Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KLASSZICIZMUS Készítette: Domján Gáborné. A klasszicizmus egy stílusirányzat. Stílus, amelyben az emberek értékrendje, ízlése fejeződik ki. Pollack Mihály:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KLASSZICIZMUS Készítette: Domján Gáborné. A klasszicizmus egy stílusirányzat. Stílus, amelyben az emberek értékrendje, ízlése fejeződik ki. Pollack Mihály:"— Előadás másolata:

1 KLASSZICIZMUS Készítette: Domján Gáborné

2 A klasszicizmus egy stílusirányzat. Stílus, amelyben az emberek értékrendje, ízlése fejeződik ki. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum

3 KLASSZICIZMUS A classis (’osztály’) latin szóból szár- mazik; „classis” alatt első osztályút értettek az ókorban. Az elnevezés alapja : a klasszicisták első osztályút, tökéletest kívántak alkotni. A latin elnevezés nem véletlen. Mintaképe is az antik művészet volt (elsősorban a római), melyet első osztályúnak, tökéletesnek tartottak.

4  A A A A klasszicizmus nem tévesztendő össze a klasszikussal. Ez utóbbi nem stílust jelöl, hanem az alábbi jelentésben használatos:  k k k kiemelkedő értékű (ebben az értelemben Arany és Petőfi a magyar irodalom két klasszikusa). KLASSZICIZMUS

5  A klasszicizmus Francia- országban bontakozott ki a 17. században. Már a Napkirály idejében megszületett a klasszicista dráma (Racine: Phaedra, Moliere: Tartuffe, Kényeskedők, stb), A KLASSZICIZMUS IDEJE  s XIV. Lajos építtette meg Versailles-ben a klasszicista palo- táját, melyben Racine és Moliere darabjait is bemutatták.

6

7  A klasszicizmus a 18. szá- zadban, a felvilágosodással egy időben (annak eszméit népszerűsítve) terjed el Európában, s a 19. század első felében is még meghatározza az ízlést. Pl. nálunk Magyarországon ebben a században épülnek a klasszicista épületek. Péchy Mihály: A debreceni Nagytemplom A KLASSZICIZMUS IDEJE

8 Hild : Az esztergomi Bazilika

9 A klasszicista stílus a reneszánsz folytatója. Palladio: Villa Rotonda British Múzeum

10 Nem véletlenül. Mindkettő az ókori művészetet tekintette mintának. Parthenon

11 A klasszicista stílus a barokknak ellentéte. Egyszerű, rendezett, kiegyensúlyozott. Bonyolult, mozgalmas, túldíszített.

12 A klasszicista stílus a a reneszánsz folytatója, a barokknak ellentéte

13 Társadalmi alapja:  Franciaországban, Németországban, Ausztria – Magyarországon a polgárság és a nemesi arisztokrácia egyensúlya.  A klasszicizmus azonban ott is hatott, ahol a feudális uralkodó osztály (nemesség) hatalmát már a polgárság megdöntötte: Angliában és a Németalföldön. Itt a hatalomra jutott polgárság önbizalmát és biztonságérzetét fejezte ki a klasszicizmus.

14  A klasszicizmus harmóniájában a polgárság otthonosságérzete fejeződik ki.  A klasszicizmus rend, rendezettség iránti igényében a polgárság határozott céljai mutatkoznak meg.  A rendet a tapasztalatra és az értelemre támaszkodva igyekszik a polgárság a világban megtalálni. Társadalmi háttér és ízlés összefüggése

15 Filozófiai alapja:  A racionalizmus.  A racionalisták hittek a világ ésszerű elrendeződésében, s úgy gondolták, a világ a józan ész segítségével kiismerhető és átalakítható. Ez a meggyőződés fejeződik ki a klasszicizmus rendezett voltában.

16 Szemlélete:  A józan észt és a természeti egyenlőséget szegezik szembe a feudális kiváltságokkal.  Ókori minták nyomán az egyetemes emberit, (a minden emberben közöset) és az ideálist hangsúlyozzák. Houdon: Vadászó DiánaLeochares: Artemis

17 Művészi magatartás, alkotásmód:  A mesterségbeli tudás, a mértéktartás tisztelete, a jó ízléshez való alkalmazkodás jellemzi az alkotókat.  Az antik remekművek vizsgálatától azt remélték, hogy felfedezik a tökéletes alkotás szabályait.  E szabályokat aztán buzgón alkalmazták a műveikben.

18 Merev szabályok:  Képzőművészetben szimmetria szabályaszimmetria szabálya arányosság szabályaarányosság szabálya aranymetszés szabályaaranymetszés szabálya mértéktartás szabályamértéktartás szabálya  Irodalomban a valószerűség szabályaa valószerűség szabálya az illendőség és erkölcsösség szabályaaz illendőség és erkölcsösség szabálya a világos kifejtés és választékosság szabályaa világos kifejtés és választékosság szabálya A műfaji tisztaság szabályaA műfaji tisztaság szabálya a drámában a hármas egység szabályaa drámában a hármas egység szabálya a drámában a hangnembeli egység szabályaa drámában a hangnembeli egység szabálya

19 Stílus:  A minta az antikvitás: az ókori művek „nemes egyszerűsége és csendes nagysága” (Winckelmann).  A művészet célja a gyönyörködtetésen túl az erkölcsi nevelés és az emberek művelése.  Ezért a művészek kerültek minden szertelenséget, fölösleges díszítettséget, céljuk a világosság, érthetőség volt. Hild József: Bazilika, Esztergom

20 Stílusjegyei:  Egyszerűség, mértéktartás  Rendezett, áttekinthető forma  Harmónia  Ez a harmónia kicsit mesterkélt, a szabályok gondos betartásából származik. Pl. a képző- művészetben a szim- metrikus geometriai idomok túlzott alkalma- zásától. Soufflot: Pantheon, Párizs

21 Művészeti ágak: Irodalom Zene Képzőművészet szobrászat festészet építészet

22 Stílusjegyei az irodalomban  Emelkedett gondolkodású, a közösségért élő ember, ill. az érzelmeit, indulatait kontroll alatt tartó ember az ideális hős.  A józan észre s a mértékre apellálva elvetnek minden túlzást: előítéletet, türelmetlenséget, túlfűtöttséget és szenvedélyességet. Bemutatják: a mérték s a józan ész elvesztése tragikus következményekkel jár.  Idealizálják a világot vagy fejlődésében mutatják be (fejlődésregény), esetleg egy ideális állapot alapján gúnnyal, kritikával mutatják be a valót (moliere-i vígjáték, swifti szatíra).

23  A művek tanító célzatúak, jó erkölcsre, emelkedett gondolkodásra nevelnek . Törekednek a valószerű ábrázolásra még akkor is, ha fantasztikus utazásokat írnak le.  Érthető, világos, választékos nyelven fogalmaznak. Stílusjegyei az irodalomban

24 Jellemző műfajai:  tragédia (pl. Racine: Phaedra, Schiller: Ármány és szerelem)  komédia (Moliere),  tanköltemény (Csokonai: Az estve)  óda (Goethe: Promé- theusz, Schiller: Az örömhöz),

25 Jellemző műfajai:  Állatmese (La Fontaine)  nevelődési regény (Fielding: Tom Jones),  fejlődési regény (Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei),  tézisregény (Voltaire: Candide),  utaztató regény (Defoe és Swift).

26 Daniel Defoe

27 Swift: Gulliver utazásai

28 Swift: Gulliver utazásai 1.

29 Swift: Gulliver utazásai 2.

30 Swift: Gulliver utazásai 3.

31 Swift: Gulliver utazásai 4.

32 A képzőművészet alkotói:  Szobrászat: Canova: Ámor és Psyché, Huodon: Voltaire, Thorvaldsen: Vénusz, Ferenczy István: Pásztorlányka, Kölcsey Ferenc  festészet: David: A Horatiusok esküje, Ingres: Osszián álma, Mademoiselle Riviere arcképe  építészet: Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi bazilika, Egri székesegyház

33 Canova Ámor és Psyché

34 Thorvaldsen Jászón és az aranygyapjú Vénusz

35 Ferenczy István Ferenczy István: Pásztorlányka Ferenczy: Kölcsey

36 Festők: David A Horatiusok esküje

37 Barabás: Bittó Istvánné arcképe Ingres: Női portré

38 Ingres Osszián álma

39  A zenében az 1750–1820 közötti korszakot nevezik klasszikusnak. A barokkal szemben a stílus itt is egyszerűsödött, a mű szerkezete világos, áttekinthető és harmonikus lett.  A vízszintes szerkesztési elvet a függőleges váltja fel: megszűnik a szólamok egyenrangúsága, egy dallam van, a többi ennek van alárendelve. Klasszicista zene

40  A szimfónia és a szimfonikus zenekar ekkor alakul ki. A szimfónia elnevezése is a harmóniára utal: együtthangzást jelent. A legfőbb rendező elv a szimmetria, az ellentétes témák szembeállítása és a variációk, vagy hangszeres párbeszédek.  A kor kedvelt műfajai a versenyművek, ahol a szólista az első tétel végén bemutatja virtuozitását – ez a kadencia. Klasszicista zene

41  Joseph Haydn:  C-dúr „Császár” vonósnégyes  Esz-dúr „Dobpergés” szimfónia  Wolfgang Amadeus Mozart:  C-dúr zongoraverseny  D-moll zongoraverseny  Mozart:  A varázsfuvola  Figaro házassága  Ludwig van Beethoven:  V. c-moll „Sors” szimfónia  VI. F-dúr „Pastorale” szimfónia  IX. d-moll szimfónia  Fidelio

42 Klasszicista divat

43 VÉGE


Letölteni ppt "KLASSZICIZMUS Készítette: Domján Gáborné. A klasszicizmus egy stílusirányzat. Stílus, amelyben az emberek értékrendje, ízlése fejeződik ki. Pollack Mihály:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések