Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai"— Előadás másolata:

1 A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai
Tamás Bíró Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

2 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29)

3 A zsidóság határán Hol a zsidóság határa? Szamaritánusok
Karaiták (Anan ben David, i.sz. 9. sz.) Sabbataianusok (Dönme; Sabbatai Cvi, 1666.) Messiás hívő zsidók (Jews for Jesus) (Messiás-hívő lubavicsiak?) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

4 A zsidóság ma Három dimenzió: Földrajz: Ideológia:
Askenázok, szfaradiak, jemeniek, stb. Ideológia: Haszidok vs. mitnagdim (litvákok) Cionizmus (territorializmus, autonomizmus,…) A modernitásra adott válasz: Reform vs. ortodoxia, és ami közte van Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

5 Földrajz A zsidóság nincs centralizálva: helyi autoritások
Földrajzi különbségek a minhagokban Askenázi zsidóság: keresztény uralom alatt 10. sz. Németo. (É-Franciao.)  sz. Lengyelo.  Oroszo. stb. Jiddisül beszélő (Judeo-német); Jüdisch-Deutsch Szfaradi zsidóság: - főleg muszlim uralom alatt Spanyolo., Portugália  Mediteráneum + Közel-Kelet Spanyol menekültek (ladino nyelvű) + helyiek (arabul beszélő) 17. sz. : Hollandia (Antwerpenből; portugál közösség), Anglia… Jemeni, perzsa, olasz, stb. közösségek Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

6 Mozgalmak? Földrajz: csatlakozz a helyi közösséghez!
Középkor: tömeges migráció Több közösség egy városban (pl. Amsterdam) Mozgalmak – modern jelenség: 18. század Decentralizálva, egy “ideológiát” követve Haszidizmus vs. mitnagdim Reform vs. ortodoxia Cionizmus, mizrachi (= vallásos cionizmus) Agguda, Bund, autonomizmus, territorializmus, stb. Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

7 Haszidizmus Haszid (chaszid, pl. chaszidim)
Bal Shem Tov (R. Israel ben Eliezer, kb ) Népszerű kabbala (miszticizmus) Lázadás a rabbinikus elitizmus ellen Népi vallásosság (“csodarabbik”, legendák,…) Rebbe: haszid csoport karizmatikus vezetője Pszeudo-földrajzi “mozgalmak”: X város rebbéje Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

8 Haszidok, mitnagged-ek
Haszidok: manapság: Szatmár, Lubavics (Chabad), Gur, Belz… Mitnagged-ek: Mozgalom, a haszidizmushoz hasonlóan, XIX. sz. eleje A hasszidizmus ellen Jesiva-mozgalom Muszár-mozgalom: etikai irodalom Ma: „litvákok”, „litvisek” Elijah of Vilna (GRA, a Vilna Gáon: ) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

9 Cionizmus és az arra adott válaszok
A modern politikai cionizmus előfutárai Herzl, 1897: modern politikai cionizmus Cionizmus vs. territorializmus Mizrachi: vallásos cionizmus, rav Kook Agguda: ultra-ortodox politikai mozgalom Autonomizmus, Jiddisizmus Szekuláris, két háború közötti Kelet-Európa Vallásos anticionizmus (Szatmár, Neturé Karta) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

10 Válasz a modernitásra “Bal” “Jobb” Magyaro.: neológia ortodoxia
Németo.: fő neo-ortodoxia USA: reform conservative orthodox (modern és ultra) reconstructionism UK: liberal reform United Synagogues charedi progressive Israel: (maszorti) vallásos charedi NL: LJG PIG/NIK Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

11 Haszkala Haszkala = zsidó felvilágosodás Három hullám:
: Berlin, Moses Mendelssohn ( ) : Habsburg Birodalom : a cári birodalom területe Asszimiláció vagy integráció? A kultúra elemeinek átvétele: Nyelv (nyugati jiddis  Jüdischdeutsch  Hochdeutsch) Viselkedési minták, öltözködés, stb. Értékrend: tudomány, művészetek, esztétika… Nyugatról keletre: nagyobb zsidó lakosság + kevésbé vonzó környező társadalom Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

12 A németországi reform A németországi reform
XIX. sz. eleje: Seesen, Hamburg, stb. A környezethez való radikális hasonulás A sabbat áthelyezése vasárnapra A Cionba való visszatérés és az áldozatokra való utalások eltörlése az imákból Prédikációk és imák a helyi nyelven (Hochdeutsch) Esztétika: rövidebb imák, organa, templomszerű zsinagógák, lelkészruhák a rabbik számára, stb. Wissenschaft des Judentums (A. Geiger, Z. Fraenkel,…) A reform három fázisa: 1. Esztétika; 2. Tudományos-ideológiai; 3. Szervezeti Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

13 Ortodoxia Az ortodoxia szintén modern mozgalom:
Szintén a modernitásra adott válasz: elvetés Chatam Szofer (Moses Schreiber, ) Pressburg (Pozsony, Bratislava) “Az új tórailag tiltva van” Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

14 Három út A modernitás tudatos támogatása: reform
A modernitás tudatos elvetése: ortodoxia A többség: ideológiától mentes pragmatizmus: Lassú modernizáció Hagyomány otthonról A hagyomány lassú elveszése Földrajzi és szociológiai tényezőktől függően, különböző tempóban Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

15 Különböző modellek (1) Hollandia: USA: Portugál és askenázi közösség.
Nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Nézeteltérések, apróbb konfliktusok a szervezeten belül. II. Világháború után: ultraordoxia, reform (LJG) USA: Orthodoxy vs. Reform Conservative: szakadás a reformból jobbra (shrimps) Reconstructionists: a conservative-ból balra, ma már „szélsőbal” Reform: lassan visszahoz sok elemet a hagyományból II. vh. után: conservative-ok balra mozognak (vs. conservadox csoportok) Ortodoxia: modern ortodoxia vs. charedim (“ultra-orthodox”) Új kérdések: szombati utazás, nők, homoszexualitás, “patrilinearity”… Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

16 Különböző modellek (2) Németország: Magyarország:
A korai, radikális reform után: nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Neo-ortodoxia (Frankfurt, Berlin): Samson Raphael Hirsch ( ), Azriel Hildesheimer: szakadás jobbra Magyarország: Korai reform: Chorin Áron, stb., de sikertelen Viszont: Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

17 Különböző modellek (3) Magyarország: Kelet- és Nyugat-Európa határán
Lassú modernizáció különböző tempóban: Gyorsan modernizálódó, polgárosodó nagyvárosok  Mérsékelt reform = neológ / neológia Nyugat-Mo., Közép-Mo.: közepes tempó  Hagyományosabb neológ / neológia Kelet-Mo.: lassú modernizáció Hagyományos: status quo ante (stateszku) Ortodoxia: Chatam Szofer követői + haszidok Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

18 Magyarország Leopold (Lipót) Löw (1811-1875)
1840-es évek: elsők közt prédikál magyarul : Kossuth tábori rabbija Nagymihály-i ortodox rabbigyűlés (Michalovce) 1865. tilos: magyarul prédikálni, lelkész-szerű rabbi-öltözet, torony a zsinagógán, kórus, bima elől… Eötvös József : kongresszus  szakadás Ortodoxia: önálló felekezetként elismerik (1870) Status quo ante: Kelet-Magyaro., a neológia helyett Azriel Hildesheimer: jesiva szekuláris tárgyakkal Kismartonban, majd Berlinbe megy, rabbiképzőt alapít Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

19 Encyclopaedia Judaica
Ajánlott irodalom Kiindulás bármely kérdésbe: Encyclopaedia Judaica Jakob Katz: Végzetes szakadás, Múlt és Jövő Kiadó, (A House Divided, Orthodoxy, and Schism in Nineteenth-Century Central European Jewry, Oxford, 2002) (a németországi modern ortodoxia születése és a magyarországi szakadás története), és Jakob Katz más könyvei is. Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai ( )

20 Köszönöm a figyelmet! Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29)


Letölteni ppt "A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések