Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése matematikaórán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése matematikaórán"— Előadás másolata:

1 A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése matematikaórán

2 Szóbeli szövegértés

3 Irányok Kedvenc tárgyak elhelyezése
Tedd a pad alá! (fölé, mellé a jobb oldalra, mellé a bal oldalra…) Tedd a jobb válladra! (bal térdedre, bal könyöködhöz, a két bokád közé, a fejed fölé, hátad mögé…) Tedd két szék közé!...stb.

4 Játékos gyakorlatok párokban
Jobb mutatóujjal érintsd meg a vállát, a térdét, a derekát, a homlokát, nyakát, könyökét, bokáját…! Bal kisujjal a jobb szemöldökét, az orra hegyét, a bal fülcimpáját …!

5 Pálcikák, korongok Tedd a pálcikát a pad közepére! (felső szélére, jobb szélére, bal felső sarkára…) Tegyél egy korongot a pad közepére. Tegyél két pálcikát mellé a jobb oldalra! (bal oldalra, fölé…)

6 Egyszerű képek megalkotása a füzetben, a tanító diktálása alapján.
Képkészítés Egyszerű képek megalkotása a füzetben, a tanító diktálása alapján. – Középen egy piros pöttyös labda van. – A labda fölött egy kék színű felhőcske látható. – A lap bal alsó sarkában egy sárga tulipán virít.

7 Rajzolás kódok alapján
A nyolc irány: balra, jobbra, fel, le, balra fel, jobbra fel, balra le, jobbra le Rajzok készítése a megadott kódok alapján L3, J4, F3, BF2, BL2

8 Tedd, amit mondok! A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni tudnak. A pár mindkét tagja ugyanazt a készletet kapja (pl.: síkidomok). A pár egyik tagja elrendezi a kapott készlet elemeit, és pontos utasításokat fogalmaz meg a társának, hogy őelőtte is ugyanaz az elrendezés alakuljon ki.

9 Megkezdett mondatok folytatása
– A négynél több a… – A háromnál kevesebb… – A húsznál kevesebb… – Az öt és a tíz között van a…

10 Szóban szám Öttömös Hatvan Kiskunfélegyháza Négyes ugrálhatnak
elköltözött megyek

11 Gondoltam egy számra... A számegyenesen 5 és 8 között van, páratlan.
A 20-nak a nagyobbik számszomszédja. 20- nál nagyobb, 30-nál kisebb, 8 egyes van benne. Páros szám, van benne egy egyes és egy négyes.

12 Tulajdonságok összegyűjtése
Minden csoport kap egy borítékot, amelyben számok találhatók. A feladat elején minden csoporttag húz egy számot a borítékból, ezt nem mutatja meg senkinek. Önállóan végig kell gondolnia a szám tulajdonságait. A diákok egyesével halkan fölolvassák a tulajdonságokat, a többiek lejegyzik a megfejtést.

13 Igaz vagy hamis? - Az osztályban mindenki szemüveges. - Az osztályban vannak szemüveges gyerekek. - Egyik gyerek sem magasabb három méternél. - Az itt lévők mindegyike lány vagy fiú. - Az itt lévők mindegyike lány és fiú. - Nem igaz, hogy minden lány nadrágban van. - Minden fiú nadrágban van, és kék az ingük. - V an olyan fiú, aki nadrágban van, és kék az inge.

14 A 2415 páros szám. A 2415 egyik számszomszédja a 2420. A 2415 százasokra kerekítve 2400. A 2415 számjegyeinek összege 12. A 2415 kerek tízes szomszédai a 2310 és a 2320.

15 234, 567, 135, 22, 460 Állítások : Mindegyik páros. Van köztük páros. A háromjegyűek páratlanok. Nincs benne kerek tízes. Mindegyik kerek tízes. A legnagyobb szám háromjegyű és páros.

16 Tagadás Az álljon fel, aki ... nem fiú és nem szemüveges.
nem jár focizni és nincs kék a ruhájában. nem copfos és nem szoknyás. nem lány és nem kékszemű. nem nadrágos.

17 1. A nem páros számok páratlanok.
2. A nem négyjegyű számok háromjegyűek. 3. A hattal nem osztható számok hárommal sem oszthatók. 4. Ami nem négyzet, az még lehet négyszög.

18 Szóhasználat 7846, 9311, 6000, 6001, 8091, 4608 EGYIK SEM VAN KÖZTÜK
MINDEGYIK ÉS VAGY

19 Hiányos állítások kiegészítése
7846, 9311, 6000, 6001, 8091, 4608 EGYIK SEM, VAN KÖZT ÜK, MINDEGYIK, ÉS, VAGY __________ kerek ezres. __________ háromjegyű szám. __________ négyjegyű, _______ négyezernél több. Az összes szám páros ______ egyesre végződik. __________ páros szám. __________ négyjegyű és páratlan szám.

20 Ki vagyok? Mi vagyok? Minden diák a hátán visel egy lapot, amelyre egy síkidom nevét írtuk. A gyerekek körbesétálnak, és megpróbálják kitalálni, minek a nevét viselik. Társaiktól három kérdéssel kérhetnek segítséget. A kérdésekre a válasz „igen” vagy „nem” lehet.

21 Szett A játékot 2-4 gyerek játssza.
A játékos célja a kártyákból hármas szett gyűjtése. Minden szettnek számít, amelyben egy-egy tulajdonság szerint a lapok teljesen azonosak, vagy teljesen eltérőek.

22

23 Vak kéz A csoporttagok kapnak egy-egy számot.
A társak számát tilos megnézni. Mindenki bemutatja a nála lévő számot. A többiek figyelik a társukat. Ha egyetértenek a sorrendben, akkor a számokat lefelé fordítva az asztalra teszik. Megállapítják, sikerült-e a helyes sorrendet eltalálniuk.

24 Szöveges feladatok

25 Szövegek értelmezése A szöveges feladatok megoldásakor fellépő problémák tulajdonképpen fordítási nehézségek: a közönséges nyelvről le kell fordítani a szöveget a matematika nyelvére.

26 1. Tegyél magad elé 12 korongot. Vegyél el belőle 5 korongot
1. Tegyél magad elé 12 korongot! Vegyél el belőle 5 korongot! Hány korong maradt? Pontos utasítást kapnak a gyerekek a kivonás elvégzésére, az egyetlen gondjuk a művelet tényleges elvégzése.

27 2. Csengének 12 Ft-ja volt. Elköltött 5 Ft-ot. Mennyi pénze maradt?
Itt már a gyerekeknek fel kell ismerniük, hogy az „elköltött” szó azt jelenti, hogy ki kell vonni az 5-öt. A feladat megfogalmazása megfelel annak a sorrendnek, ahogy az esemény az életben történt.

28 3. A kosárban 12 barack volt. Megettük az éretteket, 5 barack a kosárban maradt. Hányat ettünk meg? Itt is fel kell ismerniük, hogy kivonásra van szükség, de az az új szituáció áll elő, hogy a különbségből kell utólag a kisebbítendőt meghatározni.

29 4. Jutkának 12 könyve van, 5-tel több, mint Katinak
4. Jutkának 12 könyve van, 5-tel több, mint Katinak. Hány könyve van Katinak? A fordított szövegezés nehezíti a kivonás kiválasztását. A „több” szó ugyanis növekedést, összeadást sugalmaz.

30 Történetkövetés Nyolc palacsintát hozott Peti tízóraira. (Kiraknak nyolc pálcikát vagy korongot.) Három lekvárost azonnal meg is evett. (Hármat elvesznek és félretesznek.) Legjobb barátjának is odaadott kettőt. (Még kettőt elvesznek.) Hány palacsintája van még Petinek?

31 A varrónő egy 260 cm-es szalagot úgy vágott ketté, hogy az egyik darabja 40 cm-rel hosszabb lett. Hány centiméteresek a szalagdarabok? Egy 26 cm-es papírcsíkot vágj ketté úgy, hogy az egyik darabja 4 cm-rel legyen hosszabb! Jelöld meg a papírcsík egyik végén a 4 cm-t! Utána felezd meg a maradékot félbehajtással, és ott vágd el!   

32 Egy tálon 12-nél kevesebb alma és körte van
Egy tálon 12-nél kevesebb alma és körte van. Az almák száma 2-vel több a körték számánál. Hány alma és hány körte lehet a tálon? Készíts táblázatot! Petinek 19 db színes golyója van. Ezek közül hány a piros és hány a zöld, ha a zöldek száma 5-tel több, mint a pirosaké?

33 Pali és Gábor 12-12 játék katonát kapott
Pali és Gábor játék katonát kapott. Pali a barátjának adott 3-at, de kettőt még kapott. Gábor ötöt ajándékozott el, és kapott négyet. Melyiküknek van több játék katonája? Zsuzsi és Jani beszélgetnek. Zsuzsi: Én most 8 éves vagyok. Idősebb vagyok nálad. Jani: Nem baj, 2 év múlva már 9 éves leszek. Akkor én leszek idősebb nálad. Mi a véleményed?

34 Olvasd el figyelmesen a következő szöveges feladatokat
Olvasd el figyelmesen a következő szöveges feladatokat! Adj választ a pontos számítás elvégzése előtt! Indokolj! Lilla és Zsuzsa egy-egy 657 Ft-os tollat vásárolt. Lillának 1000 Ft-ja, Zsuzsának 100 Ft-tal kevesebb pénze volt. Melyiküknek maradt több pénze? Mennyivel több maradt? Gézának és Aladárnak Ft-ja volt. Géza egy 129 Ft-os ceruzát, Aladár egy 400 Ft-os füzettartót vásárolt. Melyiküknek maradt több pénze? Mennyivel több maradt? Kornélia és Ákos Ft-ot kapott az édesanyjától. A vásárlás után Kornéliának 109 Ft-ja, Ákosnak 97 Ft-ja maradt. Melyikük költött többet? Mennyivel többet költött?

35 Képolvasás

36 Szómagyarázat Botond az uszoda 25 méteres medencéjében mindennap 10 hosszt úszik. Hány métert úszik naponta? Mit jelent? 10 hossz

37 Kérdések Leventének 87 könyve van, Péternek 92. Emesének háromszor annyi van, mint a két fiúnak együtt. Hány könyve van a három gyereknek összesen? Hány szereplőről olvastál a szövegben? Hány könyve van Péternek? Hány könyve van Leventének? Hány könyve van a három gyereknek összesen?

38 Igaz vagy hamis? Marci az édesapjával gyakran horgászott a közeli tóparton. Az egyik nap mindketten fogtak egy-egy pontyot. A mérlegelés után kiderült, hogy a fiú hala 2 és fél kg tömegű, 156 dkg-mal könnyebb, mint az édesapjáé. Marci és az édesapja is fogott halat. A fiú által kifogott hal tömege 156 dkg volt. Marci pontya 2500 g tömegű volt.

39 A lényeg megragadása Emma egy vidéki városban nyaralt a nagyszüleivel. A helyi járatokra 225 Ft-ba került egy vonaljegy, negyed annyiba, mint a napijegy. Hány forintba került egy napijegy ebben a városban? Hány szereplő jelenik meg a szöveges feladatban? A feladatmegoldás szempontjából hány szereplő fontos? 

40 Tünde szüleivel a Tisza-tó partján, Sarudon pihent
Tünde szüleivel a Tisza-tó partján, Sarudon pihent. A strand csúszdájának használata 150 Ft-ba került. Mennyit fizetett Tünde, ha 2, 3, 4, 5, 6 alkalommal csúszott le a csúszdán? Fogalmazd meg egyetlen mondatban a szöveg tartalmát!

41 Keresd a párokat! Gergő a budapesti állatkertben járt, és nagyon megtetszettek neki a gorillák. A könyvtárból is kikölcsönzött egy róluk szóló könyvet. Ebből megtudta, hogy az eddig ismert legnagyobb szabadon élő hím gorilla tömege 219 kg, magassága 195 cm volt. Az ilyen hatalmas méretű gorilla azonban nagyon ritka. Egy átlagos hím tömege 175 kg, magassága 156 cm. A nőstények átlagosan 85 kg tömegűek és 137 cm magasak.

42 egy átlagos hím tömege 219 kg egy átlagos hím magassága 195 cm egy átlagos nőstény tömege 156 cm egy átlagos nőstény magassága 85 kg a legnagyobb hím tömege 175 kg a legnagyobb hím magassága 137 cm

43 Recept Müzlis muffin Keverjünk össze 12 dkg fehér lisztet, 10 dkg teljes kiőrlésű búzalisztet, fél evőkanál szódabikarbónát és negyed teáskanál sót egy nagy tálban. Egy másik tálban keverjünk össze 250 ml kefirt, 1 tojást, 17 dkg barnacukrot és 80 ml olajt. Ezt a keveréket öntsük rá a lisztesre, keverjük össze, majd adjunk hozzá 25 dkg müzlit. Tegyük a masszát a forma mélyedéseibe, majd süssük kb. 25 percig.

44 A tanulók kritikai gondolkodását fejlesztő feladatok:
fölösleges adat van; hiányzik adat, hiányoznak adatok; becsülni kell adatot; már ismert adatot kell alkalmazni; a tanulónak kell kikeresni (pl. lexikonból) adatot; ellentmondás van a feladatban; kétféleképpen értelmezhető a feladat; egyáltalán nem értelmezhető a feladat; irreálisak az adatok.

45 Fölösleges adatok Egy kifejlett afrikai elefánt akár 10 l vizet is képes felszívni az ormányába. Ormánya segítségével 1 perc alatt 40 l vizet is megiszik. Az elefántok agyarának hossza meghaladhatja a 3 métert, a két agyar össztömege akár 200 kg is lehet. Az elefántok hihetetlenül falánk állatok. Napi órát töltenek táplálkozással. A kifejlett egyedek naponta akár 150 kg növényi eredetű táplálékot is elfogyasztanak.

46 Szómagyarázat össztömeg kifejlett egyed agyar ormány ...

47 Kérdések Hány liter vizet képes felszívni az ormányába?
Hány kg növényt ehet meg naponta? Mennyi időt tölt evéssel? Milyen hosszú az agyara? Mekkora lehet a 2 agyar tömege összesen?

48 Hiányzó mérőszámok pótlása
Egy afrikai elefánt egy perc alatt ____ liter vizet iszik meg. Az agyarának a hossza akár ______ méter is lehet. VAGY Egy afrikai elefánt egy perc alatt ____ dl vizet iszik meg. Az agyarának a hossza akár ______ cm is lehet.

49 Kérdések elolvasása után
Húzd alá a feladat szövegében a számoláshoz szükséges adatokat!

50 ? Rebeka az édesanyjával vásárolni indult. A boltban fél órát, a piacon negyedórát töltöttek. Hány órára értek haza?

51 ? Peti 600 m-re lakik az iskolától. Ákos pedig 260m-re lakik Petitől. Hány métert tesz meg Ákos a lakásuktól az iskoláig?

52 ? Európa legmagasabb hegye, a Mont Blanc (ejtsd: mon blan), 3792 m-rel magasabb a Kékesnél. Milyen magas Európa legmagasabb hegye?

53 ? Zita a nyári szünetben a nagyszüleinél nyaralt Gárdonyban. Hány éjszakát töltött ott, ha július 15-én érkezett, és augusztus 23-án reggel utazott haza?

54 Szövegalkotás

55 Kérdezz! Ferkó sárkányt készített. A sárkány teste 163 cm, a farka 2 m 28 cm hosszú volt. Fogalmazz meg kérdést az adatok felhasználásával! Oldd meg a feladatot!

56 Mi lehetett a kérdés? 294 m-rel magasabb. 238 m-rel alacsonyabb.
A hegy neve Magassága (m) János-hegy 529 Gellért-hegy 235 Sas-hegy 259 Nap-hegy 497 Széchenyi-hegy 427 Hármashatár-hegy 159 Ferenc-hegy 265 Nagy-Hárs-hegy 458 294 m-rel magasabb. 238 m-rel alacsonyabb.

57 Szövegalkotás Készíts egy-egy szöveges feladatot a következő számfeladatokhoz! a) 790 Ft – 165 Ft b) 247 km · 2

58 Felhívás készítése A papírgyűjtésen a harmadikosok 672 kg papírt gyűjtöttek, 168 kg-mal többet, mint a másodikosok. Hány kilogramm papírt gyűjtöttek a másodikosok?    A papírgyűjtésen a harmadikosok 672 kg papírt gyűjtöttek, 168 kg-mal kevesebbet, mint a negyedikesek. Hány kilogramm papírt gyűjtöttek a negyedikesek?

59 Mi lehetett az előzménye?
Az egyik boltban Nóri a natúr joghurtért 105 Ft-ot, a szeletelt sajtért pedig négyszer ennyit fizetett. Mennyit fizetett Ági a joghurtért és a sajtért összesen?

60 Nem ezt veszem meg. Peti a következőket válaszolta: Ezt veszem meg.
   Nem ezt veszem meg.   Ezt veszem meg. Az elsőt veszem meg. Melyik fát vette meg Peti, ha tudjuk, hogy pontosan egyszer füllentett?

61 Érvelés Sokan sajnálják, hogy a fenyőfákat karácsony táján kivágják, mikor úgy is csak néhány napig maradnak meg a fűtött szobákban, azután a szemétbe kerülnek. Ezért valakinek az az ötlete támadt, hogy a műfenyőket nagyon olcsón kellene adni, a karácsony után kiültethető gyökeres fákat valamivel drágábban, ám a kivágott fenyőket tízszeres áron kellene árusítani. Ezzel az emberek fokozatosan leszoknának a kivágott fenyő megvásárlásáról.

62 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése matematikaórán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések