Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS"— Előadás másolata:

1 PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS
Továbbtanulási tájékoztató

2 Pályaválasztási szülői értekezlet témái
Iskolatípusok Központi, egységes írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Jelentkezés középfokú oktatási intézményekbe Döntés a felvételi kérelmekről

3 Továbbtanulás céljából az alábbi iskolatípusokba lehet jelentkezni
Gimnázium: 4., 6., 8. osztály elvégzése után Szakközépiskola: 8. osztály befejezése után Szakiskola: 8. osztály befejezése után Speciális szakiskola: 8. osztályt végzett SNI tanulók részére

4 13 12 11 10 9 Főiskola Egyetem Érettségihez kötött OKJ képzések
Érettségi vizsga 9 10 11 12 13 Gimnázium 4 évfolyam vagy 5 évfolyam Szakközép- iskola 4 évfolyam vagy 5 évfolyam Szakközép- iskola 3 éves Szakiskola szakmai képzés 2 vagy 3 év „Előrehozott” szakmai képzés 3 év Szakiskola alapozó képzés Általános iskola befejezett 8. osztálya

5 Gimnáziumok A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó oktatás,
1. Iskolatípusok Gimnáziumok A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó oktatás, érettségi vizsgára felkészítés, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés, oktatás folyik. Lehet: 4 évfolyamos (9-12. osztály) 5 évfolyamos (9-13. osztály nyelvi előkészítő, vagy két tanítási nyelvű;)

6 1. Iskolatípusok Gimnáziumok Az általános képzés mellett emelt óraszámban taníthatnak különböző tantárgyakat, így lehet a gimnáziumi osztály: nyelvi, humán, reál, ének-zene, természetismeret stb. irányultságú is.

7 1. Iskolatípusok Szakközépiskola A szakközépiskolákban általános műveltséget megalapozó oktatás, érettségi vizsgára felkészítés, felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás folyik. Érettségi után lehet OKJ szerinti szakmát szerezni, melyre a felkészítési idő az egyes szakképesítésben eltérhet egymástól.

8 1. Iskolatípusok Szakiskola A szakiskolákban általános műveltség megalapozása, a szakképzésbe való felkészítés történik a évfolyamon. A szakképzési évfolyamokon való elméleti és gyakorlati felkészítés időtartama az egyes területeken eltérhet egymástól. Általában 2+2, vagy 2+3 évfolyam. Előrehozott 3 éves szakképzés.

9 1. Iskolatípusok Speciális szakiskola A sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel a szakmai vizsgára, az életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismereteket oktat.

10 Szakterületek, szakmacsoportok
1. Iskolatípusok Szakterületek, szakmacsoportok Jelenleg államilag elismert 400 szakképesítést 4 szakterületbe, 21 szakmacsoportba sorolhatók. A szakképesítsek megszerzésének mintegy feléhez (gimnáziumi, szakközépiskolai) végzettség, illetve érettségi bizonyítvány szükséges. Részletes információ a szakmacsoportokról:

11 1. Iskolatípusok Szakterület Humán szakterület (egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, közművelődés, kommunikáció, művészet) Műszaki szakterület (gépészet, elektrotechnika- elektronika, informatika, vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem- vízgazdálkodás) Gazdasági szolgáltatási szakterület (közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás, idegenforgalom) Agrár szakterület (mezőgazdaság, élelmiszeripar)

12 2. Központi, egységes írásbeli vizsga
A tanulónak figyelembe kell vennie, hogy az a középfokú oktatási intézmény, amelybe a későbbiekben jelentkezni kíván, kér- e írásbeli felvételi vizsgát, ha igen milyen területeken. Pályaválasztási Útmutató 2012 kiadvány, vagy az iskolák honlapja Belvárosi I. István Középiskola Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző

13 Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára
2. Központi, egységes írásbeli vizsga Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára Ezzel a Jelentkezési lappal csak az írásbeli felvételi vizsgára jelentkeznek a tanulók! A Jelentkezési lapot abba a középfokú iskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a felvételit meg kívánja írni, ez független attól, hogy a későbbiekben melyik iskolába jelentkezik. Oktatási Hivatal honlapja

14 Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára
2. Központi, egységes írásbeli vizsga Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára : osztályfőnöknek le kell adni annak a középiskolának a nevét, ahol a tanuló a felvételi vizsgát kíván írni – : jelentkezési lapok kitöltése, kiosztása, aláírása : osztályfőnöknek le kell adni az aláírt jelentkezési lapokat

15 2. Központi, egységes írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga Időpontja 9. évfolyamra történő beiskolázás esetén: január óra Pótló felvételi vizsga: január óra (csak indokolt esetben!) A tehetséggondozó, valamint a 6 és 8 évfolyam írásbeli vizsgaidőpontjai ettől eltérnek!!

16 Írásbeli vizsga feladatlapjai
2. Központi, egységes írásbeli vizsga Írásbeli vizsga feladatlapjai anyanyelvi, matematika írásbeli vizsga 2x45 perc, 10-10 feladat, pont célja: elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák mérése tehetséggondozó iskolákba külön feladatsorok Az előző évek írásbeli feladatlapjai megtalálhatók: középfokú beiskolázás

17 Írásbeli vizsga – szülői kérelem
2. Központi, egységes írásbeli vizsga Írásbeli vizsga – szülői kérelem Sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek, a nevelési tanácsadó véleményének csatolása a jelentkezési laphoz.

18 2. Központi, egységes írásbeli vizsga
Fontos, hogy a tanuló vigyen magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, vagy személyi igazolvány) OM azonosító számot tartalmazó kártya A felvételi során körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz nem használható. A feladatlapokat tollal kell kitölteni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

19 A feladatlapok értékelése
2. Központi, egységes írásbeli vizsga A feladatlapok értékelése Minden tanulónak az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámát valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, az egységes értékelést a a középiskolának biztosítania kell a központi javítókulcs alapján. Az elért eredményt más intézmény nem módosíthatja.

20 A kiértékelt feladatlapok megtekintése
2. Központi, egységes írásbeli vizsga A kiértékelt feladatlapok megtekintése A vizsgázó és szülője a kiértékelt feladatlapjait a megtekintheti az iskola képviselőjének jelenlétében. A megtekintéshez az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül egy munkanapot kell biztosítani. A feladatlapról másolat készíthető. A javítókulcstól eltérő értékelés esetén írásban kell észrevételt tenni, amelyet a szülő a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óra) adhat le az iskolában.

21 Az írásbeli eredmény közzététele
2. Központi, egységes írásbeli vizsga Az írásbeli eredmény közzététele Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola február 9-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. Hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját és adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

22 3. Jelentkezés középfokú oktatási intézményekbe
Az iskolák sorrendjének leadása (+oklevél): január 23 - február 3. A szülők és a tanuló által aláírt jelentkezési lapok és adatlapok leadása az osztályfőnöknek február 10. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

23 4. Szóbeli felvételi Amennyiben a középfokú oktatási intézmény kér szóbeli felvételi vizsgát, annak részleteiről a középiskolák honlapján, nyílt napokon, Pályaválasztási Útmutató 2011 kiadványban kaphatnak részletesebb tájékoztatást. között

24 „Egyéb” felvételi Művészeti vagy testkulturális tanulmányi területeken további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. Szakképző évfolyamokra, amennyiben szükséges pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági, egészségügyi követelményeknek való megfelelés. Ez írásbeli vizsgáztatás nem lehet.

25 Módosítási lehetőség 2012. március 15.: az iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéküket. A tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon megadott sorrenden változtatni. Csak a sorrenden lehet változtatni, új iskola nem jelölhető, jelölt iskolát nem lehet törölni! Iskolai módosítás: március Beküldési határidő: március 20.

26 5. Döntés a felvételi kérelmekről
9. évfolyamra (4; 5 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Tanulmányi eredmény, vagy Tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapok, vagy Tanulmányi eredmény, a központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapok és szóbeli meghallgatás eredménye alapján. 2012. április 26. a középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

27 Tanulmányi eredmény Tanulmányi eredmények alatt a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványát, az abban található minősítést kell érteni. Plusz pontok: a tanulmányi versenyek eredményei, nyelvvizsga, ECDL vizsga, sportteljesítmény…, ha az iskola előre jelezte

28 Rendkívüli felvételi eljárás.
Kötelezően felvevő középfokú oktatási intézmények.

29 EREDMÉNYES FELVÉTELIT KÍVÁNOK!
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések