Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gelencsér András pályázata a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gelencsér András pályázata a"— Előadás másolata:

1 Gelencsér András pályázata a
Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006. május 17.

2 Tartalom Életrajzi adatok A Kar gazdálkodásának SWOT elemzése
A kari gazdálkodás és személyi politika elvei Kari gazdálkodás és személyi politika előfeltétele A Kar érdekérvényesítése az Egyetemen belül Az egységek gazdálkodásának alapelvei A kari gazdálkodás elvei Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

3 Életrajz Okleveles vegyészmérnök, VVE, 1990
PhD (Környezettudomány), VE, 1995 MTA doktora, 2002 Habilitáció, 2005 VE Analitikai Kémia Tanszék, egyetemi tanársegéd 1990–1995 MTA Levegőkémiai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs 1996–2002 tudományos tanácsadó 2002– kutatócsoport vezető 2005– PE Föld- és Környezettudományi Tanszék, tudományos tanácsadó, tanszékvezető 2006– Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

4 Pályázati tevékenység az elmúlt 3 évben témavezetőként
„Szerves aeroszol képződése felhőfolyamatokban” című T számú tematikus OTKA pályázat (2003–2006; 11,8 MFt) „Szerves és szervetlen aeroszol előfordulásának trendje és jelenlegi állapota Európában: az éghajlatra gyakorolt hatásuk” című EVK sz. EU-5 projekt „CARBOSOL” (2002–2004; 19,8 MFt) „A légköri aeroszol hatása a levegő minőségére, az ökoszisztémára és az éghajlatra; kimutatás, felmérés, hatásvizsgálat és prevenció” című 2004/3A089. számú NKFP projekt ( ; 25,2 MFt) „Az óceáni szerves anyagáramok és a hatásuk a légköri aeroszolra” című 2005/ sz. EU-6 projekt „OOMPH” (2005–2008; 28,7 MFt) Összesen : ,5 MFt Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

5 Gazdálkodási tevékenység SWOT elemzése
Erősségek Gyengeségek Kvalifikált oktató-kutató és nem oktató személyzet Hatékony forrásteremtő képesség Szolidaritási hajlandóság Flexibilitás a különböző eredetű források felhasználásában Nem ideális életkor-megoszlás Nem ideális (oktatási) terhelés szerinti megoszlás (tanszékek, intézetek között) Az utánpótlás biztosítása nem mindenütt megoldott A forrásteremtő hatékonyság megoszlása nem egyenletes, sem intézetenként, sem tanszékenként, s több helyen nincs arányban a bérhiány mértékével Jelentős belső adósságállomány A túl szigorú ellenőrzési, számonkérési rendszer gátolja a hatékony forrásteremtő tevékenységet. Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

6 Gazdálkodási tevékenység SWOT elemzése
Lehetőségek Veszélyek Forrásteremtő hatékonyság növelése A mindenkor érvényes elosztási elvek időben történő ismertetése az egységvezetőkkel - a gyors alkalmazkodás elősegítésére Korrekt és hatékony együttműködés az egyetem és a többi kar vezetésével az optimális egyetemi gazdálkodási elvek kialakítása céljából A belső adósságállomány csökkentése hosszú távú konszolidációs terv készítésével és megvalósításával A központi támogatást jelentősen meghaladó bér- és működési költség Központi támogatások csökkenése, támogatási elvek előnytelen irányú változása. Intézményi gazdálkodási szabályozók előnytelen változása (pl. a központi (minisztériumi) elvek érvényesülése vagy éppen hatástalanítása következtében ill. új, belső költségelosztási szempontok érvényesítése révén) Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

7 Gazdálkodási tevékenység SWOT elemzése
Lehetőségek Veszélyek A működési, fenntartási költségek ésszerű csökkentése - pl. az igénybe vett területek csökkentésével ill. a rendelkezésre állók jobb kihasználásával Alkalmazkodás a személyi és anyagi feltételrendszer változásához - pl. a (szűkülő) belső tartalékok jobb kihasználásával (átszervezés) vagy egyes, nem oktatói státuszok külső forrásra terhelésével (kiszervezés) Új források, kooperációs lehetőségek kiaknázása a nélkülözhetetlen folyóiratokhoz való hivatalos hozzáférés további biztosításához A folyóiratok előfizetésének, hozzáférésének jelentős költségnövekedése Személyi feltételrendszer kedvezőtlen alakulása, szigorodása Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

8 Kari gazdálkodás és személyi politika elvei
Ellenőrzött decentralizáció – együttműködés és szolidaritás „a költségvetés, az Egyetem és a Kar elosztási rendszerének elvei alapján hosszú távon fenntartható, életképes, önálló szervezeti egységek léte, melyek hatékonyan képesek és hajlandók együttműködni egymással és külső intézményekkel, vállatokkal és szervezetekkel az oktatási és kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, az erőforrások hatékony kihasználása és többletforrások megszerzése érdekében.” Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

9 Kari gazdálkodás és személyi politika előfeltétele
A költségvetési elosztási elvek átláthatóvá tétele A központi költségvetés és az Egyetem intézményfinanszírozási irányelveinek kivonatos közvetítése az egységvezetők és a Kari Tanács tagjai felé, késedelem nélküli tájékoztatás minden, az elveket érintő várható és bekövetkezett változásról; A Kar jóváhagyott belső finanszírozási rendszerének részletes ismertetése az egységvezetők és a Kari Tanács tagjai számára. Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

10 A Kar érdekeinek képviselete az Egyetemen belül
Az Egyetem intézményfinanszírozási irányelveinek javítása, elvszerűvé tétele az Egyetem gazdálkodásának egészére optimalizálva; Eredményes lobbitevékenység. Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

11 Az egységek gazdálkodásának irányelvei
A szervezeti egységek szintjén adott évben a költségvetési támogatás és bérjellegű kiadások között fennálló egészséges mértékű, hosszú távon és megfelelő ütemben finanszírozható hiány megléte ösztönző és kívánatos Folyamatosan jelentős mértékű külső források bevonására ösztönöz. Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

12 Az egységek gazdálkodásának irányelvei
Az egységek részéről stratégiai tervezés, fizetési fegyelem követelmény; Az ellenőrzés-visszacsatolás rendszerét ki kell alakítani és érvényesíteni kell: Cél az, hogy a szervezeti egységek belső személyi politikájukat a finanszírozás elveire és tényleges kereteire, valamint reális lehetőségeikre optimalizálva, az oktatási feladatok ellátásának biztosítását és az akkreditáció elveit szem előtt tartva, a hosszú távú fenntarthatóság igényével alakítsák ki. Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

13 A kari gazdálkodás irányelvei
Belső adósság kezelésére konszolidációs terv kidolgozása; A működőképesség biztosítása érdekében Stratégiai és konszolidációs alap létrehozása (önálló költségvetési rovat a Kari Tanács hatáskörében); Egységes normarendszer kidolgozása a külső megbízások/vállalkozói szerződések kezelésére; Dékáni Titkárság erősítése Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére

14 Köszönöm a figyelmet ! Gelencsér András pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesi tisztség betöltésére


Letölteni ppt "Gelencsér András pályázata a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések