Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig…"— Előadás másolata:

1 Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig…

2 IGEI VISSZAPILLANTÓ A Bibliában nem szerepel a természet szó, hanem a TEREMTETT VILÁG, A TEREMTÉS, ez közös keresztyén kincsünk – a csillagok, a „holt” anyag éppúgy benne van, mint az állatok, növények, s az ember Ezért Genesis, Teremtés könyve az 1Mózes

3 LÁTTA ISTEN, HOGY JÓ… A CREATIOBAN, A TEREMTETT VILÁGBAN MINDENKI CO-CREATURA, TEREMTÉS TÁRSA A MÁSIKNAK – S EZ ÍGY JÓ, AMIRE MAGA AZ ÚR MONDTA AZ 1MÓZ 1-BEN 7X: JÓ – Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme IGEN JÓ…(1Móz 1,31)

4 Színes teremtett világ – kezdetben volt a zöld… A Biblia első színe a zöld – a teremtés sajátosan „öko-barát” kezdettől fogva – 20x az ÓSZ-ben, pl.: ZÖLD növény (1Móz 1,30); az első emberpár zöld fügefa levelekből csinált ágyékkötőt (1Móz 3,7)

5 Bibliai alapszín a zöld Leszakított, zöldellő olajág (1Móz 8,11) jelzi az özönvíz végét Az Úrban bízó ember olyan,mint a víz mellé ültetett fa, lombja üde zöld marad (Jer 17,8) Isten mindenhatóságát is így jelzi a Biblia: Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát (Ez 17,24) Az Isten szeretetében bízó ember olyan mint a zöldellő olajfa (Zsolt 52,10)

6 „Haragos” zöld A zöld fák alatt sok istentelenség is történt, leginkább az, hogy idegen istenségeknek áldoztak, termékenység kultusz (5Móz 12,2) Moáb elleni ézsaiási próféciában: „kiég a legelő, nem marad zöld növény” (Ezs 15,6)

7 „Zöld” az Újszövetségben Ötezer ember megvendégelésekor: ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre (Mk 6,39) Urunk önmegjelölése: „Ha a zöldellő fával ezt teszitek, mi történik a szárazzal” (Luk 23,31) A Biblia szerint zöld az öko-védelemnek és az ítéletnek is lehet kifejezője

8 Isteni öko-védelem a Jelenésekben Az ítéletre trombitáló ötödik angyal felnyitja az alvilág mélységeit, ahonnan füst száll föl és abból sáskák jöttek ki, de megmondatott nekik: ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, csak azokat, akiknek a homlokán nincs ott Isten pecsétje (Jel 9,1kk)

9 Mivel kezdődött az öko-válság? Kétféle teremtéstörténeti parancs feszültsége és az egyik félreértése 1) DOMINANCIA VAGY URALKODÁS-SZEMLÉLET és GYAKORLAT 1Móz 1,28: …töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, mindenféle állaton - súlyos félreértése: erőszak a teremtett világon a mai öko-katasztrófa ennek a félreértésnek is a következménye Antropológiai fölény, emberi diktátumok, profitcentrikus öko-zsarnokság

10 ÖKO-VÁLSÁG KEZELÉSÉNEK ŐSI KEZDETE 2) AZ OPERATÍV, ŐRIZŐ, KOOPERÁLÓ, KULTÚRÁLÓ SZEMLÉLET ÉS GYAKORLAT: 1Móz 2,15: vette az Úristen az embert, s helyezte őt az Éden kertjébe, hogy MŰVELJE ÉS ŐRIZZE azt „lágy, kímélő, a teremtett világ megőrzését segítő öko-szemlélet” Antropológiai együttműködés, teremtésbeli társas viszony, non-profit gyakorlat

11 Példák a kétféle útra 1) Dominanciára: Descartes (1596-1650): „Ha egyszer megismerjük a tűz, víz, a csillagok, az ég és minden körülöttünk található test erejét és hatását, akkor a természet uraivá, birtokosaivá válhatunk” SZÓHASZNÁLAT!

12 2) A teremtéstársi, nem naturalista útra AUGUSTINUS (354-430) A gondozó-művelő-őriző-co-creaturás, teremtéstársi, odafigyelő szemléletet így fejezte ki: „Megkérdeztem a földet, s azt mondta, nem vagyok az. És minden, ami a földön van, hasonlóképpen szólt. És megkérdeztem a tengert és mélységeit, s így válaszoltak: Nem mi vagyunk a te Istened, keresd jóval fölöttünk, a magasságban. Megkérdeztem hát a csillagokat, a napot és a holdat, s ők is megerősítették: nem mi vagyunk az az Isten, akit te keresel. Majd az engem körülvevő dolgokat szólítottam meg: Mégis csak az én Istenemről beszéltek, mivel megvalljátok, hogy ti nem vagytok Isten. Mondjatok hát valamit Istenről! Mire ők felemelték szavukat, s hangosan így válaszoltak: Isten az, aki minket teremtett”. A teremtmények Istenről beszélnek! BESZÉLŐ VISZONY EMBER ÉS KÖRNYEZETE KÖZÖTT!

