Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás."— Előadás másolata:

1 1/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás Bíró biro.tamas@hebraisztika.hu

2 2/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot

3 3/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot A zsidóság határán Hol a zsidóság határa? Szamaritánusok Karaiták (Anan ben David, i.sz. 9. sz.) Sabbataianusok (Dönme; Sabbatai Cvi, 1666.) Messiás hívő zsidók (Jews for Jesus) (Messiás-hívő lubavicsiak?)

4 4/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot A zsidóság ma Három dimenzió: Földrajz: –Askenázok, szfaradiak, jemeniek, stb. Ideológia: –Haszidok vs. mitnagdim (litvákok) –Cionizmus (territorializmus, autonomizmus,…) A modernitásra adott válasz: –Reform vs. ortodoxia, és ami közte van

5 5/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Földrajz A zsidóság nincs centralizálva: helyi autoritások Földrajzi különbségek a minhagokban Askenázi zsidóság: keresztény uralom alatt 10. sz. Németo. (É-Franciao.)  15-16. sz. Lengyelo.  Oroszo. stb. Jiddisül beszélő (Judeo-német); Jüdisch-Deutsch Szfaradi zsidóság: - főleg muszlim uralom alatt Spanyolo., Portugália  1492. Mediteráneum + Közel-Kelet Spanyol menekültek (ladino nyelvű) + helyiek (arabul beszélő) 17. sz. : Hollandia (Antwerpenből; portugál közösség), Anglia… Jemeni, perzsa, olasz, stb. közösségek

6 6/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Mozgalmak? Földrajz: csatlakozz a helyi közösséghez! Középkor: tömeges migráció Több közösség egy városban (pl. Amsterdam) Mozgalmak – modern jelenség: 18. század Decentralizálva, egy “ideológiát” követve -Haszidizmus vs. mitnagdim -Reform vs. ortodoxia -Cionizmus, mizrachi (= vallásos cionizmus) Agguda, Bund, autonomizmus, territorializmus, stb.

7 7/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Haszidizmus Haszid (chaszid, pl. chaszidim) –Bal Shem Tov (R. Israel ben Eliezer, kb. 1700-1760) –Népszerű kabbala (miszticizmus) –Lázadás a rabbinikus elitizmus ellen –Népi vallásosság (“csodarabbik”, legendák,…) –Rebbe: haszid csoport karizmatikus vezetője –Pszeudo-földrajzi “mozgalmak”: X város rebbéje

8 8/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Haszidok, mitnagged-ek Haszidok: manapság: Szatmár, Lubavics (Chabad), Gur, Belz… Mitnagged-ek: Mozgalom, a haszidizmushoz hasonlóan, XIX. sz. eleje –A hasszidizmus ellen –Jesiva-mozgalom –Muszár-mozgalom: etikai irodalom –Ma: „litvákok”, „litvisek” –Elijah of Vilna (GRA, a Vilna Gáon: 1720-1797)

9 9/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Cionizmus és az arra adott válaszok A modern politikai cionizmus előfutárai Herzl, 1897: modern politikai cionizmus Cionizmus vs. territorializmus Mizrachi: vallásos cionizmus, rav Kook Agguda: ultra-ortodox politikai mozgalom Autonomizmus, Jiddisizmus Szekuláris, két háború közötti Kelet-Európa Vallásos anticionizmus (Szatmár, Neturé Karta)

10 10/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot “Bal”“Jobb” Magyaro.:neológiaortodoxia Németo.:főneo-ortodoxia USA: reformconservativeorthodox (modern és ultra) reconstructionism UK:liberalreformUnited Synagogues charedi progressive Israel:(maszorti) vallásos charedi NL:LJGPIG/NIK Válasz a modernitásra

11 11/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Haszkala Haszkala = zsidó felvilágosodás Három hullám: –1750-1800: Berlin, Moses Mendelssohn (1729-1786) –1800-1850: Habsburg Birodalom –1850-1900: a cári birodalom területe Asszimiláció vagy integráció? A kultúra elemeinek átvétele: –Nyelv (nyugati jiddis  Jüdischdeutsch  Hochdeutsch) –Viselkedési minták, öltözködés, stb. –Értékrend: tudomány, művészetek, esztétika… Nyugatról keletre: nagyobb zsidó lakosság + kevésbé vonzó környező társadalom

12 12/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot A németországi reform –XIX. sz. eleje: 1810. Seesen, 1818. Hamburg, stb. A környezethez való radikális hasonulás –A sabbat áthelyezése vasárnapra –A Cionba való visszatérés és az áldozatokra való utalások eltörlése az imákból –Prédikációk és imák a helyi nyelven (Hochdeutsch) –Esztétika: rövidebb imák, organa, templomszerű zsinagógák, lelkészruhák a rabbik számára, stb. Wissenschaft des Judentums (A. Geiger, Z. Fraenkel,…) A reform három fázisa: 1. Esztétika; 2. Tudományos-ideológiai; 3. Szervezeti

13 13/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Ortodoxia Az ortodoxia szintén modern mozgalom: Szintén a modernitásra adott válasz: elvetés Chatam Szofer (Moses Schreiber, 1762-1839) –Pressburg (Pozsony, Bratislava) –“Az új tórailag tiltva van”

14 14/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Három út A modernitás tudatos támogatása: reform A modernitás tudatos elvetése: ortodoxia A többség: ideológiától mentes pragmatizmus: –Lassú modernizáció –Hagyomány otthonról –A hagyomány lassú elveszése –Földrajzi és szociológiai tényezőktől függően, különböző tempóban

15 15/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Különböző modellek (1) Hollandia: Portugál és askenázi közösség. Nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Nézeteltérések, apróbb konfliktusok a szervezeten belül. II. Világháború után: ultraordoxia, reform (LJG) USA: Orthodoxy vs. Reform Conservative: szakadás a reformból jobbra (shrimps) Reconstructionists: a conservative-ból balra, ma már „szélsőbal” Reform: lassan visszahoz sok elemet a hagyományból II. vh. után: conservative-ok balra mozognak (vs. conservadox csoportok) Ortodoxia: modern ortodoxia vs. charedim (“ultra-orthodox”) Új kérdések: szombati utazás, nők, homoszexualitás, “patrilinearity”…

16 16/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Különböző modellek (2) Németország: A korai, radikális reform után: nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Neo-ortodoxia (Frankfurt, Berlin): Samson Raphael Hirsch (1808-1888), Azriel Hildesheimer: szakadás jobbra Magyarország: –Korai reform: Chorin Áron, stb., de sikertelen –Viszont:

17 17/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Különböző modellek (3) Magyarország: Kelet- és Nyugat-Európa határán –Lassú modernizáció különböző tempóban: Gyorsan modernizálódó, polgárosodó nagyvárosok  Mérsékelt reform = neológ / neológia Nyugat-Mo., Közép-Mo.: közepes tempó  Hagyományosabb neológ / neológia Kelet-Mo.: lassú modernizáció  Hagyományos: status quo ante (stateszku) –Ortodoxia: Chatam Szofer követői + haszidok

18 18/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Magyarország Leopold (Lipót) Löw (1811-1875) –1840-es évek: elsők közt prédikál magyarul –1848-49: Kossuth tábori rabbija Nagymihály-i ortodox rabbigyűlés (Michalovce) –1865. tilos: magyarul prédikálni, lelkész-szerű rabbi- öltözet, torony a zsinagógán, kórus, bima elől… Eötvös József : 1868-69 kongresszus  szakadás Ortodoxia: önálló felekezetként elismerik (1870) Status quo ante: Kelet-Magyaro., a neológia helyett Azriel Hildesheimer: jesiva szekuláris tárgyakkal Kismartonban, majd Berlinbe megy, rabbiképzőt alapít

19 19/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Ajánlott irodalom Kiindulás bármely kérdésbe: Encyclopaedia Judaica Jakob Katz: Végzetes szakadás, Múlt és Jövő Kiadó, 1999. (A House Divided, Orthodoxy, and Schism in Nineteenth-Century Central European Jewry, Oxford, 2002) (a németországi modern ortodoxia születése és a magyarországi szakadás története), és Jakob Katz más könyvei is. http://odur.let.rug.nl/~birot/zsido_iranyzatok.htm

20 20/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) biro.tamas@hebraisztika.hu http://www.let.rug.nl/~birot Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1/20 Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005-11-29) A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések