Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az irányítási rendszerek tanúsítása területén bevont minősítők és szakértők képzése az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabványról és az áttérésről 2011. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az irányítási rendszerek tanúsítása területén bevont minősítők és szakértők képzése az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabványról és az áttérésről 2011. október."— Előadás másolata:

1 Az irányítási rendszerek tanúsítása területén bevont minősítők és szakértők képzése az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabványról és az áttérésről 2011. október 18.

2   NAR-06: Vezető minősítő/ minősítők/ szakértők hatásköre   Személyi adminisztráció   Nem-megfelelőségek   Követelmények Előadás témakörei

3 NAR-06 (1) 4. kiadás, hatályos 2010. január 1-től   A minősítők, szakértők feladata és hatásköre   A minősítők, szakértők feljogosítása   A minősítőkkel, szakértőkkel szemben támasztott követelmények   Képzés és továbbképzés   A minősítők, szakértők értékelése   A minősítők, szakértők jogai és kötelezettségei   A minősítők, szakértők nyilvántartása

4 NAR-06 (2) Vezető minősítő hatásköre   részvétel az eljárások értékelési szakaszában,   együttműködés az akkreditáló mérnökkel az értékelésre felkészülés során,   az értékelő csoport tevékenységének koordinálása,   az újonnan kijelölt minősítő tevékenységének ellenőrzése,   az eljárásban a nem-megfelelőség feltárása, azok kiküszöbölésére tett helyesbítő intézkedések és azok hatékonyságának ellenőrzése,   az eljárásban az előírt írásos jelentések elkészítése,   az eljárásban javaslattétel az akkreditált státusz odaítélésére és fenntartására, illetve részleges vagy teljes körű felfüggesztésére vagy visszavonására,   részvétel a minősítők és szakértők értékelésében.

5 NAR-06 (3) Minősítő hatásköre   részvétel az eljárások értékelési szakaszában,   együttműködés a vezető minősítővel és az akkreditáló mérnökkel az értékelésre felkészülés során,   az eljárásban a nem-megfelelőség feltárása, azok kiküszöbölésére tett helyesbítő intézkedések és azok hatékonyságának ellenőrzése a megjelölt szakmai területén,   az eljárásban az előírt írásos jelentések elkészítése,   részvétel a szakértők értékelésében.

6 NAR-06 (4) Szakértő hatásköre   részvétel az eljárások értékelési szakaszában,   együttműködés a vezető minősítővel és az akkreditáló mérnökkel az értékelésre felkészülés során,   az eljárásban a nem-megfelelőség feltárása, azok kiküszöbölésének tett helyesbítő intézkedések és azok hatékonyságának ellenőrzése a megjelölt szakmai területén,   az eljárásban az előírt írásos jelentések elkészítése.

7 NAR-06 (5) Minősítőkre vonatkozó szakmai követelmények (1) Szakmai képzettség   A minősítőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és oklevéllel, továbbá a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végzettséggel kell rendelkeznie. Szakmai gyakorlat   A minősítőnek a megfelelőség-értékelés adott szakterületén, valamint az adott szakmai területén legalább 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

8 NAR-06 (6) Minősítőkre vonatkozó szakmai követelmények (2) A laboratóriumok és jártassági vizsgálatot szervezők eljárásában résztvevő minősítőnek szakterületén az adott vizsgálati, mintavételi illetve kalibrálási eljárások egészére vonatkozóan megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie.   a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok (nemzetközi, regionális, nemzeti), protokollok ismeretét és azok alkalmazását;   jártasságot a mintavételre vonatkozó előírásokban, a vizsgálati és kalibrálási módszerek jóváhagyó ellenőrzésében és gyakorlati lefolytatásában, a visszavezetettség, a mérési bizonytalanság és a referencia tartományok meghatározásában, a kapott eredmények értékelésében;   megfelelő ismereteket a kapcsolódó szakterületeken (méréstechnika, statisztika, számítástechnika stb.);   ismereteket az alkalmazott műszerek és berendezések működésével és alkalmasságának ellenőrzésével kapcsolatosan;   a vizsgálati mintákra, kalibrálandó eszközökre, a munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatközlésre vonatkozó előírások ismeretét;   tájékozottságot a jártassági illetve a laboratóriumközi összehasonlító vizsgálatokban

9 NAR-06 (7) Minősítőkre vonatkozó szakmai követelmények (3) Ellenőrzési tevékenységben való jártasság   Az ellenőrző szervezetek- elméleti és gyakorlati ismeretek az ellenőrzési módszerekben és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben. Tanúsítási tevékenységben való jártasság   Terméktanúsítás- elméleti és gyakorlati ismeretek a tanúsítási tevékenység végzésében és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.   Irányítási rendszer tanúsítás- adott irányítási rendszerszabvány szerinti vezető auditori végzettség és a megjelölt szakterülete (IAF kódok) vonatkozó szakmai ismeretek (tanúsítás, auditálás, rendszerfejlesztés, rendszerműködtetés).   Személytanúsítás- elméleti és gyakorlati ismeretek a tanúsítási tevékenység végzésében.

10 NAR-06 (8) Minősítőkre vonatkozó szakmai követelmények (4) Akkreditálásban való jártasság Akkreditálásra vonatkozó területen alapos ismeretek   Jogszabályok,   Szabványok,   NAT akkreditálásra vonatkozó szabályzatai,   NAT értékelési módszerei,   NAT alkalmazandó dokumentumai

11 NAR-06 (9) Minősítőkre vonatkozó egyéb követelmények (1)   Pártatlan,   Független,   Bizalmas ügykezelést betartja,   Személyi tulajdonságok, n n Elfogulatlan, n n Megfontolt, n n Hatékony kapcsolattartó képesség, n n Józan ítélőképesség, n n Véleményét világosan és összefüggően fejti ki (szóban és írásban)

12 Személyi adminisztráció

13 NAR-06 (10) Minősítők és szakértők kiválasztása (1)   NAT ügyvezető igazgató fogadja el a pályázatot,   Szakértői bizottság értékeli,   NAT ügyvezető igazgató dönt a minősítő, szakértő besorolásáról,   NAT ügyvezető igazgató javasolja az átsorolást, szükséges továbbképzést,   NAT a továbbképzést biztosítja

14 NAR-06 (11) Minősítők és szakértők kiválasztása (2)   NAD-204 szakmai önéletrajz,   Igazolások: Végzettség, Képzettség, Minőségirányítási ismeretek, szakértői tevékenység   Megfelelőség-értékelésben szerzett jártasság (14 p.- szakmai gyakorlat)   Mellékletek (M1-M10- szakmai tevékenység részletezése)

15 NAD-204 és mellékletei

16 Problémák, nem-megfelelőségek

17 Nem-megfelelőségek (1)   NAD-204 14. pont   Megfelelőségértékelés Annak biztosítása, hogy egy termékre, folyamatra, rendszerre, személyre vagy testületre vonatkozó, előírt követelmények teljesülnek-e. Megfelelőségértékelés lényeges szakmai területei többek között a vizsgálat, az ellenőrzés és a tanúsítás   Megfelelőségértékelő szervezet (CAB) Olyan szervezet, amely megfelelőségértékelési szolgáltatásokat végez, és amelynek tevékenysége akkreditálás tárgya lehet.

18 Nem-megfelelőségek (2)   NAD-204 14. pont és a NAD-204 melléklet összhangja   Nyilatkozat oktatásról, képzésről, összeférhetetlenség   Igazolandó dokumentumok (képzettség, végzettség, minőségirányítási oklevelek, szakértői tevékenység, NAD-204 mellékletek)   Módosított/kiegészített dokumentumok- dátum, aláírás

19 Nem-megfelelőségek (3)   Változás bejelentés- elérhetőségek (cím, e-mail, munkahely)   Módosított/kiegészített dokumentumok- dátum, aláírás

20 Nem-megfelelőségek (4)   Határidők- pl.: NAD-204 M9 (tanfolyamok, képzések)   Nyilatkozatok- ha már nem áll rendelkezésre a meghivatkozott dokumentum

21 Kötelezettségek

22 Kötelezettségek (1)   Határidők betartása   NAT által szervezet továbbképzéseken részvétel   Iroda haladéktalan értesítése (írásban) a NAT által nyilvántartott adatokban – különös tekintettel az összeférhetőségre – történt változásokról.

23 Kötelezettségek (2) Formanyomtatványok alkalmazása   Az eljárásokban használatos aktuális formanyomtatványokat az akkreditáló mérnök köteles az értékelő csoportnak átadni.   Az értékelő csoport tagjai kötelesek a hatályos formanyomtatványok megfelelően alkalmazni.   A formanyomtatványok alkalmazását az Akkreditálási Iroda az eljárás során bármikor, de az értékelési szakasz lezárásánál minden esetben ellenőrzi, továbbá ellenőrzi az Akkreditáló Bizottság is a döntéshozatali szakaszban.

24 Változások szükségessége az ISO 17021 szabványban

25 ISO/IEC 17021   AZ ISO/IEC 21. munkacsoport fejlesztette (WG21)   Társ munkacsoport vezetők Alister Dalrymple, France-AFNOR » »AFAQ, a management system certification body Randy Dougherty, US-ANSI » »ANAB, an accreditation body for management system certification bodies Megjegyzés CASCO: The Conformity Assessment Committee (Megfelelőség Értékelési Bizottság)

26 21. Munkacsoport szándékai   Guide 62 és 66 helyettesítése 17021   Bármely irányítási rendszer számára használható legyen,   Legyen összhangban az IAF útmutatókkal,   Tartalmazza a „legkorszerűbb technológiákat”, terminusokat,   Legyen összhangban a WG23 javaslataival,   Ahol lehetséges valósuljon meg a „performance requirements” ISO/IEC 17021

27 21. Munkacsoport szándékai   1. céla 19011-es hivatkozások helyettesítése/ kiküszöbölése   2. célaz érthetőség javítása, a vezetés és kompetenciák egyértelművé tétele ISO/IEC 17021

28 ISO/IEC 17021 2. rész   Az ISO 19011-es hivatkozások n n Audit folyamata n n Vezetés és az audit csoport kompetenciái   Egy keretet nyújt a speciális szakmai követelmények számára, hogy lehessen alkalmazni más ISO TC-eket Pl.: TC 176 - ISO 9001, TC 207 - ISO 14001, TC 34 - ISO 22000 stb. Megjegyzés TC: ISO Technical Committee (ISO Szakmai Bizottság)

29 29 Általános követelmények az irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre (19011-en alapul) QMS szakmai kompetencia követelmények Keretrendszer a specifikus követelmények bevezetéséhez/fejlesztéséhez az irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületek számára 17021 2. része tartalmazta (WG 21 input: szervezetek) EMS szakmai kompetencia követelmények FSMSszakmai kompetencia követelmények ISMS szakmai kompetencia követelmények xMS szakmai kompetencia követelmények 17021 Part 2 keretrendszer, szervezetek és a CASCO fejlesztette, szakmai (szektor specifikus) dokumentumként közétett MIR Szervezet e.g. ISO/TC176 KIR Szervezet e.g. ISO/TC207 ÉBIR Szervezet, e.g. ISO/TC34 IBIR Szervezet e.g. ISO/TC178 xMS Szervezet ISO/IEC 17021 2. rész

30 WG21 találkozók   2006. december, 2007. február és június: WD1,   2007. október: WD2,   2009. április és június: DIS1 szavazás,   2010. június: FDIS,   2011. február: ISO/IEC 17021:2011 Megjegyzés DIS: Draft International Standard (ISO) FDIS:Final Draft International Standard (ISO)

31 ISO/IEC 17021 Felülvizsgálata   Az ISO/CASCO szavazással döntött arról, hogy a teljes dokumentumot 12 havonta felülvizsgálják.

32 Változások

33   Pártatlanság- nincs változás,   Kompetencia- van változás   Folyamat- van változás

34 Változások Minden ISO 19011-re való hivatkozást töröltek.   2. Fejezet- rendelkező hivatkozások   7. Fejezet (7.2.5, 7.2.11)   9. Fejezet (9.1.2, 9.1.3, 9.1.9, 9.1.10)   10. Fejezet (10.2.5) A 19011-es hivatkozás helyett szakmai követelmények a kompetenciával és az auditálás folyamatával kapcsolatban

35 Változások 2. Rendelkező hivatkozások   ISO 9000:2005, Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár   ISO 19011:2002, Útmutató minőségirányítási és/vagy környzetközpontú irányítási rendszerek auditjához   ISO/IEC 17000:2004, Megfelelőségértékelés. Szakkifejezések és általános elvek A hivatkozott dokumentumok nélkülözhetetlenek.

36 Változások az ISO 17021:2011 szabványban

37 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (1) Ez az összefoglalás azokat a változásokat foglalja össze melyek a ISO 19011 követelményeken felül kihangsúlyozottak az új szabványban.

38 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (2) Tartalomjegyzék szerint 3. Szakkifejezések és meghatározásuk 3.7. kompetencia (competence) Képesség ismeretek és készségek alkalmazására a tervezett eredmények elérése érdekében a szabvány korábbi kiadásában ez nem volt meghatározva

39 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (3) 3. Szakkifejezések és meghatározásuk 3.10. szakterület (technical area) Olyan terület, ahol a folyamatok egy adott irányítási rendszerre vonatkozó közös vonásokkal rendelkeznek

40 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (4) 7.1.2. A kompetencia kritériumok meghatározása   Követelmény: dokumentált folyamattal kell rendelkezni a kompetencia kritériumok meghatározására   Követelmény: a kompetencia kritériumokat meg kell határozni - minden irányítási rendszer-szabványra vagy követelményre - minden szakterületre - minden egyes funkcióra a tanúsítási folyamatban

41 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (5) 7.1.2. A kompetencia kritériumok meghatározása   Követelmény: a folyamat kimenetének tartalmaznia kell a szükséges, megkövetelt ismereteknek és készségeknek dokumentált kritériumait   Követelmény: az A melléklet előírja azokat az ismeretek és készségeket, melyeket a tanúsító testületnek definiálni kell az egyes funkciókhoz.

42 Követelmény: „A” melléklet Tanúsítási funkciók Ismeretek és készségek A kérelem átv. elvégzése az auditcsop. szüks. felkészült. meghatározásához, az audit csop kiválasztáshoz és az auditoridő meghat- hoz Az auditjelentések átvizsgálása és a tanúsítási döntés meghozatala Auditálás Az auditcsoport vezetése A vállalatirányítási gyakorlatok ismereteXX Az audit alapelveinek, gyakorlatának és technikáinak ismerete XX+ Adott irányításirendszer-szabványok /rendelkező dokumentumok ismereteXXX+ A tanúsító testület folyamatainak ismerete XXXX Az ügyfél üzleti szektorának ismereteXXX+

43 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (7) 7.1.2. A kompetencia kritériumok meghatározása Megjegyzés: a szakterület (technical area) kifejezés a MIR rendszernél Iparági csoportonként kell alkalmazni, amelyek szükségesek a szervezet termékeivel, szolgáltatásaival szemben támasztott vevői elvárások és jogszabályi, valamint az egyéb szabályozó követelmények teljesítéséhez

44 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (8) 7.1.2. A kompetencia kritériumok meghatározása Megjegyzés: a szakterület (technical area) kifejezés a KIR rendszernél Tevékenység-, termék és szolgáltatáskategóriák, melyek környezeti hatással vannak a levegőre, a vízre, a talajra, a természeti erőforrásokra, a növényzetre, az állatvilágra és az emberekre

45 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (9) „Szakterület”:   Hogyan határozza meg a tanúsító testület   Lehetségesek kisebb eltérések az egyes tanúsító testületeknél   Világosabbá kell tenni a szakterületi és a kompetencia kritériumokat.

46 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (10) Értékelési szempontok   A kompetencia kritériumok követelmények feltételeinek megfogalmazásában az ismeretek és készségek erősítése hangsúlyosabb, mint a gyakorlat   Az auditorokra vonatkozó kritériumok tartalmaznia kell a következő elemeket - auditálás (vezető) - irányítási rendszer - szakterület

47 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (11)

48 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (12) Értékelési szempontok ellenőrzése   Szakterület: több kiválasztott teljes terjedelmű értékelés ellenőrzése   Elegendő számú értékelő a rendelkezésre állása, beleérve: - a munkatársak készsége/képessége a kritikus területekre - az értékelés területéhez hasonló végzettség - alapos ismerete a tanúsító szervezet minősítési eljárásainak

49 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (13) 7.1.3. Értékelési folyamat   Követelmény: dokumentált folyamattal kell rendelkezni minden személy kezdeti felkészültségének értékelésére valamint a felkészültségük folyamatos figyelemmel kísérésére   Követelmény: a teljes személyzet átvizsgálása és annak igazolása   Követelmény: a meghatározott kompetencia kritériumok alkalmazása

50 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (14) 7.1.3. Értékelési folyamat   Követelmény: A tanúsító testületnek bizonyítania kell, hogy az értékelési módszerei eredményesek   Követelmény: meg kell határozni azokat a személyeket, akik bizonyítottan rendelkeznek a szükséges felkészültségi szinttel. Megjegyzés: A B melléklet lehetséges értékelési módszereket ír le A C melléklet egy példát ír le kompetencia meghatározás folyamatára és a B mellékletben leírt módszerek használatára

51 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (15) Lehetséges értékelési módszerek   Dokumentumok átvizsgálása   Visszajelzés   Interjúk   Megfigyelések   Vizsgák Megjegyzés: Nem valószínű, hogy bármelyik módszer egyedül igazolja a kompetenciát.

52 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (16) Az értékelés ellenőrzése   Kritérium típusnak megfelelő értékelési rendszer   Elegendő dokumentumok, melyek igazolják az eredményességet   Igazoló dokumentumok bemutatása az összes kritériumra

53 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (17) Az értékelés ellenőrzése   Auditorok (szakterületi minősítése) lehetséges újraértékelése   C melléklet: Különleges szakterület = Szakterület

54 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (18) 7.2.4. … meghatározott folyamattal kell rendelkezni….   Követelmény: kiválasztás, képzés, hivatalos megbízás   Követelmény: a kezdeti kiértékelésnek magában kell foglalnia…. Törölve „megfelelő személyi tulajdonságok” Helyette a D melléklet tájékoztatásul a szükséges személyes viselkedésmódokat sorol fel

55 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (19) Tájékoztatásul a D melléklet- Szükséges személyes viselkedésmód   Etikus   Nyitott   Diplomatikus   Együttműködő   Megfigyelő   Lényegrelátó   Rugalmas

56 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (20) Tájékoztatásul a D melléklet- Szükséges személyes viselkedésmód   Állhatatos   Határozott   Önálló   Szakmai illemtudó (professional)   Morálisan bátor   Jó szervező

57 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (21) Törölve: Az összes hivatkozás az ISO 19011 útmutatóra

58 A helyszíni szemle lefolytatásának kiemelt szempontjai

59 IAF kód területekre való felkészülés ellenőrzése I. Az értékelő csoport tájékoztatása tárgyú levélben feltüntetjük azokat az IAF kódokat, melyeket az adott eljárásban vizsgálni kell személyenkénti bontásban. Minden kódra:   Vertikális értékelés   Személyzet felkészültségének vizsgálata Ezekről „Kérdésjegyzékben, Vertikális értékelésben legyen feljegyzés

60 IAF kód területekre való felkészülés ellenőrzése II. Az értékelő jelentésben rögzíteni kell, ha a szervezet nem tudott a kért területen tanúsítási dokumentációt bemutatni.

61 Nem-megfelelősségeknél figyeljünk rá! Ha képzéssel tervezik javítani a nem-megfelelőséget, akkor a szükséges igazolódokumentumok: tematika (oktatási anyag), jelenléti ív (ott volt-e mindenki, e- mailt megkapta-e mindenki), Szabályozással javítanak, akkor a következő éves helyszíni szemlén kell a hatékonyságát ellenőrizni Mindkét esetben következő évben a javítás hatékonyságát ellenőrizni kell! Kérdésjegyzék 1. oldal

62 Hogyan vizsgáljuk a változásokat?   Szemle előtt bejelentették – Kérdésjegyzékbe jelezzük (1. oldalon)   Szemlén jelentik be – írásban NAD-102-es formanyomtatványon adják át Dokumentálás: Kérdésjegyzékbe: hogyan vizsgálta az ÉCS a változás kezelését. Mit nézett meg. Mi a hatása a változásnak Értékelő jelentésbe: Mi a változás, mikor jelentették be, hogyan kezelték a változást. Ha személyzettel kapcsolatos konkrét nevek kellenek, kompetencia feltüntetésével. A jelenlegi létszámot is be kell írni

63 Mit írjunk az értékelő jelentésbe?   Mi a szemle célja, tárgya   Változás-bejelentés értékelése Mi a változás, mikor jelentették be, az értékelés eredménye. Személyzet változása esetén, le kell írni jelenleg hány embert foglalkoztatnak az adott akkreditált státusz biztosításában.   Szabványpontonként megállapítások (miből vontuk le az adott megállapítást)   Ha valamelyik területen (IAF kódon) nem tudtak tanúsítási dokumentációt bemutatni. Hogyan tudják a területen fenntartani a felkészültségüket?   Minden olyan információt rögzíteni kell, ami érintheti a státuszt.

64 Figyeljünk a Kérdésjegyzék kitöltésére! (tartalma) Előző évi nem-megfelelőségek hatékonyságának visszaellenőrzése, Bejelentett változások megvizsgálása, értékelése, Rögzíteni kell, ha a szervezet nem tudott a kért területen tanúsítási dokumentációt bemutatni, A szemle programban megjelölt pontokat vezessük, tájékoztató levélben nevesített IAF kódokat vizsgáljuk

65 Gyűjtsük az audit bizonyítékokat!   Pártatlansági bizottság ülésének jegyzőkönyve,   Belső audit terv, jelentés, nem-megfelelőségek, azok helyesbítése – az auditort a létszámba kell számolni!   Vezetőségi átvizsgálás jelentése - szabvány szerinti elemeket tartalmazza,   Vertikális értékeléshez tartozó tanúsítvány, audit jelentés,   Aktuális személyzeti lista – adott státuszon foglalkoztatottak létszáma,   Nem-megfelelőségeket alátámasztó dokumentumok.

66 Ha időre van szükség!   Eljárás hosszabbítás NAT ügyvezető igazgató 20 nappal hosszabbíthatja meg az eljárást - tv. 19.§ (2), 21 § (4)   Eljárás felfüggesztés Tv. 19§ (6), Ket 32§ (3), NAR-01 4.1.5.   Igazolási kérelem Ket. 66.§ Szervezet önhibáján kívül nem tud eleget tenni határidőn belül, a kérelemmel együtt a pótolni kell a hiányzó anyagot. 8 nap

67 Röviden a megfigyelő auditokról Audit jelentést kell készíteni formanyomtatványon El kell kérni a szervezettől:   Az audit tervet   Audit jelentésüket, nem-megfelelőségi jelentésekkel együtt

68 Áttérési periódussal kapcsolatos feladatok és Szabályozási újdonságok

69 Témakörök   MSZ EN ISO/IEC 17021:2011-re történő áttéréssel kapcsolatos feladatok, információk   NAR-01 eljárás változásai   EA szabályozások   IAF szabályozások

70 MSZ EN ISO/IEC 17021:2011-re történő áttéréssel kapcsolatos feladatok, információk Nemzetközi előírás IAF ID 2:2011 Tájékoztató dokumentum a szabványáttérésről   2013. február 1-én az ISO/IEC 17021:2006 szv. szerinti akkreditálási okiratok hatályukat vesztik.   Az áttérés akkreditálási és felügyeleti eljárások keretében igazolható. NAT-szabályozás: NAR-09 Szabványáttérési szabályzat

71 A NAT áttérési szabályai I. NAR-09 ( Szakmai Bizottság véleményezte ) A NAT 2011. december 1-től kezdi meg az új szabvány szerinti eljárásokat   Új akkreditálásra vonatkozó kérelmet, státusz megújításra irányuló kérelmet csak 2011. december 1-től kezdve fogadunk be.   2011. december 1-től az éves felügyeleti eljárások során a 2011-es szabvány követelményei szerinti megfelelőséget vizsgáljuk. Kivéve, ha a szervezet nyilatkozott arról, hogy nem kíván áttérni az új szabványra.   2011. november 30-ig mind az akkreditálási, mind pedig a felügyeleti eljárások a 2007-es szabvány követelményeit vizsgálják.

72 A NAT áttérési szabályai II. NAR-09   Kérheti a szervezet rendkívüli felügyeleti eljárás során történő áttérését, amennyiben a státusza fordulónapja 2013. január 31. utáni. Ezt 2012. augusztus 31-ig teheti meg.   Áttérési szándékukról a szervezeteknek 2011. október 31-ig a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával nyilatkozatot kell benyújtani a NAT Irodába státuszonként.   Amennyiben nem kívánnak áttérni az új szabványra, a 2013. január 31-ét követő érvényességi idővel kiadott MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 szabványnak való megfelelőséget igazoló akkreditált státuszt a NAT 2013. február 1-től visszavonja.   2011. október 31-ig áttérési tervet kell a NAT irodának küldeni, melyben az összes státuszt feltüntetik.

73 NAR-01 eljárás változásai I. (7. kiadás 2011. április 19.) Kérelem módosítás (4.1.4.)   Bővítés: értékelő csoport kijelölésig   Szűkítés: Az eljárás lezárásáig írásban 4.1.20. Helyszíni szemle nem-megfelelőségeinek helyesbítésére megfogalmazott intézkedéseket a szervezeteknek a szemlét követően legkésőbb 5 napon belül kell írásban a NAT Irodába benyújtani.

74 NAR-01 eljárás változásai II. (7. kiadás 2011. április 19.) Megfigyelő audit bemutatása (6.3.11.) A megfigyelő helyszíni szemle kivételesen megtartható előzetes bizonyítás keretében az éves felügyeleti vizsgálat elrendelése előtti 90 napon belül, ha az akkreditált éves felügyeleti vizsgálatához kapcsolódó területen a felügyelet tárgyát képező tevékenység jellege miatt annak megfigyelésére az éves felügyeleti vizsgálat alatt objektív okból nincs lehetőség. Előzetes bizonyításra kizárólag akkor van lehetőség, ha a szervezet az akkreditált státusz érvénybe lépésének évfordulója előtt legalább 180 és legfeljebb 120 nappal korábban – a megfigyelhető tevékenység időpontját megelőző legalább 15 nappal – a NAT-nak a tevékenységet írásban bejelenti és a NAT ügyvezető igazgatója az előzetes bizonyítást indokolt esetben az értékelést végző minősítő, szakértő (együtt: értékelő) kijelölésével együtt elrendeli.

75 NAR-01 eljárás változásai III. (7. kiadás 2011. április 19.) Naptári napok alkalmazása Akkreditálás: ÉSZ összesen 5 hónap + helyesbítések ideje Hiánypótlás általában 30 nap Felügyelet: ÉSZ összesen 80 nap + helyesbítések ideje Szemle utáni hiánypótlás 15 nap

76 EA szabályozások I. EA Technical documents EA MLA support documents EA-7/04 (rev02) Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification April 2010 EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021: 2006 for Combined Audits October 2008 Kötelező dokumentumok

77 IAF szabályozások I. IAF Guidance Documents (GD Series) IAF Informative Documents (ID Series) IAF ID 1:2010 QMS Scopes of Accreditation IAF ID 2:2011 Informative Document on the Transition to ISO/IEC 17021:2011

78 IAF szabályozások II. IAF Mandatory Documents (MD Series): IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of Management Systems IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP) IAF MD 5:2009 Duration of QMS and EMS Audits IAF MD 9 :2011 Application of ISO/IEC 17021 in Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)

79 IAF ID 1:2010 MIR akkreditálási területek meghatározásához IAF ID 1:2010 TE Á OR ’ 08 K ó d Le í r á s 38Hullad é kgazd á lkod á s 38.1Hullad é kgyűjt é s 38.11Nem vesz é lyes hullad é k gyűjt é se 38.12Vesz é lyes hullad é k gyűjt é se 38.2Hullad é kkezel é s, - á rtalmatlan í t á s 38.21Nem vesz é lyes hullad é k kezel é se, á rtalmatlan í t á sa 38.22Vesz é lyes hullad é k kezel é se, á rtalmatlan í t á sa 38.3Hullad é kanyag hasznos í t á sa 38.31Haszn á lt eszk ö z bont á sa 38.32Hullad é k ú jrahasznos í t á sa IAF k ó d A gazdas á gi á gazat / tev é kenys é g megnevez é se TE Á OR ’ 08 / NACE REV 2. 3 É lelmiszerterm é kek, italok, doh á nyterm é kek 10, 11, 12 19Elektromos é s optikai felszerel é se 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 24Hullad é kfeldolgoz á s38.3 39Egy é b t á rsadalmi szolg á ltat á sok 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96 NACE_Rev_2

80 IAF ID 1:2010 MIR akkreditálási területek meghatározásához http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08 _fahttp://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08 _fa - kód szerinti sorban, keresési funkció mindkét módon http://www.teaorszamok.hu/teaor08/http://www.teaorszamok.hu/teaor08/ - betűrendben sorban, keresési funkció mindkét módon

81 Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "Az irányítási rendszerek tanúsítása területén bevont minősítők és szakértők képzése az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabványról és az áttérésről 2011. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések