Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. FELSŐOKTATÁSI MARKETING KONFERENCIA Marketingmenedzsment eszközök a felsőoktatásban 2010. október 21-22. Pécsi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. FELSŐOKTATÁSI MARKETING KONFERENCIA Marketingmenedzsment eszközök a felsőoktatásban 2010. október 21-22. Pécsi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 III. FELSŐOKTATÁSI MARKETING KONFERENCIA Marketingmenedzsment eszközök a felsőoktatásban 2010. október 21-22. Pécsi Tudományegyetem

2 MARKETING INFORMÁCIÓS RENDSZER A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN Hetesi Erzsébet Szegedi Tudományegyetem-Gazdaságtudományi Kar hetesi@gmail.uj.com

3 MIRŐL IS SZÓLNÉK? I.VAN-E TÖKÉLETES MIR? VAN-E MIR A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN? II.A HAZAI INTÉZMÉNYI MIR KIÉPÍTÉSNEK LEHETŐSÉGEI II/1 Külső szekunder források II/2 Belső információk III. Primer források (elégedettségi és DPR mérések) IV. AKKOR MILYEN IS A MIR A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN?

4 I. VAN-E TÖKÉLETES MIR? Tökéletes MIR nincs! Csak törekedhetünk arra, hogy működőképes legyen, de mindig lesznek hibák: -Aktualitás -Mennyiség -Hitelesség -Minőség

5 I. VAN-E MIR A FELSŐOKTATÁSBAN? (mi A MIR, mi a VIR?) Van is, meg nincs is Makroszintű korlátok – a szisztematikus adatgyűjtés nem átgondolt (Nefmi, MAB,stb.) Mikroszintű korlátok – intézmény- és karspecifikus jellemzők (kinek mi a fontos?ÁOK, GTK)

6 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? Adatgyűjtés minden szinten van, de hogyan??

7 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? A Magyar Tudományos Akadémia http://mta.hu/publikacios_ adattarak/http://mta.hu/publikacios_ adattarak/ http://mta.hu/kozgyulesi_ kepviselok/

8 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? A Magyar Akkreditációs Bizottság www.mab.hu/ - Véleményezésre beadott szakindítások listája (alap- és mesterszakok 2003-tól)Véleményezésre beadott szakindítások listája (alap- és mesterszakok 2003-tól)

9 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? „… Kérem, hogy az elkészült dokumentumot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, ….címre szíveskedjék 2010. július 30-ig eljuttatni…” Az oktatási tárca

10 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? „…. Tisztelettel kérem, hogy az Ön által vezetett kar vonatkozó adatait a mellékelt táblázatban megjelenítve, azt 2010. augusztus 27-ig…” „… a kitöltött adatlapokat két példányban, 2010. március 12-ig a Rektori Hivatalba …” Az intézményi vezetők:

11 I. VAN-E SZISZTEMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS? A kari vezetők: „… küldje el nekem e-mailben 2010. szeptember 20-ig. ….összesítve szeretné továbbítani Rektor Úr részére….” „… még ma délig kérem kitölteni…”

12 ???? „MAKRO –MIR” használhatósága A párhuzamos adatgyűjtések következményei Nehéz az eligazodás (ritka a jó rendszerezés) A különböző adatbázisokban eltérő információk találhatók Túl sok energiát köt le az intézményeknél az állandó „adatbekérés” Bizonytalanná teszi a döntéseket

13 II. A HAZAI INTÉZMÉNYI MIR KIÉPÍTÉSNEK LEHETŐSÉGEI

14 MIRŐL? HONNAN? HOGYAN? II. 1. Szekunder források -Külső források (nemzetközi, hazai) -Marketing figyelő rendszer -Belső információs rendszer II. 2. Primer források és módszerek (elégedettségi mérések)

15 II. 1. Szekunder források - Nemzetközi trendek (miről?) Strukturális átrendeződések Nemzetközi rangsorok Hallgatói-oktatói mobilitás Oktatási tematikák és módszerek Kutatási irányok és módszerek stb.

16 II. 1. Nemzetközi trendek (Honnan? Hogyan?) Internetes adatbázisok Nemzetközi oktatási statisztikai adatok Nemzetközi konferenciák Szakmai találkozók Hallgatói beszámolók (pl. AISEC, Erasmus stb.)

17 II. 1. Hazai külső szekunder információk (miről??) Demográfiai adatok 2009 első negyedévében 23 648 gyermek született, 1,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban (KSH) 1970– 1979 1980– 19891990–2001 Bács- Kiskun1 384-24 550-381 Békés-2 061-25 023-14 096 Csongrád11 080-17 458-5 498 Dél-Alföld10 403-67 031-19 975 Magyarorszá g408 467-334 640-176 508

18 II. 1. Hazai külső szekunder információk (miről?) Felsőoktatás finanszírozása Új, a minőséget még inkább középpontba állító felsőoktatási finanszírozási rendszert javasol az oktatási tárca vezetője. Az egyetemek és főiskolák finanszírozási rendszerének jelentős átalakítását tervezi a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi ).

19 II. 1. Hazai külső szekunder információk (miről?) Regionális adatok gyűjtése A régió gazdasági mutatói, gazdasági szerkezete Fizetőképesség Potenciális munkaadók Középiskolák struktúrája, helyzete

20 II. 1. Külső szekunder információk (Honnan?Hogyan?) KSH – Oktatás Statisztikai Évkönyv www.okm.gov.hu/letolt/.../okt_evkonyv Felvi adattár: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok NEFMI felsőoktatási adattár: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/adattar Oktatási statisztika: http://www.oh.gov.hu/letoltesek KSH Stadat: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_dad=portal&_sc hema=PORTAL KSH Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ TEIR: https://teir.vati.hu/

21 II. 1. 1. MARKETING FIGYELŐ RENDSZER A spontán figyelés a felsőoktatásban „szinte kötelező”. „..tudod mit láttam? …„ effektus hatékony lehet

22 II. 1. 1. MARKETING FIGYELŐ RENDSZER A feltételekhez kötött figyelés rendszeres tevékenység: - versenytársak honlapjainak böngészése (www.pte.ktk.hu) - sajtófigyelés (index.hu) - munkaadók pozíciói - hallgatói fórumok jelzései stb.

23 II. 1. 1. Versenytársak figyelése Felsőoktatási piac ( 200-250 hallgató…) Kik a versenytársak? Kik a potenciális belépők? Milyen a kínálatuk, stratégiáik, erősségeik, gyengeségeik? Versenytérkép készítése – fehér foltok keresése

24 II. 1. 1. MARKETING FIGYELŐ RENDSZER informális figyelés jelentősége kiemelkedő konferenciavacsorák, fogadások, baráti összejövetelek

25 II. 2. Klasszikus belső beszámoló rendszer (Miről?) Szolgáltatás termékek Oktatási szolgáltatás Tagozat Képzési formák szakok Kutatási szolgáltatás - kormányzati kutatások -K+F kutatások Egyéb szolgáltatások könyvtár, hallgató centrum stb.

26 II. 2. 1. Klasszikus belső beszámoló rendszer – oktatás (Mit?) Oktatás: beiskolázási marketing - felvételizők adatai honnan, milyen régiókból, milyen típusú középiskolákból érkeznek a jelentkezők? hogy alakulnak az egyes szakokon a létszámok, az első helyes jelentkezők idősorai mit mutatnak?

27 II. 2. 1. Klasszikus belső beszámoló rendszer – oktatás (Mit?) Oktatási kínálat szegmentálása: -tagozatok -képzési formák -szakok Milyen képzések szűnnek meg? Milyen a mobilitás mértéke a képzések között? Milyen új tagozatok, szakok vannak az intézményben Milyen a termékkannibalizmus hatása? Költségelemzések

28 II. 2. 1. Klasszikus belső beszámoló rendszer – oktatás (Mit?) A mesterszakokkal a belső információk gyűjtése új feladatokat jelent: hány saját hallgató marad az intézményben mesterképzésen, milyen más intézményekből várhatók jelentkezők? a felvételizők alapképzés után jönnek-e mesterképzésre, vagy néhány év munkavégzés után?

29 II. 2. 1. Klasszikus belső beszámoló rendszer – oktatás (Mit?) Lemorzsolódások mely kurzusokból a leggyakoribb az újabb kurzusfelvétel? mely kurzusokon milyen átlagos jegyek születnek? hányan kaptak diplomát? hány hallgatónak nem volt meg a nyelvvizsgája?

30 II. 2. 2. Klasszikus belső beszámoló rendszer – kutatás (Mit?) Osztályozás, az intézményen és a karokon belüli arányok alakulása. a különböző pályázatok adatbázisai, a tudományos kutatások, publikációs tevékenységek rendszerszerű rögzítése intézményfejlesztési tervek monitorozása, a minőségfejlesztési stratégiák megvalósulásának ellenőrzése

31 II. 2. 3. Klasszikus belső beszámoló rendszer – egyéb szolgáltatások (Mit?) Könyvtárak, sportlétesítmények, étkezés, HÖK.

32 III. PRIMER KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK Miről,honnan, hogyan? Elégedettségi kutatások -kik a steakholderek, kinek az elégedettségét mérjük? (hallgató, munkaadó, szülő, társadalom?) hogyan mérjük?

33 A felsőoktatás vevői: potenciális hallgatók aktív hallgatók intézményi munkatársak végzett hallgatók ???? Steakholderek: munkaadók szülők helyi közösségek kormányzat, társadalom ????? III. 1. Elégedettségi kutatások- kik a steakholderek? - átfedések

34 III. 1. Elégedettségi kutatási módszerek Kérdőíves megkérdezések – alapsokaság függvénye a kommunikáció módja – mintaválasztási dilemmák, stb. (Educatio, TÁMOP stb.)

35 AKKOR MILYEN IS A MIR A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN? Kicsit zöld, kicsit savanyú – Kicsit hiányos, kicsit sok az átfedés, kicsit használhatatlan, de alakulóban van!

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "III. FELSŐOKTATÁSI MARKETING KONFERENCIA Marketingmenedzsment eszközök a felsőoktatásban 2010. október 21-22. Pécsi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések