Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Jó vállalkozás, biztos jövő ” Programozás és programvezérlés Programozás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Jó vállalkozás, biztos jövő ” Programozás és programvezérlés Programozás 1."— Előadás másolata:

1 „ Jó vállalkozás, biztos jövő ” Programozás és programvezérlés Programozás 1

2 Programozás és programvezérlés Programozás 2 Trendek: gazdasági technológiai politikai kulturális egyéb Stratégiai kérdések Stratégiai cél Stratégiák SWOT elemzés Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) matchingconversion

3 Programozás és programvezérlés Programozás 3 2009. május 4. Logframe módszer A beavatkozási logikára épített interaktív eljárás. Projekttervezéshez készült, de alkalmazható a programtervezéshez is. Programozási eszköz: saját probléma- és célfa-specifikáció, de második része építhető közvetlenül a SWOT-ra is.

4 Programozás és programvezérlés Programozás 4 Fejlesztési program Egy fejlesztési program célja változások előidézése, amelyek eredménye kívánatos a program környezetében és a társadalomban Egy fejlesztési program a befektetett erőforrásokon és bizonyos tevékenységek végrehajtásán alapul, melyek eredménye hozzájárul a kívánt cél eléréséhez Egy program sikere részben a program- menedzsment által ellenőrizhető ténye- zőkön, részben külső tényezőkön múlik

5 Programozás és programvezérlés Programozás 5 A logframe módszer segít Tisztázni a program célját és létjogosultságát Azonosítani az információszükségleteket Világosan meghatározni a program kulcselemeit Az előkészítés korai szakaszában elemezni a program környezetét Egyszerűsíteni a kommunikációt a programban résztvevő valamennyi szereplő között Meghatározni, hogyan mérhető a program sikere vagy kudarca

6 Programozás és programvezérlés Programozás 6 Program logikai mátrixa

7 Programozás és programvezérlés Programozás 7 Ok-okozati viszonyban álló események sorozata Ha az erőforrások rendelkezésre állnak, a tevékenységek megvalósulna Ha a tevékenységek megvalósulnak és annak egyéb feltételei fennállnak, a prioritás megvalósul Ha a megfelelő prioritás megvalósul és annak egyéb feltételei fennállnak, az alcélok megvalósulnak Hosszú távon, és amennyiben annak egyéb feltételei fennállnak, ez hozzájárul a fejlesztési cél eléréséhez

8 Programozás és programvezérlés Programozás 8 A logframe módszer Műhelymunka A program megvalósításának szintjén A programban résztvevő valamennyi szereplő képviselőjének bevonásával Független szakértő (moderátor) vezetésével

9 Programozás és programvezérlés Programozás 9 A logframe módszer lépésről lépésre Helyzetelemzés (SWOT analízissel helyettesíthető, illetve az is feltételezi) 1. lépésrészvétel elemzése 2. lépésprobléma-elemzés 3. lépéscélelemzés 4. lépésalternatívák elemzése A program megtervezése (SWOT analízissel helyettesíthető) 5. lépésprogramok meghatározása 6. lépésprogramok eszközei

10 Programozás és programvezérlés Programozás 10 Program logikai mátrixa Trendek: gazdasági technológiai politikai kulturális egyéb Stratégiai cél Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek)

11 Programozás és programvezérlés Programozás 11 A logframe módszer lépésről lépésre Feltételek meghatározása 7. lépésfeltételek meghatározása 8. lépéskockázatelemzés Mutatók (indikátorok) 9. lépésindikátorok kiválasztása 10. lépésadatforrások meghatározása Erőforrások meghatározása 11. lépésforrásmátrix összeállítása 12. lépésprogramok szelekciója 13. lépésfenntarthatóság vizsgálata Lebonyolítás rendszerének meghatározása 14. lépésütemterv (Gantt-chart) összeállítása 15. lépésfelelősök kijelölése, Monitoring Bizottság összeállítása

12 Programozás és programvezérlés Programozás 12 Kockázatelemzés Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése? Ki kell hagyni Biztos Valószínűtlen Valószínű Ki kell hagyni Figyelni kell Át lehet alakítani a stratégiát? Ki kell bővíteni a stratégiát a feltételre ható eszközökkel „Gyilkos” feltétel igennem igennem

13 Programozás és programvezérlés Programozás 13 Monitoring A monitoring fogalma, elemei és a munka- és hatásköri megosztás. Felelős hatóság, monitoring bizottságok, információs rendszerek. Tenderértékelés és projekt- kiválasztás. A program-vezérlés eszközei: indikátorok használata és megváltoztatása, kiválasztási szabályok módosítása, számonkérés és jelentések. Programok lebonyolításának szabályrendszere, pénzügyi lebonyolítás és ellenőrzés.

14 Programozás és programvezérlés Programozás 14 Ellenőrzés, monitoring, értékelés InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások Gondos lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás

15 Programozás és programvezérlés Programozás 15 Program végrehajtása Felelős hatóság Lebonyolító ügynökség Monitoring Bizottság Donorok Ellenőrzés Kifizető hatóság

16 Programozás és programvezérlés Programozás 16 Partnerség

17 Programozás és programvezérlés Programozás 17 Monitoring

18 Programozás és programvezérlés Programozás 18 Információk áramlása Felelős hatóság Lebonyolító ügynökség Monitoring Bizottság Donorok Ellenőrzés Kifizető hatóság Inf o. rsz. Titkárság Pénzigény Audit Jelentés Adat

19 Programozás és programvezérlés Programozás 19 Értékelés Az értékelés és az ellenőrzés. Programok összeállításának ellenőrzése, előértékelés. Végső értékelés projektenként, programonként, tervenként. Nyilvánosság és transzparencia. Az értékelők kiválasztása. Értékelési szabályok és módszertan.

20 Programozás és programvezérlés Programozás 20 Ellenőrzés, monitoring, értékelés InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások Gondos lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás

21 Programozás és programvezérlés Programozás 21 Közbülső értékelés UtóértékelésElőértékelés Értékelés LezárásProgramozás Végrehajtás

22 Programozás és programvezérlés Programozás 22 Célok és eredmények InputOutputEredményHatás Hatékonyság Hatásosság Hasznosság Prioritások Célok Problémák, szükségletek

23 Programozás és programvezérlés Programozás 23 Értékelési feladatok

24 Programozás és programvezérlés Programozás 24 Értékelés és programvezérlés Programozási időszakok Program Eredmény, hatás Értékelés I. II.III. Előértékelés(II.), közbülső ért.(I.) Előértékelés(III.), közbülső ért.(II.), utóértékelés (I.)

25 Programozás és programvezérlés Programozás 25 Értékelők kiválasztása Függetlenség és pártatlanság Speciális ismeretek Elemzési módszerek Hihetőség, nyilvánosság

26 Programozás és programvezérlés Programozás 26 Értékelési módszerek Programlogika ellenőrzése (szükségletek és célok, eredmények-hatások és célok, ill. mindezek és az eszközök összhangja) Végrehajtás értékelése (intézményi rend, költségvetés, eszközök, kiválasztási kritériumok) Információs rendszer (indikátorok, adatszolgáltatás, eredmények számszerűsítése) Technikák (modellépítés és statisztikai módszerek, makro vs. mikro, külső, belső és konstrukciós érvényesség)

27 Programozás és programvezérlés Programozás 27 Mikro- és makrohatás: az alapinfrastruktúra fejlesztése Autópálya építése Helyi cégek használják Gazdasági- társadalmi kohézió Költség- csökkenés Jobb megközelítés Növekvő piaci részesedés Jobb élet- körülmények Tőkevonzás javul Más cégek is fejlődnek Makro Mikro

28 Programozás és programvezérlés Programozás 28 Hatásvizsgálat Munkahelyek Idő Megfigyelt változás Hatás Fejlesztés nélkül Fejlesztéssel

29 Programozás és programvezérlés Programozás 29 Koherencia Más politikákkal való összhang vizsgálata projektszinten: projektszelekciós kritériumokba és egyéb végrehajtási szabályokba történő beépítés

30 Programozás és programvezérlés Programozás 30 Koherencia Más politikákkal való összhang vizsgálata Politika- és programszinten Projektszinten: –közbeszerzési politika –állami támogatások versenyjoga, versenypolitika –környezetvédelmi politika –egyenlő esélyek –egyéb

31 Programozás és programvezérlés Programozás 31 Közbeszerzés alapelvei Hozzáférés Minden természetes és jogi személynek nyitott, ha fő tevékenysége (székhelye) EU/Phare országban található és a szállított áru európai eredetű Tisztességes verseny Aki részt vesz az előkészítésben, nem pályázhat Átláthatóság Pártatlanság Minden céget, amely képes szállítani, és megfelel az előre meghatározott kritériumoknak meg kell hívni Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat Nincs visszamenőleges szerződéskötés Írott dokumentumok, bizonylatok megőrzése

32 Programozás és programvezérlés Programozás 32 Közbeszerzés Eszközbeszerzés: minimum EUR 200,000 Építés EUR 5,000,000 min. 50% állami szubvenció esetén „Közművek” EUR 400,000 (ivóvíz, elektromos hálózat, fűtés, terület kiaknázása, közlekedési terminálok és hálózatok), EUR 600,000 (távközlés) Nemzeti szabályozás érvényes, EU szinten koordináció, minimum követelmények meghatározása Kulcs: egyenlő információs szint (meghirdetés: OJ és TED)

33 Programozás és programvezérlés Programozás 33 Állami támogatások szabályai, versenypolitika EK szerződés szerint: 87(1) cikk: Amennyiben jelen Szerződés nem rendelkezik másként, azon állami vagy állami forrásokból biztosított támogatások, bármilyen jellegűek legyenek, amelyek meghatározott vállalatoknak vagy termelési ágaknak nyújtott kedvezményekkel a versenyt eltorzítják vagy annak eltorzításával fenyegetnek, amennyiben a tagállamok közötti kereskedelmet érintik. összeegyeztethetetlenek a közös piaccal. EM szerint 62(1) cikk. Szövege ugyanaz, mint az EK szerződésnél, különbség: nem a közös piaccal, hanem az Egyezménnyel összeegyeztethetetlen

34 Programozás és programvezérlés Programozás 34 A támogatások fő kategóriái Horizontális (KKV, K+F, környezetvédelmi, megmentési és szerkezetátalakítási, foglakoztatási, képzési) Regionális (induló beruházás, munkahelyteremtés, működési támogatás) Szektorális támogatások (gépjármű, szénbányászat, acélipar, egyebek)

35 Programozás és programvezérlés Programozás 35 Környezetvédelem Best Available Technologies (lista, értékelés) „Szennyező fizet” elv, a büntetések és egyéb bevételek felhasználása

36 Programozás és programvezérlés Programozás 36 Egyéb politikák Egyenlő esélyek: nők, hátrányos helyzetű csoportok (mérés, szelekció, egyenlőség, pozitív diszkrimináció, reprezentáltság) Kohézió: makrogazdasági politika (konvergencia-, ill. stabilitási program betartása) Változások


Letölteni ppt "„ Jó vállalkozás, biztos jövő ” Programozás és programvezérlés Programozás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések