Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Web Ontology Language OWL. RDF emlékeztető  Nagyon egyszerű ontológialeíró nyelv  Erőforrások közötti kapcsolatrendszer leírására  Jelentés a kapcsolatrendszerből.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Web Ontology Language OWL. RDF emlékeztető  Nagyon egyszerű ontológialeíró nyelv  Erőforrások közötti kapcsolatrendszer leírására  Jelentés a kapcsolatrendszerből."— Előadás másolata:

1 Web Ontology Language OWL

2 RDF emlékeztető  Nagyon egyszerű ontológialeíró nyelv  Erőforrások közötti kapcsolatrendszer leírására  Jelentés a kapcsolatrendszerből ered (szemantika)

3 RDF kiterjesztése - RDFS  Bizonyos erőforrások jelentése rögzítve  Eddig:  Ezután:  Még mindig elég egyszerű ontológianyelv  Fogalom- és szerephierarchia építhető pqlfrt xyz pqlfrt alosztálya

4 Komplex nyelvi elemek  Leíró logikákkal több minden kifejezhető  Egy DL nyelvhez többféle szintaxis  Hangsúly a jelentésen, nem a szintaxison  OWL nyelv tekinthető egy konkrét szintaxisának

5 Miért pont ilyen lett a világháló ontológia nyelve?  Ugyanaz motiválta, mint az RDF-et –XML alapú –Weben kényelmesen elhelyezhető –Jelenlegi webes keresők támogatják az XML dokumentumok feldolgozását –Adatcsere formátum alkalmazások között  DL háttér biztosítja a következtetést

6 Mi az OWL?  Egy OWL dokumentum egy érvényes RDF leírás  OWL bevezet egy erőforrás halmazt és rögzíti a jelentését  Ugyanúgy, mint az RDFS

7 http://ww.cs.bme.hu/vima9000#http://www.w3.org/1999/02/22-rdf- syntax-ns#http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#http://www.w3.org/2002/07/owl#http://ww.cs.bme.hu/vima9000#http://www.w3.org/1999/02/22-rdf- syntax-ns#http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#http://www.w3.org/2002/07/owl#

8 OWL résznyelvei  OWL Full –Minden RDF konstrukció használható –Nem ágyazható semmilyen DL nyelvbe –Probléma: magasabbrendű kijelentések  OWL DL –Közvetlenül fordítható DL-re -> SHOIN(D) –Erőforrásoknak meghatározott típusa van:  Egyed, konkrét érték, osztály, konkrét osztály, absztrakt tulajdonság, konkrét tulajdonság

9 OWL résznyelvei  OWL Lite –Leegyszerűsített OWL DL –Megfelel a SHIF(D) nyelvnek –Átmenet az RDFS és az OWL DL között –Nagyon hatékony következtetés

10 OWL osztályok  Elnevezett osztály  Enumerációs osztály  Tulajdonságkorlátozásos osztály  Metszet osztály  Unió osztály  Komplementer osztály

11 OWL osztályok  Elnevezett osztály –DL: atomi fogalom –2 beépített elnevezett osztály:  owl:Thing  owl:Nothing

12 OWL osztályok  Enumerációs osztály –DL: nominálisok uniója –Nem megengedett OWL Lite-ban

13 OWL osztályok  Tulajdonságkorlátozásos osztály –Értékkorlátozás –Számosságkorlátozás {korlátozás}

14 OWL osztályok Tulajdonságkorlátozás: értékkorlátozás –DL: ( R.C), ( R.C), ( R.{a})

15 OWL osztályok Tulajdonságkorlátozás: számosságkorlátozás –DL: (n R), (n R), (=n R) 3 50

16 OWL osztályok  Metszet osztály

17 OWL osztályok  Unió osztály Barna Barna

18 OWL osztályok  Komplementer osztály

19 OWL axiómák  Fogalomtartalmazási axiómák –rdfs:subClassOf  Fogalomazonossági axiómák –owl:equivalentClass  Diszjunkció –owl:disjointWith

20 Fogalomtartalmazási axiómák 3

21 Fogalomazonossági axiómák

22 Diszjunkció

23 OWL szerepek  Nincsenek szerepkonstruktorok  Kijelenthetjük, hogy egy szerep létezik

24 Szerepállítások  RDF séma lehetőségek

25 Szerepállítások  Szerepazonosság, inverz szerepek

26 Szerepállítások  Funkcionális, inverz funkcionális szerep

27 Szerepállítások  Tranzitivitás, szimmetria

28 OWL egyedek  Nincs UNA  Fontos, hogy egyedekről kijelenthessük, hogy –azonosak –különbözőek

29 OWL egyedek  Egyedek azonossága

30 OWL egyedek  Egyedek különbözősége

31 OWL egyedek  Egyedek különbözősége

32 OWL 2 - újdonságok  Szinaktikus édesítőszerek  Nyelvi kiterjesztés – SROIQ(D)  Kiterjesztett konkrét adattípusok  Metamodellezés

33 Szintaktikus édesítőszerek  DisjointUnion diszjunkt unióból előálló osztály  DisjointClasses megadott osztályok diszjunktak  NegativeObjectPropertyAssertion -gyereke(a,b)  NegativeDataPropertyAssertion -mérete(a,42)

34 Nyelvi kiterjesztés: SROIQ(D)  Önkorlátozás –R.Self  Minősített számosságkorlátozás –n R.C, n R.C, =n R.C  Reflexív szerep –x R(x,x)  Irreflexív szerep –x -R(x,x)  Antiszimmetrikus szerep –x,y R(x,y)  -R(y,x)

35 Nyelvi kiterjesztés: SROIQ(D)  Diszjunkt szerepek –R(x,y)  -S(x,y)  Komplex szerephierarchia –R 1 R 2 …R n  R  Kulcsok –hasKey(Diák, neptunkódja) Minden diákot azonosít a neptun kódja. –hasKey(Verseny, sportága, ideje, helye) Minden versenyt azonosít a sportág, idő, hely hármas.

36 Kiterjesztett konkrét adattípusok  OWL-ben csak integer és string adattípusok támogatottak  OWL 2-ben új adattípusok (pl. double, float, decimal)  OWL 2-ben lehetőség van felhasználói adattípusok definiálására, pl: –{18-nál nagyobb egészek} –{18-nál kisebb, vagy 32-nél nagyobb egészek} –{legalább 3 hosszú stringek}

37 Metamodellezés  OWL-ben az erőforrásoknak jól meghatározott típusa van  OWL 2-ben egy erőforrás lehet egyszer egyed, egyszer osztály –Sas: sasok halmaza –Sas: egyed, mely egy fajt azonosít  Konkrét egyedek és osztályok, valamint tulajdonságok továbbra is csak egy szerepben fordulhatnak elő

38 Példa Adottak az Ember és Robot fogalmak, melyek részei a Lények fogalomnak. Az Ember fogalmon belül létezik egy Kimek nevû részfogalom. Definiáltak továbbá a következő szerepek: gyűlöli, felettese és ismeri. Tudjuk, hogy ember nem lehet robot felettese, valamint egy robot nem gyűlöl senkit. Azt is tudjuk, hogy mindenki ismeri a feletteseit és viszont, továbbá mindenki ismeri azt, akit gyűlöl. Zsarnoknak nevezünk egy embert, ha ő kimek, legalább két nem kimek-ember gyűlöli őt, valamint van robot felettese.

39 Adottak az Ember és Robot fogalmak, melyek részei a Lények fogalomnak. Az Ember fogalmon belül létezik egy Kimek nevû részfogalom.

40 Definiáltak továbbá a következő szerepek: gyűlöli, felettese és ismeri.

41 Tudjuk, hogy ember nem lehet robot felettese,…

42 …valamint egy robot nem gyűlöl senkit.

43 Azt is tudjuk, hogy mindenki ismeri a feletteseit és viszont, továbbá mindenki ismeri azt, akit gyűlöl.

44 Zsarnoknak nevezünk egy embert, ha ő kimek, legalább két nem kimek-ember gyűlöli őt, valamint van robot felettese. 2


Letölteni ppt "Web Ontology Language OWL. RDF emlékeztető  Nagyon egyszerű ontológialeíró nyelv  Erőforrások közötti kapcsolatrendszer leírására  Jelentés a kapcsolatrendszerből."

Hasonló előadás


Google Hirdetések