Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hőmérséklet mérése –Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) higanyos hőmérő (1700-1730), skála –René-Antoine de Réaumur (1683-1757) alkoholos hőmérő, skála.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hőmérséklet mérése –Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) higanyos hőmérő (1700-1730), skála –René-Antoine de Réaumur (1683-1757) alkoholos hőmérő, skála."— Előadás másolata:

1 A hőmérséklet mérése –Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) higanyos hőmérő (1700-1730), skála –René-Antoine de Réaumur (1683-1757) alkoholos hőmérő, skála (1730) –Anders Celsius (1701-1744) skála (1742)

2 A hő –Joseph Black (1728-1799) fajhő, látens hő, hőmennyiség, kalorimetria, kalorikum (1757-1763) –Benjamin Thompson [Rumford gróf] (1753-1814)

3 “Alig szükséges hozzátennem, hogy akármi, amit bármely elszigetelt test, vagy testek rendszere korlátozás nélkül képes szolgál- tatni, az nem lehet anyagi szubsztancia: és számomra rendkívül nehéznek, ha nem le- hetetlennek tűnik, bármely más gondolatot kialakítani arról, amit létre lehet hozni és to- vábbítani, azon a módon ahogy a Hőt létre- hoztuk és továbbítottuk ezekben a Kísérle- tekben, mint hogy ez MOZGÁS.” (előadás 1798-ban)

4 –Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) gázok hőtágulása (1802) léghajón 7 km magasra - a levegő hőmérsékletét, nyomását és összetételét mérve (1804) gázok térfogati arányai (1808-1809) út az egyesített gáztörvény felé (1826)

5 –John Dalton (1766- 1844) a gázok parciális nyomásának problémája (Dalton-törvény, 1801)  atomhipotézis (1803- 1810)

6 Elméleti hőtan –Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) Théorie analytique de la chaleur (1822) –a hővezetés differenciálegyenlete –Fourier-sor –Fourier-integrál

7 –Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (1824) –reverzibilis körfolyamat kalorikus mechanikai modellje  hatásfok –Benoit Paul Emil Clapeyron (1799-1864) Carnot-féle körfolyamatok: fordítva, matematikailag, diagrammokon (1834) ideális gázok állapotegyenlete a folyadékkal egyensúlyban lévő gőz egyenlete

8 Az energia –Julius Robert Mayer (1814-1878) “Az erők okok: ennek megfelelően velük kapcso- latban teljes mértékben alkalmazhatjuk a causa aequat effectum (az ok egyenlő az okozattal) elvet. Ha a c oknak e okozata van, akkor c = e; ha történetesen e egy második f okozatnak az oka, akkor e = f, és így tovább: c = e = f … = c. Az okok és okozatok láncolatában egyetlen tag vagy egy tag egyetlen része sem tűnhet el, ahogyan ez világosan következik az egyenlet természetéből. Minden ok eme első tulajdonságát elpusztíthatatlanságuknak nevezzük.” (1842)

9 –James Prescott Joule (1818- 1889) On the Production of Heat by Voltaic Electricity (1840) –az áram hőhatása (I 2 R) a hő mechanikai egyenértéke (1843)

10 –Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) a fiziológiai hő is csak fizikai energiából származhat –„Azzal a feltevéssel kezdjük, hogy akármilyen természeti testek bármilyen kombinációjával is lehetetlen semmiből folyamatosan erőt előállítani. E tétel révén Carnot és Clapeyron elméletileg levezettek egy sor törvényt, amelyek egy részét a kísérlet bebizonyította, más részét még nem ellenőrizték …. Jelen tanulmány célja ezt az elvet ugyanúgy érvényesíteni a fizika összes ágában …” (előadás 1847-ből)


Letölteni ppt "A hőmérséklet mérése –Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) higanyos hőmérő (1700-1730), skála –René-Antoine de Réaumur (1683-1757) alkoholos hőmérő, skála."

Hasonló előadás


Google Hirdetések