Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SQL nyelv részei  DDL (Data Definition Language – Adat Definiáló Nyelv)  relációs séma séma kezelő utasítások: adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SQL nyelv részei  DDL (Data Definition Language – Adat Definiáló Nyelv)  relációs séma séma kezelő utasítások: adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása."— Előadás másolata:

1 SQL nyelv részei  DDL (Data Definition Language – Adat Definiáló Nyelv)  relációs séma séma kezelő utasítások: adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása és törlése (CREATE, ALTER, DROP)  DML (Data Manipulation Language – Adat Manipuláló nyelv) adat kezelő utasítások: adatok rögzítése, módosítása, törlése és lekérdezése (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)

2 Adatmodellek  Hálós  Hierarchikus  Relációs (Ted Codd) – (IBM)  Tiszta objektumos

3 Hálós (történelmi jelentőség)  Több megelőző, több rákövetkező  Pl: Dolgozók nem csak közvetlen feletesüktől kaphatnak információt, hanem másoktól is  Hátrány: csak azok tudják használni, akik jól ismerik az adatbázis szerkezetét  Jelölésrendszer:gráf

4 Hierarchikus (XML)  Egy megelőző, több rákövetkező (fa)  Pl: vállalat személyi felépítése  Hierarchia bármely elemét logikailag csak egy úton lehet elérni  Jelölésrendszer:faszerkezet (csúcsok – adatok, élek - kapcsolatok)

5 Relációs modell  jelölésrendszer: mátrix (=tábla =reláció)  műveletek: SQL nyelv

6 Adatmodellek alapelemei  Egyed  Tulajdonság  Kapcsolat

7 Egyed  Minden olyan dolog, ami más dolgoktól megkülönböztethető  Az egyed egy konkrét értéke: előfordulás

8 Tulajdonság  Az egyed belső szerkezete  Az egyedeket tulajdonságokkal (attribútumokkal) írjuk le  A tulajdonság értékeivel egy adott egyed konkrét értékét határozzuk meg  Kulcs => Amennyiben egy vagy több tulajdonság egyértelműen meghatározza, az egyed melyik értékéről van szó

9 Kapcsolat  Az egyed külső szerkezete  A kapcsolat az egyedek közti viszony  A konkrét értékek a kapcsolat előfordulásai

10 Kapcsolatok fajtája  1:1  1:N  N:M

11 Definíciók  Adatmodell: véges sok egyednek, azok véges számú tulajdonságainak és kapcsolatainak halmaza  Adatbázis: véges sok egyed előfordulásának, azok véges sok tulajdonságértékének és kapcsolat-előfordulásának az adatmodell szerint szervezett együttese.

12 Relációs adatmodell  Tábla=reláció  Minden táblát egyedi neve alapján azonosítunk.  táblák oszlopokból (vagy más néven attribútumokból vagy mezőkből) sorokból (vagy más néven rekordokból) állnak.  Minden oszlopnak táblán belül egyedi neve és meghatározott típusa van.

13 Relációs adatmodell  Ne legyenek teljesen megegyező tartalmú sorok vagy oszlopok  A sorok és az oszlopok sorrendje ne hordozzon információt

14 Relációs adatmodell  Minden cellában (azaz sor-oszlop metszetben) egy elemi érték szerepelhet  (Speciális érték a NULL érték )  Általában létezik az oszlopoknak egy olyan kombinációja amely egyértelműen meghatározza bármelyik sort, ezt a kombinációt nevezzük kulcsnak.

15 Relációs adatmodell: összefoglalás  Egyed: táblázattal adjuk meg  Táblázat oszlopai : tulajdonságok  Reláció:a tulajdonsághalmazok Descartes-szorzatának részhalmaza Minden tulajdonság halmaz Azok Descartes-szorzatának részhalmaza táblázat  Reláció: matematikából kapta a nevét (pl: könyv. 20o.)

16 Jelölések  Reláció: R  Relációs adatbázis: R{A1,A2…An} Személy{név,szül,lakhely}

17 Reláció kulcsa  Az A attributum egy K részhalmaza kulcs, ha: A K értékei az R reláció mindegyik sorát egyértelműen meghatározzák De ha egyetlen attributumot is elhagyunk K-ból, az előző már nem teljesül

18 Jelölés  Kulcsot aláhúzással jelöljük  R{A1,A2…An) Személy{személyszám,név,szül}

19 Külső/idegen kulcs  Az a tulajdonság (vagy több tulajdonság együttese), amely egy másik relációnak a kulcsa Lehet kulcsszerepű, de másodlagos tulajdonság is A kapcsolat hordozója

20 Kulcsok csoportosítása  Egyszerű kulcs Egyetlen attribútumból áll  Összetett kulcs Egyébként  Kulcsszerű attribútum a kulcsnak része  Másodlagos attrivútum (leíró) egyébként

21 Kulcsok  Két tábla csak akkor áll kapcsolatban, ha az egyik külső kulcsként tartalmazza a másik kulcsát

22 Kapcsolatban álló relációk ábrázolása Kulcsszerű tulajdonságok EGYED1 Másodlagos tulajdonságok Kulcsszerű tulajdonságok EGYED1 Másodlagos tulajdonságok

23 Kapcsolatban álló relációk ábrázolása azonosító DOLGOZÓ név fizetés azonosító dátum PRÉMIUM összeg Példák: 26-dik oldaltól

24 Funkcionális függőség  Téma: Reláció tulajdonságai között fennálló függőségek, majd ezekből újakat származtatunk Adatok redundáns tárolás

25 Def: Funkcionális függőség  Legyen R{A1,A2…An} egy reláció és P, Q az A attribútumhalmaz részhalmazai. Azt mondjuk, hogy P funkcionálisan meghatározza Q-t (Q funkcionálisan függ P-től), ha abból, hogy a reláció valamely két sora megegyezik a P halmazon, következik, hogy a két sor értékei megegyeznek a Q halmazon is.  Jel: P->Q

26 Funkcionális függőség : Példa  RENDELÉS {rendszám, vkód, vevőnév, vevőcím,kelt, határidő,cikkszám, cikknév, egységár, rendmenny,összérték}

27 Funkcionális függőség : Példa  P= {rendszám}  Q= {vkód, kelt, határidő, összérték}  P->Q teljesül  {rendszám}-> {vkód,kelt,határidő,összérték}

28 Funkcionális függőség : Példa  {rendszám}-> {vkód,kelt,határidő,összérték}  {vkód}->{vevőnév,vevőcím}  {cikkszám}->{cikknév, egységár}  {rendszám,cikkszám}-> {rendmenny}

29 Következtetések  Kulcs funkcionálisan meghatározza: Kulcson kívűli attribútumhalmazt

30 Funkcionális függőségi család  Egy adatbázisban lehet több olyan (P,Q) pár is, melyekre P->Q Ezek halmazát az adatbázis funkcionális függőségi családjának hívjuk, F-fel jelöljük

31 Összefüggések  Funkcionális függőségi szabályokból levezethetők új függőségek  {rendszám}->{vevőcím} ???

32 Összefüggések  {rendszám}-> {vkód,kelt,határidő,összérték}  {vkód}->{vevőnév,vevőcím}  {cikkszám}->{cikknév, egységár}  {rendszám,cikkszám}-> {rendmenny}  {rendszám}->{vevőkód}->{vevőcím}  => {rendszám}->{vevőcím}

33 Relációk felbontása  Relációk szétbontás: lényeg: veszteségmentes legyen  CÉL: redundancia megszüntetése

34 Speciális funkcionális függőségek  Teljes: jó  Részleges: rossz  Tranzitív: rossz

35 Teljes függőség  P -> Q Q funkcionálisan teljesen függ P-től, ha Q a P egyetlen részhalmazától sem függ Részlegesen függ: ellenkező esetben Q tranzitíven függ P-től, ha létezik olyan S, hogy P -> S, S -> Q, de visszafelé nem igazak a függőségek

36 Normalizálás  Normálformák: redundancia megszüntetésének algoritmizáló lépéseit  Normálformák egymásra épülnek n-dik normálformában van => (n-1)- dikben is

37 Normálformák – 0NF  0NF – 0. normálforma Ha létezik olyan másodlagos attributum, amely a kulcstól funkcionálisan független (táblázat ismétlődő ismeretet tartalmaz)

38 0NF NÉVSZAKKÉPZETTSÉGSZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsoltgépészmérnök közgazdász 1952.11.12. Kiss Pállakatos1967.03.05.

39 Normálformák – 1NF  1NF – 1. normálforma Ha minden másodlagos tulajdonság, funkcionálisan függ a kulcstól (csak elemi értékeket tartalmaz)

40 1NF NÉVSZAKKÉPZETTSÉGSZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsoltgépészmérnök1952.11.12. Nagy Zsoltközgazdász1952.11.12. Kiss Pállakatos1967.03.05.

41 Normálformák – 2NF  2NF – 2. normálforma Ha 1NF és minden másodlagos attribútuma a reláció bármely kulcsától teljesen függ (nincs benne részleges függés)

42 2NF NÉVSZAKKÉPZETTSÉGSZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsoltgépészmérnök1952.11.12. Nagy Zsoltközgazdász1952.11.12. Kiss Pállakatos1967.03.05.

43 2NF - nem NÉVSZAKKÉPZETTSÉGSZÜLETÉSI DÁTUM munkakörfizetés Nagy Zsolt gépészmérnök1952.11.12.tervezés 2000 Nagy Zsolt közgazdász1952.11.12.elemzés 3000 Vár Péter technikus1976.05.06.szerelés 1000 Tóth Pista közgazdász1955.07.07könyvelés 4000 Kiss Pál lakatos1967.03.05.szerelés 1000

44 2NF NÉVSZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsolt 1952.11.12. Vár Péter 1976.05.06. Tóth Pista 1955.07.07 Kiss Pál1967.03.05. NÉVSZAKKÉPZETTSÉGmunkakörfizetés Nagy Zsolt gépészmérnöktervezés2000 Nagy Zsolt közgazdászelemzés3000 Vár Péter technikusszerelés1000 Tóth Pista közgazdászkönyvelés4000 Kiss Pál lakatosszerelés1000

45 Normálformák – 3NF  3NF – 3. normálforma Ha 2NF és És egyetlen másodlagos attribútuma sem függ tranzitíven valamely kulcstól (nincs benne tranzitív függés)

46 3NF - nem NÉVSZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsolt 1952.11.12. Vár Péter 1976.05.06. Tóth Pista 1955.07.07 Kiss Pál1967.03.05. NÉVSZAKKÉPZETTSÉGmunkakörfizetés Nagy Zsolt gépészmérnöktervezés2000 Nagy Zsolt közgazdászelemzés3000 Vár Péter technikusszerelés1000 Tóth Pista közgazdászkönyvelés4000 Kiss Pál lakatosszerelés1000

47 3NF NÉVSZAKKÉPZETTSÉGmunkakör Nagy Zsolt gépészmérnöktervezés Nagy Zsolt közgazdászelemzés Vár Péter technikusszerelés Tóth Pista közgazdászkönyvelés Kiss Pál lakatosszerelés munkakörfizetés tervezés2000 elemzés3000 könyvelés4000 szerelés1000

48 Normalizálás  1NF  2NF Részleges függőségek megszüntetése  3NF Kulcstól való tranzitív függőségek megszüntetése  Függőségek felírása  Táblák felírása

49 Példa  RENDELÉS {rendszám, vkód, vevőnév, vevőcím,kelt, határidő,cikkszám, cikknév, egységár, rendmenny,összérték}

50 Példa 2  dologozó {név, osztály, munkakör, munkaköri fizetés, jutalék, főnök, telephely-cím}  Egy osztály egy telephelyhez tartozik  A név és az osztály együtt határozza meg az egyént

51 Házi  Adatok(cím, lakásszám, közösképviselő, tulajdonos, szobaszám, ár)  Minden háztömbben 1-essel kezdődik a lakások számozása  Egy háztömbnek 1 közös képviselője van  Az árat a lakás mérete határozza meg

52 Kiadó:Aula Kiadási hely:Budapest Kiadott könyvek:5 Szerző :Jókai Mórnemzetiség:magyar Cím:Arany Ember Példányszám:3 Rkatári számKiadás éve de324252002 s3452342002 d234255231999 Szerző :Szabó Magdanemzetiség:magyar Cím:Abigél Példányszám:2 Rkatári számKiadás éve f324252001 f3452342001

53 Megszorítások  Def: logikai értékű fv-ek, amelyektől elvárjuk, hogy igazak legyenek. Az olyan módosításokat, amelyek a megszorításokat megsértik, a rendszer visszautasítja.  Hivatkozási integritás Beszúrás, törlés, módosítás

54 Megszorítások  Kulcsok megadása Elsődleges és egyedi Idegen  Tulajdonság-értékére vonatkozó korlátozás  Önálló megszorítások

55 Megszorítások  NULL érték -> not NULL  Alapértelmezett érték -> DEFAULT  Mező érték -> =<> stb


Letölteni ppt "SQL nyelv részei  DDL (Data Definition Language – Adat Definiáló Nyelv)  relációs séma séma kezelő utasítások: adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések