Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006 május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006 május 17."— Előadás másolata:

1 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006 május 17.

2 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére2 Tartalom Egy kis „történelem” –1992 - 1997 VM hallgató –1997 - 2000 PhD hallgató –2000 - oktató –2005 -tanszékvezető egyetemi docens Oktatással kapcsolatos elképzelések

3 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére3 Oktatás I.: tárgyak – szakok Tárgyfelelős (fontosabb, jelenleg futó tárgyak): 2002 - Szoftverüzemeltetői ismeretek (műszaki menedzsereknek) 2002 - Adattárházak és kiaknázásuk (műszaki informatikusoknak) 2005 – Számítástechnika I. és II. (MK BSc. szakjainak többsége) Részvétel: Önálló labor és Mérnöki tervezés konzulens (műszaki informatika szakon) Folyamatmérnöki I. és II. laborgyakorlatok (vegyészmérnöki szakon) Diplomaterv témavezető (vegyészmérnöki szakon) 2005 - közeljövő Tanszékünk jelentős szerepet vállal a Mechatronika BSc szak képzésében, (ideiglenesen a Szenzorok és aktuátorok labor tárgyfelelőse vagyok), és a Vegyészmérnök BSc képzésben (Folyamatmérnöki technikák alkalmazása tárgy felelőse vagyok). Kollegáimmal, a Mérnöki Kar stratégiai elképzeléseinek megfelelően elindítottuk a Folyamatmérnöki MSc szak alapítását (első nekifutás sikertelen volt).

4 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére4 Oktatás II.: PhD képzés, TDK Diplomatéma vezetés –13 sikeresen megvédett, –5 folyamatban lévő TDK: összesen 12 db –ITDK I. hely, 3 db –ITDK II. hely, 3 db (3db 2005-ben) –III. hely, 2db –Dicséret, 1 db (1db 2005-ben) –OTDK III. hely, 2db Doktori kurzusok –2003 - Adatmodellezés (VM DI) –2004 – Számítási intelligencia vegyészmérnöki alkalmazásai (VM DI) –2005 Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus (résztvevő előadó) –2004 Engineering applications of Artificial Intelligence PhD kurzus (MI DI, résztvevő előadó) Doktoranduszok –Madár János 2002 – 2005 (Summa cum laude) –Feil Balázs 2003 – 2006 Bírálat alatt a Fuzzy clustering … könyvünk Sikeres házivédés –Pach F. Péter 2004 – (2007) –Balaskó Balázs 2005 – (2008) Terv Jó lenne, ha mindig lenne egy-két olyan tehetséges hallgató mint a mostani CSAPAT. Nemzetközi PhD kurzus szervezése, „iskola” teremtés

5 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére5 FMT 2005-2006 – vezetői tapasztalatok Intenzív pályázati tevékenység 1.Osztrák – Magyar TÉT pályázat (beadva) 2.Bolgár – Magyar akadémiai pályázat (beadva) 3.Részvétel a RET pályázatban (bead. kb. 30MFt) 4.Részvétel az MPA … fejlesztésre irányuló beruházások pályázatban, "Chemiflex" típusú szakaszos rendszer (22 MFt) 5.Beadott Jedlik pályázat (40MFt) 6.Beadott DIGIT 2005 pályázat digitális tankönyv készítésére (5MFt) 7.Beadott TEMPUS projekt Ecological and Resource Saving Engineering 8.Elnyert INNOCSEK pályázat 9.Elnyert Baross Gábor pályázat (18MFt) 10.IVM pályázatok 11.OTKA T 049534, 2005-2007, 12 MFt 12.OTKA T 037600, 2001-2004, 6MFt 13.FKFP-0073/2001, 2001-2004, 6MFt Indítás alatt lévő szakok –Folyamatbiztonsági szakmérnöki szak (minden OK, szeptemberben? indul) –Folyamatmérnöki MSc szak. (szakalapítási kérelmet a MAB elutasította, néhány „szakpolitikai” szempont figyelembe vételével lát esélyt a szak indítására) Személyi fejlesztés –4 PhD védés 2005-2006-ban –Adjunktus kollégák előléptetése –Fiatal kolléga bevonása: tanársegédi álláshely meghirdetése Tudományszervezés –MTA Folyamatmérnöki munkabizottság –38 nemzetközi konferencia programbizottsági tagja vagy elnöke Terv A jól összecsiszolódott csapat sikeres további működésének biztosítása, fejlesztése, a folyamatmérnöki „szakma” akadémiai és társadalmi elmertségének biztosítása

6 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére6 Terv Publikációk számokban Könyv 1 db 2db Könyvfejezet 19 db21db Cikkek nemzetközi folyóiratokban 36 db41db Cikkek hazai folyóiratokban 3 db 4db Cikkek nemzetközi konferencia kiadványban 43 db56db Nemzetközi konferencián, nem referált 2 db 2db Cikkek hazai konferencia kiadványban 18 db24db Összesen: 122 db 151 db Független hivatkozások száma: 82 db 175db Kumulatív impakt faktor: 22.62229.5 4-5 nemzetközi folyóiratban megjelenő cikk/év, 1 könyv/3év 20052006

7 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére7 A vázolt stratégia lényege Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszer hatékony működtetése. Az oktatási ésszerűsítéssel egybekötött profilbővítése Az oktatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek racionalizálása és informatikai támogatása PR tevékenység támogatása és intenzifikálása

8 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére8 Képzési portfolió Célkitűzések Kari szinten egyeztetett moduláris rendszerű építkezéssel, az oktatói munka optimális felhasználásával „önfinanszírozó” szakok kialakítására kell törekedni A szakirányú továbbképzés, illetve az MSc szerepét hangsúlyozni kell (itt a finanszírozók leginkább a gazdasági élet szereplői) –Tematikus „konferenciák”, Felfrissítő tanfolyamok, Szakmérnöki kurzusok Új képzési formák bevezetésének alapos megfontolása –Távoktatás, levelező képzés, „kihelyezett” kurzusok, Költségtérítéses, kreditet nem biztosító kurzusok bevezetése, angol nyelvű oktatás (regionális piac) … Ennek eszközei Jól koordinált tantárgyszám-csökkentés, tanterv-összehangolás Más karok és egyetemek szakvezetőivel egyeztetés, az együttműködési lehetőségek feltárása Minőség akkreditáció, külső elismertség Gazdaságosság Tanszéki érdekek Kari érdekek Egyetemi érdekek

9 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére9 Oktatásszervezés I. Tevékenységek és az információ-áramlás racionalizálása és automatizálása A feladatkörök tisztázását követően az ügyvitel hatékonyabbá, könnyebbé tétele céljából megfelelő „formanyomtatványok”, kari, tanszéki adatbázisok feltöltésére szolgáló űrlapok alkalmazását tervezzük (a sokszor felesleges párhuzamos adatszolgáltatás megszüntetésére is). Minden információ közzététele megfelelő jogosultságokkal elérhető webportálon. Céljaink elérésében segít az intézményi akkreditáció második körében végzendő munka (2007) és a HEFOP 3.3.1-P.-2004- 09-0129/1.0 "A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja" projekt Tanszékvezetők HÖK Oktatási bizottság Minőségbiztosítási bizottság oktatási dékán-helyettes Akkreditációs bizottság OAO Gazdasági élet Középiskolák Felsőoktatás, MAB Hallgatók Oktatók Tanulmányi felelősök Szakvezetők

10 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére10 Oktatásszervezés II. A kétciklusú képzésre való áttérés és a „mai hallgatók” szemléletmódja kapcsán a tartalomnak és a formának állandóan adaptálódnia kell –Az egyéni feladatmegoldást az önálló munkavégzést támogató megoldások –Előbbre kell lépni a hallgatók tananyagellátásában, növelni kell az elektronikus adathordozókon, interneten közzétett multimédiás anyagok számát. –A korszerű oktatási technikák (PP diák, PDF emlékeztetők, elektronikus tananyagok, távoktatási rendszerek) alkalmazása –Alapos igényfelmérést követően jegyzetírási stratégia kidolgozása, ehhez anyagi támogatás biztosítása (pályázat) –A diplomakészítés segítése egységes (ajánlott) elektronikusan hozzáférhető szerkezeti formák (template-ek) révén. –A meglévő oktatási anyagok rendezett formában történő elérhetőségének biztosítása (download szerver biztosítása – a szerzői jogok figyelembevételével). (pl. ocw.mit.edu)

11 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére11 Oktatásszervezés III. A minőségi oktatás elősegítése –Beiskolázási, felvételi stratégia –Tehetséggondozás (TDK, hallgatók foglalkoztatása) PR anyagok készítése, kari szintű kiadványok a következő témakörökben –Alapképzéseink –Szakirányú továbbképző programjaink (Felnőttképzési Intézet támogatása) –Angol nyelvű ismertető a Karról (CEEPUS, TEMPUS, ill. nemzetközi PhD képzésekről, kutatóhelyekről) –Fontos a kari és tanszéki honlapok frissítése, különösen olyan oktatási és tudományos információk szempontjából, melyek vonzóak lehetnek a továbbtanulni szándékozók számára. –A beiskolázási anyagok, ismertetők és bemutatkozó film készítésében, továbbá a kari honlap kialakításában számítunk a hallgatók közreműködésére, mely nagyon hasznosnak bizonyulhat.

12 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére12 Eddigi PR tevékenység Mérnöki Kar Felvételi tájékoztató(k) honlap 22.500 látogató 2004 óta! CD és kiadvány (2004) www.vegyeszmernok.lap.hu www.folyamatmernok.lap.hu Terv Eddigi tevékenység kari szintű folytatása, koordinálása 2006 20052004

13 dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére13 Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszer hatékony működtetése. Köszönöm a figyelmet ! Tanszékvezetők HÖK Oktatási bizottság Minőségbiztosítási bizottság oktatási dékánhelyettes Akkreditációs bizottság OAO Gazdasági élet Középiskolák Felsőoktatás, MAB Hallgatók Oktatók Tanulmányi felelősök Szakvezetők


Letölteni ppt "Dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére 2006 május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések