Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV Katechetické oddelenie

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV Katechetické oddelenie"— Előadás másolata:

1 RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV Katechetické oddelenie
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA Katechetické oddelenie T o m á š M o r u s ( téma ) pre 1. ročník SŠ ( určenie ) Ing. Mária Sárközi 2012

2 Morus Tamás (Ifj. Hans Holbein festménye
Szent Morus Tamás eredeti, angol nevén Thomas More (London, február 7. – július 6.) angol jogász, író, költő, államférfi.

3 Jelentősége Élete során elismertséget szerzett, mint vezető humanista tanító. Számos magas hivatali tisztséget töltött be, 1529 és 1532 között a lordkancellár címet is viselte. Jelentős befolyással volt az angol jogra, főképp az egyenlőség előtérbe helyezésével. Ő alkotta az utópia szót, amelyet egy ideális elképzelt sziget népére használt, melynek politikai rendszerét egy 1516-ban megjelent könyvben ír le. Visszautasította VIII. Henrik felkérését, hogy vezesse az anglikán egyházat. Ennek következtében politikai karrierje véget ért, majd árulásért kivégezték. A katolikus egyház 1935-ben avatta szentté, az anglikán egyház 1980-ban vette fel szentjei közé.

4 Élete és munkássága Apja bíró volt Londonban, aki fiát korán iskolába küldte. Tizenhárom éves korában apród lett egy érsek udvarában, majd hamarosan az Oxfordi Egyetem-re került. Két év múlva apja hazahívta, így tanulmányait Londonban fejezte be. Először ügyvéd volt, majd politikai pályara állt és tagja lett az angol parlamentnek. Lelkes humanista volt, szoros barátság fűzte Rotterdami Erasmushoz. Angol és latin költeményeket írt és előadásokat tartott Szent Ágoston Civitas Dei című művéről. Bár vonzotta a papi hivatás, különösen a karthauziak érdekelték, mégsem ment egyházi pályára. Megházasodott, feleségétől, Jane Colttól négy gyermeke, három lány és egy fiú született. A korban szokatlan módon leányainak is komoly képzést adott, latint, görögöt és csillagászatot is tanultak. A görög–római kultúra mellett a humanizmus eszméi is megérintették, a Historia Ricardi Tertii című történeti munkája az angol humanista történetírás egyik első terméke

5 Irodalmi tevékenysége
Utópia Politikai munkája mellett írói tevékenysége is jelentős. Számos dala népdalként maradt fenn, Utópia című könyve pedig komoly érdeklődést váltott ki, több nyelvre lefordították. Ebben jelent meg a polgári utópisztikus szocializmus első koncepciója és sok utána következő szociális utópia példaképének számít. Morus Tamás gondolatai messze túlmutatnak saját korán. 1511-ben, hatévi házasság után felesége meghalt. Újra megházasodott, második felesége özvegy volt, és hét évvel idősebb nála. A család hamarosan London előkelő városrészébe, Chelsea-be költözött.

6 Harc a protestánsok ellen
Évről évre fontosabb jogászi, politikai és diplomáciai megbízatásokat kapott, legnagyobb sikere az a franciaországi diplomáciai küldetés volt, amely döntően hozzájárult a cambriai béke létrejöttéhez, amely véget vetett I. Ferenc francia király és V. Károly német-római császár viszályának. 1509-ben VIII. Henrik lépett az angol trónra, aki kezdetben a római katolikus egyház egyik leghűbb támogatója volt, s Luther Márton ellen készített írása nyomán kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, a hit védője címet ben azonban a király beleszeretett egyik udvarhölgyébe, Boleyn Annába. Mivel Aragóniai Katalinnal kötött házasságából csak lány gyermeke született, megkísérelte azt Rómában érvényteleníttetni. Amikor ez nem sikerült elhatározta, hogy a német fejedelmi családok példájára elszakad Rómától. Ehhez a diplomáciában jártas, és mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt népszerű Morus segítségét is igénybe kívánta venni, akit 1529-ben kinevezett kancellárjává. A kancellár nem kívánt állást foglalni a király első házasságának érvényességéről folyó vitában, arra hivatkozva, hogy se nem egyházjogász, se nem erkölcstan-tudós. Henrik azonban az angol egyház fejének ismertette el magát, amellyel egyben kétségbe vonta a pápa fennhatóságát Angliában. Morus, aki hithű katolikus volt május 16-án lemondott hivataláról. Henrik egyházi felségére hivatkozva elvált első feleségétől és újraházasodott, feleségül vette Boleyn Annát. A koronázáson Morus nem jelent meg, ami feszültséget okozott közte és a király között. A pápa hamarosan érvénytelennek nyilvánította a király második házasságát, és kimondta a kiközösítést. A király válaszul, hogy a parlamenttel az angol egyház egyetlen fejévé nyilváníttatta magát, hivatalosan is elvitatva a pápa addigi kiváltságait. Minden alattvalónak esküt kellett tennie az új törvényre. A volt kancellár megtagadta az eskü letételét, ezért a londoni Towerbe zárták.

7 A per és a kivégzés Eleinte fogadhatott látogatókat, de mivel hosszan ellenállt, ettől eltiltották június 22-én lefejezték barátját, Fisher bíborost. Kilenc nappal később őt is bíróság elé állították. A tárgyaláson kijelentette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. A király parancsára ezért őt is halálra ítélték és július 6-án lefejezték. Morus Tamást Fisher János bíborossal együtt 1886-ban a Katolikus Egyház boldoggá avatta, 1935-ben, halálának négyévszázados évfordulóján pedig XI. Piusz pápa szentté nyilvánította. Ünnepüket 1969-ben tették általánossá az Egyházban. Az államférfiak és jogászok védőszentje. Hivatalos ünnepnapja június 22.

8 SZENTEK ÜZENETE - Morus Szent Tamás
NAGY JENŐ   Az írás a évi (XII. évfolyam) 6. számban jelent meg. Képek:                                               A rovat további cikkei: A lelketlenség fájdalma további cikkek >> A rovat korábbi lapszámokban megjelent cikkei >> – ÜNNEPNAPJA: JÚNIUS 22. Is­mét és is­mét fel­idéz­ve Bol­dog II. Já­nos Pál örök­ér­vé­nyű sza­va­it, 2011. június 15. Címlapon SZENTEK ÜZENETE - Morus Szent Tamás NAGY JENŐ   Az írás a évi (XII. évfolyam) 6. számban jelent meg. Képek:                                               A rovat további cikkei: A lelketlenség fájdalma további cikkek >> A rovat korábbi lapszámokban megjelent cikkei >> – ÜNNEPNAPJA: JÚNIUS 22. Is­mét és is­mét fel­idéz­ve Bol­dog II. Já­nos Pál örök­ér­vé­nyű sza­va­it, mi­sze­rint „ 2011. június 15. Címlapon Hitvilág Hitvilág A csend szava A csend szava Lelki kapaszkodó Lelki kapaszkodó SZENTEK ÜZENETE Tanít a hit Tanít a hit Megkérdeztük Megkérdeztük Bemutatjuk Bemutatjuk SZENTEK ÜZENETE - Morus Szent Tamás Élet a hitben Élet a hitben Iránytű Iránytű Kultúra Kultúra Az ige asztala Az ige asztala Világegyház Világegyház Olvasóink írták Olvasóink írták Köz-élet Köz-élet Fészekmeleg Fészekmeleg Impresszum Impresszum

9 SZENTEK ÜZENETE - Morus Szent Tamás A lelketlenség fájdalma
NAGY JENŐ   Az írás a évi (XII. évfolyam) 6. számban jelent meg. – ÜNNEPNAPJA: JÚNIUS 22. Ismét és ismét felidézve Boldog II. János Pál örökérvényű szavait, miszerint „legyetek derűsek, én is az vagyok”, derűs szentekről gondolkodunk június hónapban is. A gyermeki derűt megőrző Néri Szent Fülöp után kövekezzék egy derűs vértanú. Már ez a szóösszefüggés is paradoxonnak tűnhet első olvasatban. Tovább gondolván azonban be kell látnunk, a szentek tényleg másként látnak, gondolkodnak, élnek és halnak meg e világban. Mi is ez a derű, és honnan származik? Morus Szent Tamás élete talán közelebb visz e kérdés megválaszolásához. Mondhatnánk, hogy alkati sajátosság a jólét, az egészség, a boldog­ág külső világ­ra vetítése. Valójában ezek az örökkévalósághoz képest csak pillanatnyi derűt hozhatnak, bármely kellemesek is életünkben. A belső harmóniából származó béke kisugárzása, az igazi derű azonban már túlmutat földi dolgainkon. Ez a béke nem ingatag szerződéseken, csalfa politikusokon, megtévedt polgárokon, hanem igaz és örök pilléreken nyugszik. Három lábon, mely köztudottan a legstabilabb helyzet. E három pillér: a hit, a remény és a szeretet. Morus Tamást hite biztos függőhídként hordozta, vezetett bár útja békés, jólétet, megbecsülést hozó lankák között, vagy az üldözés, kínzás és börtön rettenetes zuhatagai fölött, de mindig a bölcs rálátás megfelelő magasságában. Tamás reménye nem csalfa ideákba kapaszkodás, hanem mély meggyőződésen, igaz hiten alapuló biztos tudás. Ezek alapján Morus Tamás az igaz úton haladó ember lett vo­na, de nem feltétlenül derűs. Kell még a harmadik láb a stabilitáshoz, ez pedig a szeretet. Az a végtelen energia, mely által a belső béke csodás derűje kiárad az emberből, és harmóniát sugároz bármely körülmények közepette. Ez a mindenen átvezető szeretet, ez az isteni kegyelem által szívünkbe égett örök energia az, mely derűssé, szentté teheti az embert.

10 Mórus Tamás szobra a Chelsea gát Chelsea London, England

11 Juhász Gyula verse Morus Tamás
A földi bíró elvégezte dolgát: Halálítélet, rajta a pecsét, Hadd lássa város és hadd hallja ország, Hogy úr az úr és vesszen a cseléd! Isten kegyelméből országolónak Szeszélye törvény és önkénye szent És aki nem hajt térdet, arra holnap Pallost emelnek és aztán mehet! De hova megy? Morus Tamás szelíden Csak mosolyog. Ő tudja már, hova! Hisz régen áll és vár az ő hona! A messze ország, hol diadalívben A Gondolat ragyog és nincs hija A boldogságnak: vár Utópia!

12 Mórusz Tamás imádsága Ajándékozzál nekem megszentelt lelket, Uram, hogy mindig azt tartsam szemem elõtt, ami jó és tiszta, hogy így a kísértés és a bűn idején ne rettenjek meg, hanem megtaláljam az eszközöket arra, hogy a dolgokat rendbe rakjam. Ajándékozzál nekem olyan lelket, amely nem ismeri az unalmat, amely nem zúgolódik, nem sóhajtozik, nem panaszkodik, és nem engedi, hogy túlságosan nagy ügyet csináljak abból a pöffeszkedõ Valamibõl, ami „Én” - nek nevezi magát. Mórusz Tamás

13 Morus-konferencia Rómában 2004. 11. 05.
Lehet-e egy politikus szent? – A római Magyar Akadémián konferencia keretében mutatták be Morus Szent Tamás „Erősítő párbeszéd balsors idején” című művének első magyar fordítását (a Szent István Társulat kiadásában megjelent kötet hazai bemutatójáról április 26-ai számunkban részletesen beszámoltunk – a szerk.). A konferencián felszólalt a Vatikáni Rádió külső munkatársa, Török Csaba atya is felszólalt. Előadásában arra kereste a választ, mi volt a konkrét oka Morus Tamás és kortársa, barátja, John Fisher bíboros szentté avatásának, illetve miben áll a két szent jelentősége, aktualitása napjainkban. Előadásában Török Csaba bemutatta, milyen volt a katolicizmus helyzete a XIX. században az Egyesült Királyság országaiban. Kiemelte: IX. Piusz, de főleg XIII. Leó pápa rendkívüli erőfeszítéseket tettek a katolikus egyház újraszervezése, a vallásos nevelés fellendítése, illetve a politikai és társadalmi feszültségek oldása érdekében. A korszak az angliai katolicizmus felvirágzásának is tekinthető, amelynek jelképes alakja John Henry Newman bíboros. A pozitív változásokhoz természetesen hozzátartozott az anglikánok és katolikusok közös múltjának felülvizsgálata, helyes fényben történő értelmezése. Így került sor december 29-én Morus Tamás, John Fisher és még 52 személy boldoggá avatására. A katolikus egyház a századfordulón megnyílt a társadalmi, politikai és tudományos kérdések felé. Ez az újfajta nyitottság kifejezésre jutott az újonnan avatott szentek alakjában is, hisz például ekkor, 1920-ban kanonizálták Jeanne d’Arc sokat vitatott személyét is. Amikor április 1-jén XI. Piusz a konzisztóriumon felolvasta Morus Tamás és John Fisher szentté avatási dekrétumát, ez a Szentszék és az Egyesült Királyság közötti egyértelmű közeledés, illetve az anglikán-katolikus egységtörekvés jele volt. Ezt az angol sajtó is így látta, hiszen például a The Times a szentatya Anglia iránti különös baráti érzelmét vélte felfedezni ebben a kanonizációban. Az eseményre a vértanúság 400. évfordulóján került sor, ami egyben VI. Edvárd király trónra lépésének ezüstjubileuma is volt. A király ekkor birodalma leghűségesebb alattvalói között említette a katolikusokat, eltörölve így VIII. Henrik ítéletét, aki hazaárulásért végeztette ki a katolikus vértanúkat.

14 Morus-konferencia Rómában 2004. 11. 05.
Ismeretes, hogy II. János Pál pápa 2000-ben, a szentév során Morus Szent Tamást a politikusok és diplomaták védőszentjévé nyilvánította. Ez nem a szentatya kezdeményezése volt, hanem maguk a politikusok, állam- és kormányfők kérték ezt tőle nyílt petícióban, arra hivatkozva: Morus Tamás a világi hívők rendkívüli példaképe, élete a hit és a gyakorlat, az erkölcsi elvek és a politika egységének megvalósítása. Rotterdami Erasmus mondotta barátjáról, Morus Tamásról: homo omnium horarum, egy férfi minden órára, minden időre. Valóban így van, hisz az angliai katolikus újjászületés jele volt boldoggá avatása, szentté avatása a katolikus-anglikán közeledést hirdette, s még ma is aktuális üzenete: a lelkiismeret vértanúja ő, aki a teljes értékű emberséget hirdeti – mondta előadásának végén Török Csaba. VR/MK „Magyar Kurír” forrás

15 A szent mondanivalója Helytállás a világban Krisztus oldalán - ez Szent Tamás életének mondanivalója számunkra. Élõ példáját adta a Gondviselésre való ráhagyatkozásnak és a tiszta szívû életnek. Illyés Szabolcs Morus Szent Tamás vértanú napja - június 22. Jogászdoktorként a közélet kiemelkedő szereplője volt. Hűen a katolikus vallásához nem volt hajlandó részt venni. VIII. Henrik király házasságának felbontásában. Bebörtönözték, majd felakasztották. Az ügyvédek, államfők, politikusok védőszentje

16 Felhasznált irodalom Pálmonostora község honlapja
Szõlõfürt a szegedi tátra téri szent gellért templom online folyóirata Morus Szent Tamás élete, a kiadás helye:Budapest, 1935 Morus Tamás: Utópia. Fordította és magyarázatokkal ellátta Kelen Ferenc Filozófiai írók tára XXIV Kabdebó Tamás Morus Tamás ünneplése(Szent István Társulat, 2004.) Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás , 2008 Pucci V. Mario : Morus Tamás Angol szentek, 2010 Katolikus Kincses Kalendárium AGAPE Ferences kiadó


Letölteni ppt "RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV Katechetické oddelenie"

Hasonló előadás


Google Hirdetések