13 Példák a ko-kreációs szemléletre – öko- himnusz Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett! Tied a dicsőség, dicséret, áldás és minden tisztelet! Mind Téged illet, Felség, egyedül s nincs ember, aki Téged méltón emleget. Dicsérjen s áldjon, én Uram, kezednek minden alkotása, különösen bátyánk-urunk a Nap, ki nappalt ád, világít és minket megvidámít. Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása felséges arcod képe mása. Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok, kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók. Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő, kik által éltetsz mindent, ami él.

14 Assisi Ferenc (1181-1226) és ÖKO- PROTEKTORÁTUSUNK Áldjon, én Uram, húgunk a Víz, oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő. Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz, kit világul az éjszakába gyújtasz. Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az. Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk, ki tart és táplál minket, hogy megélnénk, ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok színes virággal élénk. Áldjon, én Uram, minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért, de tűr és megbocsát szerelmedért. Boldogok, kik mindent békén viselnek… Dicsérjétek s áldjátok az Urat s adjatok hálát Neki s roppant alázattal szolgáljatok Neki! (Cantico di Frate sole – NAPHIMNUSZ, Dsida Jenő fordítása, 1934) A TEREMTÉS CÉLJA NEM AZ EMBER, NEM A TERMÉSZET, HANEM ISTEN, AZ ÖRÖK IGE, AKIBEN, AKI ÁLTAL ÉS AKIRE NÉZVE VANNAK MINDENEK! AZ EMBER CÉLJA: A TEREMTETT VILÁGÉRT MAGASZTALNI A TEREMTŐT, S OLTALMAZNI A CREATIOT! MANDÁTUMUNK: ÖKO-PROTEKTORÁTUS!

15 ÖKO-REFORMÁCIÓ KEZDETE A REFORMÁCIÓ KORÁBAN Kálvin: a teremtett világ theatrum gloriae Dei – Isten dicsőségének színpada – a teremtett világ Isten művészi alkotása, amit csak csodálattal és tisztelettel illő szemlélni

16 Kálvin Reformátorunk nem csak a TEREMTÉS AKTUSÁBAN ismerte fel Isten munkáját, hanem a világmindenség fenntartásában is. A mesterművet nem csak megalkotta, hanem fenn is tartja Teremtőnk. Ezért minden ökológiai, környezeti kártétel Isten semmibevétele. Az ember helyes válasza a hála mindenért, amit Ő alkotott. A teremtett világ használatának helyes módjával imádjuk, tiszteljük Istenünket! Nem a még többet követelő bírvággyal, hanem a megelégedéssel, a határok tiszteletben tartásával! Puritánság!

17 PROTESTÁNS ÖKO-INTÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN Albert Schweitzer: Nagyon veszélyes korban élünk. Az ember ellenőrzése alá vonta a természetet, mielőtt megtanulta volna önmagát kontrollálni!

18 TOVÁBBI PÉLDA A KO-KREÁCIÓS SZEMLÉLETRE MARC CHAGALL (1887-1985) „ A Bibliában a természet visszhangzik, és én mindig is ezt a titkot próbáltam közvetíteni műveimen keresztül” „A természet semmibevétele mélyen korunkban gyökerezik. Az effajta magatartás azokra emlékezetet, akik soha nem néznek a szemedbe…”

19 (Zöld)Egyházak a környezetért összefogás, partnerség, öko-lelkiség Katasztrofális adatok: Klímaváltozás, csökkenő vízkészletek, 237 méhfaj végleges kipusztulása (Einstein: „Ha a méhek kipusztulnak, az emberiségnek 4 éve van hátra) 43 ezer fajból 14 ezer végveszélyben! Red line, Rote Liste, vörös vonal a biodiverzitást fenyegető veszélyekről

20 Egyházak együtt a környezetért A végveszély felismerése indította el az egyházak öko-összefogását 1989-Bázel: Európai Ökumenikus Nagygyűlés, kimondták: szeptember 1. Teremtés Napja, könyörgés a teremtett világ megőrzéséért – öko-spiritualitás - liturgia Ez később kibővült a Teremtés kora rendezvénnyel, szept. 1-okt. 2. vasárnapjáig Erőteljes ökumenikus összefogás, Európai Egyházak (GEKE) + ECEN (Eu. Ker. Körny. Háló) 2008 óta Zöld Biblia is segít tudatosítani a teremtett világ iránti felelősséget

21 EGYHÁZAK ÖKO-SZÖVETSÉGBEN Skóciában már 314 (református) öko-gyülekezet 2000 óta Ugyanígy Angliában, Norvégiában, Dániában, Kanadában, USA-ban és másutt Igen nagy hangsúly a környezet tudatos életmódon, a teremtett világ megőrzésére nevelésen, egyéni, életmódbeli programok kidolgozásán, terjesztésén Hazánkban öko-gyülekezeti mozgalom http://www.okogyulekezet. hu, egyháztáji mozgalom, Édenkert program

22 A TEREMTŐ ÜNNEPLÉSE GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK PRESBITEREKNEK IS: 1) A BILIA EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI TANULMÁNYOZÁSA A KÖRNYEZET, ATEREMTÉSTÁRSI VISZONY SZEMSZÖGÉBŐL, AZ ÖKO-PAPI KÖZBENJÁRÓ SZOLGÁLATÉRT, ZÖLD TEXTUSOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK KERESÉSE (PL. ÖKO-ZSOLTÁROK, 104, 145, 148…) 2) GYÜLEKEZETI ÖKO-RENDEZVÉNYEK TARTÁSA, CSATLAKOZÁS AZ ÖKO- GYÜLEKEZETI MOZGALOMHOZ, PROGRAMJAIKHOZ 3) A TEREMTÉS HETE, ÜNNEPE RENDEZVÉNYEINEK MEGTARTÁSA 4) SZEMÉLYES BÉKEKÖTÉS A TEREMTETT VILÁGGAL, IMAALKALMAK SZERVEZÉSE 5) EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖZÖS RENDEZVÉNY NEM-EGYHÁZI SZERVEZETEKKEL (PL. OHÜ) 6) MAGYAR PARASZTI ÖKO-KULTÚRA MINDENT HASZNOSÍTÓ ÉRTÉKSZEMLELETÉNEK TUDATOSÍTSA

23 Jó példa a szomszédságból – EU-s távlatokkal 2014 A teremtés kora – egész szeptemberben, október 2. vasárnapjáig 1997 – Graz óta felelősség a teremtett világért programok Súlypontok idén: A legnagyobb 21. századi kihívás a klímaváltozás Víz - az emberiség legfontosabb tartaléka és helyzete Teológiai, liturgiai alapok és ötletek Textusok: Máté 16,12 – Márk 6,34 – Máté 24,43 – Máté 7,21 A nap feljön jókra és gonoszokra – de az ózonluk is!

24 BÉKEKÖTÉS A KÖRNYEZETTEL - végszó helyett - Jó 2 évtizede megfogalmazták a nyugat-európai protestánsok a környezeti békekötés alapelveit, ezeket mi is gondoljuk át: Tanulnunk kell a természet nyelvét megérteni, hogy tudjuk értelmezni a katasztrófák, viharok, cunamik… „üzeneteit Vissza kell adni a teremtett világnak olyan területeket, amiket az emberek durva beavatkozással vettek el, s romboltak terméketlenné Türelem a teremtett világ, a környezet spontán vegetációja iránt Az emberi alkotó tevékenységet összhangba kell hozni a természeti környezet önreprodukáló, újraalkotó képességével Harmóniában élni a teremtett világ törvényszerűségeivel Mi részei és részesei vagyunk a teremtett világnak, teremtésbeli társak, nem uralkodói faj vagyunk Mi csak átmeneti vendégek vagyunk a Földön, a teremtett világ marad utánunk is, de hogyan, ez sokban rajtunk is múlik – betartani a teremtésbeli nagyságrendi és helyzethatárokat Az emberi társadalom hulladék és szeméttermelő közösség, a teremtett környezet, a természet önfeldolgozó – ne borítsuk be a környezetet az emberi hulladékkal!

25 Kezdjük újra a Teremtő magasztalását – SZENTGYÖRGYI ALBERT Uram! Fölfedted előttünk az anyagban rejlő energia titkát, Hogy munkánkat könnyebbé és az életet magasztosabbá tegyük, Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, Hogy a távolság ne válassza el többé az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedékké sűrített energiát Mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi sarkaiba, Hogy egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk Hogy a letarolt földről kiirtsunk minden élet. Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az ÉLET TEMPLOMÁT, Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak.

26 2014. szept. 27- okt.1. ECEN nagygyűlés Balatonszárszó Energia és klímaváltozás – az egyházak szerepe és hangja A TEREMTETT VILÁG SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN FIAINAK A MEGJELÉNÉSÉT (Róm 8,19) Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít (1Kor 10,23) Őbenne (Krisztusban) teremtetett minden…minden Általa és Reá nézve teremtetett (Kol 1,16…)

27 Az ÖKO-JÉZUS csúcsidőszerűsége Az emberiség naponta 100 millió tonna melegházgázt produkál és 31 hektár erdőt semmisít meg A klímaváltozás következtében naponta 20 ezer hektár termőföld elsivatagosodik A környezetvédő technika nem elég, egyénileg,közösségileg gondolkodásban, lelkületben, magatartásban is változni kell! Ebben segít a jézusi program, melynek lényege a megtérés, a metanoia, a 180 fokos fordulat, aminek jele az öko- megtérés is Összefogás nélkül pedig nem tudunk a teremtett világ megőrzésében eredményes partnerek lenni!

28 Az IGE mai öko-parancsa Vessétek el a régi élet szerint való ó-embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott (KORRUMPÁLÓDOTT), újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltözzétek fel az új embert (A Lélek újítsa meg gondolataitokat és magatartásotokat!) (Ef 4,22-23) KÖSZÖNÖM TESTVÉREIM MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!


Letölteni ppt "Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések