunk, mégsem korlátok nélkül követjük vágyainkat. És ezt bevisszük a politikába is. Politikai kultúránk a hatalomgyakorlás feletti önuralom kultúrája, melyet a zsidó-keresztény tradíciónak köszönhetünk, és ezt az ateisták és agnosztikusok is bevallják.  A harmadik terület, ahol a zsidó hagyomány talán erősebb, mint a keresztény, a jogállamiság fenntartása. Nem létezhet demokrácia jogállamiság nélkül. Ez a siker kulcsa.

55

56  Európa válaszutak előtt áll.  Európa kultúrája sokat köszönhet a keresztények által megélt Örömhírnek: szolidaritást, emberi jogokat, egyetemeket, kórházakat és katedrálisokat.  Manapság azonban fennáll a veszélye, hogy Európa lelkét eláruljuk. A relativizmus diktatúrája és a halálkultusz mindenhol jelen van már.  A keresztények egyre gyakrabban tapasztalnak diszkriminációt és megfigyelhető az a politikai tendencia is, hogy az Örömhír által inspirált humanizmust egyre inkább kiszorítják a magánszférába.

57  Amikor pedig Istent nem tekintjük Atyánknak, akkor mi sem lehetünk testvérek többé!  Kontinensünk jövőjének érdekében fontos, hogy kultúránkat újra Krisztusra alapozzuk.  Olyan Európára vágyunk, ahol a vallási és lelkiismereti szabadságot tiszteletben tartják; egy fiatal és dinamikus Európát szeretnénk, ami a világ számára a remény jelképe lehet.  Ezért imádkozunk és dolgozunk.

58

59

60 Európa körlevelek  Hatékony keresztény érvelés  Előretörő ateizmus?  Hogyan írjunk levelet egy politikusnak?  Keresztényfóbia Európában  Hal a hálóban: az interneten is legyünk keresztények!  Hogyan írjunk olvasói levelet  Európa keresztény értékei: az emberiség kovásza  A próféták gyakran megelőzik korukat  Hagyjátok a falon a keresztet!  Merjük felemelni hangunkat!

61 http://www.europe4christ.net/index.php?id=36&L=4

62 http:// mkdsz. hu

63  Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el bátorságunkat.  Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, s rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére.  Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesztek. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. (2.Kor.4)

64 Az Isten küld testvéreim, tinéktek Hogy sugarai eleven tüzét, Amik Arcáról a szívembe égtek, Sugározzam csendesen szerteszét, A Testvéreknek, kik az éjben járnak, Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

65

66

67  Imaháttér  Felkészülés  Hitvalló jelenlét http://europe4christ.net http://mkdsz.hu


Letölteni ppt "Tata 2008. Európa és Istene  Elfordulás: XIX. és XX század  Eredmény: boldogtalan világ  Bajaink nem-keresztény elemzése  A kereszténység kisebbségben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések