Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az induktív Bibliatanulmányozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az induktív Bibliatanulmányozás"— Előadás másolata:

1 Az induktív Bibliatanulmányozás
Bevezető

2 Miért van rá szükség? Vágyakozol az Istennel való mélyebb kapcsolatra?
Amikor a Bibliát kinyitod, zavarban érzed magad, mert azt sem tudod, hol kezdjed? Vagy minden évben megfogadod, hogy végigolvasod a Bibliát, mégis belefáradsz és feladod, ahogy a 4Mózes száraz sivatagában elvesztél?

3 Miért van rá szükség? Avagy miután elolvastál egy részt az Írásból, néhány perc múlva már arra sem emlékszel, mit olvastál az előbb? Zavar, hogy annyiféle vélemény van már arról, hogy egy adott témáról mit is mond a Biblia és nem tudod eldönteni, most akkor mi is az igazság? Vagy kételkedsz abban, hogy egyáltalán lehetséges-e a számodra, hogy megértsd Isten Igéjét, hiszen esetleg nem vagy pásztor, elöljáró vagy diplomás teológus?

4 „Pezsgőtabletta” Építő keresztény dolgok:
Gyülekezeti tanítás, közösség Jó keresztény könyvek Koncertek … Külsődleges források. Hiányukban kiégünk. A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet, és az egészséges életmódot.

5 „A mindennapi kenyér” És a Biblia? Mint elsődleges forrás?
Unalmas. A gyülekezet el fog aludni. Izgalmassá kell tennünk, hogy az embereknek jobban tetsszen! De ez helytelen hozzáállás. A legizgalmasabb dolog. Fiatal, felnőtt, idős, hívő, hitetlen számára is időszerű és alkalmazható. A Szentlélek a Bibliát akarja használni: bátorításra, tanításra, feddésre Nem értem. Nem vagyok pásztor, nem végeztem teológiát… Isten a Bibliát NEKÜNK adta.

6 A Biblia: szerelmes levél
Mentő szeretet: János 3:16 Isten üdvterve és akarata Személyes kapcsolat a Biblia az egyetlen olyan könyv, melynek Szerzője mindig jelen van, amikor olvassák. Megismerés Az „Élő Ige” személyes ismerete a kulcs az „Írott Ige” megértéséhez. „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében” (2Péter 3:18)

7 Célja és hozzávalók Az induktív bibliatanulmányozás által:
bármely írásrész bárki által bárhol és bármikor alkalmazhatóvá válik. Hozzávalók: Szentírás Szentlélek Alázatos, tanítható szív VESZÉLY! Előfordulhat, hogy korrigálnod kell, vagy a szemetesbe dobnod kedvenc vagy népszerű elméleteidet!

8 Mire való és mire nem? Ne csak ismerjünk, hanem felnőjünk!
Gyümölcstermésre, alkalmazásra, felnövéshez való Sok szent ül be a tanításra... 1. Zsoltár: nem az a gyümölcsöző, aki a tanításokban gyönyörködik, hanem aki elmélkedik az Igén ... Nem arra való, hogy „okos bűnösökké” váljunk Nem: teletömni fejünket még több ismerettel Hanem: belemélyedni, hogy belénk mélyedjen Ne csak ismerjünk, hanem felnőjünk!

9 Elsődleges forrásod: A BIBLIA
Ezek (a béreaiak) már nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. A tanítást igen készségesen fogadták, naponta forgatták az Írásokat, hogy csakugyan úgy van-e. (Apcsel 17:11) ISTEN SZÓL IGÉJÉN KERESZÜL EGYENESEN HOZZÁD HOGY KÉSZ LEGYÉL MÁS FORRÁSOK MEGVIZSGÁLÁSÁRA

10 Békák tanulmányozása

11 Csak néhány hétig marad meg ...
Békák tanulmányozása Hogyan ellenőrzöm??? Mások szájából, tollából Könyvek (xyz professzor) Internet (bárki bármit mondhat) Kényelmes (esztétikus) Gyors Csak néhány hétig marad meg ...

12 Fáradságos, de az enyém a felfedezés!
Békák tanulmányozása Fáradságos, de az enyém a felfedezés! Saját megfigyelés Kimenni a tóhoz HOGYAN gyűjtik az élelmüket, MIT szeretnek enni és mit nem, HOL szeretnek ücsörögni, HOGYAN párosodnak, MI jön elő a petéből, és MEDDIG tart, mire az ebihalból béka lesz, Boncolás (mikroszkóp) MILYEN részekből áll és MIK, MIVEL, HOGYAN kapcsolódnak? Évekig megmarad!

13 A hat őszinte szolga Hat őszinte szolgám van, Mindent tőlük tanultam:
Mi, Mikor, Mért, Hol, Hogy, Ki – Bölcsességük nem fogy ki. Hegyen-völgyön-tengeren, Nyugaton és keleten Járnak, s híreket hoznak: Nincs, mit el nem mondanak. Rudyard Kipling: Six Honest Serving-Men c. verséből fordítva

14 Emlékezés hatékonysága
1 - 10%-a az olvasottaknak 2 - 20%-a a hallottaknak 3 - 30%-a egy bemutatón látottaknak 4 - 50%-a A 2. és a 3. pont ötvözésének (hallottak és látottak) 5 - 70%-a annak, amit a 4. pontnál leírtunk (hallottak és látottak leírása) 6 - 90%-a az összes felsoroltnak, ha alkalmazzuk és gyakoroljuk „Hallom és elfelejtem” „Látom és megjegyzem” „Teszem és megértem”

15 Örökmécses „Vágd magad a tüzelődet, és kétszer melegszel fel.” (Henry Ford) Fa: Isten Igéje Fejsze: Induktív Bibliatanulmányozás Horgászbotot adj, örök élelmet adsz A Biblia a legjobb kommentár Sose fogy ki a téma … minden igével ...

16 Kétféle módszer Deduktív módszer (belemagyaráz)
Mások mondták, tanították Saját véleményem Téma szerinti Bibliatanítások Induktív módszer (belőle magyaráz) Mit mond a Biblia? Bibliatanítás szerinti témák … minden igével ...

17 Hogyan kapunk kedvet a Bibliatanulmányozáshoz?
Koncentrálj az Egyértelmű Dolgokra Vele!

18 Az induktív biblia-tanulmányozás
Lépései

19 Az induktív biblia-tanulmányozás lépései
Megfigyelés Szerkezeti szabályok bejelölése (többször olvassuk át) Legyünk éberek és rugalmasok Kérdezés (a megfigyelés alapján) Amilyen minőségű a kérdés, olyan minőségű lesz a válasz Válaszolás (a Biblia alapján) Teli pohárba nem lehet vizet önteni! Tanulságok, alkalmazás Interpretáció a mai emberek nyelvére Más felosztás: Megfigyelés (I., II., III.) Inpterpretáció (IV./a) Alkalmazás (IV./b) Ne csak informálódjunk, hanem átformálódjunk! (Krisztus képére)

20 Jobbkezes utcák: légy elővigyázatos, mert „mindig jöhet valami”.
I. Megfigyelés Imádsággal kezdd! Szövegkörnyezet! Könyv elolvasása Szakaszokra osztás Előző, követő szakaszokkal együtt olvasás Szerkezeti szabályok keresése A hétköznapi beszéd során is használt kötőszavak Még nem gondolkozunk az értelmezésen Jobbkezes utcák: légy elővigyázatos, mert „mindig jöhet valami”. Lehetnek nehezen belátható utcák!

21 II. Kérdezés Miután megvannak a szerkezeti szabályok
A kérdés minősége határozza meg a válasz minőségét Minden szabályhoz vannak megfelelő kérdések Tipp: Ha nem tudsz kérdezni, akkor ott nincs szerkezeti szabály Tipikus „trükkös” szó: „pedig”

22 III. Válaszolás A feltett kérdésekre A Bibliából
Csak az adott szövegrészből Más szövegrész hozzáolvasása már interpretáció lenne Tipp: Ha nem tudunk válaszolni a szövegrészből, akkor vagy nincs ott szabály, vagy a helyes válasz: „(Még) nem tudjuk.” Nem gyártunk elméleteket!

23 kötőszavak, névutók, toldalékok
Kulcsok a megértéshez Viszony Keresendő „kulcs” OK, INDOK mert, által, miatt, mivel, ugyanis, hiszen ÖSSZEHASONLÍTÁS ahogy, is, úgy mint, hasonlóan, (még/sokkal) inkább, -bb, sőt FELTÉTEL ha, amikor FOLYAMAT és, vagy, sem-sem, egyik-másik-harmadik ELLENTÉT de, viszont, kivéve, bár, ugyanakkor, ellenben, amúgy, pedig, míg HANGSÚLY tényleg, bizony-bizony, csak, leg…bb, nincsen más, sőt ELBESZÉLÉS nos, íme HELY, HELYZET -ban, -on, -nál, felett, alatt, mellett, ott, ahol, … OKOZAT, EREDMÉNY, CÉL ezért, tehát, így hát, erre IDŐ, MÓD után, amint, előtt, most, akkor, amíg, amikor, mialatt, -ván/-vén A megértés kulcsai: kötőszavak, névutók, toldalékok

24 Nem megtanulni kell ezeket, hanem észrevenni!

25 1. Ismétlődés Leírás: Azonos kifejezések ismétlődnek (szótő, mondatrész, mondat) Kérdések: Mit hangsúlyoz? Mire figyeljek oda? Feladata: a szakasz „csontváza”, kulcsszavak Kulcsszó: ha kiveszed, értelmetlenné válik a téma Jelölése: ( kifejezés )

26 1. Ismétlődés … hogy aki (hisz), annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki (hisz) őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. … Aki (hisz) őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem (hisz), már ítélet alatt van, mert nem (hitt) az Isten egyszülött Fiának nevében. összes ismétlődés: aki, hinni, őbenne, örök élete legyen, egyszülött Fia, Isten, ítélet Mit jelentenek az eredeti nyelven? (utánanézni)

27 2. Szinonima, folytonosság
Leírás: Hasonló jelentésű szavak, mondatrészek ismétlődnek Kérdések: Mit ír körül? Mit ír le többféleképp? Feladata: kulcsszavak, más megvilágítás Jelölése: kifejezés

28 2. Szinonima, folytonosság
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. elveszni = elkárhozni örök élet = megtartatni Fiú = őbenne

29 1+2. Bekezdésekre osztás Eredetileg: XIII. sz.
Stephen Langton canterbury-i érsek († 1228.) Tartalmilag elkülönülő nagyobb egységek Nem mindig van a megfelelő helyen Néha „belevág” egy témába Olykor túl nagy (sok témát tartalmaz)

30 [ A szövegkörnyezet diktál ]
1+2. Bekezdésekre osztás Újraosztás: IBT segítségével Határ: más kulcsszavak ismétlődnek Jele: ∫ Újraszámozás Haszna Interpretáció segítése a könyv egésze és a szövegkörnyezet értelmében! Vázlatkészítés cím: a bekezdés lényege egy mondatban hierarchikus beosztás K K. Kontextus Király [ A szövegkörnyezet diktál ]

31 1+2. Bekezdésekre osztás

32 de, viszont, pedig, ellenben, hanem, azonban, ám
3. Ellentét Leírás: Egymással ellentétes dolgok, mondatrészek, mondatok, bekezdések Kérdések: Mi van ellentétben; mivel? Mi a különbség? Miért fontos ez? … Feladata: felhívni a figyelmet (éles, kontrasztos kép) Jelölése: ↔ de, viszont, pedig, ellenben, hanem, azonban, ám

33 nem jut ítéletre ↔ már ítélet alatt van jut (jövő) ↔ már (múlt+jelen)
3. Ellentét Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, ↔ hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki ↔ pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. elítélni ↔ üdvözíteni hinni ↔ nem hinni nem jut ítéletre ↔ már ítélet alatt van jut (jövő) ↔ már (múlt+jelen)

34 olyan, mint, amint, úgy, -ként, hasonlatos
4. Hasonlóság Leírás: Valamit valamihez (kép) hasonlít Kérdések: Mit hasonlít; mihez? Milyen (tulajdonságai vannak)? Feladata: illusztráció Jelölése: ~ olyan, mint, amint, úgy, -ként, hasonlatos

35 4. Hasonlóság És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ~ úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie. … Mert úgy szerette Isten a világot, ~ hogy egyszülött Fiát adta … kígyót felemelni ~ Emberfiának felemeltetnie szeretni ~ adni Mi a történet? Hogy emelte fel Mózes a kígyót? Miért emelte fel? …

36 Az egészt követik a részletek.
5. Lista, részletezés Leírás: valamit részletez Kérdések: Mit részletez? Mik a részletek? Feladata: bemutat, pontokba szed, rendszerez Jelölése: o→ Az egészt követik a részletek.

37 A részleteket követi az egész.
6. Felsorolás, összegzés Leírás: Egy felsorolást összegez Kérdések: Mik a részletek? Mit alkotnak a részletek? Feladata: több dolgot egybefoglal, összegez, elnevez Jelölése: ←o A részleteket követi az egész.

38 Fontos az egyesszám: „gyümölcse”.
5-6. Lista és összegzés A Lélek gyümölcse pedig szeretet: o→ öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ←o ilyenek ellen nincs törvény. Fontos az egyesszám: „gyümölcse”. Szeretet = (öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás) = ilyenek

39 tehát, (így) hát, ezért, azért, minekutána, hogy (!)
7. Következtetés, okozat Leírás: Az első állításból következik a második állítás Kérdések: Mi következik miből? Mi az ok? Mi az okozat? Feladata: összefüggésre mutat rá, ok-okozati sorrendet állít fel Jelölése: → tehát, (így) hát, ezért, azért, minekutána, hogy (!)

40 7. Következtetés, okozat Kérlek → azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti tes- teiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. megelőző fejezetek (evangélium) → további fejezetek (kérlek) Tipp: evangélium o→ Róma 1:17–11:36 ←o Isten irgalma Nyugalmasan. Rugalmasan.

41 mert, mivel, ugyanis, hiszen, hogy (!)
8. Indoklás Leírás: Az első állítás a második következménye Kérdések: Mi következik miből? Mi az ok? Mi az okozat? Feladata: összefüggésre mutat rá, ok- okozati sorrendet állít fel Jelölése: ← mert, mivel, ugyanis, hiszen, hogy (!)

42 8. Indoklás Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. ← Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. ← Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, ← mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. ←?→ Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Miért nincs kárhoztatásuk? Miért kellett megszabadítani? Miért volt ez lehetetlen a törvénynek? Hogy-hogy „hogy”? Most akkor merre is mutat a nyíl?

43 7+8. A „megvalósítógép” Láttuk, hogy mindkét irány jó lehet
A szándékot egy eszköz valósítja meg: Új jelölés: eszköz □ szándék/eredmény ESZKÖZ TERV, SZÁNDÉK megvalósít EREDMÉNY Felülök a vonatra, □ hogy Debrecenbe jussak. Mi a szándék? Mi az eszköz? Mi az eredmény?

44 7+8. A „megvalósítógép” Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, □ hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, □ hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. PÁSZTOR Cél: az evangélium igazsága megmaradjon számotokra Eszköz: pillanatra sem enge- Dünk az áltestvéreknek FARKAS Cél: szolgává tenni minket Eszköz: beférkőzni közénk és szabadságunk kikémlelése

45 IV. Interpretáció és alkalmazás
A kérdések és válaszok „maguktól” hozzák a helyes interpretációt, amiből következik a helyes alkalmazás. Minél több időt szánunk a kutatásra, annál kevesebbet kell az értelmezésre és alkalmazásra Most már elővehetjük a kommentárokat Kiegészítés, háttérinformációk Összevetés (Bérea!) Kapcsolódó igeversek Interpretáció kifejtése Alkalmazás segítése Kétely esetén: Szövegkörnyezet Szavak jelentése eredeti nyelven K K. Kontextus Király Interpretáció

46 Összefoglalás A Biblia érthető és tanulmányozható Kétféle módszer
Deduktív Induktív Induktív Bibliatanulmányozás Megfigyelés Kérdezés Válaszolás Alkalmazás Az alkalmazás a Biblia tanulmányozásának a célja, de igazából jutalma is.

47 Gyakorlás! (Bevezető vége.) Források: – CCBCE, 2006. Vajta
– Google képkereső – Youtube, Wikipedia


Letölteni ppt "Az induktív Bibliatanulmányozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések