Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Abonyi János pályázata a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Abonyi János pályázata a"— Előadás másolata:

1 dr. Abonyi János pályázata a
Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006 május 17.

2 Tartalom Egy kis „történelem” Oktatással kapcsolatos elképzelések
VM hallgató PhD hallgató oktató tanszékvezető egyetemi docens Oktatással kapcsolatos elképzelések dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

3 Oktatás I.: tárgyak – szakok
Tárgyfelelős (fontosabb, jelenleg futó tárgyak): Szoftverüzemeltetői ismeretek (műszaki menedzsereknek) Adattárházak és kiaknázásuk (műszaki informatikusoknak) 2005 – Számítástechnika I. és II. (MK BSc. szakjainak többsége) Részvétel: Önálló labor és Mérnöki tervezés konzulens (műszaki informatika szakon) Folyamatmérnöki I. és II. laborgyakorlatok (vegyészmérnöki szakon) Diplomaterv témavezető (vegyészmérnöki szakon) közeljövő Tanszékünk jelentős szerepet vállal a Mechatronika BSc szak képzésében, (ideiglenesen a Szenzorok és aktuátorok labor tárgyfelelőse vagyok), és a Vegyészmérnök BSc képzésben (Folyamatmérnöki technikák alkalmazása tárgy felelőse vagyok). Kollegáimmal, a Mérnöki Kar stratégiai elképzeléseinek megfelelően elindítottuk a Folyamatmérnöki MSc szak alapítását (első nekifutás sikertelen volt). dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

4 Oktatás II.: PhD képzés, TDK
Diplomatéma vezetés 13 sikeresen megvédett, 5 folyamatban lévő TDK: összesen 12 db ITDK I. hely, 3 db ITDK II. hely, 3 db (3db 2005-ben) III. hely, 2db Dicséret, 1 db (1db 2005-ben) OTDK III. hely, 2db Doktori kurzusok Adatmodellezés (VM DI) 2004 – Számítási intelligencia vegyészmérnöki alkalmazásai (VM DI) 2005 Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus (résztvevő előadó) 2004 Engineering applications of Artificial Intelligence PhD kurzus (MI DI, résztvevő előadó) Doktoranduszok Madár János 2002 – 2005 (Summa cum laude) Feil Balázs 2003 – 2006 Bírálat alatt a Fuzzy clustering … könyvünk Sikeres házivédés Pach F. Péter 2004 – (2007) Balaskó Balázs 2005 – (2008) Terv Jó lenne, ha mindig lenne egy-két olyan tehetséges hallgató mint a mostani CSAPAT. Nemzetközi PhD kurzus szervezése, „iskola” teremtés dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

5 FMT 2005-2006 – vezetői tapasztalatok
Intenzív pályázati tevékenység Osztrák – Magyar TÉT pályázat (beadva) Bolgár – Magyar akadémiai pályázat (beadva) Részvétel a RET pályázatban (bead. kb. 30MFt) Részvétel az MPA … fejlesztésre irányuló beruházások pályázatban, "Chemiflex" típusú szakaszos rendszer (22 MFt) Beadott Jedlik pályázat (40MFt) Beadott DIGIT 2005 pályázat digitális tankönyv készítésére (5MFt) Beadott TEMPUS projekt Ecological and Resource Saving Engineering Elnyert INNOCSEK pályázat Elnyert Baross Gábor pályázat (18MFt) IVM pályázatok OTKA T , , 12 MFt OTKA T , , 6MFt FKFP-0073/2001, , 6MFt Indítás alatt lévő szakok Folyamatbiztonsági szakmérnöki szak (minden OK, szeptemberben? indul) Folyamatmérnöki MSc szak. (szakalapítási kérelmet a MAB elutasította, néhány „szakpolitikai” szempont figyelembe vételével lát esélyt a szak indítására) Személyi fejlesztés 4 PhD védés ban Adjunktus kollégák előléptetése Fiatal kolléga bevonása: tanársegédi álláshely meghirdetése Tudományszervezés MTA Folyamatmérnöki munkabizottság 38 nemzetközi konferencia programbizottsági tagja vagy elnöke Terv A jól összecsiszolódott csapat sikeres további működésének biztosítása, fejlesztése, a folyamatmérnöki „szakma” akadémiai és társadalmi elmertségének biztosítása dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

6 Publikációk számokban
2005 2006 Könyv db 2db Könyvfejezet db 21db Cikkek nemzetközi folyóiratokban 36 db 41db Cikkek hazai folyóiratokban 3 db 4db Cikkek nemzetközi konferencia kiadványban 43 db 56db Nemzetközi konferencián, nem referált 2 db 2db Cikkek hazai konferencia kiadványban 18 db 24db Összesen: db db Független hivatkozások száma: 82 db 175db Kumulatív impakt faktor: Terv 4-5 nemzetközi folyóiratban megjelenő cikk/év, 1 könyv/3év dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

7 A vázolt stratégia lényege
Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszer hatékony működtetése. Az oktatási ésszerűsítéssel egybekötött profilbővítése Az oktatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek racionalizálása és informatikai támogatása PR tevékenység támogatása és intenzifikálása dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

8 Képzési portfolió Minőség akkreditáció, külső elismertség
Célkitűzések Kari szinten egyeztetett moduláris rendszerű építkezéssel, az oktatói munka optimális felhasználásával „önfinanszírozó” szakok kialakítására kell törekedni A szakirányú továbbképzés, illetve az MSc szerepét hangsúlyozni kell (itt a finanszírozók leginkább a gazdasági élet szereplői) Tematikus „konferenciák”, Felfrissítő tanfolyamok, Szakmérnöki kurzusok Új képzési formák bevezetésének alapos megfontolása Távoktatás, levelező képzés, „kihelyezett” kurzusok, Költségtérítéses, kreditet nem biztosító kurzusok bevezetése, angol nyelvű oktatás (regionális piac) … Ennek eszközei Jól koordinált tantárgyszám-csökkentés, tanterv-összehangolás Más karok és egyetemek szakvezetőivel egyeztetés, az együttműködési lehetőségek feltárása Minőség akkreditáció, külső elismertség Gazdaságosság Tanszéki érdekek Kari érdekek Egyetemi érdekek dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

9 oktatási dékán-helyettes
Oktatásszervezés I. Tevékenységek és az információ-áramlás racionalizálása és automatizálása A feladatkörök tisztázását követően az ügyvitel hatékonyabbá, könnyebbé tétele céljából megfelelő „formanyomtatványok”, kari, tanszéki adatbázisok feltöltésére szolgáló űrlapok alkalmazását tervezzük (a sokszor felesleges párhuzamos adatszolgáltatás megszüntetésére is). Minden információ közzététele megfelelő jogosultságokkal elérhető webportálon. Céljaink elérésében segít az intézményi akkreditáció második körében végzendő munka (2007) és a HEFOP P /1.0 "A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja" projekt Tanszékvezetők HÖK Oktatási bizottság Minőségbiztosítási oktatási dékán-helyettes Akkreditációs OAO Gazdasági élet Középiskolák Felsőoktatás, MAB Hallgatók Oktatók Tanulmányi felelősök Szakvezetők dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

10 Oktatásszervezés II. A kétciklusú képzésre való áttérés és a „mai hallgatók” szemléletmódja kapcsán a tartalomnak és a formának állandóan adaptálódnia kell Az egyéni feladatmegoldást az önálló munkavégzést támogató megoldások Előbbre kell lépni a hallgatók tananyagellátásában, növelni kell az elektronikus adathordozókon, interneten közzétett multimédiás anyagok számát. A korszerű oktatási technikák (PP diák, PDF emlékeztetők, elektronikus tananyagok, távoktatási rendszerek) alkalmazása Alapos igényfelmérést követően jegyzetírási stratégia kidolgozása, ehhez anyagi támogatás biztosítása (pályázat) A diplomakészítés segítése egységes (ajánlott) elektronikusan hozzáférhető szerkezeti formák (template-ek) révén. A meglévő oktatási anyagok rendezett formában történő elérhetőségének biztosítása (download szerver biztosítása – a szerzői jogok figyelembevételével). (pl. ocw.mit.edu) dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

11 Oktatásszervezés III. A minőségi oktatás elősegítése
Beiskolázási, felvételi stratégia Tehetséggondozás (TDK, hallgatók foglalkoztatása) PR anyagok készítése, kari szintű kiadványok a következő témakörökben Alapképzéseink Szakirányú továbbképző programjaink (Felnőttképzési Intézet támogatása) Angol nyelvű ismertető a Karról (CEEPUS, TEMPUS, ill. nemzetközi PhD képzésekről, kutatóhelyekről) Fontos a kari és tanszéki honlapok frissítése, különösen olyan oktatási és tudományos információk szempontjából, melyek vonzóak lehetnek a továbbtanulni szándékozók számára. A beiskolázási anyagok, ismertetők és bemutatkozó film készítésében, továbbá a kari honlap kialakításában számítunk a hallgatók közreműködésére, mely nagyon hasznosnak bizonyulhat. dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

12 Eddigi PR tevékenység Mérnöki Kar Felvételi tájékoztató(k) honlap
látogató 2004 óta! CD és kiadvány (2004) 2004 2005 2006 Terv Eddigi tevékenység kari szintű folytatása, koordinálása dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

13 oktatási dékánhelyettes
Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszer hatékony működtetése. Köszönöm a figyelmet ! Hallgatók Szakvezetők OAO oktatási dékánhelyettes Oktatók Akkreditációs bizottság Tanulmányi felelősök Tanszékvezetők Gazdasági élet HÖK Középiskolák Minőségbiztosítási bizottság Felsőoktatás, MAB Oktatási bizottság dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére


Letölteni ppt "dr. Abonyi János pályázata a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések