Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízgazdálkodás termőföldet érintő kérdései A NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Jordán László elnökhelyettes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízgazdálkodás termőföldet érintő kérdései A NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Jordán László elnökhelyettes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal."— Előadás másolata:

1 A vízgazdálkodás termőföldet érintő kérdései A NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Jordán László elnökhelyettes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Erdővédelmi Elnökhelyettesség

2 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Mezőgazdasági vízgazdálkodás Olyan tudatos emberi tevékenység, amely a mezőgazdasági termelés biztonsága és eredményessége érdekében a káros vizek elleni védekezést és a hasznos vizek felhasználását mind üzemi, mind országos szinten, egységes szemlélet és gyakorlat alapján összehangolja.

3 Vízkárelhárítás

4 A vízerózió kialakulásának okai Az vízerózió létrejöttét alapvetően meghatározza: – a lehullott csapadék intenzitása, mennyisége, – a talaj típusa, fizikai, kémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai, termőrétegének vastagsága, mechanika összetétele, – a domborzat alakja, hossza, meredeksége, égtáji fekvése, – a termesztett növényzet, – az alkalmazott agrotechnika.

5

6

7 Talajvédelmi szakemberként mit javasolhatunk a vízerózió kialakulásának megelőzése érdekében? Földhasználói kötelezettségek betartását, a kialakított táblák nagyságának, alakjának vizsgálatát, a talajvédő (gyepesített) fordulósávok létesítésének lehetőségét, úthálózat vonalvezetésének és kialakításának vizsgálatát, a vízgyűjtő terület egészére vonatkozó vízrendezési feladatainak meghatározását, mélyművelés alkalmazását, speciális géppark beszerzését, vagy bérlését. Komplex beavatkozást - földhasználói összefogást.

8 Lehet így is…

9 Fölösleges mennyiségű vizek elleni védelem

10 Belvíz Keletkezése: csapadékvízből, terepnél magasabb vízfolyások átszivárgó vizeiből, magasabb területekről érkező vizekből. Okai: a talaj rossz vízvezető képessége, hőmérséklet, csapadék, magas talajvízállás, elégtelen terepesés, heterogén táblák, nehéz erőgépek alkalmazása, a mélyművelés elmaradása. Rendszeresen elöntött terület 120-330 ezer ha!

11 Belvíz

12 Vizek káros szennyeződése elleni védelem

13 A NÉBIH feladatai a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel kapcsolatos védelmében Helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásainak betartásának ellenőrzése Szervestrágyával kijuttatott nitrogén mennyiségi előírások betartása (max. 170kg/ha), illetve 120 kg/ha. Tilalmi időszak betartása /11.15-02.15-ig/. Erózió elleni védelemi előírások betartása. Hígtrágya kijuttatás előírásainak betartása /nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással, melynek alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia 17% meredekségig alkalmazható/. Műtrágya kijuttatás előírásainak betartása /12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás műveletét/. Trágya kijuttatás szabályainak betartása /17%-nál meredekebb lejtésű területen, fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki/. Trágya kijuttatás védőtávolságának betartása felszíni vizek, kutak esetében. Adatszolgáltatási kötelezettség betartása. Szükség esetén nitrátszennyezési, illetve adatszolgáltatási bírság kiszabása.

14 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok - Földművelésügyi Igazgatóság Árvíz- és aszálykár kockázatkezelése: Szakvélemény készítése az aszály és árvízhelyzetről, mely alapján a VM miniszter közleményt ad ki (árvíz- és aszálykár esetén kárenyhítő juttatás csak ez alapján fizethető ki). Árvízkár felmerülése esetén a szakvéleményt 25 napon belül kell elkészíteni – A szakvéleménynek tartalmaznia kell; a károsodott termelők számának becsült nagyságát, a hozamcsökkenés várt mértékét, a mezőgazdasági árvízhelyzet területi megoszlását, az aszály vagy az árvíz által érintett területek településsoros bontását Egyéb feladatok: Területi tapasztalatokról havi információs jelentés elkészítése a Minisztérium részére (országos hidrológiai helyzet, panaszbejelentések, mezőgazdasági célú vízi létesítmények vagyonátadásával kapcsolatosan elvégzett feladatok).

15 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Szakhatósági közreműködés – a termőföld minőségi védelme érdekében Vízjogi engedélyezési, üzemeltetési, fennmaradási eljárások: – kutak, – vízellátó művek, – szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés, – öntözőtelepek, – halastavak és víztározók, – vízhasznosítási (vízszolgáltató) művek, – kisvízfolyások rendezése, – felszíni lecsapolás, alagcsövezés, – vízmosáskötés, – belvízvédelmi művek, – folyószabályozási művek.

16

17

18 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Szakhatósági közreműködés – a termőföld minőségi védelme érdekében Öntözés

19

20 Néhány gondolat: öntözéses gazdálkodás elterjesztése, rendszeresen öntözött terület növelése /min. 180 ezer ha/, víz és energia takarékos öntözési módok alkalmazása, nagytérségi vízátvezetés lehetőségeinek vizsgálata, kisvíz tározók létesítése Termelésbiztonság – piacorientált minőségi termékek – munkahelyteremtés NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Szakhatósági közreműködés – a termőföld minőségi védelme érdekében Öntözés

21 Mit vizsgálunk? – Talajadottságokat /vízgazdálkodási tulajdonságok, talajszerkezet, sótartalom, kritikus talajvízszint mélysége/, – az öntözésre felhasznált víz minőségét, – az öntöző vízellátás módját, öntözőcsatornából és tározóból szivárgó víz hatását, – öntözési mód és az öntözővíz kijuttatásának megoldását, – öntözővíz mennyiségét, intenzitását /csurgalékvíz keletkezés, kimosódás, csepperózió/, – csurgalékvíz elvezetés megoldását, – kapcsolódó agrotechnikai eljárásokat /szerves anyag utánpótlás és tápanyag gazdálkodás, vetésváltás/. NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Szakhatósági közreműködés – a termőföld minőségi védelme érdekében Öntözés

22 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Szakhatósági közreműködés – a termőföld minőségi védelme érdekében Mit vizsgálunk? Minden esetben: – humuszos termőréteg mentését, tárolását, hasznosítását, – kiszoruló altalaj felhasználását. Alapja: TALAJVÉDELMI TERV

23 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Vízgazdálkodás – melioráció Területrendezés, táblásítás, úthálózat kialakítása, nyíltfelszíni csatorna hálózat kialakítása, felszín alatti vízelvezető hálózat, talajjavítás, öntözés.

24 NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Feladatok – Talajvédelem Vízgazdálkodás – melioráció Komplex megvalósítás + célirányos hasznosítás + hatóságok összehangolt együttműködése = TERMELÉS BIZTONSÁG, VERSENYKÉPES MEZŐGAZDASÁG

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vízgazdálkodás termőföldet érintő kérdései A NÉBIH szerepe a vízgazdálkodásban Jordán László elnökhelyettes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések