Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA"— Előadás másolata:

1 HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA

2

3 Általános tájékoztató a hidrológia és hidrogeográfia kollégiumhoz
A félév hozzávetőleges tematikus és időbeli rendjét a mellékelt tanmenet mutatja. A kollokviumi jegy a szemináriumi beszámolók, a szemináriumi aktivitás és a záródolgozat (utolsó órán) alapján kerül kialakításra. Az órák elméleti és gyakorlati része az adott anyagrész szerint változóan alakul, alkalmanként csak elmélet vagy csak gyakorlat lesz (vö. a tanmeneten „X”-el jelölt helyeket). A választott beszámolók irodalmát október 6-ig kell összegyűjteni, amikor is egyéni konzultáción beszéljük meg a szemináriumi beszámoló felépítését és főbb hangsúlyait. A beszámolók 15 perc időtartamúak, power pointos bemutatással szabad előadásban hangzanak el. Az anyag áttekintéséhez és a felkészüléshez az ajánlott irodalmat egy rövidebb és egy hosszabb összeállítás is tartalmazza (ez az irodalom nem azonos az egyes beszámolókhoz felhasználható irodalommal, de belőle természetesen azokhoz is lehet meríteni). Esetleges egyéni konzultációkra az órák után van lehetőség. Debrecen,

4 Hidrológia és hidrogeográfia
Általános tájékoztató a Hidrológia és hidrogeográfia kollégiumhoz 2010/11 I.félév Félévi óraterv: Hidrológia és hidrogeográfia TANMENET a 2011/12 tanév I. félévére Hét Időpont Elmélet Gyakorlat 1 Szeptember 7 R e g i s z t r á c i ó s h é t 2 14 Tematika és irodalom megjelölése, a követelmények ismertetése A hidrológia és a hidrogeográfia bemutatása A szemináriumi témák kiosztása, a beszámolók megbeszélése 3 21 A víz alapjellemzői, földi vízkészlet és vízháztartás - rezervoárok X 4 28 A világtenger. A tengerek anyag- és energiaforgalma A tengervíz mozgásai - 1 5 Október 5 A BESZÁMOLÓK IRODALMÁNAK ÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA, MEGBESZÉLÉSE 6 12 A tengervíz mozgásai - 2 1-4. beszámolók (watt, cunamii, Golf, partok) 7 19 Potamológiai alapfogalmak, Folyó-morfometria Vízrajzi mérések térképen 8 26 Vízrajzi adattárak és használatuk 5-7. beszámolók (vízmérés, kanyargás)

5 S Z Á M O N K É R Ő D O L G O Z A T 9. hét – Nov. 2. - Szakmai hét
10 November 9 A folyók vízjárása 8-10. beszámolók (árhullámok, védekezési módszerek, kárpát-medencei árvíztípusok) 11 16 Lefolyás, összegyülekezés, vízgyűjtő karakterisztika Genetikai tótípusok beszámolók (árvíztörténet, védelem kiépítése,perspektívák) 12 23 Tavak hőháztartása, hőmérsékleti tótípusok beszámolók (magyar tavak, Balaton, mesterséges tavak, morotvák) 13 30 Felszín alatti vizek beszámolók (eutrofizáció, ásványvíz, Hévíz, ártézi víz) 14 December 7 Jég a földrajzi burokban beszámolók (jégképződés, gleccseringadozás, periglaciális) 15 S Z Á M O N K É R Ő D O L G O Z A T

6 Hidrobiológus beszámolók
A watt jelenség A Golf-áramlás Cunamik Vízparti jelenségek, parttípusok Vízmérési módszerek I. (vízállás, hőmérséklet, hordalék) Vízmérési módszerek II. (mélység, sebesség, hozam) Folyókanyargás jellemzése és mérése A Kárpát-medence árvíztípusai Árhullámok jellemzői, egy tiszai árhullám bemutatása Árvízvédelmi módszerek 11. Árvíztörténet (Magyarországon) 12. A magyar árvízvédelem kiépítése 13. Árvízvédelmünk problémái, perspektívái 14. Magyarország tavai 15. A Balaton vize 16. Mesterséges tavak és problémáik (Kisköre) 17. Magyarországi morotvák 18. Az eutrofizáció kérdése 19. Ásvány- gyógy,- és hévizek 20. Hévíz és a Dunántúli középhegység karsztvize 21. Az ártézi víz jelentősége Magyarországon 22. Jégképződés, jégjelenségek 23. Gleccserek és éghajlatváltozás 24. A periglaciális fogalma és jelentősége

7 vizsgai felkészüléshez
Irodalom Hidrológia és hidrogeográfia tárgyhoz hidrobiológus MSc hallgatóknak vizsgai felkészüléshez Almássy E.: Hidrológia – hidrográfia Tankönyvkiadó, Bp. , 1977, p. 230 Czaya E.: A Föld folyói Gondolat, Budapest, 1988, p.212 Félegyházi E. – Kiss T. – Szabó J.: Természetföldrajzi gyakorlatok Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006, p. 170 Szabó J.: A víz földrajza In: Általános természetföldrajz, Szerk. Borsy Z., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1992, pp Szabó J.: Az árvízvédelem néhány aktuális kérdése Magyarországon – a Tisza példáján Debreceni Szemle, 2004/1, pp Szabó J.: Érték – veszély – védelem a víz tükrében Debreceni Disputa, 2008/3 pp. 3-8.

8

9

10


Letölteni ppt "HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések